Valfläsket puttrar.. (s)


Idag presenterar N24 en artikel om elprisets fortsatta utveckling. Man konstaterar det vi redan vet, priset kommer att öka.

N24: I dag är det svenska spotpriset på elbörsen Nord Pool 50 öre per kilowat-timme. Det är ett mycket högt pris… …50 öre är ett rent råvarupris. Därtill kommer bolagens påslag, alla skatter och avgifter. Innan strömmen når konsumenten har den blivit mer än dubbelt så dyr… …Priserna kommer att bli ännu högre. Det räknar oberoende elhandlare med som Telge Kraft har frågat.

I många år har man försökt göra gällande att marknadskrafterna skapar lägre priser för konsumenterna genom att konkurrensen ökar. Vi är många som inte trott på den sortens lögner ifrån högern, trots detta bidrog socialdemokraterna glatt med att avreglera elmarknaden.

Idag kostar elen omkring en krona kilowattimmen för konsumenten och det kostar 4-6 öre att producera samma kilowattimme. Samtidigt rinner miljarderna ut ur landet och ner i den utlandsägda industrins fickor.

Den inhemska delen av industrin, Vattenfall AB, lämnar visserligen en del av sin vinst tillbaka till oss i form av utdelning. Men sammantaget är det en skrämmande liten del. Merpartens av Vattenfalls vinst återinvesteras i kol- och kärnkraft utomlands.

Här hemma i Sverige inser regeringen att folk i allmänhet börjar reagera på detta och Göran Persson funderar högt på att ”återreglera elmarknaden”. Det kan han göra i trygg förvissning om att EU inte tillåter detta.

Mona Sahlin tar tillfället i akt och hävdar i medierna att regeringen ska ”se över” utvecklingen på elmarknaden.

Vilken dag som helst så meddelar regeringen att man tänker tillsätta en utredning som ska se över hur ”marknaden” har fungerat när det gäller elproduktionen, en utredning som naturligtvis blir klar först efter valet. En utredning som ska ta reda på det redan alla vet. (Om man inte redan gjort det)

Detta är vad jag kallar valfläsk. Till intet förpliktigande valfläsk..

Andra bloggar om: , , , , , , ,

[tags]politik, högerns lögner, socialdemokraterna, valfläsk, elpriset, marknadskrafterna, persson, sahlin[/tags]


2 svar till “Valfläsket puttrar.. (s)”

  1. Marknaden har ALDRIG velat hålla ner priserna. Så är det. Allt annat påstående är bara ljug.

  2. Och vad värre, får man tro massmedia så är Göran Persson en ivrig påknuffare vad gäller privatieringar nere i andra EU-länder.
    Han tycks totalt ha köpt idén och man ska kämpa fär ”sämsta gemensamma nämnare” på alla områden i hela Europa.