Varning för fototävlingar på nätet


Till och från startar tidningarna fototävlingar där allmänheten får delta. Många tycker att det är roligt och sänder in sina kort.

Det de inte observerar är de regler som tidningen sätter upp för deltagarna. Nedanstående är några av de regler som Expressen har för deltagande i ”Foto-SM”.

Tävlingsregler Foto-SM 2006

• Prisbilder samt övriga tävlingsbidrag skall fritt vara tillgängliga för utställningar eller andra produktioner som görs i samarbete med eller arrangeras av Fotomässan 2006.

• Fotomässan 2006 och Expressen har rätten att publicera prisbilderna på sina webbsidor samt därifrån ställa bilderna till förfogande för massmedia och sponsorer.

• De prisbelönade bilderna från Foto-SM tävlingen får endast publiceras i samband med text kring Foto-SM tävlingen.

”Ställa bilderna till förfogande för massmedia och sponsorer” är en utomordentligt otydlig regel. Massmedia omfattar hundratusentals tidningar, TV-kanaler mm. Sponsorer är också ett begrepp som inte så helt enkelt går att definiera eller avgränsa. Sedan får bilderna ”endast publiceras i samband med text kring Foto-SM” vilket sätter stopp för att sälja dem.

I praktiken betyder detta att fotografen överlåter upphovsrätten för varje insänd bild till Foto-SM och tidningen Expressen. Dessutom helt utan kostnad för tidningen. I vanliga fall så ska fotografen ha omkring 1000 kronor i samband med att en tidning publicerar bilden, dessutom något mer om den finns i både papperstidningen och på hemsidan.

En mycket bra bild kan sedan säljas vidare i samband med reportage eller reklam i olika sammanhang, detta utan att fotografen får ett öre i ersättning. Den typen av tävlingar tycker jag att alla bör avhålla sig från att delta i. Tidningen får ett populärt och publikdragande innehåll och enbart 3-4 av dem som bidragit har en chans att vinna något.

Dessa synder begås inte bara av Expressen. Jag har sett att alla stora dagstidningar från och till har liknade tävlingar. Och vad skulle du säga om bilden på din vovve hamnade på miljontals hundmatsburkar och din egen ersättning blev noll kronor?

Andra bloggar om: , , , , , , ,

[tags]mediekritik, foto, fotoblogg, tävling, fototävling, expressen, bilder, bildarvode[/tags]


9 svar till “Varning för fototävlingar på nätet”

 1. ”vad skulle du säga om bilden på din vovve hamnade på miljontals hundmatsburkar och din egen ersättning blev noll kronor?”

  Föst och främst är det högst osannolikt att en amatör tar en bild som duger i det sammanhanget.

  Sedan finns det lagar man inte kan avtala bort om hur bilder får och kan användas i kommersiella sammanhang.

  Du behöver alltså knappast oroa dig.

 2. I det fall jag relaterade, och även i andra liknande, så förbehåller sig arrangören rätten till bilden. Knappast rättsligt prövat i Sverige men det är det faktiska förhållandet.

 3. Sorry, Jinge, men Lasse har helt rätt. Vad texten säger är att Fotomässan förbehåller sig rätten att använda bilderna i samband med publicitet runt Foto-SM 2006, och inget annat. Det är inte fullt så enkelt att bli av med sin upphovsrätt som du vill få det till.

 4. Det går inte att förhandla bort den ideella rätten i upphovslagen. Den gäller alltid och i alla sammanhang!

  Det går däremot att förhandla bort den kommersiella rätten, men din ideella rätt har du alltid kvar, vilket alltså betyder att det är du och ingen annan som bestämmer var och hur din bild får användas.

 5. Jag skulle i alla fal inte uttala mig så kategoriskt om något som inte prövats av svensk rätt. Numera är vi dessutom medlemmar av EU vilket ytterligare försvårar saken.

  Lasse och Anonym får tänka om, och det gäller dig också Jinge. Ni vet inte, ni tror bara.

