World Economic Forum – de rikas planering för en fortsatt orättvis värld


Dagens Nyheter har idag artiklar över två sidor om World Economic Forum (WEF) i Davos bl.a. med en artikel med den talande titeln ”Alpbyn värd för diskussioner om en splittrad värld”.

På DN Debatt presenterar Robert Höglund, kommunikationschef för Oxfam i Sverige artikeln ”De rikaste fick 82 procent av förmögenhetsökningen 2017”. DN Debatt. ”De rikaste fick 82 procent av förmögenhetsökningen 2017”

Höglund skriver ”82 procent av förmögenhetstillväxten gick till den rikaste procenten av världens befolkning förra året. De 3,7 miljarder människor som utgör världens fattigaste hälft fick ingen ökning alls. Detta visar hjälporganisationen Oxfams nya rapport ”Reward work, not wealth” som vi publicerar i dag inför World economic forums möte i Davos. Under 2017 tjänade man inte främst pengar på arbete utan på att vara rik.

Aldrig förr har världen sett en större ökning av dollarmiljardärer som förra året med en ny miljardär varannan dag. De blir dessutom allt rikare. Oxfams rapport visar att de 762 miljarder dollar som världens miljardärers förmögenheter ökade med mellan mars 2016 och mars 2017 (då Forbes miljardärslista publiceras) hade kunnat utrota den extrema fattigdomen sju gånger om.”
world-economic-forum-2016 IWEF 2016

Han sammanfattar

”Dagens enögda fokus på vinstmaximering leder till att rika aktieägare kan lyfta allt större belopp samtidigt som lågavlönade arbetare pressas hårdare.”

* Vinstmaximering är just kärnan i kapitalismen. Och de är till stor del de fattigaste som arbetat ihop vinsterna och välståndsökningen hos de rika. Vill vi ha det så?

I själva verket är detta en rungande faktabaserad kritik av kapitalismen och den politik som genom åren stakats ut på WEF av världens rikaste och världens största företag i samarbete med ledande politiker i närvaro av bl.a. ledande representanter för den etablerade pressen, som Peter Wolodarski som inte är här för första gången.

World Economic Forum är en privat stiftelse med omkring 1000 internationella företag med mer än 5 miljarder dollar i intäkter. På WEF:s webbplatser kan vi läsa vem som är strategiska partners. Och vi känner igen genast några av världens största företag. Låt oss bara korta nämna de 11 rikaste av dem, enligt Forbes: JPMorgan Chase & Co., GE, Volkswagen AG, HSBC Holdings Plc, Chevron Corporation, Citi, Allianz SE, Bank of America Corporation, Microsoft Corporation, Nestlé SA, Google. Från Sverige deltar flera regeringsledamöter samt bl.a. Jakob Wallenberg, LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson, EU-kommissionären Cecilia Malmström, cheferna för IKEA och Telia, VD för Nobelstiftelsen och DN:s egen Peter Wolodarski.

Migrationen har behandlats vid flera möten i WEF. Vid konferensen 2013 var massinvandring ett huvudtema och forumlinjen fastställdes i ett dokument med titeln ”Business Case for Migration”. De multinationella företagen ser på massmigrationen som lönsam och vill ha mer av det. Men de har insett att denna politik har lett till stor skepsis och motstånd i Europa. Därför kommer de att skapa vad de kallar en ”efterfrågestyrt, paneuropeisk migrationspolitik”

Huvudinriktningen är «global governance» – global styrning.
I år satsar man bland annat på stöd till utveckling av EU mot ökad federalisering och militarisering.

Men världseliten uppges vara oroliga över läget. De har de skäl till. SvT Nyheter
”Trots att den globala ekonomin ser ljusare ut än på länge, växer oron bland världens främsta företagsledare och experter. När de ombeds lista de fem största riskerna 2018 ligger extremväder, naturkatastrofer och politisk oförmåga att hantera klimatkrisen i topp tillsammans med cyberattacker och ökad risk för konflikter.
Det är en djupt pessimistisk analys av tillståndet i världen som World Economic Forum presenterar i den årliga rapporten ”Global Risk Report”, där 750 av världens mäktigaste företagsledare och experter gör en slags ranking över de utmaningar och kriser världen står inför.
Rapporten brukar sätta tonen när 2.500 företagsledare, experter och politiker från över 100 länder samlas till det årliga toppmötet i den lilla alpbyn Davos i Schweiz.”

Trots högkonjunktur och en väldig ökning av tillgångarna hos deras bolag och hos dem själva.

Men i själva verket ska miljardärsklubben WEF tillsammans med statschefer, ledande politiker och andra i diskutera och planera för fortsatt dominans i en ekonomi och en värld som skapat just de ekonomiska orättvisor som beskrivs bl.a. i artikeln på DN Debatt.

Och där krig används för att säkra kontroll över naturtillgångar i Mellanöstern och på andra håll.
En värld där världens mäkta på WEF fortsätter en politik med ökad upprustning och ökad risk för stora krig. Frågan idag är dessvärre om ett världskrig som förgör mänskligheten kommer före klimatkatstrofen.

