Vapenskrammel (DN) från aggressiva NATO – medlemsskap ett nästa, logiskt drag för Sverige?


Dagens Nyheter skrev igår eftermiddag att ”Medan ryska UD anklagade Nato för kallakrigsretorik proklamerade Natos högste militäre chef en rad åtgärder med stark karaktär av vapenskrammel”. I tisdags uttaladen Natos utrikesministermöte att man avser att avbryta samarbetet och man beslöt att ge Natos högste militäre chef, den amerikanske flygvapengeneralen Philip Breedlove, uppdraget att på två veckor få fram ett militärt åtgärdspaket som tillfredsställer Natos mest östliga medlemsländers önskan om förstärkningar. ”Varken Ryssland eller Nato kommer att gynnas av försvarsalliansen beslut att avbryta samarbetet med Moskva. Natos språkbruk har ekon från det kalla krigets dagar”, hette det i ryska UD:s uttalande. (Nedan NATO-chefen Breedlove).
NATO-chefen Breedlove originalCA44Z371

* Sverige är inte med i NATO, fast man skulle kunna tro det. Sverige deltog nyligen i NATO:s jätteövning ”Cold Response”, med totalt omkring 1400 man, knappt 1/10 av de totalt 16 000 deltagarna totalt. Övningen övade olika krisscenarier inklusive massdemonstrationer och terrorhot. Övningen ägde rum nära Rysslands gränser i norr. Dessutom hade Sverige ansvar för att leda den multinationella brigaden i övningen.

* Vidare övar nu två svenska Gripenplan tillsammans med USA- flyg över Östersjön, vilket måste ses i samband med Natos uppladdning runt Rysslands gränser och Natos kommande övningar i Ukraina.

* Statliga Swedish Space Corporation (SCC), tidigare Rymdbolaget, hjälper USA med styrningssignalerna till drönarna i det olagliga drönarkriget över Mellanöstern. Med hjälp av SCC har USA:s senaste spionsatellit WGS4 kunnat placeras över Mellanöstern.

* Sverige deltar i NATO:s illegala krig i Afghanistan, och avser att stanna kvar, medan andra stater drar sig tillbaka.

Frågan om ett eventuellt svenskt fullvärdigt medlemsskap i NATO är alltmer aktuell. Tre svenska toppdiplomater (Hans Blix, Rolf Ekéus och Sven Hirdman) skrev i januari på DN Debatt under rubriken ”Går Sverige med i Nato ökar Rysslands misstro mot väst” inledningsvis att NATO-medlemsskap inte är ”i Sveriges intresse. Ett ryskt anfall där Sverige vore indraget framstår inte som tänkbart. Sverige skulle då också få svårt att trovärdigt verka för att kärnvapen avskaffas, skriver tre svenska toppdiplomater.”
NATO untitled

Hänvisningen till kärnvapen är högst relevan, eftersom Nato i slutändan litar till användning av kärnvapen och eftersom Sverige inte förenade sig med de alltfler länder som vid en omröstning i FN krävde kärnvapennedrustning. (Se blogginlägg här 3/11 där det framgår att 125 stater (126 inklusive Heliga stolen) gick samman i ett uttalande som kräver kärnvapennedrustning utifrån ett humanitärt perspektiv.) Sverige gör ett avsteg från den nedrustningsinriktade kärnvapenpolicy som gjort vårt land så aktat internationellt, med företrädare som Inga Thorsson och Alva Myrdal (Nobelspristagare). Men vi har också en utriksminister som Carl Bildt, som av alltfler ses som en devot och blind hyllare av och medhjälpare i USA:s esomoftast aggressiva utrikespolitik.

Enligt Obama’s SSM-plan för kärnvapen ska många miljarder dollar spenderas varje år i c:a 15 år för att söka förlänga användningstiden för kärnvapen. I planen ingår också konstruktion av fabriker och nya typer av kärnvapen. De amerikanska strategiska kärnvapnen förblir den yttersta garantin för Natos säkerhet. USA – och därmed Nato – håller sig till och med med en doktrin om ”first-use” av kärnvapen.”Även Ryssland förstärker sitt kärnvapeninnehav.

DN-debattörerna skrevr vidare ”Ett medlemskap i Nato vore en stor förändring av Sveriges politik, minst lika stor som beslutet att gå med i EU. Ett beslut om Nato kan inte tas utan folkomröstning och utan att alla regeringsfähiga partier är med på båten. Debatten och folkomröstningen riskerar att bli uppslitande i avsaknad av yttre hot mot Sveriges säkerhet. Det skulle inte göra Sverige till ett stabilare land. Man kan notera att av riksdagspartierna endast Folkpartiet driver frågan om svenskt Natomedlemskap, även om Moderaterna är positiva och sympatisörer finns hos Kristdemokraterna. En folkomröstning om svenskt Natomedlemskap torde med säkerhet ge ett nej”.

