Vänsterpartiets politik behöver förtydligas


Nu pågår det kommundagar i Örebro där en massa vänsterpartister från kommunalpolitiken träffas och pratar sig samman. Det är bra, sådant behövs alltid.

Jag skrev i förra veckan att jag anser att partiet blivit alltför pragmatiskt, något som jag givetvis står fast vid. Att ett visst mått av pragmatism kan behövas är vare sig konstigt eller fel. Men min uppfattning är att samarbetet med (s) och (mp) har gått för långt. Risken är uppenbar att partiet därmed marginaliseras.

Aron Etzler, tidningen Flammans chefsredaktör, kritiserar Lars Ohly i det senaste numret av tidningen. Han skriver:

”Det är typiskt att Lars Ohly väljer att kompromissa om vad han kallar sig samtidigt som han vill tillmötesgå partiets högerflank i Uddevalla. Det är också just den typ av manövrer som får människor i vänsterflanken att i protest kalla sig kommunister. Men låt oss hoppas på en annan lösning. Ohly borde företräda den majoritet som valt honom. Och de

människor som vill se ett självständigt och radikalt vänsterparti borde ägna sig åt viktigare saker än att gräla om symbolord.

Aron Etzler skriver avslutningsvis:

”Vänsterpartiet har hamnat i den sämsta av två världar: ett parti som inte är tillräckligt systemkritiskt och ändå skall dras med kommuniststämpeln. Det motsatta vore betydligt bättre.”

Läs gärna artikeln, klicka på knappen nedan.


10 svar till “Vänsterpartiets politik behöver förtydligas”

 1. En kommunist skriver att det är när Ohly går dem tillmötes som villa tt han slutar kalla sig kommunist som kravewn att vänstern ska gå åt kommunismen kommer… Öh?

  90-100 procent av vänsterpartisterna är inte kommunister. Mer än halva styrelsen är Kubakliande kommunister.

  Att möta krav från väljare och partiaktiva och -medlemmar innebär att göra bort sig?!? Tycker du att kommunist-tidningen Flamman har en bra analys?

 2. Jag ångrar förresten min kommentar. Känner ju inget behov av att försvara Ohly (även om man efter den underhållning som bjuds nästan kan känna en liten återgäldningsplikt; och roligast vore ju om Ohly gick vänsterut VILKA FANTASTISKA FRAMGÅNGAR DET SKULLE GE! ;-).

 3. ”Tycker du att kommunist-tidningen Flamman har en bra analys?”

  Inte nödvändigtvis, men den är intressant. Min uppfattning är att partiet är åt helsike för pragmatiskt. Om Ohly gick vänsterut, vilket jag egentligen inte förstår meningen med, så skulle det kanske ge stora framgångar för (v). Det skulle i alla fall stärka partiet i valet. Om man då med ”vänster” menar att de överger samarbetet med GP. Det är vad jag tror.

 4. Förtydligande och inte nån ”sovjetisering” (förstatliga företagen osv) med andra ord?! Man kan inte precis avundas mer sunda ledande vänsterpartister nu, om nu åsikter i toppen verkligen är mer ”k” än på många decenier, som det ju påstås. Man satte väl föresten imed det nya programmet ner foten i ett förtydligande en bit åt vänster (kompromiss mellan kommissar och andra?).

  Men stabilt 6-7 procent verkar ju vara nån slags botten för allt som stavas v-ä-n-s-t-e-r i detta land. Tycks inte spela nån roll om så Ohly explicit skulle säga det som det senaste programmet med en radikal tolkning tycks kunna implicera, nämligen att man förstatliga alla betydande svenska företag. Men det sa man ju iofs i sitt partiprogram redan på Gudruns tid. En sak med vänsterpartiet är väl att man vägrat att släppa Marx ekonomiska teser, något som tydligen inte det alternativa (Margo Ingvarssons) vänsterpartiet gör – tror jag.

