Vad ska vi göra åt arbetslösheten?


Idag rapporterar Sveriges Radio att regeringen vill skärpa kraven på de arbetslösa ytterligare, vilket knappast verkar återges i andra ledande massmedia. I morgonekot kunde man höra ”Samtidigt som regeringen presenterar satsningar på 23 miljarder i höstbudgeten skruvar man nu upp kraven på socialbidragstagare, studerande, invandrare, och att alla arbetslösa ska söka arbete för att få ersättning. Inom några veckor kommer regeringen också att presentera ett förslag om att arbetslösa som vill ha ersättning tydligare än i dag ska kunna visa att man är aktiv och kan visa upp vilka jobb man har sökt för att få ersättning”.

Man kan tycka att de arbetslösa i Sverige har det tufft nog som det är. I ett inlägg i SvD 14/8 (http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/fas-3-ar-nu-sveriges-storsta-arbetsgivare_7420388.svd) påpekar Ylva Johansson (S, som inte har något tydligt alternativ till regeringen) att ”Antalet personer som har varit arbetslösa i mer än två år har ökat dramatiskt och är nu 70000. Fas 3 är nu Sveriges största ”arbetsgivare” och ungdomsarbetslösheten ett enormt problem. Antalet unga förtidspensionärer har nästan fördubblats.”

Fas 3 infaller för dem som är arbetslösa efter 450 dagar i jobb- och utvecklingsgarantin, som då ska erbjudas sysselsättning hos en så kallad anordnare som Arbetsförmedlingen utser. I Fas 3 skulle inte ordinarie arbetsuppgifter få utföras men reglerna har mjukats upp. Fas 3-anordnaren får 225 kronor/dag per FAS3-deltagare. Efter två år hos samma anordnare ska en fas 3-plats erbjudas hos en ny anordnare. De som deltar i fas 3 får ej lön eftersom ingen anställning föreligger. De får aktivitetsstöd med 65 procent av senaste dagsförtjänst,lägst 320 kronor per dag om de uppfyller kraven för a-kssa, eljest är de hänvisade till hemkommunens försörjningsstöd. Tryggheten har också minskat genom att en allt större andel av arbetena utförs av bemanningsföretag. Och det är arbetsgivaren som har rätt att leda och fördela arbetet (och avskeda då arbetsuppgifter ej finns) åtminstone sedan Saltsjöbadsavtalet på 1930-talet.

Den officiella arbetslösheten i Sverige är 7,5% bland vuxna (c:a 400 000 personer) och omkring 20 % bland unga, med betydande säsongsvariationer. (I detta inlägg är syftet inte att diskutera olika mått på arbetslöshet). Man kan tillägga att totalt över 100 000 människor fick socialbidrag under 10 månader eller mer år 2011. Och att andelen unga i åldern 20-34 år utan inkomst ökat med 50 % mellan år 2005 och 2010 enligt SvT Rapport 23/9.

Den höga arbetslösheten är ett generellt problem i de flesta länder på jorden. Arbetslösheten i USA är officiellt 8 %, men 22 % om man medtar även korttidsarbetslösa och långtidsarbetslösa. Då det gäller arbetslösheten globalt finns olika siffror. Enligt ILO, International Labor Organization var c:a 220 000 000 människor (220 miljoner) arbetslösa 2009, medan 1400 miljoner var lönearbetare. Därtill bedömdes 538 miljoner i åldern 25-54 år inte tillhöra den ekonomiskt aktiva befolkningen. Vidare bedömdes 1700 miljoner vara ”vulnerably employed”, en grupp som inkluderar egna företagare och hemarbetande. (JB Foster, RW McChnesney, Jonna J. The global reserve army of labor and the new imperialism. Monthly Review 2011;63(11):1-31).