De framför det sympatiska förslaget ”I stället för att bli medlemmar av Nato bör vi ägna oss åt ett mer målinriktat arbete för säkerhetspolitisk avspänning och nedrustning i Europa.”

En av DN:s huvudledare hade i januari titeln ”Logiken talar för NATO”. Men jag hävdar att ”Arbetet för freden och mot övergrepp talar mot NATO”.
Fortsätter nu med en beskrivning av NATO, som delvis kommer från boken ”USA som världspolis” (Se bloggsidan).

Vad är NATO idag?
NATO sattes upp som en försvarsorganisation 1949, närmast mot det påstådda hotet från Sovjetunionen som lidit och försvagats mycket mer än de senare NATO-länderna under andra världskriget. Då östblocket rämnade och Sovjet och Kina övergav sin socialism borde rollen för NATO vara över. Men i stället har både verksamhetsområdet och antalet medlemmar ökat. Nato framträder tydligt som en krigsorganisation ledd av USA:s styrande elit, USA-imperialismens ledare.
Vätebomb images

Efter Sovjets sammanbrott 1991 har antalet medlemsländer mer än fördubblats till 28, varav 21 EU-stater. Vid NATO-toppmötet 2010 antogs den 7:e strategin ”NATO 2020”. Enligt denna ska NATO kunna ingripa mot ”instabilitet, inkluderande framväxande av extremism, terrorism och transnationella illegala aktiviteter som smuggling av vapen, människor och narkotika“. NATO ska slå tillbaka anfall mot ”vitala kommunikations-, transport- och transitvägar som internationell handel, energisäkerheten och välståndet är beroende av“ samt engagera sig i miljöfrågor.

NATO har visat sig vara en krigsorganisation i USA:s tjänst Bombningarna i Serbien och medhjälp i styckningen av Jugslavien, kriget i Afghanistan, angreppet mot Libyen med tiotusentals dödade där NATO gick långt utöver FN-resoultionen. Andra delar av myntet USA-imperialismen är det övervaknings- och kontrollsamhälle som sedan länge byggts upp i USA, de hundratals militärbaserna i många länder, den spekulativa ekonomin med ökade arbetslöshet och ökade sociala klyftor.
På NATO:s hemsida kan man läsa ” Relationerna mellan NATO och Sverige har en utgångspunkt i Sveriges anslutning till NATO:s program Partnership for Peace Sverige 1994. NATO och Sverige samarbetar aktivt i freds- och säkerhetsoperationer och har utvecklat samarbete på många andra områden. . Sverige står alltså NATO mycket nära.

Opinionen i befolkningen.
Sverige strider inte bara för NATO utan hjälper USA inte bara med avlyssning av Ryssland. Sveriges militära utrustning och nya JAS är anpassade till NATO-standard. Sverige deltog och deltar i NATO:s folkrättsvidriga krig i Libyen och Afghanistan. I snart 20 år har opinionsundersökningar av institutet SOM i Göteborg visat att andelen svenskar som är mot NATO-medlemsskap pendlar mellan 41 och 49 %, medan 15-24 % är för detta. Närmandet till NATO har skett gradvis utan större offentlighet och debatt. Vid den senaste SOM-undersökningen var 17 % för NATO-medlemsskap och drygt 2,5 gånger fler 45 % var emot. Nyligen rapporterades att hela 48 % säger nej till ett svenskt Natomedlemskap, medan 20 procent är för.

Ser vi liten politisk och ekonomisk elit bakom ryggen på svenska folket drar in vårt land i en möjlig framtida stormaktskonflikt?

Mot NATO – för en fredlig värld!
För ett värnpliktsbaserat försvar med förankring i Sverige och för vårt försvar!
Nej till stöd till imperialistiska krigsäventyr!

Folkomröstning!
Debattörerna hävdar att att svenskt medlemskap i Nato är omöjligt utan en folkomröstning.
Jag vill utvidga och vinkla frågan.
I en värld med utökad demokrati skulle en världsomfattande folkomröstning ordnas i kärnvapenfrågan – Vem tror inte att minst 90 % av jordens befolkning ställer sig bakom att kärnvapen snabbt avecklas i världen?
En vän av fred och demokrati bör fjärma sig sig från NATO så mycket som möjligt!


