Federal Reserve Bank – en stor bedragareHar här nöjet att presentera ett gästblogginlägg av Åke W Bergh, som är journalist och författare, bosatt i Stockholm. Han bevakar och kommenterar världen via engelskspråkig press, progressiva websiter samt floran av ny rapport/debattlitteratur, TV, film/video, mm. Vi har tidigare publicerat en av Åke översatt artikel ”Privatiseringar och vägen till krig” 22/4 av Dr. Paul Craig Roberts. Den artikeln berörde dollarns status, vilket närmast är i fokus för denna artikel som skrivits av PC Roberts, biträdande finansminister under Reagan och självaste arkitekten av Reagans så kallade ”supply-side economics” och Dave Kranzler, en före detta Wall Street insider, utexaminerad ekonom från självaste Milton Friedmans University of Chicago.

PC Roberts är Washingtons idag kanske bitskaste kritiker. Han var tidigare en kolumnist i Wall Street Journal och Business Week, och har kanske ändrat sin sin syn på ett och annat inom ekonomin. Nyligen enrollerad i Gerald Celentes Trends Journal. Han har skrivit ett flertal böcker och innehar flera akademiska utmärkelser.

Kan tillägga att valutans betydelse behandlas i kapitel 3 i boken ”USA som världspolis”, som kan beställas med information på bloggsidan.
Kapitel 3 • Valutor och dollarn som världshandelsvaluta 110
3.1 Inledning 110;
3.2 Bretton Woods-systemet och dess sammanbrott 111;
3.3 Eurodollar och petrodollar 113;
3.4 Dollarn som handels- och reservvaluta 114;
3.5 Valutaspekulation visavi handel med varor och tjänster 117;
3.6 Dollarns framtid – multipolära valutor? 119;
3.7 Sammanfattning 122;
3.8
Litteratur 124

Artikeln av Roberts & Kranzler.
”Har Federal Reserve Bank, i praktiken USA:s centralbank, som man annonserat, verkligen skurit ner (tapering) sina jättelika obligationsköp? Uppenbarligen inte! Ta tremånadersperioden november 2013 till januari 2014 och räkna in utländska innehav av amerikanska statsobligationer.
US dollar en 4722653244_070ea3882c_b
Från november 2013 till januari 2014 har Belgien – med en BNP motsvarande cirka 500 miljarder dollar – köpt amerikanska statspapper för 141,2 miljarder dollar. På något sätt har Belgien fått ihop tillräckligt med pengar att under en tremånadersperiod köpa amerikanska statspapper för ett belopp motsvarande uppåt 30 procent av landets årliga bruttonationalprodukt(!)

Har Belgien verkligen ett budgetöverskott på 141,2 miljarder dollar? Eller hade Belgien under en tremånadsperiod ett bytesbalansöverskott motsvarande nästan 30 procent av sin BNP?

Nej, Belgiens handels- och bytesbalans visar underskott. Tryckte Belgiens centralbank upp eurovaluta motsvarande 141,2 miljarder dollar? Nej, Belgien är medlem av eurosystemet och dess centralbank kan inte öka penningmängden. Så var kommer då dessa 141,2 miljarder dollar ifrån?

Det finns bara en tänkbar källa. Pengarna kom från amerikanska centralbanken och köpet har tvättats via Belgien för att dölja det faktum att Feds faktiska obligationsköp under november 2013 till januari 2014 var långt över officiella 112 miljarder dollar per månad.

Mer konkret: under dessa tre månader skedde en kraftig ökning av Feds obligationsköp. Feds verkliga obligationsköp för dessa tre månader visar en ökning av 27 miljarder dollar per månad, utöver de ursprungliga 85 miljarder dollar månatliga inköpen – och 47 miljarder dollar överstigande de officiella 65 miljarder dollar månatliga inköpen. (I mars 2014 minskade officiella QE [”kvantitativa lättnader”] till 55 miljarder dollar per månad, och för maj aviseras 45 miljarder dollar.)
Kongressbyggnanden untitled

Varför måste då Federal Reserve köpa så många obligationer överstigande de aviserade beloppen, och varför måste Fed tvätta och dölja dessa inköp? Ytterligare relevant är att något land eller några länder, okända vid denna tidpunkt och av orsaker vi inte känner, samtidigt dumpade amerikanska statsobligationer till ett värde av 104 miljarder dollarunder en vecka.

