USA:s FN-ambassadör klagar över att mutor inte hjälper


USA:s utrikesdepartement är oroat över att FN:s medlemmar inte röstar tillräckligt ”lojalt” för USA. FN-ambassadören Haley medger att USA köper röster i FN, men att länder inte är tillräckligt lojala
USA:s FN-ambassadör FN Nikki Haley klagar över att USA ger för stora bidrag till FN och hotade ännu en gång att skära ned bistånd till länder som motsätter sig USA i FN. Washington Examiner rapporterade detta 26 april. Washington Examiner
”USA betalar 22 procent av FN:s budget – mer än de tre närmaste tre ländernas högsta givarländer,” sa Haley.
”Trots denna generositet röstade resten av FN med oss i endast 31 procent av ärendena, en lägre andel än 2016. Det beror på att vi bryr oss mer om att vara rättvisa än populära och återigen står upp för våra intressen och värderingar Hur som helst är detta inte en acceptabel avkastning på vår investering.”
Kommentar: Enligt beslut betalar USA 22 % av FN:s budget på c:a 30 miljarder dollar. Enligt en beräkning gjord av organisationen Global Policy Forum uppgår kostnaden för hela FN:s verksamhet årligen till ungefär 30 miljarder dollar, eller ungefär 4 dollar per invånare. Det motsvarar mindre än två procent av världens militärutgifter 2010 (Källa: SIPRI). här. Tjugotvå procent är i linje med USA:s andel av BNP i världen.
På listan över länder som är visar bristande respekt för Washington finns Zimbabwe, Burundi, Iran, Syrien, Venezuela, Kina, Turkmenistan, Kuba, Bolivia och Republiken Sydafrika (RSA).
Niki Haley
USA:s påståenden och påståenden om ”respektlös” hållning i FN visar att Washington kan utöva sin makt genom internationella organisationer och att påverka världspolitiken. Det kan påpekas att FN:s omröstningsresultat inte speglar de verkliga intressena i alla medlemsstater, men de påverkas av USA:s preferenser. Tilldelningen av militärt stöd från USA till FN-medlemmar återspeglar förutsägelser för den amerikanska röstköpspolitiken.

Årsrapporten, som har framlagts sedan 1984, visar dock att effektiviteten av denna korrupta amerikanska politikens minskar eftersom genomsnittet på 31 procent är ”en minskning med 10 procentenheter från 2016”.
Washington försöker nu att förändra denna situation åtminstone då det gäller den syriska konflikten. För närvarande försöker Trumps administration hitta ”investerare”, som kan betala för USA:s militära närvaro i Syrien.
Den 16 april hävdade Wall Street Journal att Washington hade bett Saudiarabien, Qatar och Förenade Arabemiraten (UAE) att satsa miljarder dollar på återuppbyggnadsarbete i den USA-ockuperade delen av Syrien och hade bett Gulfstaterna att bidra med trupper till en arabisk styrka som skulle ersätta amerikanska styrkorna. Den 17 april förklarade Saudiarabien sin beredskap att sända trupper till Syrien som ett bidrag till USA-koalitionen om beslut fattades att utvidga den. Enligt regionala experter är en emellertid en militär satsning av Saudiarabien i Syrien knappast möjligt eftersom landet redan är involverat i ett långt och komplicerat krig i Jemen.

Kommentar: FN-ambassadörens syn på yttrandefrihet och demokrati är intressant. Länder som får bidrag av USA förväntas rösta i USA:s intressen. Detta innebär att bidragen ska ses som mutor.

intressant.se,
, , , , , , , , , , ,


6 svar till “USA:s FN-ambassadör klagar över att mutor inte hjälper”

  1. Tja, Margot köpte ju vår plats i Säkerhetsrådet. Fast vi vet fortfarande inte vad hon lovat världens diktaturer i utbyte.

  2. One more thing. Make no mistake – the Israeli (and US!) propensity to use force as a substitute for diplomacy is a sign of weakness, not of strength. More accurately, their use of force, or the threat of force, is the result of their diplomatic incompetence.

    ( Why is Putin ”Allowing” Israel to Bomb Syria?, by The Saker.) – Läsvärd, se hela artikeln, här :

    http://www.unz.com/tsaker/why-is-putin-allowing-israel-to-bomb-syria/

  3. Tja ,mutorna fungerar i alla fall på Hultqvist och den övriga S-regeringen som helt går i USA:s koppel. Sverige har blivit USA:s värsta lakej i Europa…Tyvärr har Sverige en alltför lång historia av statsledningens undfallenhet mot stormakter! Vem har glömt hur fegt man uppförde sig mot Nazi-Tyskland för att sedan vända kappan efter vinden när kriget gick dåligt för Tyskland? Feghet är tydligen en nationalsport i maktens boningar där mutkolvar och syltryggar säljer ut Sveriges oberoende till jordens värsta gangsterstat USA. Har man någonsin tänkt tanken att det kanske inte är så smart att liera sig med ett land som är på väg mot kaos och sönderfall med stormsteg? Tydligen inte…bara man får sina välbetalda låtsasjobb på någon skum USA-bank efter fullgjort värv enligt sedvanligt mönster från förra statsledningen.