Vår förfalskade historia om Första Världskriget avslöjad!


Uppkomsten av Andra Världskriget kan verkligen diskuteras. Var det överenskommelsen mellan Hitler och Stalin i slutet av augusti 1939 som la grunden för att kriget startade.
Eller berodde det främst på Västs eftergiftspolitik åren innan som gjorde att Hitler fick kontroll över militär starka Tjeckoslovakien och Österrike? Samtidigt som Storbritannien och Frankrike avvisade propåer från Sovjetunionen om försvarspakt mot Hitler i slutet av 1930-talet? En sådan pakt hade hindrat eller åtminstone starkt förkortat ett krig startat av Tyskland.

Denna månad är det 99 år (1188 månader) sedan Första Världskriget tog slut (11/11 1918).
Med ungefär 68 000 000 soldater och 39 000 000 döda (Wkipedia).

Starten av Första Världskriget har inte varit lika kontroversiell. Det var ju ”Skotten i Sarajevo” dvs. mordet på ärkehertigen Franz Ferdinand från Österrike 28 juni 1914. En nyutkommen bok ifrågasätter detta, tydligen på goda grunder.
Frans ferdinandFrans Ferdinand
Jag kan här tacksamt redovisa en anmälan av boken ”Hidden History: The Secret Origins of the First World War.
Hidden History: The Secret Origins of the First World War”
av Åke W Bergh. Boken kostar drygt 200 kronor på t.ex. Adlibris som inleder sin presentation med att boken presenterar en ny teori om att ”Första Världskriget inte började med mordet på Österrike-Ungerns tronarvinge Franz Ferdinand, men snarare tio år tidigare, av makthungriga män vars lögner har infiltrerat historia.”

Nu över till Åke W Berghs recension!

Säkert många med mig har länge efterlyst en vettig förklaring till första världskriget. Ett alternativ till det monumentala tomrum om den verkliga orsaken till denna monstruösa katastrof, som ännu hundra år senare formar vår värld. Engelska historiska standardverk av storheter såsom Toynbee, Hobsbawn och nittiotalets Lawrence James (The Rise and Fall of the British Empire) lämnar fler frågor än svar. Men man skulle inte länge behålla sina akademiska positioner (kanske inte ens livet) ifall man dristat sig till att presentera sanningen. Man behöver inte rada upp allt som stod på spel. Bara skuldfrågan med ett ruinerande krigsskadestånd… Emellertid, om nämnda populärhistoriker inte har något meningsfullt att komma med i skuldfrågan är man ändå ense om en sak: att mellankrigstiden blott utgjorde ett interregnum. Ett kort mellanspel inför en nytt än mer katastrofalt andra storkrig som resultat av det första.
Doherty

Hidden History är skriven av helt andra. Gerry Docherty, skollärare och ´head teacher” respektive Jim Macgregor ´GP´, d v s allmänpraktiserande läkare. Båda pensionerade skottar som med stort tålamod och energi gått till verket. Inte så mycket som skrivbordshistoriker med att bara gräva i offentliga handlingar. De skyldiga intrigmakarna i vad man kallar the Secret cabal eller the Secret elite society avfattade nämligen inte några komprometterande offentliga handlingar och var noga med att inte lämna något paper-trail efter sig. Dokument som skulle kunna komma dem på spåret. En amerikansk gruvingenjör knuten till Rothschilds fick till uppgift att sopa igen spåren direkt efter kriget. Lårar av graverande dokument forslades över Atlanten och sägs ännu ockupera källarvalven under Stanford University i Kalifornien. Det mesta på pränt är förstås borta, bränt eller på annat sätt undandraget eftervärlden.

Arthur Balfours än idag hyllade brev till lord Rothschild om Israel säkert enda internmeddelande bevarat till eftervärlden. Det finns dock andra handlingar, t o m hos de stora brittiska universitetsbiblioteken. Det som direkt kan dokumenteras är framförallt de direkta följderna medan verksamheten pågick. Om inte kriget i sig (där boken gör halt) utan nog med korrespondens och inte minst alla samtida fortlöpande mediakommentarer om den hemliga verksamheten. Ett fast grepp om politik, massmedia såväl som den akademiska världen har sedan dess garanterat tystnad. Allt för att hålla den engelska samhällseliten kvar vid makten.