i Andra om: , , , , , , , , , , , , , al-Qaida, , , ,, , ,

DN 2/4 DN Debatt 25/1 Nyhetsbanken 2/4 SvD 2/4 Youtube om NATO-övning FIB-Kulturfront DN 26/9 Sydöstran 24/5 DN 30/5 Middle East Online DN 25/4 Björnbrum 23/5 Russia Today 14/5 om Syriens syn på fredsförhandlingar Gulf Today Nyhetsbanken Reuters om al NusraMiddle East Online 15/5 USA-bloggen 25/5 Israel förbereder nytt anfall mot Syrien 16/5 DN 15/5 Erik Helmerssons ledare Turkiet vill ha flygförbudszonNepal News DN 15/5 Protester i Turkiet 16/5 Aron Lunds rapport NY Times25/3 Detroit News Från AFP Vita Huset eftermiddagen 8/5 Syrien återerövrar viktig stad 8/5 USA-bloggen DN 8/5 Björnbrum 8/5 Röda Berget 5/5 DN 6/5 DN 5/5 New York Times 25/4 DN 5/5 DN 29/4 DN 24/4 Abna & Co News Agency 27/4 USA,UK om WMD Morningstar An 28/4 SvD 24/4 SvD 26/4 Brahimins kritik till Reuters DN 22/4 DN 1/4 SvD 23/4 Björnbrum Fransk underrättelsetjänst om al-Qadia i SyrienClapper utnämns till spionchef i USA FN-planer för Syrien Björnbrum Al Jazeera 7/4 Daily Star 14/4 DN 16/4 SvD 16/4 Expressen 16/4 Globalresearch 6/4 Proletären 2/4 DN 6/4 SvD 6/4 DN 6/4 DN 9/4 SvD 11/4 M Omar SvD 24/3
Cold Lazarus Expressen Washington Post 24/3 DN 25/3 Nyhetsbanken om gaskrig Nyhetsbanken om kidnappning av FN-observatörer EU fördömer terrorister DN 23/3 DN 19/3 AFP China Daily Common Dream DN 24/3 SvD 24/3 Björnbrum Kildén & ÅsmanDN 21/3 SvD 22/3Svensson-bloggen Guardian Independent Amnesty SvD 15/3 Knut Lindelöfs blogg Aron Lund SKP-bloggen AFP V:s uttalande SvD 13/3 om Amnesty SvT Karen Leukefeld i Junge Welt Sunday Times 3/3 NyhetsbankenBjörnbrum Foto-Lasse Tipping Point Moska-mötet DN 2/3 Globalresearch om John Kerry Intervju med Assad 3/3 i Sunday Times New York Times 26/2 SvD 28/2 NY Times 28/2 kl 9.30 DN Dagens Industri 26/2 Wall Street Journal 25/2Daily Star Carl Bildts bloggTrend Nyhetsbanken 25/2 Kildén & Åsman SKP-bloggen 26/2 GlobalresearchSvD Nyhetsbanken Björnbrum Läkartidningen kommentarer Läkartidningen Syrien-artikel VoltairenetNyhetsbanken DN 14/2 SVD 14/2 P Giraldi EU om Syrien 18/2 SvD Clark i Democracy Now Middle East Online 18/2 Reuters AB 10/2Expressen 11/2 DN 10/2 SvT Agenda 10/2 kl 21.15SvD Telegraph Guardian Croneman NY Times DN 7/2SvD 9/2 Unconventional warfare dokument UW dokumentDN 22/1 Nyhetsbanken FIB-KulturfrontFIB-Kulturfront Profil Online DN 24/1 Björnbrum Veterans for Peace 19/12 Veterans for peace om Syrien Carla Stea i Globalresearch Hela pingstenSKP-blogg -uttlande från Syriens kommunistparti 5/1 Tarpleys artikel Pepe Escobars artikel Agrab Aron Lunds artikel på engelska USA-bloggen DN 25/12Björnbrum 23/12 SKP-bloggen DOHA-protokollet DN 26/12 SvD 25/12 SvD Clearinghouse SvD 20/12 ClearinghouseSvD 20/12 DN 20/12 SvT 20/12 FIB-KulturfrontCornucopia DN 16/12SvD 16/12 Michel Chossudovsky 14/12SvD II 14/12 Pakistan Observer 16/12 SvD 16/12 SvD 14/12 AB 14/12 Kommunisternas blogg 13/12New York Times 13/12 SvD 16/12 Russia Today 6/12 Turkish Weekly Syrian Perspective DN 11/12 SvD 12/12 Independent USA-bloggen 8 dagar8 dagar 11/12 Globalresearch 8/12 Proletären Flamman 28/11 FredsinitiativetPepprat och Rödgrönt DN 5/12 SvD 5/12 Worldcrunch Russia Today 3/12 Replik i AB 3/12 Einarsprachenvaria Aftonbladet 30/11 Anders Svenssons blogg Ulf Gudmundsson ledare i SvD 1/12 DN 1/12Bilderblogg M Omars blogg Åtta dagar. Stefan Lindgren USA-bloggen Björnbrum SvT om al-Qaida-svenskar Nyhetsbanken Sunday Express 19/11 New York Times 16/11 Folket i Bild Kulturfront Mohamed Omars tal på hans blogg Syriensolidaritets hemsida Stefan Lindgrens blogg New York Times 31/10 Washington Post 1/11 Bill Auken Countercurrents 2/10 Konflikt 27/10 S Hersh i The New Yorker 2007 Aftonbladet – Bildts strategiråd FolkrättsbevakningenDN 12/10Anförande av Rysslands ambassadör

