USA – ett skadat rovdjur i Syrien och på andra håll.


Denna artikel har legat några dagar men har nu snabbt och vänligt översatts av Björn Nilsson, Björnbrum, med bloggen http://bjornbrum.blogspot.se. Den publicerades ursprungligen 25/1 på engelska. USA:s planer var säkert en viktig orsak till Turkiets intervention i Syrien.

Sara Flounders är en aktivist för social rättvisa sedan länge och organisatör som är direktör för International Action Center och Workers World. Hon är också medlem av United National Antiwar Coalition administrativa kommitté (UNAC).

Artikeln.
USA-imperialismens försämrade ställning i Mellanöstern bekräftades den 17 januari av utrikesminister Rex Tillersons djärva hävdande av amerikanska planer i Syrien. Det arroganta uttalandet togs omedelbart tillbaka inom några timmar.

Tillersons tal vid Hoover Institutionen på Stanforduniversitetet bekräftade att det enda hoppet att upprätthålla USA: s dominans är ytterligare ett desperat försök att stänga alla gränser och stycka hela regionen. Men den senaste planen har också skapat en brytning inom Nato, den äldsta och största amerikanskstyrda militära alliansen.

Samtidigt bombade turkiska plan 100 ställningar i Syrien som tillhör USA-stödda kurdiska YPG-styrkor den 21 januari och markstrider pågår sedan några dagar nu.

När kriget i Syrien går in på det sjunde året meddelade Tillerson pompöst att USA: s militär kommer att förbli i Syrien på obestämd tid. Den senaste amerikanska planen är att skapa och utbilda en militär gränsstyrka på 30 000 soldater. Utrikesministern upprepade också arrogant det amerikanska kravet som misslyckats i sju år. Avsättandet av Syriens president Bashar al-Assad och störtandet av den syriska arabrepublikens regering.

Detta var inte första gången som nya amerikanska planer nämndes. General Joseph Votel, befälhavare för USA:s centralkommando, sa den 24 december att ett utbildningsprogram startas för kurdiska och arabiska militanter för att de ska bli en permanent amerikansk ockupationsstyrka i Syrien. Votel förklarade, ”Det vi inte vill göra är att lämna allt i en röra.” US Pressform
VotelGeneral Votel
I själva verket är USA: s långsiktiga planer att permanent dela Syrien och Irak och utvidga sin imperialistiska ”röra” till Iran.

Sedan den 14 januari rapporterades i nyheter världen över USA: s planer på att skapa en ny ”gränsstyrka” i Syrien på gränserna till Turkiet och Irak. Den här amerikanska planen skulle skilja den oljerika norra regionen från resten av Syrien, skapa ett ministat och stänga gränserna.

Washington sade att man skulle hjälpa SDF, en allians av miliser i norra och östra Syrien ledda av kurdiska YPG-milisen, att upprätta en ny 30 000 man stark gränsstyrka.

En störtskur av andra amerikanska uttalanden beskrev denna plan mer explicit.

Koalitionens Byrå för Offentliga Angelägenheter meddelade
”Basen för den nya styrkan är i huvudsak en omfördelning av cirka 15 000 medlemmar av SDF till ett nytt uppdrag i gränssäkerhetsstyrkan när deras aktioner mot IS håller på att avslutas.” (Reuters, Jan . 14)

Innan meddelandet om en ny amerikansk plan för att ockupera och dela upp regionen beskrev en rad kommentatorer en fin utveckling genom nederlaget för IS -öppna gränser mellan Iran, Irak, Syrien, Libanon och Turkiet. Hela regionen har delats sedan USA:s krig 1991 för att återkolonisera och dela Irak.

Turkiet kritiserade omedelbart den nya planen på en permanent amerikanskt ockupation genom en allians med YPG-kurdiska styrkor i Syrien. Turkiet varnade för militära insatser mot de USA-beväpnade och – skyddade YPG-styrkorna.
Inför Turkiets hårda motstånd hävdade Tillerson,
”Hela den där situationen har missuppfattats, framställts felaktigt, beskrivits fel, vissa människor har sagt fel. Vi skapar inte alls en gränssäkerhetsstyrka. ”(Aljazeera, 18 jan)
YPG i norra Syrien
Kurderna.
Turkiets stora rädsla är att en ”gränsstyrka” av USA-beväpnade kurdiska miliser kommer att smyga över avancerade vapen från USA, inklusive luftvärnssmissiler, till Kurdiska Arbetarpartiets (PKK) styrkor i Turkiet.

Även om det finns 1,5 till 2 miljoner kurder i Syrien finns det nästan 20 miljoner nationellt förtryckta kurder i Turkiet. De utgör 20 procent av befolkningen, de utgör majoritetsbefolkningen i södra Turkiet, som gränsar till norra Syrien, Irak och Iran.

Under årtionden har Pentagon beväpnat Turkiet och hjälpt till i det brutala förtrycket av kurderna, som gjorde motstånd under ledning av PKK.

Men imperialismen ser ett tillfälle att använda den mindre kurdiska befolkningen i Syrien, där de är 5 till 8 procent av den syriska befolkningen, som ett sätt att dela Syrien. Kurderna i Syrien leds av Demokratiska Unionspartiet (PYD); deras väpnade enheter är YPG. Dessa är huvudenheterna i de USA-beväpnade syriska demokratiska styrkorna (SDF).

