Ung vänster går helt fel i Syrienfrågan


Ung Vänsters förbundsstyrelse antog 13-06-09 ett uttalande om Syrien. Detta har stora brister liksom uttalanden tidigare av Vänsterpartiets utrikespolitiske talesman Hans Linde, senast i interpellationsdebatt i riksdagen 20/5. För en anti-imperialist är V:s linje inget alternativ menar jag som röstade på V vid senaste riksdagsvalet. Däremot finns många vänsterpartister som har en mycket bättre, sakligare baserad och anti-imperialistisk inställning i denna fråga. Detta framgår bl.a. av debatt i tidningen Flamman och på V:s hemsida.

Ung Vänsters uttalande.
”Konflikten i Syrien är en humanitär katastrof. Den syriska regimen har upprepade gånger kränkt både folkrätt och mänskliga rättigheter. De stora folkliga protesterna som tog sin början i den arabiska våren har brutalt mötts av våld och repression och trots sanktioner från omvärlden har regimen vägrat släppa på sitt förtryck. Motståndet mot regimen är brokigt och inte heller den syriska oppositionen har förmått presentera en fredlig väg framåt.

När FN:s kommission COI Syria i veckan överlämnade en rapport till människorättsrådet HCR så konstaterades så väl förekomsten av kemiska stridsmedel som hur regimstyrkor och allierad milis har begått både mord, tortyr och våldtäkter. Rapporten konstaterar att sedan september har inte mindre än 30 massakrer ägt rum. Minst 80 000 människor har fått sätta livet till.

Stridigheterna har under den senaste tiden intensifierats, bland annat genom den israeliska militärens attacker mot mål i Damaskus i maj. Med terrorbekämpning som ursäkt tar man sig rätten att godtyckligt bomba militära mål och därmed trissa upp stämningarna kring en redan infekterad konflikt. Det är uppenbart att det också finns geopolitiska intressen bakom vissa av de röster som säger sig värna fred och frihet.

Att Assadregimen under lång tid begått grova och omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna innebär inte att en ytterligare militarisering av konflikten är rätt väg att gå Så kallade bomber för fred och kränkningar av nationellt självbestämmande är inte en väg till fredlig lösning på konflikten. Ung Vänster är kritisk till att EU i förra veckan beslutade att lyfta vapenembargot mot Syrien. Syrien behöver inte fler vapen, istället måste våldet upphöra, förhandlingar inledas så att en fredlig lösning kan komma till stånd.

Internationell rätt måste konsekvent försvaras. Ung Vänster kommer alltid att stå på det syriska folkets sida i kampen för rättvisa och demokrati. En fredlig lösning är omöjlig så länge det syriska folket förvägras rätten till självbestämmande. Assadregimen måste avgå och Israel måste omedelbart upphöra med sina bombningar. Konflikten i Syrien måste få en demokratisk och fredlig lösning.”

Kommentarer:
* 1. Ung Vänster nämner inte det väl belagda förhållandet att USA sedan länge planerat att destabilisera Syrien och att USA & Co i tidigt skede på olika sätt intervenerat i landet. Det finns många belägg för detta i massmedia, från Syriens och andra regeringar och från rebellerna. Denna utländska hjälp har ökat kraftigt i år enligt bland andra New York Times 25/3. I Syrien bedriver USA sin grundläggande, moderna krigföring ”unconventional warfare” en strategisk desinformation + krig via ombud. Informationsfrågan har bl.a behandlats i böcker av Knightsley, Herman & Chomsky och DiMaggio. Ung Vänster talar om geopolitiska intressen utan att nämna interventionen av USA & Co.
Syrien olja på elden imagesCAF9CSJ2

* 2. Att det fanns ett missnöje med Syriens regering då protesterna började i mars 2011 är klart. Det fanns missnöje med den ekonomiska utvecklingen då Syrien anammat IMF-policy inom ekonomin, vilken ju ställt till mycket elände i Grekland och flera andra länder. Och mot brister i medborgerliga rättigheter. Hur pass omfattande missnöjet var är oklart. Det är nu väl belagt att det tidigt i demonstrationerna fanns beväpnade grupper som sköt mot polis och militärer. Enligt den syriska regeringen var konflikten fredlig då den inleddes, med krav på förändring. Den hade snabbt förvandlats till ett blodbad när beväpnade män dödade många soldater. Under de första dagarna var regeringssoldaterna obeväpnade men när folk började kräva skydd började regeringen och militären att besvara våldet för att försvara folket och sig själva. Enligt Israel National News Report så sköts sju polismän och minst fyra demonstranter i Daara 17/3 (Gavriel Queenann. Syria: Seven police killed. Buildings torched in protest. Israel National News, Arutz Sheva 21/3 2011). Den libanesiska tidningen Ya Libnan uppgav under hänvisning till Al Jazeera att demonstranter bränt högkvarteren för Baath-partiet och rådhuset i Daara. Interventionen av USA & Co har omöjliggjort en fredligare utveckling av protesterna, som i Tunisien och Egypten.