Fundamentalt från start var övergivandet av hittillsvarande officiella devisen ”Splendid isolation” och att `det brittiska imperiet har inga vänner, bara intressen´. Allra minst hade britterna några europeiska vänner, endast rivaler. Den första alliansen var helt överraskande med Japan på andra sidan jordklotet. Britterna fick därmed, på främst skotska varv, bygga den moderna kejserliga japanska krigsflottan. Den som så framgångsrikt sänkte den ryska i rysk-japanska kriget 1905. Så att man slapp sätta de hotande ryssarna på plats själva. (That´s what friends are for!) Just i de vatten där man bl a behärskade handeln med Kina alltsedan opiumkrigen halvseklet tidigare. 1905 var också året för Boxarupproret.

Nästa drag var Entente Cordiale, en vänskapspakt med – till och från – gamle ärkefienden Frankrike. Och därefter än mer överraskande för den brittiska allmänheten ett fördrag med Tsar-Ryssland, tillsammans utgörande Trippelalliansen. Samma Ryssland mot vilken man fört inte mindre än tre krig under 1800-talet: första Afghankriget, Krimkriget och så sent som bara några årtionden tidigare, the Second Afghan Campaign, lika misslyckad som den första. Litterärt beskrivet av Conan Doyles alter ego dr John Watson såsom ung fältläkare gravt sargad och försvagad av tyfus snart skeppas hem till London där han träffar Sherlock Holmes… Britterna läste allt sådant och häpnade över den sensationella vändningen. Och då kände man ändå inte till de dolda delarna i denna ”vänskapspakt”: att britterna förband sig att undsätta Frankrike i händelse av krig, indirekt även Ryssland. Allt i ett enda syfte – ett kommande storkrig mot Tyskland. Allt dolt för allmänheten såväl som deras valda företrädare i parlamentet.
cecil rhodesCecil Rhodes
Imperiet hade ingen armé att ensam ta sig an uppgiften. Dess överlägsna krigsflotta kunde på sin höjd blockera tysk handel. Detta hade nyss så pinsamt avslöjats i Sydafrika, där en miljonhövdad brittisk armé fått stora problem att bekämpa 40 000 boerkrigare. Ett tre år långt utdraget gerillakrig mot vita farmare som kom att urarta i koncentrationsläger för boerkrigarnas familjer som ”dog som flugor i svält och epidemier”, kvinnor och barn – minst 30 000 av dem. Så brittiska armén var avgjort inte fit for fight mot ens en liten bondehär, om än våldsamt överlägsen i antal. Syftet med den väldiga hären var egentligen att de flesta unga männen skulle stanna kvar och bilda bas för ett engelskspråkigt södra Afrika. Men de flesta återvände hem. Cecil Rhodes guldgruvor och diamantbrytningen i Kimberly (finansierat av Rothschilds) låg i träda efter kriget och få jobb erbjöds.

Här dyker det nya hatobjektet upp personligen; kaiser Wilhelm med sitt uppmuntrande telegram till boerna i krigets inledning. Det som användes till att piska upp tyskhat på hemmafronten. Ett sällskap av engelsk elit pro primo initierat av Cecil Rodhes håller under hela 1890-talet hemliga möten hemma hos bankiren Nathanael ”Natty” Rothschild om att säkra och expandera imperiet. Efter Rodhes död utvecklat till ett veritabelt krigskabinett för att krossa Tyskland, imperiets främsta rival. Från 1901 regisserar man hela raden av snärjande ränker som pågick ända fram till krigsutbrottet 1914, senare kallat första världskriget. Bl a en propagandakampanj mot kaisern som i hätskhet väl kan jämföras med dagens mot Putin.

Franska revanschister nyttjades för att få med Frankrike. Krafter som ännu skar tänder över tyskarnas ockupation av Lorraine-Alsace i det fransk-tyska kriget mer än tre årtionden tidigare. (Fast Bismarck såg det som ett återbördande sedan Ludvig XIV en gång besatt provinsen då tyskarna var svaga och splittrade.) I öst lockade man Tsar-ryssland med ockupation av Istanbul och en öppning av Bosporen. Sundet mellan Svarta havet och Medelhavet som alltsedan London Straits Convention 1841 förbjöd passage av ryska örlogsfartyg. En blockad som hävdes först 1920 av nybildade Nationernas Förbund och som består än idag. Därav dagens ryska flottbas i Syrien.

Okänt hur mycket tsaren personligen förstod om vad som stod på spel – att kasta ut sitt Ryssland i ett ytterst kostsamt och riskfullt krig. Men fula fiskar urskildes, betalades och sattes att tjäna gruppens syften. En svekfull tsar-rådgivare fångades på kroken och i Frankrike fick man slutligen den koleriske tyskhataren Raymond Poincaré utsedd till republikens president. På hemmaplan blev prinsen av Wales, den blivande Edward VII, en oersättlig tillgång. Prinsen vars utsvävande livsstil krävde fonder långt utöver sitt apanage kompenserades generöst av Natty Rothschild, medlem av den inre kretsen redan från start. Och Winston Churchill förstås, självpåtagen hjälte från boermassakern, men bara en i raden. Fler bekanta namn förre konservative premiärministern Arthur Balfour och ”socialisten” David Lloyd George senare samregerande med liberalen Herbert Asquith. Allt oavsett skiftande regeringar.

