USA bombade läkemedelsfabrik i Syrien

Denna artikel av fredsvännen och antiimperialisten Ulf Bjerén i Karlskrona har publiceras idag i Sydöstran. Ser det som en fördel att sprida detta. Jag återpublicerar den, som jag gjort med flera andra av Ulfs artiklar. Nyligen publicerades denna Sydöstran

Aktuellt. Sydöstran: USA bombade läkemedelsfabrik i Syrien

USA:s, Frankrikes och Storbritanniens folkrättsvidriga missilattack 14 april påstods rikta sig mot kemiska vapen i Syrien. Om det vore sant vore det extraordinär dårskap med tanke på följdverkningarna för hundratusentals närboende av sådana bombningar.
Syrien bombad fabrik 180414
Men det är inte sant då det på regeringssidan inte finns några depåer eller fabriker för kemiska vapen att bomba. Såväl Ryssland som Syrien har under FN-övervakning gjort sig av med dessa vapen för länge sedan. Men i områden erövrade från de väststödda terroristarméerna har återfunnits behållare med ursprung Saudiarabien, USA och Tyskland.

Två tredjedelar av Natotrions missiler sköts ner av syriskt luftvärn. Men ett mål som träffades var det farmakologiska forskningscentret Barzeh i utkanten av Damaskus. OPWC inspekterade detta center så sent som i november 2017 och rapporterade att där fanns inga förbjudna substanser.

I Barzeh producerades bland annat cytostatika och andra cancermediciner och motgift mot skorpion- och ormgift. USA:s och EU:s utomrättsliga sanktioner mot Syrien, i vilka Sverige deltar, har länge förhindrat inköp av vaccin, läkemedel och medicinsk utrustning utomlands. Sanktionerna i kombination med bombning av Syriens inhemska läkemedelsindustri är en genocid politik, en strategi för utdraget folkmord.

För tro inte att de inte visste vad de gjorde! Efter att ha misslyckats med flera olika cyniska taktiker för regimskifte i Syrien tillämpar de nu den irakiska modellen med sanktioner från 1990-talet. Den om vilken den feministiska utrikespolitikens grundläggare Madeleine Albright i en TV-intervju tillfrågades om den var värd priset, bland annat minst en halv miljon barns död på grund av svält och brist på mediciner, och hon svarade utan förbehåll Ja!

Nu talas om så kallade fake news, falska nyheter. De anspelar till exempel på vad som påstås användas vid ryska påverkansoperationer på andra länders val. Det hela är dock väldigt illa förankrat i empiri. Men utmärkt att använda för att demonisera och tysta kritik.

USA:s praxis att lägga sig i andra länders inrikespolitik leder för övrigt inte ens till några höjda ögonbryn. Vad som glöms i media är att de grövsta falska nyheterna (lögnerna) är de som används för att starta krig.

Några exempel:
* Nordvietnamesiska patrullbåtar angriper amerikansk jagare i Tonkinbukten (Vietnamkriget 1964)
* Saddam har massförstörelsevapen (Irakkriget 2003)
* Gadaffi bombar sitt eget folk (Libyenkriget 2011).
* Till de lögnerna hör nu också: Al Assad dödar spädbarn med giftgas (Syrienkriget 2018).

i Andra om:
, , , , ,, , , , , , ,
,

  4 comments for “USA bombade läkemedelsfabrik i Syrien

 1. Jan Nybondas
  25 april, 2018 at 10:30

  En aspekt på interventionskrigen som ofta hamnar i skymundan är att man målinriktat bombar både infrastruktur och industriella produktionsanläggningar. I Jugoslavien bombades bl.a. bilfabriker, i Irak kraftverk och reningsverk medan fabriker som tillverkade maskiner för jordbrukets behov helt enkelt lades ned av ockupationsmyndigheten. Syftet är flerdubbelt. Hur kriget än utfaller räknar västmakterna med egna fördelar. Förargliga konkurrenter röjs undan, inhemsk produktion som både sysselsätter och ersätter importbehov försvinner. Länderna blir beroende av utländsk import oavsett vem som styr landet i fortsättningen. I Irak räknade man med en ny jättemarknad för amerikanska storbolag som skulle ersätta förstörelsen speciellt av kraftverken. Jordbruket och all produktion av maskiner för detta skulle framgent kontrolleras av Monsanto, John Deere och andra.
  Den som med stor förtjusning deltog i förstörelsen och plundringen av Aleppos industrier var EU:s käre vän och NATO:s medlem Turkiet, eftersom de syriska industrierna konkurrerade på samma marknader som de turkiska.
  Sedan finns det ännu trivialare skäl att understryka de fina värderingarna via bomber: man kan som Bill Clinton bomba Sudan bara för att han ertappats med byxorna nere.

 2. Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
  25 april, 2018 at 10:57

  Menar du, Anders, att RCWP gör en dålig analys av det konkreta dagsläget? Då kanske du även anser att Patrick Paulov gör dåliga analyser om dagsläget – det eftersom RCWP har publicerat artikeln om att syrierna inte får producera mediciner på RCWPs hemsida!
  http://rkrp-rpk.ru/2018/04/22/24861/

Comments are closed.