Klarspråk – ett alternativt debattforum
Dagens gästbloggare Bo Hellgren är en pensionerad ingenjör som är ideellt engagerad i hälso- miljö- och fredsfrågor under flera decennier, bland annat i föreningen VISIR (Vi Som Inte Röker) och i Aktionsgruppen mot Radioaktiv Krigföring – ARK. Han är initiativtagare till Föreningen Klarspråk, eftersom jag tror att detta medialternativ kan vara av intresse för en del av oss som bloggar och som läser bloggar. Gabor Tiroler har tidigare i denna blogg beskrivit hur han fick in ett långt avsnitt om Assange i ”Ring P1” (Vad säger Assange-fallet om svensk utrikespolitik? 29/7).

Han får här presentera Klarspråk under mottot ”Svensk utrikespolitik från medmänsklighet till medlöperi till supermakters maktmissbruk och hur debattklimatet i Sverige har förgiftats”.

Sverige lever i traumat efter statsministermordet 1986 vilket resulterade i att svensk utrikespolitik vände 180 grader. Från en utrikespolitik som före mordet på Olof Palme stod upp mot alla brott mot mänskliga rättigheter vart helst i världen, till en utrikespolitik allt mer i ledband med supermakters orättfärdiga världspolitik efter mordet.

År 1987 skapade Christina Ruhnbro debattprogrammet Klarspråk i riksradions P1 som en ”insändarsida” radio. Ett program som var upplagt så att lyssnarna fick skriva ett manus, som skickades in per post. Sen kallades manusförfattaren in till Radiohuset i Stockholm eller närmaste studio för att spela in inlägget.
Inläggen sammanställdes sen till konstruktiv debatt i olika ämnen t.ex. svensk utrikespolitiks destruktiva omsvängning. Genom Klarspråk stod Sveriges Radio upp för den opartiskhet som Public Service föreskriver. Själv gjorde jag mitt första inlägg i början av 1990-talet i Klarspråk.
Jag hävdade i mitt inlägg att palestinier omfattas om FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter. Det resulterade i att jag utskälld som antisemit i radio i 14 dagar. Men i Klarspråk fick jag hela tiden möjlighet att försvar mig och kunde på sätt stå upp för mänskliga rättigheter. Medan svensk utrikespolitik allt mer anpassades efter supermakternas intressen bort mot mänskliga rättigheter, kunde debatten i Klarspråk bedrivas på ett konstruktivt sätt.
Men efter 11/9 2001 och Bush’s uttalade om ”Är ni inte med oss är ni mot oss” inskränktes yttrandefriheten också i Public Service när Klarspråk kuppartat och mot debattörernas högljudda protester.

Protesterna resulterade i bildandet av Föreningen Klarspråk (www.klarsprakare.se) med en namninsamlingslista. Utan ekonomiska resurser har föreningen i samarbete med närradiostationer producerat egna debattprogram i Klarspråks anda (http://www.klarsprakare.se/?page_id=10). Men det är stora svårigheter återskapa den konstruktiva samhällsdebatt som kunde bedrivas i SR:s Klarspråk under 1990-talet och fram till nedläggningen 8 januari 2004.
Stora svårigheter att nå debattörerna på det sätt som Sveriges Radio har resurser att göra. Därtill tendenser till självcensur p.g.a rädsla hos närradiostationerna att förlora sina sändningstillstånd.
Du är välkommen att göra inlägg om Sveriges destruktiva utrikespolitik och annat till telefonsvararen 08-559 211 40.”


i , , , , , , , , , , , , ,

SvT DN Breivik kommer ut SvD Proletären FIB-Kulturfront


2 svar till “Klarspråk – ett alternativt debattforum”

  1. Paradoxalt att en blogg med dokumenterat stalinistisk kommertarscencurering vurmar för yttrandefrihet.

    • Jag är för yttrandefrihet, och försvarar ej missgrepp, övergrepp, åsiktsregistrering av t.ex Stalin, DDR, ej heller av SÄPO, CIA och ej heller USA:s registreging av 3 miljarder e-postinlägg etc /dag via Echelon