Vad döljer regeringen?


Frågan är mer än berättigad efter att frågan om Lars Danielssons före-havanden under annandagen kom upp i Riksdagen.

Ekot: ”Statsminister Göran Persson skulle på onsdagen ha svarat på frågor i riksdagen om vad hans närmaste man statssekreterare Lars Danielsson verkligen gjorde under annandag jul 2004 när larmet om flodvågskatastrofen kom. Men Göran Persson skickade vice statsminister Bosse Ringholm istället. ”– Lars Danielsson har sagt att han inte utesluter att han kan ha förväxlat dagar och vilka personer han har talat med en viss dag”, sa Bosse Ringholm i riksdagen.”

Det var den tredje varianten av för-klaringar som presenterades. En variant som givetvis är lika meningslös som otrolig. För kontrollerar man in- och utpasseringen i Rosenbad och de telefon-listor som efterfrågas så ges ju svaret. Man kan givetvis kontrollera dagen efter annandagen också om man tror att det skulle ge svar på den sista frågan.

Men det gör man inte och orsaken kan inte vara någon annan än att regeringen och dess företrädare medvetet ljuger. Detta faktum gör saken bara ännu mer intres-sant. För vad GJORDE Lars Danielsson egentligen? Vad är det som är så skydds-värt, eller politiskt inkorrekt, så att det måste döljas till varje pris? Var det en MAN som Danielsson umgicks med? Var han på ett hemligt NATOMÖTE eller träffade han CIA eller KGB?

Eller gjorde han sig åt något annat som t.ex. vår förre justitieminister Geijer gärna ägnade sig åt? Det verkar i alla fall allt mer uppenbart att hans sysselsättning, om den blev känd, är ett hot mot en social-demokratisk valseger år 2006.


Maskerad eftersom han har semester…

Andra bloggar om: , , , , , ,

[tags]politik, lars danielsson, hundkyrkogård, rosenbad, telefon, rikets säkerhet, regeringen[/tags]


2 svar till “Vad döljer regeringen?”

  1. Jag tjatar på med mitt mantra. Det är vad Danielsson inte gjorde på annandagen som är ett hot mot socialdemokraterna. Han ringde nämligen inte Göran Persson. Och då blir allt intressantare för att om det skulle vara så, så har både Persson och Danielsson kommit ihåg fel dag. Och om nu Danielsson inte pratade med Dahlgren om läger på UD på annandagen, hur i hela friden kunde han ringa till Persson och berätta vad Dahlgren sagt. Fast ledande statssekreterare är säkert synska.

  2. Förändringsdags. Vad hindrar regeringen att uppdatera AMS.

    Vänd uppochner på begreppet arbetssökande.
    Erbjud metoder som bidrar till att enskilda individer når den lösning som han/hon själv är nöjd med på både kort och lång sikt.

    Stimuleras människor att använda sina egna drivkrafter för att möta arbetsgivare via informella kontakter kan enskilda individers hinder och problem att komma in på arbetsmarknaden lösas nedifrån och upp.
    Det ger människor möjlighet att tillåtas vara unika och få välja själva i möten och dialog med andra. Effekten blir att alla involverade parter blir nöjda.