  2010 visar det sig vad svenskar med förmyndarattityder, d v s svenska vänstersympatisörer lägger sin röst. Sovjet-socialiserande Vänsterpartiet kanske klarar den mjukare konkurrensen. Men att vrida vänsterpartiet åt en radikalare vänsterposition, det är knappast möjligt. Vänsterpartiet kommunalt lägger ju ner massor av vård för att de tvingas ekonomiskt, men vissa inser att privata alternativ är bättre. Det handlar där om sunt förnuft och förmåga att ta konsekvenserna av hur verkligheten ser ut, istället för att måla f–n på väggen beträffande privata alternativ. (Även om grundtanken hos vänstern om, ungefär, kollektivets primat över individen — som t ex fick Eyvind Johnson att lämna vänstern — även återfinns i mindre fundamentalistiska reviderade vänsterpartier (inkl hos sossar …och moderater :-P )

  Men jag tror att ”ditt” vänsterparti seglar vidare på 6-7 procent! :-)

 5. Tramsgubbe!

  Svenskar med förmyndarattityder. Vad kallar du högerns samlade aktion mot de som har det sämst då? F.ö. finns det väl inte NÅGON som talar om socialisering av företag. Personligen anser jag dock att samhället ska ha makt över företagen såtillvida att man t.ex. kan stoppa Vattenfall AB från att leka affär i Europa med våra pengar. Och effekterna av ”marknadsanpassning” har vi sett massor av exempel på och det har knappast varit upplyftande.

  Ta bara utläggande av gatuunderhåll, städning och snöröjning i Stockholm. Rubbet har blivit extremt mycket sämre. När SL kom överens med Citypendeln om skadestånd om de inte klarade att driva trafiken så efterskänktes miljonskadestånd när det var dags att betala.

  Sammantaget så kan det spela in att kommuner och landsting är totalt otränade att hämta in anbud och värdera dem. Men t.ex. Swebus, Busslink etc lägger skambud för att få affären, sedan struntar de i service på den rullande materielen och sänker löner för personalen. Allt för att få det att gå ihop.

  Ska en myndighet köpa in en tjänst så ska man givetvis inte alltid se till det billigaste budet. Där har marknadsekonomernas förespråkare skjutit sig själva i foten. Ska man låta privata entreprenörer driva vissa verksamheter så ska man fan kolla att de klarar det oxo.

 6. Du menar att Vänsterpartiet inte vill socialisera företag.

  V:s ekonomiska program är skrivet av bl a Siv Holma (samordnare), Måns Almqvist, Ulla Andersson, Ali Esbati och CH Hermansson — alla dessa mig veterligen bekännande, och några mycket stolta, kommunister. Två andra författare av följande citat är Nina Fållbäck-Svensson och Camilla Sköld Jansson som aktivt försvarat Ohlys rätt att kalla sig kommunist samt attackerat Vägval Vänster för att närmast ha stått bakom Janne Josefssons TV-reportage. (En åsikt du delar är väl svikandet generellt och att Vänsterpartistledningen ska få kalla sig kommunister?).

  Man börjar lite lugnt:

  ”Det mest långtgående och det som egentligen innebär demokrati på arbetsplasterna är att arbetarna tar över de större företagen dvs. företagen blir samhällsägda eller arbetarägda. Vi anser att staten bör möjliggöra för arbetarna att överta ägandet vid företagsnedläggningar.”

  Nästa växel:

  ”Staten ska äga företag som formerar viktiga strukturer i ekonomin. Strukturer som i sin tur skapar förutsättningar för en ansvarsfull samhällsutveckling och utgör en motvikt till den privata kapitalmarknaden. Det innebär till exempel att det bör finnas ett nationellt, statligt ansvar, för verksamheter som utgör en finansiell basstruktur i ekonomin (demokratiskt ägd bank- och kreditsektor samt demokratiskt ägd börs), för infrastruktur inom transport, kommunikation, energiförsörjning och för läkemedel samt för en medial basstruktur (Public Service).”