Tyskättade drottning Victorias avkomma fyllde vid sekelskiftet varje kungahus Europa, men sonen prins Edward var fullblodsanglofil. Efter moderns död 1901 sändes han såsom Edward VII på charmoffensiv per excellence till Europas huvudstäder och kungliga hov. Han var långt ifrån den ytlige lebeman som pådyvlas, snarast tämligen påläst och en mästerlig offentlig talare, utan vare sig manuskript eller dagens teleprompters. Mest populär var han i Frankrike. Utdelande hedersbetygelser till höger och vänster, ordnar till smärre italienska diplomater och ridderskap högre upp. Här gällde det att skaffa vänner. Även Gustav V på Stockholms slott fick en påhälsning. Dock mindre framgångsrikt; svenska hovet sågs som tyskvänligt genom hela kriget. Med dagens avslöjanden snarast en merit. Krigshetsarna fanns i London, inte Berlin! Kaisern hade med avpolletteringen av Bismarck gjort sig av med det värsta preusseriet.
Georg VGeorg V
Det var en långsiktig historia. Edward VII hann dö och ersättas av inte mindre imperialistiske sonen George V. Han som under brinnande krig 1917 lät döpa om det brittiska kungahuset från tyskklingande Sachsen-Coburg-Gotha till huset Windsor. Bankirfamiljen Rothschilds fick en ny arvinge i Lionel, en blåkopia av fadern. Det framgår inte av boken men han lär ha erbjudit lånegarantier för att få med amerikanerna i båten. Och fick vad man betalade för. Ett kavalleri á la Teddy Roosevelts rough riders, bättre lämpade att jaga Emileo Zapata än ett europeiskt skyttegravskrig. Utrustade från topp till tå med allt från brittiska vapen och uniform till de typiska platta stålhjälmarna (man kan se dem ännu 1941 på Hawaii i filmen Här ifrån till Evigheten) drog de sent omsider i fält, men hann knappast delta i något avgörande slag. Hur denna motvilligt värvade skara kan ha avgjort kriget en gåta. Som ammunitionsleverantör var Wilsons USA dock oöverträffat. I farten med Cunards Lusitania redan våren 1915.

För att göra en lång historia kort; i slutkapitlen 26 och 27 – de i särklass mest avslöjande – sammanlöper trådarna inför ett slutgiltigt avgörande. Må de bära eller brista. Allt förhalande, all skullduggery för att prata originalspråk – in i det sista. Frågan som diskuterats mest av historikerna är vem eller vilka som mobiliserar först. Tyskland var i vart fall sen, näst England som trycker vassen. Har britterna något hemligt biståndsavtal med Belgien? Utrikesminister sir Edward Grey mumlar om inbördeskrig i Irland och vägrar ge besked. Men läget är kritiskt för tyskarna som ser snaran dras åt när även Frankrike mobiliserar. Franska trupper rör sig redan uppåt Lorraine-Alsace. Man hotas av öppet tvåfrontskrig. Och blockad och massvält om även England ansluter sig. (Ursäkta tempusskiften men det är stor dramatik, även om vi alltför väl vet hur det hela avlöper.)

