USA mörkar israeliska kärnvapen


Denna artikel har skrivits av doktor Gunnar Olofsson, en av våra främsta experter på Israel och Palestina, som han besökt flera gånger.

Medan USA hotar Nordkorea med krig för dess innehav av kärnvapen har amerikanska presidenter sedan 60-talet undertecknat hemliga överenskommelser med de olika regeringarna i Israel att inte avslöja någonting om landets utveckling av kärnvapen, eller tvinga Israel till nedrustning i enlighet med icke-spridningsavtalet NPT.

Enligt tidningen The New Yorker var det dåvarande USA-presidenten Richard Nixon som 1969 slöt ett avtal med den israeliska premiärministern Golda Meir om att, så länge Israel inte testade sina vapen eller hotade någon öppet, USA skulle se till att frågan om israeliska kärnvapen aldrig skulle komma upp till någon granskning. Överenskommelsen har aldrig registrerats offentligt utan endast som ett inofficiellt brev som sedan Nixons dagar undertecknats av efterföljande amerikanska presidenter, och senast Donald Trump.
Nixon och Golda MeirRichard Nixon och Golda Meir
Under Bill Clintons tid användes avtalet som påtryckning på Israel att komma tillbaka till fredsförhandlingar med palestinierna i Wye River (1998) – förhandlingar som dock ändå inte ledde någonvart. När Barack Obama kom till makten deklarerade han i ett tal i Prag ”USA:s åtagande att söka fred och säkerhet i en värld utan kärnvapen”, något som orsakade en tillfällig kris i relationen med Israel. Obama förtydligade sedan att avsikten aldrig varit att beröva Israel dess kärnvapen – och undertecknade i maj 2009 en uppdaterad version av det tidigare avtalet.

Under åren som gått har Israel efterhand fått alltmer nationalreligiösa regeringar, och ockupationen av palestinskt land, och förtrycket av palestinierna, har hela tiden förvärrats. Den nuvarande regimen är den sannolikt mest extrema och intoleranta i Israel någonsin, vilket innebär att kärnvapen idag finns i händerna på högerextrema rasister mitt i Mellanöstern.

Nyligen avvisade det israeliska parlamentet ett förslag om att göra Israel till ”ett land för alla dess medborgare” – alltså även för de drygt 20% som inte är judar. Över 50 lagar diskriminerar idag öppet Israels icke-judiska befolkning, och fler lagar tillkommer hela tiden. Rasism och apartheid finns hela tiden närvarande och genomsyrar det israeliska samhället. Ingenting talar för att den här utvecklingen inte fortsätter.
Netanyahu untitled
Mordechai Vanunu, ingenjören som avslöjade Israels hemliga kärnvapenprojekt i Dimona, kidnappades av israeliska agenter i Rom 1986 och tillbringade sedan 18 år i israeliskt fängelse – varav 11 år i isoleringscell. Efter frigivningen lever han fortfarande under övervakning, har stora rörelserestriktioner, får inte resa utomlands och inte träffa vem han vill. Vanunu har sökt politisk asyl i flera olika länder, bland annat Sverige – en vädjan som hittills klingat ohörd.

i Andra om: , , , , , , , ,


5 svar till “USA mörkar israeliska kärnvapen”

 1. Enligt uppgifter som cirkulerat i amerikanska alternativa medier (bl.a.unz.com) i år var det israeliska kärnvapenprogrammet faktorn som avgjorde president Kennedys öde. Bland olika alternativa motivbilder för mordet ses detta av flera bedömare som det starkaste. De övriga motivbilderna såsom Kubakrisen var tillbakablickande. Israels kärnvapenprogram däremot stod och vägde och Kennedy motsatte sig bestämt ett sådant. Lägg till detta att Lyndon Johnson var på väg ut och skulle ha landat i korruptionsutredningar i Texas efter vilka han hade skakat galler. Genom att alliera sig med dem han beundrade över alla andra, israelerna, kunde Johnson i stället överta presidentämbetet. Med Johnson som president försvann kärnvapenprogrammet från den offentliga dagordningen in till hemlig verkställighet. Två maktfaktorer som kämpade för sin överlevnad, den israeliska staten och Johnson, hade funnit varandra och förenat sina krafter.

  Denna motivbild passar även in på mordet av Robert Kennedy. Denne hade möjlighet att som nästa president öppna utredningen av mordet på sin bror och finna de skyldiga. Den virrige skytten som greps påstods ha mördat Robert Kennedy p.g.a. dennes Israelsympatier, vilka inte fanns, men påståendet fungerade som en smart avledningsmanöver. Under Johnsons ämbetsperiod skedde även det märkliga sänkningsförsöket av ett amerikanskt krigsfartyg på signalspaningsuppdrag i östra Medelhavet. Avsikten var att israeliska jaktplan skulle sänka fartyget och således genomföra ett falsk flagg -angrepp som skulle skyllas på Egypten. Fartyget bombades och skadades illa och ett betydande antal av besättningen omkom. Men sänkningen misslyckades och hela upplägget avslöjades, dock inte för den stora allmänheten. Däremot visade beredvilligheten från Johnsons sida att det fanns en alldeles speciell relation mellan honom och den israeliska ledningen, Israels intressen gick före USA:s.

 2. jag trodde Kennedys vägran att bomba i Vietnam var anledningen till att han mördades

 3. Varför anses israels sak var högre än USAs? Varför står väst bakom den kriminella enheten USA? Varför står media på israels sida? Svaret på denna väsentliga fråga ges i följande video. Medias komplott i att tvätta borta och/eller tysta ner israels dagliga kriminella handlingar kartläggs tråkigt nog med grymma mord på civila som exempel.

  https://21stcenturywire.com/2018/07/01/video-msm-refuses-to-cover-gaza-killings/

  Israels brott mot mänskligheten är otaliga. Ett av de grymmaste skedde 1982. Om Sabra och Shatila massakern som den kriminella enheten möjliggör via sina legosoldater i Lebanon 1982 kan man läsa här

  https://www.globalresearch.ca/israeli-crimes-against-humanity-remembering-the-sabra-and-shatila-massacre/5545969