En annan kuriös aspekt av försäljningen/inköpet som tvättats via Belgien är att transaktionen inte genomförts eller clearats via Feds eget National Book-Entry System (NBES ), som just skapats för att underlätta handeln av värdepapper med Feds kunder (så kallade ”custodial customers”), vars medel man förvaltar. Istället har den utländska ägaren, eller ägarna, av de inköpta amerikanska statsobligationerna flyttat dem från av Federal Reserve förvaltade utlandsinnehav och utfört transaktionen genom Euroclear, EU:s eget clearingsystem – baserat i Bryssel, Belgien.
Frihetsgudinna gråter bild
Vi vet inte varför eller av vem. Vad vi vet är att det skedde ett uttag, en försäljning, en motsvarande värdeminskning av Federal Reserves ”värdepapper som förvaras för officiella internationella kunder” , en åtföljande oförklarlig ökning av Belgiens innehav – och sedan att obligationerna åter dyker upp i Federal Reserves förvar. [Inte helt lätt det här; kan specialisterna hos svenska finansmedier möjligen kunna hjälpa oss reda ut dessa invecklade begrepp?]

Vilka är orsakerna till detta bedrägliga förfarande av Federal Reserve ?

Ett tänkbart svar: Fed insåg att dess policy för kvantitativa lättnader, som införts för att stödja balansräkningarna hos de ”banker som är för stora att misslyckas” och sänka statskassans upplåningskostnader, skulle sätta press på den amerikanska dollarns värde ifall det visade sig att dessa inköp istället ökade. Annonserad ”tapering”, d v s en gradvis nedtrappning för att visa att Fed var i färd med att minska och så småningom sluta trycka nya dollar som stöd till finansmarknaderna, var ett sätt att lugna innehavare av dollar och dollarbaserade tillgångar. Bilden av att stora utländska innehavare (i regel länder) flyr amerikanska statspapper kunde få de marknader som Fed försöker lugna med sitt besked om nedtrappning, att vackla.

En försäljning av amerikanska statsobligationer till ett värde av hundra miljarder dollar är en storaffär. Om säljaren är en storinnehavare av statsobligationer, kan affären signalera kommande stora försäljningar på obligationsmarknaden. Fed skulle då vilja hålla detta, och identiteten på säljaren, hemlig för att undvika en panikartad flykt från amerikanska statsobligationer. En sådan ”stampede” skulle höja räntan, kunna kollapsa de amerikanska finansmarknaderna, och höja kostnaderna att finansiera USA:s skuld. För att undvika höjda ränteutgifter skulle Fed tvingas acceptera att dollarn riskerades vid uppköp av samtliga obligationer. Detta skulle bli en ”no-win-situation” för Fed, eftersom en stor ökning av QE skulle destabilisera marknaden för den amerikanska dollarn.
FED untitled

Washingtons makt vilar ytterst på dollarn som världens reservvaluta. Detta privilegium, skapat vid Bretton Woods efter andra världskriget, tillåter USA att betala sina räkningar genom att emittera skulder. Dollarns roll som världsvaluta ger också USA makt att utestänga länder från det internationella betalningssystemet, och att införa sanktioner.

Tvingad som Fed är att skydda de stora bankerna, som sitter i styrelsen i NY Federal Reserve, måste Fed skydda dollarn. Att Fed nu känner att de inte kan köpa obligationer regelrätt utan nödgas dölja sitt aktuella köp genom att tvätta det via Belgien tyder på att Fed oroas över att världen håller på att förlora förtroendet för dollarn.

Om världen tappar förtroendet för dollarn, skulle levnadskostnaderna stiga brant i USA då dollarn sjunker i värde. Ekonomiska umbäranden och fattigdom skulle förvärras. Den politiska instabiliteten skulle öka.
American poverty 2616202936_20ecce5868_b
Ifall dollarn förlorar mycket av sitt värde, förlorar dollarn sin status som reservvaluta. Washington skulle inte kunna utfärda nya lån eller skapa nya dollar för att kunna betala sina räkningar.

Dess krig och deras hundratals utländska militärbaser skulle inte längre kunna finansieras.

Nedrustningen av ett ohållbart imperium skulle inledas. Resten av världen skulle uppleva detta som en bonus på kollapsen av det internationella monetära system som satts i stånd av Washingtons hybris och arrogans.”


intressant.se, , , , , , , , , , , , , ,

Roberts & Kranzlers artikel PC Roberts artikel oförkortad Kill anything which moves SKP-bloggen 29/1 SvD Monthly Review DN 8/9DN 2SvD Expressen Aftonbladet SvD 7/9 Aftonbladet Expressen 7/9
SvT 7/9
DN 6/9 ,
Occupy Wall Street 4/9 ,SvD 6/9 , Expressen 6/9 , Aftonbladet 6/9 , SvT 6/9 , Sveriges Radio 6/9 , DN 2/9 , Aftonbladet 2/9 , SvD 2/9 ,
Observer


8 svar till “Federal Reserve Bank – en stor bedragare”

  • Hoppas flera läser den. Tror inte att det går fort mot slutet. USA kommer säkert att försöka försvara sin position med flera krig via ombud och omstörtande verksamhet där man kan. Och man har kontrollen över IMF, Världsbanken och solklar hegemoni inom Triaden (EU, Japan,Kanada och andra rika länder).