  Privat vård-skola-omsorg blir offentlig:

  ”Statsbidrag till, till exempel skola, barnomsorg och äldreomsorg, kan öronmärkas och villkoras med att verksamheten ska bedrivas i offentlig regi.”

  Sen ska iofs alla företag socialiseras:

  ”En strategi är att initiera så kallade samhällsfonder. Kapitaltillförseln till dessa kan ske genom samma modell som Rudolf Meidner skisserade för löntagarfonderna. En viss del av storföretagens vinster överförs till fonder där löntagarinflytande och samhälleligt inflytande kan kombineras. Fonden eftersträvar ökat ägarinflytande i berörda företag. Förslaget finns närmare presenterat i vänsterpartiets makt- och ägandedokument.

  …andra skäl till gemensamt ägande, att man ibland måste ha en överordnad organisation när olika intressen står mot varandra.”

  Och de statliga företagen ska (lite ”Pagrotsky-smart”?) vara spjutspetsar. Lite klassisk socialistisk modernitet alltså:

  ”Staten offensivt ska verka för att utveckla nya offentliga företag som kan fungera som spjutspetsar i viktiga branscher”

  Och fort ska det gå; kan det verkligen gå UTAN revolution?

  ”En framtidsinriktad ekonomisk politik måste planeras och sjösättas här och nu. I det här dokumentet har vi bland annat utvecklat vår syn på en politik för full syssel-sättning, för en nödvändig expansion av den offentliga sektorn och för att på olika sätt stärka det demokratiska ägandet av produktionen.”

  //Magnus läste socialism…

 7. Kul du Magnus!

  ”Du menar att Vänsterpartiet inte vill socialisera företag.”

  Den dagen jag börjar uttala mig på vänsterpartiets vägnar är det nog dags att ringa gänget med gulorange bilar med ett plus på.. Du vet de som säger tuut-tuut när de far fram..

  Jag uttalar aldrig annat än mina privata åsikter här på min blogg. Ibland är det åsikter som sammanfaller med tämligen många vänsterpartisters, men långt ifrån alltid.

  Att jag betraktar mig som socialist betyder inte att vare sig jag, eller alla andra med samma benägenhet, är att betrakta som en homogen klump färdig att kleta fast en stor stämpel i rööven på. Men jag ser till min glädje att du fått i dig lite vettig lektyr vilket känns upplyftande.. :-)

  När det gäller vänsterpartiets politik på ett generellt plan är jag säkert överens med dem i de allra flesta sammanhang. Jag anser att partiet varit lite för blekt visavi (s) som du säkert sett och bortsett från det anmäler jag avvikande uppfattning i ett par frågor till, men på det stora hela är jag nöjd med (v).

  Så nöjd att jag alltid röstat (v) och alltid kommer att göra det. Men jag kommer säkert att muttra i skägget fler gånger så det är nog bäst att du noga följer min blogg.. :) Och ja, jag har läst en hel del av vad kamrat Marx och Lenin skrivit, och det har varit både intressant och lärorikt. Men läs gärna rubriken på detta inlägg en gång till..

 8. Okej. En bra och trevlig beskrivning av din ståndpunkt! Jag läste programmet och slog back före Meidner, långt före!

  Jag har, typ, röstat mycket Bildt och strött lite röstsedlar på ickesocialistiska partier..

  Det kan ju nu bli två konkurrenskraftiga vänsterpartier, det gamla med en lite högre andel kommunister och ett inte så Marx-Engels-troget modernare med internationalistiska radikaler. Om det senare partiet lyckas kanske kommunistsällskapet blir en pytteliten sekt och då tvingas du ju — som om det inte vore nog med elbolagen — att byta. :-I

 9. ”Okej. En bra och trevlig beskrivning av din ståndpunkt!”

  Tnx! Som säkerligen delas med alla andra som röstar på (v)..