Men grundproblemet är kapitalismen, ett primitivt, orättvist och djupt odemokratiskt ekonomiskt system som skapar dessa orättvisor. Kapitalismen har medfört stor tillväxt, men dess nackdelar visar sig allt tydligare sedan länge.
Mänslighetens stora majoritet måste ersätta detta med en mer rättvis ordning, en demokratisk socialism som drar lärdomar av tidigare misslyckanden och framgångar och av kapitalismens.

Förslag på några punkter för socialismen

-De centrala produktionsmedlen, kontrollen över naturresurser hamnar i folkets händer, rimligen via valda ombud. Då kan ekonomin planeras långsiktigt. Redan i de mycket fattiga länderna Sovjet och Kina kunde detta ske. Man kan planera in så att alla har arbete (som gick då);
-Kreativitet kan uppmuntras som nu;
-Hårdare arbete och mer studier ger rimligen mer ersättning;
-De som arbetar kan få betydligt större inflytande på arbete lokalt och mer aktivt delta i planeringen och diskussionen om samhällets mål – dvs. ökad demokrati;
-Tryck-, yttrande-, religionsfrihet ska vara bättre än idag – folk ska inte straffas för sina åsikter (undantag rasism etc som nu);
-Genom att media, eller en stor del av media i alla fall, ägs av samhället blir möjligheterna till en allsidig debatt större än nu, rimligen;
-Om majoriteten så vill (vilket är mycket troligt) blir det ett samhälle som präglas av mycket större ekonomisk och social jämlikhet, ingen/liten arbetslöshet och större trygghet.
-Samarbete mellan socialiserade företag gör att kostsamt dubbelarbete (och industrispionage kan elimineras);
-Självklart ska man kunna få byta jobb, oklart hur man kommer att vilja sköta det, kanske blir det olika i olika länder;
-Miljö- och klimatfrågan kan hanteras seriöst, inte som nu.
-Saklig och om möjligt vetenskaplig baserad kunskap ersätter vilseledande reklam -(men kan förmedlas lika slagkraftigt och ”roligt”).

För detta behövs massrörelser med bas i arbetarklassen och klart utformade, mer konkreta program än dagens för en demokratisk, socialistisk värld. Det gäller att i fråga efter fråga ge information om och förslag på hur detta ska ske. De förslag jag hittills sett måste utvecklas! Vi måste satsa på kamp för en bättre och rättvisare värld och inte inbilla oss att dagens är den bästa möjliga. Det behövs ideologiskt arbete baserad på användning av marxismen på dagen värld, konkret analys av konkreta förhållanden och trovärdiga modeller av en framtida socialistisk värld.

intressant.se, , , , , , , , ,, , , ,, , , , , ,


4 svar till “World Economic Forum – de rikas planering för en fortsatt orättvis värld”

 1. ”Dagens enögda fokus på vinstmaximering leder till att rika aktieägare kan lyfta allt större belopp samtidigt som lågavlönade arbetare pressas hårdare.”

  JAMEN….det är ju exakt detta som idag är alla partipolitikers högsta mål. Att hjälpa storföretagen att ”öka tillväxten” som egentligen är detsamma som att säga att vi ska öka rovdriften på vår gemensamma planet.

  Medborgarna förstår bättre och borde därför ta tillbaka kontrollen över sina skattepengar och därmed sina liv och levnadsmiljöer. Detta för att ett av de värsta områden där partipolitikerna idag utgör rena rama hotet MOT oss alla är deras uppbackning med markanvisningar i alla våra städer. Byggföretag tillåts riva äldre befintlig arkitektur för att slå upp sina underutvecklade skapelser av betonglådor i massor. En enorm förstörelse av människor ofta älskade levnadsmiljöer försvinner i en takt som liknar 1960-talets rivningshysteri. Varför?
  JO…för att berika de redan rika.

  Svenska partipolitiker har blivit rena rama banditgänget som har lagt skola, vård och omsorg samt nu också våra pensioner på börsen. De har gjort oss alla till spelpjäser på det globala kasinot. Girigdjävulssyndromet sprider sig som i uttrycket ”the shit hit tha fan”. Alla företag (inklusive kommunala och statliga verksamheter) har rationaliserat bort så mycket tjänster att de som arbetar idag arbetar för 3 och alla är fullkomligen på utbrändhetens väg. Sjukt är bara förnamnet – och detta är vad våra politiska så kallade folkvalda gjort sig skyldiag till.

  Stackars oss medborgare!
  Och ingen i Sverige är intresserad av de få intressanta ekonomiska innoavtioner som faktiskt finns, bara i Sverige – som skulle kunna börja vända utvecklingen åt rätt håll. Istället fortsätter all så kallad utveckling att gå i fel riktning – med hjälp av hela det gamla partipolitiska systemet. Det är märkligt.

 2. Anders Romelsjö,
  Vår partiordförande Andreas Sörensen har en artikel i dag på Clarté bloggen. Artikeln handlar om bostadsbubblan och kapitalismen. En mycket bra artikel! Läs den!

  • Tack Kerstin. Har skummat artikeln och tycker den är bra. Fick liknande tankar då jag läste artiklarna i Clarté.