Varning för bloggenkät!


Ur ett mail: ”Jag skriver ett examensarbete på universitetsnivå om blogging och behöver bloggare som informanter till en mailenkät, som jag väljer ut så slumpmässigt det bare går. Du kan vara anonym om det är ett krav..”

Det som inte framgår av mailet är [1] vilken fakultet som frågaren studerar vid. [2] Vilket ämne som enkäten avser beröra, eller ens [3] Vilken ”universitetsnivå” som avses. Ur undersökningssynpunkt är detta ett utomordentligt ovetenskapligt agerande och jag har svårt att tro att någon ”examensnivå” kan hantera en så oprecis undersökning.

Frågorna som finns med i det medsända dokumentet är:

1. När började du att blogga?
2. Vad bloggar du om?
3. Varför bloggar du? Skriver du först och främst för någon speciell mottagare eller för dig själv?
4. Får ofta kommentarer på dina bloggar? Skriver du för att få kommentarer? Hur viktigt är det att få kommentarer?
5. Vilken funktion har andras bloggar för dig? Vilka läser du, vilka kommenterar du?
6. I fall du inte hade bloggat, tror du da att du hade publicerat dina tankar/idéer/åsikter på andra sätt än genom din blogg?
7. Känner du att du genom din blogg är med och påverkar samhället?
8. Tror du att bloggen har någon slags funktion för samhället generellt?
9. Hur ser du på påståendet ”bloggen gör att min röst blir hörd av flera personer än om blogg inte hade varit uppfunnet”?
10. Hur ser du på påståendet ”bloggen ökar min möjlighet/känsla av att ta del i de demokratiska processerna” (t.ex val, yttrandefihet etc).

Att bloggare utsätts för fejkundersökningar är nog något som vi måste räkna med framöver. Detta behöver givetvis inte vara en sådan även om jag personligen har mycket svårt att tänka mig att en universitetslärare och handledare skulle låta studenten helt självmant formulera ett mail som sänds ut ”slumpvis” till olika bloggare. Inte ens på en förberedande grundkurs.

Mailet är inte ens avsänt från ett universitet utan ett anonymiserat Gmailkonto ”bloggning2006@gmail.com”..

Personligen avstår jag självklart från att delta i en undersökning där det vare sig framgår vem som ställer frågorna, vilket syfte de har eller vem som är vetenskaplig handledare..

Andra bloggar om: , , , [tags]bloggosfären, enkäter, fejk, vetenskap[/tags]


12 svar till “Varning för bloggenkät!”

 1. Nu har det influtit ytterligare ett anonymt mail (gmail-konto) där en krystad ”förklaring” lämnas. Där hävdar vederbörande att det finns risk att påverka de svarande om man får information om fakultet, nivå etc..

  Men uppenbarligen anses inte en seriös approach påverka..

  :-)

 2. du har ju tydligen bestämt dig för att svartmåla min enkät, oavsätt vad jag säger..

 3. ”Så slumpmässigt det bara går” låter inte speciellt vetenskapligt. Ett slumpmässigt urval förutsätter alltid en viss metod, till skillnad från att välja ut folk på måfå.

  Ibland förekommer underliga förfrågningar av ”studenter” om att delta i enkäter i olika patientfora på nätet. Inte lämnar man ut känsliga personuppgifter till anonyma på nätet, med kanske en hotmail-adress och ett nick i ett forum, utan info om fakultet och syftet med undersökningen.

 4. Det gör du så bra själv Tone. Skicka oförskämda mail och försöka få in kommentarer som är oförskämda höjer inte din ”enkäts” anseende direkt..

 5. Det kan förståss vara fejk, men det behöver inte vara det. Nånting med mail gör att många människor blir slarvigare när de skickar mail än när de skriver andra saker. Igår t. ex. fick jag ett mail från en rekryterare på en av sveriges större rekryteringsföretag och mailet var fullt av stavfel och meningsfel. Sånt tycker JAG känns konstigt och lite lätt oseriöst. Men jag håller med, man vill ju veta VEM som mailat, vad som är syftet med undersökningen och var den ska publiceras. Har personen inte angett sitt namn och bra svar på de frågorna så är det ju bara att kasta mailet.

 6. ”Det som inte framgår av mailet är [1] vilken fakultet som frågaren studerar vid. [2] Vilket ämne som enkäten avser beröra, eller ens [3] Vilken ”universitetsnivå” som avses. Ur undersökningssynpunkt är detta ett utomordentligt ovetenskapligt agerande och jag har svårt att tro att någon ”examensnivå” kan hantera en så oprecis undersökning.”

  De som gått från dagens skola in i universitetsvärlden ska du inte ha alltför stora tankar om. En avbetad metodkurs, sen blir vilket trams och pladder som helst godkänd forskning!

 7. Måns! Nu har jag fått besked om vad det är för kurs, universitet etc, men bara från en anonym Gmailadress.

  Magnus: Jag vet inte om det är så, eller oxo har universitetsvärlden ändrats dramatiskt sedan jag slet ihop mina akademiska poäng. Ingen av de handledare jag haft skulle ha TILLÅTIT oss att bara ge oss ut med olika enkäter.

  Å andra sidan vet jag inte om detta är äkta heller..

 8. Jinge: Självklart måste ett sådant melj, om det är seriöst, skickas från ett epostkonto som tillhör universitetet. Alla studenter får ju automatiskt ett sådand konto.

  Jag har själv fått en sådan förfrågan, men den kom från två elever på gymnasiet, och den hade mycket färre frågor.

 9. Visst. Jag tror fortfarande att det är fejk från början till slut.

  Vore det gymnasister skulle jag tvärt ha struntat i saken och svarat på frågorna efter bästa förmåga. Men man ska inte inbilla mig att universitetsvärlden har urvattnats så som Magnus tror här ovan..

  Fejkundersökning…

 10. Jag menar att man inte har någon koll på hur enskilda studenter mera i detalj (som de påpekanden du har här) genomför sina arbeten. Att ett gott genomförande kräver att man åtminstone har en checklista för vissa rudimentära uppgifter när man gör en enkätundersökning är naturligtvis innehåll i metodstoffet, men jag misstänker att studenter ”glider”, och _kan_ glida.

  En devalvering genom en allmäns försämring av skolan, skulle jag tro har skett. Attityder till kunskap grundläggs redan i grundskola och gymnasium. (I dag är väl allt rätt, bara eleven i skolan själv har tänkt fram något utan att lyssna till några mossiga auktoriteter? Hoppas jag har fel!)

  Jag frågade tre lärarstuderande 21- till 26-åringar, varav en läst till svenskalärare på mellanstadiet och en annan funderade på att bli svenskalärare, vad de tyckte om Strindberg. Vem? Strindberg… August! Va? Öh, vänkta lite nu, ni vet väl vem August Strindberg är? [Tyst] En av Sveriges största författare och dramatiker [och jag förklarar vidare och droppar de mest kända verken]. Svenskaläraren sa i alla fall att denen kände i alla fall till titeln Fröken Julie, men bara läst några sidor… August Strindberg? Nää.

  Känner till en 30-åring läsandes till magister i informatik och gör en enkätundersökning men inte fått ett enda svar. Say no more… :-I Är nog snart godkänd i alla fall…

  Rösta på sturmbahn-major Björklund!

 11. Förlåt min totala brist på acceptabel svenska… (ville harkel-harkel lite mer konkret illustrera uselheten i kompetens…)