USA-imperialismen använde ett liknande scenario för att påtvinga en uppdelning av Irak. Detta är imperialismens splittra-och-härska-strategi för hela regionen. Att använda kurdernas nationella ambitioner för en tillfällig amerikansk militär eller politisk fördel, och sedan cyniskt släppa dem, går tillbaka till Henry Kissinger.

Kurderna är en historiskt förtryckt nation med ett distinkt språk och kultur, som räknar över 30 miljoner människor. De utgör den största nationen utan en stat. De bor i det underutvecklade bergsområdet som spänner över fyra länder: södra Turkiet och norra Irak, Iran och Syrien.

Omkring 72 turkiska jetplan bombade USA-stödda kurdiska miliser i Syrien den 21 januari. Den turkiska nyhetsbyrån Anadolu rapporterade att jetplanen bombade mer än 100 mål, inklusive en flygbas, under den första dagen av flygoperationer mot YPG-miliser. Verksamheten riktade sig till YPG-kaserner, skyddsvärn, ställningar, vapen, fordon och utrustning.
Varje amerikansk manöver har skapat större ödeläggelse, men USA har inte kunnat befästa sin position i regionen eller få stabila allierade.
Syrien US-Forces-with-YPG-Insignia-Syria-cropUSA-soldater i brutalt illegalt krig
USA:s splittra-och-förstör-taktik

Sedan 2011 har USA i lönndom beväpnat en hel rad stridande miliser och legosoldater.

Med godkännande av amerikanska styrkor i regionen, som beväpnat många extremistiska miliser, beväpnade Saudiarabien och Turkiet den fanatiska IS-armén. Detta blev en ursäkt för öppen amerikansk bombning av syrisk infrastruktur.

USA: s militära kommando drog in 19 andra NATO- och Gulf-länder i kriget i Syrien. Detta militära angrepp var fullständigt oinbjudet av den syriska regeringen.

Den syriska regeringen vädjade till Iran, Ryssland och Hizbollahs styrkor i Libanon att hjälpa dem att besegra IS och de Pentagon-finansierade miliserna och legosoldaterna. Detta tvingade Washington att förändra taktiken men inte sitt mål – återkoloniseringen av regionen.
Turkiet AfrinTurkiska styrkor i norra Syrien
USA-påförda sanktioner mot Irak och sedan Syrien var ett försök att förstöra alla former av normalt ekonomisk utbyte och stänga av allt kommersiellt och socialt liv. USA: s ockupation av Irak delade landet in i avskärmade ministater med vägspärrar och inspektioner. Alla gränser stängdes. USA: s intervention i Syrien var utformad för att göra samma sak.

Amerikanska krig i regionen har fördrivit mer än 10 miljoner människor och förstört regionen. De har skapat fiendskap och misstänksamhet på alla sidor, splittrat de korrupta och brutala feodala Gulfstatsregimer som är allierade med imperialismen och splittrar nu den äldsta amerikanska militära alliansen – NATO.

Men efter sju års krig och 15 års sanktioner har den amerikanska imperialismen ännu inte lyckats förstöra den suveräna regeringen i den syriska arabiska republiken.

Femtiotal andra artiklar om kriget i Syrien

i Andra om: , , , , , , , , , , ,, , , ,


3 svar till “USA – ett skadat rovdjur i Syrien och på andra håll.”

  1. Arma Europa! Än en gång har man satt sig i en prekär situation genom att låta vettvillingar styra sitt öde…senaste gången var det nazisterna man inte stoppade av olika anledningar men huvudorsaken var nog Hitlers anti-Sovjetiska retorik som man trodde man kunde kanalisera mot just Sovjetunionen och bli av med två, som man ansåg vara, problem på samma gång. Man trodde väl att Hitler och Stalin skulle bekriga varandra till döds i sin naivitet. Denna gång är det USA/Israel som man släppt fram via femtekolonnarna i Bryssel som kallas EU, en helt galen och odemokratisk svammelorganisation som av allt att döma från början är ett CIA-projekt. Samtidigt i Ryssland blir man väl alltmer konfunderad av EU:s skjuta sig själv i foten politik. Ett Ryssland som alltmer lierat sig med Kina tror jag varken vill eller ids rädda Europa från sig själv flera gånger. Man inser nog i Moskva att det är bättre att låta tiden ha sin gång och låta de gamla nationalstaterna i Europa återkomma på scenen efter EU:s fall. Frågan är bara hur USA-imperiet kommer att säcka ihop? Förhoppningsvis som en pyspunka men tyvärr lär det bli värre än så…gangsterstyret i Washington lär inte ge upp utan att lämna en värld i kaos bakom sig. Mellanöstern är dessvärre bara en försmak av vad de kriminella typerna i Washington är kapabla till.

  2. Det USA stödda och Saudi finansierade terrorkriget mot Syrien genom en råttarmé av ”jihadister-för israel” kommer att gå till historien som vändpunkten för USA imperiets globala herravälde. USA har förlorat MÖ. Den viktigaste konsekvensen av detta för MÖ är att marktjuvarnas enhet också börjar gå mot sitt oåterkalleliga slut. Regime change medicinen som de tänkte tillämpa i Syrien har härligt nog kommit att spöka på just terror enheterna israel, Saudi och USA. Fantastiskt roligt!