Carl Bildt som 17-åring – Video


Idag kom ett tips via e-post på en video på Youtube. Tipset rörde en video föreställande Carl Bildt som 17-åring på Östra Real.

Det är en bitvis rätt skrämmande upplevelse och man kan redan där spåra hans kommande faiblesse för ryska ubåtar och ryska olje- och gasbolag. Men det förvånar mig att han har samma accent då liksom nu. Jag trodde att han kom söderifrån någonstans med tanke på hans språk. Men uppenbarligen så förekommer hans dialekt även på östermalm trots att jag aldrig hörde den när jag gick i skola i stadsdelen.

Men kolla in videon och sprid den!

Andra bloggar om: , , , , ,

[tags]Carl Bildt, Östra Real, YouTube, Video, Moderaterna, Politik[/tags]


17 svar till “Carl Bildt som 17-åring – Video”

 1. Filmsnutten har visats i TV flera gånger. Han gick på Östra real, skolan mitt emot där han nu bor.
  Bildt kommer från Halland, jag har för mig att han är född i Halmstad, men jag kan minnas fel på stad. Hans pappa var militär, major, och jag har för mig att han jobbade på ett av regementena i Halmstad.

 2. Så sött :)

  Nä, man kan säga mycket om Bildt, men han står för det han säger. En icke-korrupt yrkespolitiker helt enkelt.

 3. Detta är löjligt. Är man mindre värd om man har ett skorrande ”r”? Carl Bildt är född i Halland av halländska föräldrar. Det är då inte konstigt att man behåller det skorrande r:et. Den förre statssekreteraren (s) Mårten Lilja har också ett skorrande ”r” trots att han är uppväxt i Stockholm. Men föräldrar och somrar på Öserlen kan påverka.

  Carl Bilds far var möjligen kapten i reserven men annars civilanställd i en militär myndighet.Vilken minns jag inte just nu men det kan ha varit FMV.

  Carl Bildt gjorde vid SACO-strejken 1966 precis samma sak som nuvarande JK Göran Lambertz gjorde på Katerdralskolan i Linköping. De båda såg till att kamraterna fick sysselsättning i skolan. Detta tycker jag är företagssamt och knappast strejkbryteri.

  I klippet figurerar regissören Staffan Hildebrand. Det är en bra kille. Jag såg honom på Arlanda utrikes igår och han verkade vid god vigör. Carl Bildt blev moderat. Staffan Hildebrand kom också från en konservativ familj med en fader som var brandkapten. Hildebrand blev dock vänster, enligt egen utsago, efter att ha bastat och samtalat med brandmännen på Östermalms brandstation.

  Både Bildt och Hildebrand är kompetenta personer men har olika syn på detta med politik.

  Bra att Carl Bildt behåller sitt ”r”. Roligt att det inte finns några filmer bevarade på mig själv sjutton år gammal.

  Heder att Carl Bild var klok, om än brådmogen, redan i andra ring.

 4. ”Vidrig”? Ja, jisses, vad folk använder för ord om varandra nu för tiden… Inte ens min allra största politiska motståndare skulle jag kalla för vidrig. Däremot skulle jag angripa dennes politiska åsikter, fast inte ens där skulle jag använda det ordet.

 5. Jinge
  Förre ordförande i judoförbundet Pierre Schori har ett ganska karaktäristiskt ”r”. Likaså den framlidne justitieministern Lennart Geijer. Måhända därför att de var uppväxta i Skåne.

  Och hur var den nu med Bengan johansson och hans gurkburk? Tillsammans med Per Gessle en av alla framgångsrika hallänningar, svenskar och euoropéer.

  Carl Bild växer när man ser filmen. En brådmogen yngling som hållit fast vid idealen och som behållit ledarambitionerna.

  Själv talar jag ganska utpräglad stockholmska men blir lyckligtvis oftast bedömd utifrån vad jag uträttar och inte för att jag låter som Kenta och Stoffe i ”De kallar oss mods”.

 6. Tur att jag talar rikssvenska och ingen stockholmsslang. F.ö. är väl hallänningarna kvartsdanskar väl?

 7. Carl Bildt: ”Hallänning, svensk, europé” :) Jag är också från Halland men som tur är inte från Halmstad. Gränsen för tungsrots-r går rakt igenom Falkenbergs kommun. Min bror har tungrots-r efter sin mor och jag har tungspets-r efter min far. Carl Bildt har tungsrots-r, det har alla i Halmstad. Mina syskonbarn som är uppvuxna i Skåne talar skånska trots att deras föräldrar talar halländska respektive stockholmska. Om Carl Bildt hade varit född i Stockholm av halländska föräldrar hade han troligen talat stockholmska. Nu har han i huvudsak slipat bort halmstad-dialekten men behållit r:en.

  Jag har också sett det där flera gånger. Säga vad man vill, han är i alla fall konsekvent. Har inte ändrat åskådning. Alltid på lagens och den starkes sida! (Med vissa undantag.)

