USA – minskad demokrati och frihet – 5 nya exempel


Detta inlägg kommer främst från ett något förkortat översatt blogginlägg av juridikprofessorn Jonathan Turley vid George Washingtons universitet i USA. Blogginlägget heter ”10 reasons The U.S. Is No Longer The Land Of The Free.” Eftersom det är långt delar jag upp det i två delar. Första delen behandlar fem av inskränkningarna i friheten i USA och är nyligen publicerad. Del 2 kommer här.

Inlägget

6. Krigsförbrytelser.
Världen ropade på åtal mot de ansvariga för ”waterboarding”-tortyr av terroristmisstänkta under Bushadministrationen, men Obama-administrationen uppgav 2009 att den inte skulle tillåta att CIA-anställda skulle prövas eller åtalas för detta. Detta går mot Nürnberg- principerna i internationell rätt. När domstolar i länder som Spanien började undersöka Bush’ tjänstemän för krigsbrott, krävde Obama-administrationen att utländska tjänstemän inte gick vidare med sådana fall, trots att USA länge har använt samma förfarande för misstänkta krigsförbrytare i andra länder. (Olika nationer har vägrat undersökningar av tjänstemän som anklagas för krigsförbrytelser och tortyr. Vissa länder, såsom Serbien och Chile, återgick till att följa internationell rätt, medan Iran, Syrien och Kina inte gjort det.)

7. Hemlig domstol.
Regeringen har ökat sin användning av den hemliga ”Foreign Intelligence Surveillance Court”, som har utökat sin hemliga verksamhet till att omfatta personer som bedöms vara medhjälpare till fientliga utländska regeringar eller organisationer. Under 2011 förnyade Obama dessa befogenheter, som kom att inkludera även möjlighet till hemliga undersökningar av individer som inte ingår i en identifierbar terroristgrupp. Obamas förvaltning har hävdat rätten att ignorera kongressens gränser för sådan övervakning. (Pakistan placerar också övervakning av nationell säkerhet under militärens eller underrättelsetjänstens okontrollerbara befogenheter.)

8. Immunitet mot domstolsprövning.
Liksom Bushadministrationen har Obama-administrationen framgångsrikt drivit krav på juridisk immunitet för företag som hjälper till övervakning av medborgarna, vilket gör det omöjligt för medborgarna att påvisa och kritisera kränkning av privatlivet. (På samma sätt har Kina bibehållit en immunitet både inom och utanför landet och blockerar rutinmässigt stämningar av privata företag.)

9. Kontinuerlig övervakning av medborgarna.
Obama-administrationen har framgångsrikt försvarat sitt påstående att den kan använda GPS-enheter för att övervaka varje steg av utvalda medborgare utan att behöva domstolsbeslut eller granskning, vilket för tankarna till Orwell. (Saudiarabien har också installerat massiva offentliga övervakningssystem, medan Kuba bedriver aktiv övervakning av utvalda medborgare.)

10. Extraordinära överlämnanden.
USA:s regering har nu möjlighet att överföra både medborgare och andra till ett annat land inom ramen för ett system som kallas extraordinära överlämnanden. Man har kritiserat andra länder, som Syrien, Saudiarabien, Egypten och Pakistan för att tortera misstänkta. Obama-administrationen säger att den inte fortsätter missbruket av denna praxis under Bush, men det insisterar på oinskränkt rätt för sådana överföringar.

Övervakningen av medborgarna i USA förstärks.
Dessa nya lagar har kommit med ökade anslag till ett utökat säkerhetssystem på delstatsnivå och federal nivå, inklusive fler offentliga övervakningskameror, tiotusentals säkerhetspersonal och en massiv expansion av en terrorist-jagande byråkrati.
Frihetsgudinna gråter bild
Vissa politiker säger att dessa ökade befogenheter är nödvändiga i den tid vi lever i. Senatorn Lindsey Graham sade i en intervju i våras att ”Yttrandefriheten är en bra idé, men vi är i krig”. Andra politiker menar att det viktiga är hur sådana befogenheter används. Detta är en vanlig reaktion från liberaler som inte kan ta fördöma Obama som de gjorde med Bush.

En auktoritär nation definieras inte bara av användning av auktoritära krafter, utan av sin förmåga att använda dem. En president kan nu ta bort din frihet eller till och med ditt liv. Upphovsmän till USA:s författning levde under envälde och förstod denna fara bättre än vi gör. James Madison varnade bekant att vi behövde ett system som inte är beroende av goda intentioner eller motiv av dem som styrde ”Om människor var änglar skulle ingen regering är nödvändiga”

Sedan 9/11 har vi skapat just den regeringen som upphovsmännen till USA:s författning fruktade: en regering med svepande och i stort sett oinskränkt makt, som vilar på vår förhoppning att de kommer att användas klokt.. Bestämmelsen i den nya lagen 31/12 2011 om kvarhållande av en människa på obestämd tid ses av många som ett svek av Obama. Medan presidenten hade lovat att lägga in sitt veto mot lagen har det avslöjats på senatsgolvetatt det i själva verket var Vita huset som godkänt avlägsnandet av alla undantag för kvarhållande av medborgare från obestämd internering.

Oärlighet från politiker är inget nytt för oss amerikaner. Den verkliga frågan är om vi ljuger för oss själva när vi kallar detta land land fritt” skriver professor Thurley avslutningsvis.


i Andra om: , ,, , , , , ,

Jonathan Turleys blogg SKP-bloggen SKP-bloggen Motvallsbloggen 5/1 Henrik Alexandersson Nyhetsbanken SvD om Kuba 26/11 Svenssonbloggen Kommunisternas blogg Anarkia FIB-Kulturfront. DN stoppas text om Gaza Dagens ekot om Arne Modig på Kuba Aftonbladet 2008 om mordförsök på Castro SR SvD1 SvD2Aftonbladet.se Expressen SvT Flamman Proletaren Svensk-kubanska

  2 comments for “USA – minskad demokrati och frihet – 5 nya exempel

Comments are closed.