Varför gör inte USA något åt knarket?


Man behöver inte ägna sig åt någon grundligare mediebevak-ning för att konstatera att USA lägger sig i en massa saker ute i världen.

Det behöver jag knappast orda speciellt mycket om antar jag. Men det som gör ett märkligt intryck på mig är att de inte ger sig på narkotika-industrin med samma frenesi som de uppvisar när de ska jaga påhittade massförstörelsevapen.

Narkotikan är ett mycket verkligt massförstörelsevapen och dessutom i högsta grad påtagligt.

Med de enorma resurser USA förfogar över med spionsatteliter CIA, NSA Echelon och hela deras krigsmakt så vore det väl en tämligen hanterbar uppgift att stoppa Narkotikan?

För narkotikaindustrin är en av världens fem största industrier och visst är det sortens angrepp på mänskligheten att likna vid terrorism..

Att kolla upp var det odlas Cannabis, Cocabuskar och Vallmo för fram-ställande av narkotika kan knappast vara något svårare jobb för USA.

Dessutom skulle de säkerligen få med sig FN på direkta aktioner mot till-verkarna.

Varför gör de inte det??


10 svar till “Varför gör inte USA något åt knarket?”

 1. Det kan ju vara så att dom själva styr till-verkningen?Ingenting är förvånande längre!
  Lindholm

 2. Under 80-talet drev ju USA ett ”krig” mot narkotikan i syd- och centralamerika som dock mest var ett sätt att dölja att USA slog ned sådant som de ansåg vara ett hot mot kapitalismen, marknaden och The American Way of Life.

  Vad gäller Afganistan så var ju en av paradoxerna att Talibanerna nästan helt hade stoppat opiumodling och narkotikaproduktion vilket återkom med full kraft då Talibanerna störtades. Nu flödar heroinet åter igen från Afganistan som det nästan alltid har gjort, jag tror att Afganistan står för ca 70% av världsmarknaden på opium.

 3. Så är det. Men ser man till andelen dödade människor så överstiger narkotikan WTC hundratals gånger. Och resurser har ju USA..

 4. Ja visst har USA resurser, det har vi ju sett prov på. En intressant sak vad gäller prevention mot narkotikan är ju att USA alltid satsat på att bekämpa produktionen och importen av narkotikan till oerhörda kostnader fast än all forskning visar att det som är mest kostnadseffektivt är att satsa på att färre börjar med narkotikan genom att förbättra deras sociala förhållanden, dvs insatserna skall göras hemma i USA och rikta sig mot grupper som har hög sannolikhet att börja med missbruk.

 5. Jo, att dessutom också engagera sig internationellt mot narkotikahandeln är ju ännu bätter… Det mest effektiva är dock förebyggande arbete på hemmaplan, lyckas man med detta minskar ju efterfråganm och då påverkas ju på sätt och vis den internationella droghandeln även på detta vis.

 6. Bränner man cocaodlingar och vallmofälten så har man åstadkommit långt mycket mer..

 7. Fredrik Lindholm!

  Anledningen till att så få länder vill legalisera narkotikabruk är att bruk/missbruk av narkotika medför stora kostnader och skador på enskilda personer och på samhället. Det bästa och mest kostnadseffektiva är att minska efterfrågan på narkotikan.

 8. Samt att narkotikan dödar hundra tusentals människor varje år. En legalisering skulle på kort sikt innebära att överdoserna kanske minskar, men på något år skulle den totala dödligheten mångfaldigas.

  Knarkliberaler är det konsigaste jag någonsin stött på.

  Vad skulle de gilla att deras ungar gick till apoteket och köpte sig några gram heroin..?? Nää, just det..