Vad är det som händer på Hallbunkern?


Jag kan inte låta bli att ställa mig frågan om vad det är som händer på fångvårdsanstalten Hall.

På Ekots hemsida talas det om att de fångar som hållits isolerade på Hall sedan tre veckor ska vara fortsatt isolerade till torsdag i nästa vecka.

Att bunkerfångar hålls isolerade är ytterst allvarligt. Många av dessa sitter med livstidsstraff och förlorar knappast något på att slå ihjäl ytterligare människor.

Att media inte rapporterar mer om vad som är på gång anser jag är oroande.

Det förefaller dessvärre inte helt orimligt att Kriminalvårdsverket håller på att trappa upp situationen så att man riskerar upplopp på ett flertal anstalter.

Vad det i så fall får för konsekvenser är omöjligt att sia om, men risken är stor att det kan bli ytterst obehagligt för tredje man, och inte bara för personal och fångar.

Uppdatering: Aftonbladets artikel!


Ett svar till “Vad är det som händer på Hallbunkern?”