* 3. Arabförbundets rapport från början av 2012 baseras på iakttagelser av 166 observatörer från 13 arabländer, vilka besökte 20 städer och distrikt i hela Syrien under en månad vid årsskiftet har mest förtigits av masssmedia. Observatörer kunde röra sig fritt och intervjua medborgare som var mot eller för regeringen. De beskrev också fredliga demonstrationer både för och emot regeringen, som med ett begränsat undantag inte stördes. Enligt observatörerna förekom falska eller överdrivna medierapporter om explosioner och våld. Rapporten godkändes av Arabförbundets ministerkommitté med röstsiffrorna 4-1, då Algeriet, Egypten, Oman och Sudan röstade för och Qatar röstade mot. Denna rapport har en helt annan empirisk bas än t.ex. rapporterna från den Londonbaserade Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), med nära band till regeringen i Storbritannien, som gör sina beräkningar av dödsfall på osäkra uppgifter från bl.a. hörsägen, Youtube och Twittermeddelanden.

4. Inget tyder på att Ung Vänster eller V:s ledning satt sig in i debatten om massakrer. Det finns goda belägg för att massakrer som tillskrivs Syriens regering i själva verket utförts av rebeller. Beskyllningen av massakrer är en del av desinformationen i okonventionell krigföring. Två exempel. Massakern i Houla maj 2012 tillskrevs regeringen. ”Den som beskriver konflikten i Syrien som en ´diktator som dödar sin egen befolkning´ har inte förstått någonting”, sa den kände tyske politikern och TV-mannen Jürgen Todenhöfer efter en intervju med president Bashar al-Assad i tysk TV. Han menar att delar av den beväpnade oppositionen medvetet mördar civila och sedan via bland annat skakiga klipp på Youtube visar upp de ofta blodiga offren och ger den syriska armén skulden. Han kallar det här för ”massakermarknadsföringstrategi” och säger att det är något av de vidrigaste han sett. Redaktören för världsnyheter på BBC Jon Williams på BBC medgav i sin blogg 7/6 2012 att det saknades bevis för att den syriska regeringen eller närstående militär utfört massakern.
Om den syriska regeringen anfaller rebeller, som i betydande utsträckning utgörs av al-Qaida-associerade personer rapporteras att ”Assad dödar sin egen befolkning. Därfmed inte sagt att inte också den syriska armén begått övergrepp.
Syrien FRAMSIDA SYRIENHAFTE.

5. Kemiska vapen.
5 maj 2013 rapporterade FN:s observatörer att de har indikationer för att rebellerna i Syrien har använt nervgasen sarin. Reuters skriver: ”FN:s oberoende undersökningskommission om Syrien och mänskliga rättigheter har samlat vittnesmål från offer för Syriens inbördeskrig och medicinsk personal som indikerar att rebellstyrkorna har använt sarin nervgas”, sa en av de ledande utredarna. Frågan ska utredas mer efter framstöt av Syriens regering till FN.

6. Bra att Ung Vänster är för en fredlig lösning. Men varför nämner man inte att Syriejns regering också är det, att denna regering – men inte rebellerna – gått med på fredsförslag, senast det som i början av maj framlades av Ryssland och USA? Eller att Syrien sregering i januari lagt fram ett eget, detaljerat fredsförslag som är i linje med FN:s?

7. Ung Vänster stödjer i praktiken INTE en demokratisk utveckling i Syrien! Man skriver att Assad måste bort – men det är en fråga för Syriens folk att avgöra och inte utländska krafter som USA-imperialismen och al-Qaida som också har samma uppfattning i denna fråga som Ung Vänster! Många uppgifter talar att Assad har betydande stöd. Den inhemska oppositionen (som säger nej till våld, utländsk intervention och sekterism) har stor betydelse. Denna opposition nämns aldrig i våra massmedia. Hur demokratiseringen ska ske är en fråga för folket i Syrien. Och regeringen hade tagit steg i den riktningen, utarbetat en ny mer demokratisk författning. Vid senaste valet deltog 8 partier. Presidentval planeras nästa år.

