Varför är de svenska soldaterna hemliga?


Jo skälet är att de tillhör den hemliga specialstyrkan SSG – Särskilda skyddsgruppen. Det är en grupp som är specialister på underrättelse-verksamhet.

Men är det inte ytterst ovanligt att en grupp soldater som ska hjälpa Afghanistan med återuppbyggningsarbete är underättelse-folk? Som till och med är så hemliga att de samtliga har skyddad identitet?

Borde det inte vara ett ingenjörsförband? Särskilt förstärkt med vana byggnads-arbetare, ingenjörer, murare etcetera. I stället beskrivs de som Sveriges hemligaste förband.

Vad är det som är så himla hemligt så att svenska folket inte får veta vad de


Expressens hemsida

egentligen gör i Afghanistan? Är det inte helt uppenbart att regeringen och försvarsmakten försöker föra folk bakom ljuset?


10 svar till “Varför är de svenska soldaterna hemliga?”

 1. ”Är det inte helt uppenbart att regeringen och försvarsmakten försöker föra folk bakom ljuset?”

  Visst är det helt uppenbart. Det största problemet med näringsliv, politik och diplomati är att allt sköts av en liten men extremt mäktig elit som har liten kontakt med folket och det mesta viktigt beslutas utan möjlighet till riktig insyn och demokratisk kontroll. Hemliga specialstyrkor ligger helt i linje med maktens filosofi.

 2. Det är natt nu jinge, natt och mörkt och det är nog lika bra att inget kommer fram i ljuset.

  ps sitter uppe för den förbaskade kärkkrampen , hoppas att du har det bra

  KAS

 3. Det är natt nu jinge, natt och mörkt och det är nog lika bra att inget kommer fram i ljuset.

  ps sitter uppe för den förbaskade kärkkrampen , hoppas att du har det bra

  KAS

 4. Kas! Funkar inte Nitromex?

  Ja Tobias. Och nu föreslår regeringen att polis och militär underättelsetjänst ska få falska persondata. Men militär underättelsetjänst behöver inte det eftersom de inte får verka i Sverige.

  Mycket märkliga saker sker…

 5. Operativt är det inte svårt att motivera SSG-medlemmars skyddade identitet, de har ju en hotbild mot sig. Precis som våra JAS-piloter. Kommer du ihåg de polska tavelförsäljarna som knackade dörr och försökte sälja tavlor till svenska attackflyg piloter?

  Däremot borde regering och politiker vara öppna med syftet att involvera SSG i olika uppdrag. SSG har ju varit i Kongo också. Hoppas inga av dem är i Irak idag. Inte helt omöjligt faktiskt.

  Brittiska SAS var hemligt fram till Falklandsöarna då dess existens avslöjades.

 6. SSG är inte bara en underrättelseinsamlande enhet. Det är en typisk antiterrorist-styrka med syfte att bl.a. befria gisslan och oskadliggöra terrorister. Samt genomföra operationet långt bakom fiendens linjer i ett krigsscenario. Som Bond, som hoppade från 20.000 m ner i Sydkinesiska sjön.

 7. Läser idag i AB att dessa ”hemliga beväpnade krigstokar” skickats till flera krigs- och konfliktzoner. Hur är det med vårt vapensamarbete med Israel. Förekommer de också i den konflikten. Inget förvånar mig längre med svenskt hemlighetsmakeri och hyckleri.

 8. Det är uppenbart att den stora nackdelen med sekretess är att glappet mellan vad folk får reda på och den fulltständiga sanningen ger utrymme för konspirationsteorier. Det är dock som om en del alltid väljer den mest orimliga och mest spännande tolkningen.

  Det finns inget motsattsförhållande mellan huvudsyftet att hjälpa afghanerna att bygga upp sitt land och att Sverige har avancerad underrätellse- och säkerhetsförband på plats. En förutsättning för återuppbygganden är att säkerhetsläget är stabilt och en förutsättning för den internationella hjälpen är att de styrkor som ska hjälpa till med återuppbyggnanden vet var som händer i området. Om man trots försöken att kartlägga hot i förväg och därmed undvika dem skulle misslyckas och situationen skulle bli våldsam så måste man kunna försvara sig.

  Det finns enligt mig ingen relevans med att gå ut med exakt vilka förband som är var i världen. Regeringen och Försvarsmakten är tydlig med ilka kompetenser som skickas ut, om det är SSG, Fjs-insatkompani eller något annat förband som står för kompetensen är inte särskilt intressant.

  Man kan diskutera relevansen att hålla soldaters identiteter hemliga. Försvarsmakten har i alla fall valt att hålla SSG:s identiteter hemliga då de eller deras familjer i vissa lägen kan bli utsatta för hot. Sverige är ett litet land och det är lätt att spåra upp folk här. Det har i vårt västliga grannland förekommit att anhöriga till personer på känsliga positioner i utlandsstyrkan blivit utsatta för hot.

  Aimo med flera, hur lyckas ni få ihop FN-sanktionerde internationella missioner i fredsbevarande/skapande syfte ihop med vilda spekulationer om Israel och Irak? Ni har ingen som helst grund för era spekulationer.

  Aimo du kallar medlemmarna i SSG för hemliga beväpnade krigstokar ger knappast din argumentation mer tyngd. Vad får du ut av att dra ett antal personer i smutsen som gjort betydligt mer för säkerheten i världen än du säkerligen gjort? Heder åt alla de som inte är så rädda om sitt eget skinn att de tvekar att åka ut i världen för att dra sitt strå till stacken.

 9. Idiotisk debatt att ge sig in i, men ”konspirationsteorier” har visat sig i flera fall sanna. Och vem kunde tro, för några år sedan, att demokratiska stater håller sig med hemliga tortyrläger, förutom Israel förstås. Kanske även öppna militära äventyr i vissa fall kan vara vettiga, men…. Vi hade svenska soldater i Kongo på 60-talet. Jag tror dock att jag som också var civil volontär i Kongo dessa år, gjorde större nytta för det kongolesiska samhället än militären. Vi såg ju hur det gick när USA och Väst grep in.

 10. Att kalla SSG för ”hemliga beväpnade krigstokar” kan inte vara mer fel. Här pratar vi extremt utbildade och kompetenta personer med fysiska och mentala gränser bortom gemene mans drömmar.
  Har man minsta tillstymmelse till Ramboideal med stora vapen och bristande riskmedvetenhet så är man inte ens ämne för gruppbefäl, än mindre medlem i SSG.

  Militär underrättelsetjänst har ju sin bas i Sverige, tämligen svårt att jobba om man inte skulle få jobba. Att man vid vissa yrkespositioner besitter en större hotbild än andra och följdaktligen skulle få en hemlig identitet är inga konstigheter.

  Avslutningsvis kan vi säga att de polska Tavelförsäljarna har besökt många av våra officerare sen mitten av åttiotalet.