  Usch vad ni är dåliga på er halländska historia. ;) Ja, vi var danskar. Vi också.

 8. Jag kan också tala rikssvenska men bara under högst fem minuter vid föreläsningar och fram till första frågan vid föredragningar.

  Igår passerade jag Kastrup. Det var rätt trevligt. Lite annorlunda. Folk rökte på restauranger och Venstre är ungefär som nya moderaterna.

  Jag drömmer om en ny Kalmarunion. I Kalmar har man också ett karaktäristiskt ”r”.

 9. Jag skulle hellre vilja se inslaget från SVT aktuellt 1987 när Carl Bildt sjunger Fyra bugg och en Coca Cola hos Bert Karlsson i Skara, upplagt på YouTube!

 10. Eftersom Carl Bildt inte synes vara barnbarn till Moa Martinsson torde den enda koppling mellan Ösmo och Carl Bildt vara att han var statssekreterare i samordningskansliet när den moderata skolministern hette Britt Mogård. Britt Mogård bor i Ösmo vars namn är ett kyrkplatsnamn som ansetts betyda ’Uppsala öds mo’, syftande på en gammal samlingsplats.

  Per Westberg, södertörnsbo, svensk, europe.

 11. Uppsala Öds mo ??

  Jag har läst de flesta gamla böckerna om hembygden och har inte hört just det förut. Jag har hört (läst) en annan variant men minns inte hur/när/var. Sotholms härad, osäker på om Ösmo tillhört den, tillhörde biskopen i Strängnäs på 12-1300-talet. Vad skulle ordet ”Öd” betyda då?

  Enligt Wikin kallades det Øzmo tidigare..

  Uppdatering NE: Ösmo, församling i Strängnäs stift, Nynäshamns kommun, Södermanland (Stockholms län); 4 989 inv. (1999). Ö. består av talrika dal- och strandbygder, skilda av kuperad skogs- och bergsterräng, på s. Södertörn samt av Yxlö, Herrö, Järflotta och mindre holmar i skärgården. Nära 3 500 fornlämningar är bevarade och över 100 borttagna, vilket betyder att Ö. inkl. Nynäshamn är landets näst fornlämningsrikaste socken. Ett tiotal stenåldersboplatser finns, och nära 200 rösegravar och ett par hällristningar representerar bronsåldern. Närmare 90 % av fornlämningarna ligger dock inom de nära 100 gravfälten, som till ca 65 % torde tillhöra yngre järnåldern. Ett par mycket stora vid Säby och Älby har lång kontinuitet. Vidare finns åtta fornborgar och tio bevarade runstenar, varav en Ingvarssten vid Vansta. Vid Hammersta finns en ruin av ett medeltida stenhus.
  Kyrkan av sten med torn härrör från ca 1200 och förlängdes mot öster samt breddades mot söder i ett par etapper under 1300-talet och troligen 1400-talets förra hälft. Vid 1400-talets mitt välvdes kyrkan och försågs med ett vapenhus. Tornet breddades mot söder och påbyggdes ca 1600. Ett gravkor i öster tillkom 1716. Interiören har kalkmålningar från 1460-talet av den unge Albertus Pictor. Altaruppsatsen tillkom 1716 och predikstolen 1667. Bland medeltida träskulptur märks ett triumfkrucifix från 1400-talets senare del. Den gotländska dopfunten från ca 1300 har nyhuggen cuppa. Nynäs f.d. gårdskapell med nedre delarna av sten, de övre av timmer, är av okänd ålder och var kapell åtminstone från 1600-talet till 1912. Predikstolen från 1599, ursprungligen i Ö. kyrka, är bevarad.
  Ortnamnet (1281 Øzmo) är ett kyrkplatsnamn vilket ansetts betyda ’Uppsala öds mo’, syftande på en gammal samlingsplats.

 12. När vi ändå är inne på Danmark vill jag tillägga att socknarna i Hylte kommmun i nuvarande Hallands län aldrig var danskt. Hylte är Småland.

  Carl Bildt härstammar från en jylländsk adelssläkt som naturaliserats i Sverige 1664 eftersom anfader gift till sig en gård i Bohuslän. Bohuslän blev svenskt i och med freden i Roskilde 1658.

 13. När det gäller ortnamnet är min källa är Nationalencyklopedien på nätet.

  öd (fornvästnordiska auðr ’rikedom’), gammalt nordiskt ord som lever kvar i den historiska termen Uppsala öd. Ordet motsvaras av Ed- i från engelskan inlånade mansnamn som Edgar och Edvin.

  Uppsala öd (av fornsv. öðer ’rikedom’), benämning på en samling jordegendomar som tillhörde kronan i det medeltida Sverige. Där har du din biskop.

  Ösmo tillhörde Sotholms härad.

  Britt Mogård bor inte på ÖsMogård :-)