USA:s övergrepp


Att USA har uppenbara problem att kontrollera sina soldater så att de respekterar de mänskliga rättigheterna och Genèvekonventionerna är tyvärr uppenbart.

Det kan bero på flera saker, men det mest troliga är brister i utbildningen. Den extrema stress som en krigssituation innebär förbättrar givetvis inte situationen.

Idag skriver Svenska Dagbladet:

”De amerikanska styrkorna i Irak har vid flera tillfällen avslöjats för misshandel, tortyr och mord på fångar. Men det är övergrepp som också förekommer i Afghanistan och i ett öppet brev till försvarsminister Donald Rumsfeld uppmanas USA att ta sitt ansvar.”

”- Det är dags för USA att klara ut alla brott som begåtts av amerikanska soldater i Afghanistan, säger Brad Adams, direktör för Human Right Watchs Asiendivision.”

Läs artikeln i SvD

“- Avsaknaden av åtal för soldater som begår övergrepp har lett till en kultur av ofelbarhet och den kulturen kan ha spridit sig till Irak, menade Brad Adams vidare.”

Att en del av orsaken står att finna i det sistnämnda är väl givet. Men vilken konsekvens det skulle få för soldaterna om de kunde ställas inför en internationell domstol som den i Haag vet jag inte.

Läs på Human Right Watch!

Den amerikanska administrationen kanske fick ett massmyteri på halsen?


2 svar till “USA:s övergrepp”