Skotten i Sarajevo ökar spänningen men räcker inte att tända brasan. Plan B – att använda Irland och påstådda tyska vapenleveranser som casus belli behöver aldrig aktiveras. Kaisern förklarar Frankrike krig och hans arméer tvingas ta sig genom Belgien för att försvara sig. Ett brittiskt biståndsavtal med ”neutrala” Belgien kommer så plötsligt i dagen. George V förklarar Tyskland krig den 4 augusti 1914. London står berett med sin smygmobiliserade armé redo att skeppas över kanalen. Officiellt deklarerad mobilisering och tyst dito är två vitt skilda saker. Fast Churchill som nyutsedd marinminister kommenderar sin flotta till alarmberedskap i Scapa Flow, marinbasen i Skottland, ens innan något beslut fattats. Alla 156 kanonbåtar som händelsevis just fredligt paraderat i London ända utåt Themsenmynningen. Han är entusiastisk. ”Aldrig förr har jag känt att jag verkligen lever!”, skriver han hem till hustrun.
Första världskriget untitledFörsta världskriget före
Något helt annat väntar en generation landsmän. Trekvarts miljon unga britter stupar direkt på slagfältet. En miljon skadas, många invalidiserade för livet. Till det alla offer inkallade från hela samväldet. Hur många döda totalt i ”kriget som skulle göra slut på alla krig”? Tio miljoner? Det är svårt att kvantifiera och sammanfatta allt bedrägeri, masslakt och svält som följde.
Docherty/ Macgregor behöver närmare 500 sidor inklusive digert notverk – bara att beskriva upptakten.
Hidden history utgavs utan fanfar 2014. Amazon.uk erbjuder sin Kindle-version för facila åtta pund. Dock endast för inhemska kunder. Övriga rekommenderas ladda ner för bortåt 20 dollar från Amazon.com. För en e-bok något helt unikt! Men köp pappersversionen i svensk e-handel. Den kan till skillnad från en e-bok lånas ut – och gå i arv. Ett historiskt väl dokumenterat tidsdokument – eller ännu en konspirationsteori? Välj själv, men varför denna totala tystnad nu då man förr alltid mött varje alternativ förklaring med sådan aggressivitet?
Första världskriget imagesCAZO8O5RFörsta världskriget efter

i Andra om: ,, , ,, , , , , , , ,,


10 svar till “Vår förfalskade historia om Första Världskriget avslöjad!”

 1. Tack för intressant läsning, och bra boktips.
  Har två länkar som anknyter till temat geopolitik, bland annat RT’s program Contact, där Chris Hedge intervjuar historikern Alfred McCoy. Sedan en länk med en artikel som också behandlar geopolitik och de två strategerna J. Halford Mckinder och Brzezinski.

  https://www.rt.com/shows/on-contact/410969-us-china-rise-decline/

  https://www.sott.net/article/276668-Geopolitics-of-Empire-Mackinders-Heartland-Theory-and-the-Containment-of-Russia

 2. Jag överraskades av hur liten, dold och målmedveten den grupp var som långsiktigt arbetade på att förstöra Tyskland.

  Det är nyttigt att se detta, för man kommer naturligt att jämföra med här och nu. De som här idag arbetar på att dra in Sverige i Nato, styrs de också av en sådan liten, dold och målmedveten grupp?

 3. Det har funnits en utmärkt bok, helt fri från sammansvärjningsteorier, på marknaden i decennier: Jolo´s bok om veckan där alla skulle bestämma sig för att mobilisera eller ej, och ingen vågade låta bli för att inte stå obeväpnad. Läs den, det står klart att starten av första världskriget var ingens och alla inblandades fel, sen gick krigsutvecklingen raskt ut på att tyska trupper gick över gränsen till grannarna. Därför är tyskarnas stämplade som angripare. Andra världskriget var förstås ett tyskt, italienskt, japanskt och sovjetiskt anfallskrig, de är angriparna.

  • Ja Jolo,
   Och Ryssarna invaderade Östpreussen först. Eller? Efter att Frankrike hade givit stora krediter för att bygga järnvägar och upprusta arméen. Och efter att England försäkrade Frankrike att få tillbaka Elsass-Lothringen.

 4. ”Ett veritabelt krigskabinett för att krossa Tyskland” , citat ur recensionen. Det låter riktigt och därför ställer jag mig litet skeptisk till att författarna vill låta påskina att de gjort en banbrytande upptäckt. Det är ett sätt att sälja böcker att påstå att man avslöjar en hittills hemlig historia. Med det inte sagt att boken inte skulle vara läsvärd och ge bättre infallsvinklar än många traditionella böcker som fokuserar på de dramatiska detaljerna vid mobiliseringen.
  Citatet visar bara att man i det brittiska imperiet sett och förstått att Tyskland var deras nya rival som befann sig på stark frammarsch och att det behövdes en hemlig strategi som gick ut på att sätta stopp för uppkomlingen. Britterna gjorde m.a.o. just det en stormakt kunde förväntas göra i en motsvarande situation. Om dessa författare är de första att upptäcka planen är de bara att gratulera. Det är nämligen den primära frågan en historiker av facket direkt borde ställa sig när han börjar studera en krigsupptakt.

  I sin iver att krossa rivalen begick britterna sedan efter den militära segern det katastrofala misstaget att försöka hindra dess framtida utveckling. Ekonomen Keynes varnade sina landsmän för hämndfreden i Versailles som gav nazismen allt bränsle den behövde.