 1. Slutet för dollarn kan komma fortare än man kan ana. Ryssland och Kina har ett gasavtal på 300 till 400 miljarder dollar till EU. Sedan kommer BRICS in i spelet om att frigöra sej för dollarn. Som ni antagligen vet har Ryssland börjat att sälja ut amerikanska obligationer.Ryssland har amerikanska papper för över 300 miljarder dollar. Om Kina vill kan dollarn rasa med 60-70 procent på en vecka men det skulle drabba hela planeten och även Kina. Men om USA fortsätter sin utpressningstaktik med missiler och atomvapen runt Ryssland och Kina,ja då gäller det att ha frysen full.

 2. Insiders inom Usas hela maktapparat, militär och civil, spelar en viktig roll för att undvika att något katastrofalt händer. Incidenter med kärnvapen som den som hände 2007 då en b52 ’av misstag’ lyfte bestyckad med kärnvapen kan av någon ha varit tänkt att starta kärnvapenkrig mot Iran. Oppinionsbildningen på nätet är viktig inte minst för att påverka de mottagliga bland insiders.
  När det gäller banksystemet som Anders berör här i någon mån efterlyser jag att en mer grundläggande baskunskap sprids till många inom vänstern som vanligen ignorerar det.
  För exempel. Federal reserves kontrollerande affärs och investeringsbanker som har den verkliga makten kan helt oberoende av feds utlåning till staten i likhet med en del av europas banker låna ut pengar som de inte har och därmed erhålla en enormt hög ränta. Jag efterlyser enkla räkneexempel av det slag som sveriges riksbankschef tog upp 2009 efter vad jag förstår gällande den svenska situationen: För ett banklån på en miljon till vanliga husköpare behöver banken bara ha täckning för 2800 kr och därtill först efter 2 år dvs banken kan använda ränteinbetalningarna för att uppnå den fraktionella reservgraden. I viss mening innebär detta därför oändlig ränta eftersom banken vid utlåningstillfället inte behöver ha några pengar alls. (Husköparen däremot måste förstås uppfylla långt strängare krav.) Hur många marxister har en aning om det? Marx var pga sin beroendeställning tvungen att begränsa upppmärksamhet till den delen av maktanalysen ( och dess karaktär av konspiration ) och allt klasskampstänkande har till stor del spelat ut folk mot varandra ist för att belysa den verkliga makten.
  Girighet hos privata bankirer fyller en samhällsnyttig funktion genom att de agerar piska gentemot medborgarna medan marknadens utbud utgör morot. Men privata finansaktörer världen över bildar maktkarteller som är förutsättningen för alla kriser och krig för profit som drabbar medborgarna så rollen som privat piska har ett alltför högt pris för medborgarna. Skälet till att folk vill starta banker efter att de lyckats bygga upp förmögenheter är att de vill bygga familjeimperier utan risk att bli utslagen i konkurrensen som drabbar produktiva entreprenörer. Det finns inget starkt samhällsintresse i att den mekanismen hålls igång. Och de som gillar marknadsekonomi har inget bra skäl att försvara det heller.
  Det motsvarande privilegiet hos de amerikanska bankerna är helt avgörande för de besuttnas möjligheter att behålla makt som de utnyttjar för att korrumpera parlamentarikerna och utan att dessa besuttna behöver prestera något. Genom att privilegiet från 1913 gav dem möjlighet att tjäna enormt på världskrigen har de skaffat sig den militära makt och opinionsbildande/indoktrineringsinflytande som fortfarande håller västetablissemangen kvar i intellektuellt mörker.
  Det har efter de stora kriserna skett ett antal regeländringar som väl inte är genomförda men fortfarande kommer privata aktörer i stor omfattning tillåtas behålla det absurda privilegiet att låna ut pengar som de inte har och därmed erhålla en mycket hög ränta. Och eftersom de konspirerar genom elitsällskap/tankesmedjor/underrättelsetjänster kommer de att fortsätta agera i fåtalets intresse.

 3. Vad är skillnaden mellan en petrodollar och glaspärlorna européer köpte Manhattan för?

  • Intressant parallell, har aldrig tänkt på det från den synvinkeln.