Vad beror det ökande och höga arbetslösheten på?
Den beror väsentligen på att man världen över har ett ekonomiskt system, kapitalismen, där varje enhet strävar efter överlevnad, större marknader och så stor vinst som möjligt. Det är då viktigt att hålla ned kostnaderna – ju färre anställda desto lägre lönekostnader. Icke för icke ökar ofta börskurserna när ett stort bolag rapporterar att personalen ska minska.
Och stora bolag dominerar alltmer inom olika sektorer av näringslivet. Vitali och medarbetare fann i en analys av 37 miljoner företag att 147 av dessa kontrollerade 40 % av de samlade tillgångarna. (Vitali S, Glattfelder J, Battiston S. The network of global corporate control. PLoS ONE 6(10): e25995.). Det är alltså ett begränsat antal personer som har en avgörande kontroll över arbetslösheten.

Den höga och i detta millenium ökande arbetslösheten innebär att ”reservarmén” av arbetslösa konkurrenter om eventuella kommande arbeten har ökat. Globaliseringen, som väsentligen sker på storföretagens och de rika staternas villkor innebär generellt en nedpressning av löner och bidrar till ökad arbetslöshet i rika länder, som i USA. Jag har i tidigare inlägg beskrivt hur t.ex. Apple och HM gör enorma förtjänster till följd av låga löner i Kina och Bangladesh. Enligt US Bureau of Labor Statistics var genomsnittslönen för arbetare i Kina 1,36 dollar. Lönekostnaden för sammansättning av en Iphone i Kina – där Iphone sätts ihop uppgår till mindre än 4 % av försäljningspriset.

Vad göra?
Inom ramen för dagens kapitalism i Sverige och annorstädes kan förmodligen en del göras. Viktigt är då att göra facken till reella kamporganisationer, och att S omvandlas från ett parti som väsentligen för en borgerlig politik till ett parti för arbetrklassens stora majoritet. Lättare sagt än gjort. Jag ser inga tecken på en utveckling i den riktningen.

Men i grunden behöver kapitalismen avskaffas på ett eller annat sätt och ersättas av ett mycket mer demokratiskt ekonomiskt system där jordens gemensamma resurser planmässigt används till befolkningens stora massa, till det gemensammas bästa. Det är nödvändigt med en tydlig antikapitalistisk, prosocialistisk politik. Nu sticker jag ut hakan: Till och med diktaturer som Sovjetunionen och Kina kunde genom planhusshållning nå snabb ekonomisk utveckling. Tillväxten i Kina var även på Maos tid vanligen omkring 10 %/år. Och Sovjet lyckades bli världens andra supermakt, trots interna förföljelser och 20 miljoner dödade i andra världskriget. Men jag talar för en socialism, med ökad demokrati jämfört med dagens Sverige och USA.

Befolkningen mer beredd än Du tror!
I en opinionsundersökning 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder (http://www.globescan.com/news_archives/bbc2009_berlin_wall/) menade endast 11 % att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. I en aktuell uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt (medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism). (http://www.politico.com/news/stories/1211/70926.html (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”). En socialisering innebär att befolkningen runtom i världen via valda representanter får kontroll över tillgångarna, en förutsättning för rättvis och rationell användning av våra gemensamma tillgångar.


intressant.se, , , , , , , , , , , , , ,

Sveriges Radio SvT Rapport 23/9 DN om socialbidrag
DN Göran Greider 21/9
DN 20/9
SvD 20/9 Aftonbladet 20/9 Expressen 20/9SvT 20/9SR 20/9
DN 7/9 SvD 7/9 Aftonbladet Expressen 7/9
SvT 7/9 DN 6/9
Occupy Wall Street 4/9 SvD 6/9 , Expressen 6/9 Aftonbladet 6/9 , SvT 6/9 , Sveriges Radio 6/9 , DN 2/9 , Aftonbladet 2/9 , SvD 2/9 ,
Observer BBC undersökning 2009 Läkartidningens arkiv

  29 comments for “Vad ska vi göra åt arbetslösheten?

Comments are closed.