 6. Lasse Strömberg says:
  ”Föst och främst är det högst osannolikt att en amatör tar en bild som duger i det sammanhanget.”
  Det finns inget som på något sätt övertygar mig om att en bra amatör skulle vara sämre än en dålig så kallad proffsfotograf. Så många dåliga så kallade proffsbilder som jag ser dagligen så är jag helt övertygad om att bildbegåvning inte är ett krav för att bli professionell fotograf. Däremot behövs munväder för att övertala obildade bildköpare så de tror att man är bra. Sen tror jag också att de som är amatörer vanligtvis är mer seriösa i sitt bildskapande och anstränger sig mer för att lära och utvecklas än den stora kategori proffsfotografer som bara ser fotograf som ett inne-yrke.

  När det sen gäller reglerna för Expressens bildtävling så står det tydligt att:
  ”De prisbelönade bilderna från Foto-SM tävlingen får endast publiceras i samband med text kring Foto-SM tävlingen.”
  Men att upphovsrättslagen i sig skulle göra det möjligt för fotografen att påverka bildanvändningen när fotografen väl överlåtit den kommersiella rätten stämmer inte med min tolkning av lagen. Men om ni som är övertygade om att så är fallet kan hänvisa till något prejudikat eller annan lagparagraf så vore jag tacksam eftersom jag under en lång tid intresserat mig och försökt lära mig upphovsrätt. Upphovsrättslagen 3 § lyder:

  ”Då exemplar av ett verk framställes eller verket göres tillgängligt för allmänheten, skall upphovsmannen angivas i den omfattning och på det sätt god sed kräver.
  Ett verk må icke ändras så, att upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart kränkes; ej heller må verket göras tillgängligt för allmänheten i sådan form eller i sådant sammanhang som är på angivet sätt kränkande för upphovsmannen.”

  Sin rätt enligt denna paragraf kan upphovsmannen med bindande verkan eftergiva endast såvitt angår en till art och omfattning begränsad användning av verket.”
  Den avgörande punkten är att fotografens konstnärliga anseende inte ska bli kränkt. Eller att bilden publiceras i ett kränkande sammanhang.
  Har man avsagt sig den kommersiella rätten lär inte en domstol tycka att fotografen kan känna sig kränkt bara för att fotografen är sur över att inte få betalt för vidareförsäljning.

 7. Klok varning. Jag har varit med i liknande tävlingar – fast då har det handlat om musik istället för foton.

  Utan att tänka på det skrev jag bort rättigheterna till två av mina låtar, och en av dem användes sedan i reklamsammanhang internationellt utan att jag fick ett öre i ersättning. Jag fick ju ”äran” att ha vunnit tävlingen, och ett pris som inte ens var i närheten av det värde en reklamlicens ligger på.

  Man kanske inte ska tänka så gott om alla hela tiden…

 8. Bästa bildvänner

  Brukar normalt inte gå i svaromål när det gäller denna typ av diskussioner på nätet, men i detta fall måste jag gå i svaromål då jag tycker att Jinges påhopp på Foto SM är väl grovt.

  Vi har inga som helst ambitioner att stjäla någon enskild persons upphovsrätt så som sker i de flesta andra foto/texttävlingar som pågår runt om i Sverige. Vi kommer att förtydliga texten ytterligare för att undvika denna typ av total feltolkning om vår ambition och försök till att skapa Norra Europas största fotoevent, nämligen Fotomässan 2006 till hösten.

  Vi är bildmänniskor som samarbetar med organisationer så som Svenska fotografers förbud RSF m.fl. vi kan inte hålla på och stjäla bilder, det vi förbehåller oss är rätten till att visa upp bidrag i samband med information runt Foto-SM. Ingen del i den text som finns på vår hemsida eller i detta forum friskriver vi den enskilda fotografen från honom/hennes upphovsrätt. Att riskera att bli publicerad i Expressen pga. att man har tagit en bra bild och tävlat med den i Foto-SM där Expressen är mediaparter, helt utan ersättning är en annan fråga. Vill man inte riskera detta så ska man självklart inte delta i Foto-SM.

  MVH

  Jan Broman
  Fotomässan 2006 arrangör av Foto SM