 5. Vid sökning på ”Hidden History” tipsar Amazon om ”How Britain initiated both World Wars”, av en viss Nick Kollerstrom. För blygsamma $3.75 mest en broschyr på ett offentligt anförande av dr Kollerstrom. Om första världskriget prisas Hidden History men om det andra saknas inte poänger. Främst om Polens roll som krigsanstiftare och britternas svårbegripliga garanti att gå i krig för polackerna. Kriget inte så mycket en direkt följd av Versaillesfreden utan just Pilsudskis Polen med (som man nu trodde) västmakterna i ryggen kunde ta sig friheter i Preussen. Och var inte just Polen den främste motståndaren till varje allians mellan ärkefienden Ryssland och Frankrike att stoppa Hitler? Men med att helt lyckas sudda ut just Sovjet ur sin historia missar Kollerstrom (låter svenskt?) helt poängen. Om än så förstår man Hitlers ointresse för tropiska kolonier. Varför bygga en gigantisk flotta när en stark landarmé kunde inta allt lebensraum närmast nästgårds? Med 27 miljoner döda ryssar som resultat känns emellertid varje lovord för Hitler så desto mer oförlåtligt!

 6. Jag har också läst Dochtery & Macgregor mycket omfångsrika och intressanta bok ( 363 ss och 100ss ytterligare referenser och litteraturhänvisningar), och jag instämmer i av Bergh framförda synpunkter om boken och har bara några kompletteringar. Jag har faktiskt sett Cecil Rhodes grav under resa i Zimbabwe 1995, men då visste jag inte om denne imperialists lömska aktiviteter. The Scecret Elite bildades av Afrikaimperialisten Cecil Rhodes och Alfred Milner (spindeln) 1891.

  Fram till 1905 agerade kretsen främst med att bygga upp förmögenheter till engelska etablissemanget genom bl.a Boerkriget. Även om detta var relativt misslyckat från engelsk sida gick det ändå att bygga upp pengar på Sydafrikas guld och diamanter och utpressning av arbetskraften. Dessutom byggdes under Boerkriget upp ett nätverk av lojala undersåtar från Oxford University som var betydelsefulla för att provocera Tyskland till första världskriget. Efter 1905 agerade kretsen skickligt bakom ridåerna för att provocera fram Tyskland till det 1:a världskriget – mycket spännande läsning.

  Till den inre kretsen hörde den judiska bankirfamiljen Rotschild (Lord ’Natty’ Rotschild) och krigshetsaren Winston Churchill! Boken slutar när The Secret Elite faktiskt lyckades efter många och krångliga och hemliga manipulationer ( ihop med främst Frankrike, Ryssland före revolutionen och Belgien) försätta Tyskland i ett tillstånd att krig var enda utvägen. Efter kriget dömdes Tyskland till förnedrande krigsskadestånd, vilket senare fick andra förödande konsekvenser. Det finns också ett kapitel om hur USA drogs in i förberedelserna för krig med bl.a Rockerfellerfamiljen inblandad. Efter 1:a världskriget är det i praktiken familjerna Rotschild (Macron är deras agent idag) och Rockefeller (ledande, under en period tillsammans med Carl Bildt, i den dubiösa och fram till nyligen relativt hemliga Bilderberggruppen) som därefter genom banksystemet styrt världen.

  Det framgår av boken att Alfred Balfour ingick i the Secret Elites innersta krets. Eftersom Balfourdeklarationen kom till 1917, så ingick den säkert i Elitens plan för att erövra Mellersta Östern och skapa den geografi som är grunden för konflikterna där idag.

  The Secrete Elite upphörde inte med utbrottet av kriget. Dochtery & MacGregor skriver på en bok om The Secret Elites agerande i det dolda under själva kriget. Det är bara att hoppas att de lyckas genomföra detta andra bokprojektet.

  Jan-Erik G

 7. Tack Anders, så mycket för den kunskap och upplysningen. Jag inser att detta pågår och om igen som då eller fortsättning av historierna. Oroande. Ingen vågar ta upp de hemliga pakt till allmänhets vetande. Allt utspelas även idag i hemlighet.
  Tack igen.

 8. […] Israel är i ropet, ska nu få Jerusalem erkänt som huvudstad av USA. Få se hur länge EU-länder kan stå emot. Här har publicerats flera artiklar om Israels bombningar i Syrien, om stödet till IS och om landets stenhårda apartheidpolitik. Här belyses en annan aspekt. Artikeln, som är ett gästblogginlägg av Åke W Bergh, publicerades för första gången denna dag för ett år sedan. Åkes senaste inlägg här var Vår förfalskade historia on Första Världskriget avslöjad! […]