  3 comments for “Vapenskrammel (DN) från aggressiva NATO – medlemsskap ett nästa, logiskt drag för Sverige?

 1. 3 april, 2014 at 10:40

  Natoövningar i Östersjön. Ny startbana vid F 21 i Luleå, där ett befäl gläder sig i ett nyhetsinslag: ”Nu kan vi ta emot de största planen”. Världen hänger ihop. Det är förvånande, att Nato-motståndet i Sverige ökar trots krisen i Ukraina. Vad betyder det att Jens Stoltenberg från Norge blir ny ledare för Nato? Är det för att Norge är i centrum för det hotande kriget om Naturrikedomarna i Norra Ishavet? ”Nato ut ur Norrbotten” hade för några veckor sedan ett seminarium, som knöt samman världen. Igår hade Nato ut ur Norrbotten ett nytt möte. Vi har en bra överblick. Vi har grunden för en politik som vi måste få fler att engagera sig. Hur gör vi för att få med fler i alla Norrbottens kommuner? Hur ska vår kunskap omvandlas till handling? Vilka vill åka till Nordiska Fredssamtal i Degerfors helgen den 16-18 maj 2014. Vi har en bilplats kvar.

 2. Gammal krigare
  3 april, 2014 at 11:22

  Som innehavare av ett antal NATO-medaljer kan jag bara hålla med. Sverige borde återinföra värnplikten, stoppa massinvandringen och större delen av u-hjälpen (speciellt sen jag sett vad den går till) och bygga upp vårt försvar igen. När jag var ung så var Kalla Kriget en realitet och Sovjet utförde många fula operationer i Europa, men nu så har EU/USA/NATO utvecklats till nåt långt värre än gamla USSR. Det verkar som om de gamla DDR-ledarna, eller troligen f.d. STASI-agenter styr Västeuropas länder nu. Varför publiceras inte STASI-listan i Sverige? Varför lägger sig EU och NATO i Ukrainas, Vitrysslands, Georgiens, Moldaviens och Rumäniens interna affärer och politik? Varför bombar NATO sönder land efter land? Vilket land står på tur? Varför styrs samtliga Västländers politik unisont? Varför vill samtliga Riksdagspartier utom SD gå med i NATO? Varför åsiktsregistreras och kartläggs vi som är kritiska till denna politik? Jag vet att du tillhör Vänstern Anders och jag röstar på SD som jag anser ligger i mitten på den politiska skalan men vi har många likadana åsikter och det tycker jag är sunt. Tragiskt bara att vissa som Researchgruppen och Expressen ägnar sig åt politisk förföljelse. Det kommer nog att eskalera även mot folk inom Vänstern som inte tycker om den nya världsordningen. Amerikanska Disqus har dock nu tagit kontakt med svenska polisen och anmält Expressen. Ska bli intressant att se hur det går.

  • Peter Grafström
   3 april, 2014 at 21:27

   Varför frågar gammal krigare
   Därför att eliterna vill förhindra konkurrens. Där man inte har kontrollen vill man att någon skall garantera ofrihet. Det fula du talar om antar jag var tex Ungern 56 och Tjeckoslovakien 68
   Dessa nedslagna frigörelseförsök var önskvärda och godkända från USA.
   De önskade Inga fria framgångsrika ekonomier som kunde visa positiva exempel på blandekonomi med starka inslag av sociala skyddsnät etc. Äkta socialdemokrater är hatobjekt för angloamerikanska eliterna.
   Men de vill heller inte se någon framväxt av mer borgerlig konkurrenskraft även om det nog inte var aktuellt i de nämnda exemplen. Det var pga den senare typen av konkurrenskraft som Tyskland och Ryssland manipulerades in i och nöttes ner av storkrigen.
   Ukraina har de delvis fått dit de vill och gamarna kan börja ta för sig.
   Banksystemet som endast förklaras ärligt på webben men aldrig vad jag sett av svenska ekonomer
   kan bara upprätthållas genom USAs militära hot.
   Verklig frihet och konkurrens gör att alla som kan väljer bort angloamerikansk parasitism.

Comments are closed.