Universitetskanslern rekryterade Macchiarini – måste också granskas!

Det är helt klart att Macciarini-affären är en skandal, oetiskt och att rektor, chefläkare och ledning sannolikt måste avgå. Men det är inte allt!
Paolo Macchiarini
Man måste också beaktas att han rekryterades då Harriet Wallberg-Henriksson var rektor för Karolinska institutet från 1 januari 2004 till 1 januari 2013. Hon är Sveriges universitetskansler sedan 1 juni 2014. Det var alltså hon som är ansvarig för Paolo Macciarini som rekryterades 2010 till Karolinska Institutet för att utveckla laboratorietillverkade organ.År 2010 skrev 14 forskare vid Karolinska institutet ett brev till KI:s dåvarande ledning i vilket de förordade en »omgående« rekrytering av kirurgen Paolo Macchiarini som gästprofessor i klinisk regenerativ medicin och överläkare. http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2016/02/Forskare-pa-KI-ville-ge-Macchiarini-snabbspar/
2011 genomförde han världens första transplantation av en konstgjord luftstrupe på en patient i Huddinge. 2012 greps Macchiarini i Italien misstänkt för grov utpressning av patienter, dvs. under hennes tid. (Wikipedia).
Harriet Wallberg

Även hennes, de tio forskarnas och den då aktuella rekryterande ledningens roll måste utredas vid sidan av den planerade utredningen. http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2016/02/KI-ledningen-ska-granskas/

Och vad säger regionala forskningsetikkommittén nu och tidigare? Måste utgå från att något ärende gällande Macciarinis verksamhet inte passerat etikbedömning i Stockholm. Annars är skandalen än större.

Det är elementärt att man måste utföra försöksoperationer på försöksdjur i detta fall. Det finns exempel på att kroppen kan acceptera främmande element. Exempel är höftleds- och knäledsproteser och hjärtklaffar, av olika material. Men här är vi inne i en annan del av kroppen, full av bakterier.

Egen bindning:Jag var med i KI:s etikkommitté 1992-1994 och sedan suppleant i den regionala forskningsetiska kommittén drygt 10 år tidigare. Är professor emeritus vid institutionen för folkhälsovetenskap vid KI och i alkohol- och drogforskning vid Stockholms universitet.

intressant.se, , , , , , , ,

  2 comments for “Universitetskanslern rekryterade Macchiarini – måste också granskas!

  1. Martin Kullberg
    3 februari, 2016 at 07:59

    Kirurgi är ju rena rama vilda västern. Är inte problemet systemiskt, hade kirurgi satts under samma krav som exempelvis en läkemedelssubstans, så hade det varit en hel del som inte varit lagligt, en hel del kosmetiska ingrepp hade aldrig nått marknaden. Men givetvis blir det än viktigare att de väldigt få krav som ställs faktiskt efterlevs.

  2. 7 februari, 2016 at 13:45

    Universitetskanslern smiter fegt undan. DN idag (något avkortat av mig) ”Det var inte jag som tog beslutet eller skrev på pappren då Macciarini rekryterades säger Harriet Wallberg. Jag hade andra uppgifter den dagen”.. Ärendet bereddes i rekryteringsutskottet… som lämnar förslag till rektor eller prorektor som beslutar. Prorektor på den tiden var Jan Andersson. Han skrev på”. Men är det inte självklart att rektor i tidigare möte eller kontakter godkänt detta? Så går det ju till. ”När beslutet togs 2010 hade vi i ledningen inga indikationer på problem med M.” Det senare är kanske riktigt.

Comments are closed.