8. Att sanktionerna och interventionen är ett brott mot FN-stadgan nämns inte.

9. Rebellerna på marken domineras nu enligt Syrienkännaren Aron Lund och många andra av sekteristiska, religiöst extremistiska grupper som den nya islamiska fronten och al-Qadia-associerade al Nusra-fronten. De är väst- och demokratifientliga och vill upprätta en islamistisk stat med sharia-lagar. Den koalition som tillsattas av USA & CO och även stöds av EU m.fl som legitim representant för Syrien har ingen reell bas i Syrien. Den är inte utsedd av Syriens folk och har föga territoriell kontroll i landet – och erkänns inte heller av viktiga grupper bland de djupt splittrade rebellerna på marken.i Andra om: ,, ,
, , , , , , , , , , , ,, , , ,,

Ung Vänsters uttalande V:s uttalande 20/2 Rapporten på engelska Rapporten på svenska FIB-Kulturfronts rapport Bilderblogg Sydöstran 24/5 DN 30/5 Counterpunch 29/5 Middle East Online DN 25/4 Björnbrum 23/5 Russia Today 14/5 om Syriens syn på fredsförhandlingar Gulf Today Nyhetsbanken Reuters om al NusraMiddle East Online 15/5 USA-bloggen 25/5 Israel förbereder nytt anfall mot Syrien 16/5 DN 15/5 Erik Helmerssons ledare Turkiet vill ha flygförbudszonNepal News DN 15/5 Protester i Turkiet 16/5 Aron Lunds rapport NY Times25/3 Detroit News Från AFP Vita Huset eftermiddagen 8/5 Syrien återerövrar viktig stad 8/5 USA-bloggen DN 8/5 Björnbrum 8/5 Röda Berget 5/5 DN 6/5 DN 5/5 New York Times 25/4 DN 5/5 DN 29/4 DN 24/4 Abna & Co News Agency 27/4 USA,UK om WMD Morningstar An 28/4 SvD 24/4 SvD 26/4 Brahimins kritik till Reuters DN 22/4 DN 1/4 SvD 23/4 Björnbrum Fransk underrättelsetjänst om al-Qadia i SyrienClapper utnämns till spionchef i USA FN-planer för Syrien Björnbrum Al Jazeera 7/4 Daily Star 14/4 DN 16/4 SvD 16/4 Expressen 16/4 Globalresearch 6/4 Proletären 2/4 DN 6/4

DN 7/3 Bilderblogg 5/3 SvD 7/3 Knut Lindelöfs blogg Karen Leukefeld i Junge Welt Sunday Times 3/3 NyhetsbankenBjörnbrum Foto-LasseTipping Point Moska-mötet DN 2/3 Globalresearch om John Kerry Intervju med Assad 3/3 i Sunday Times New York Times 26/2 SvD 28/2 NY Times 28/2 kl 9.30 DN Dagens Industri 26/2 Wall Street Journal 25/2Daily Star Carl Bildts bloggTrend Nyhetsbanken 25/2 Kildén & ÅsmanSKP-bloggen 26/2 GlobalresearchSvD Nyhetsbanken Björnbrum Läkartidningen kommentarer Läkartidningen Syrien-artikel VoltairenetNyhetsbanken DN 14/2 SVD 14/2 P Giraldi EU om Syrien 18/2 SvD Clark i Democracy Now Middle East Online 18/2 Reuters AB 10/2Expressen 11/2 DN 10/2 SvT Agenda 10/2 kl 21.15SvD Telegraph Guardian Croneman NY Times DN 7/2SvD 9/2 Unconventional warfare dokument UW dokumentDN 22/1 Nyhetsbanken FIB-KulturfrontFIB-Kulturfront Profil Online DN 24/1 BjörnbrumYazbek DN 3/1 Veterans for Peace 19/12 Veterans for peace om Syrien Carla Stea i Globalresearch Hela pingstenSKP-blogg -uttlande från Syriens kommunistparti 5/1 Tarpleys artikel Pepe Escobars artikel Agrab Aron Lunds artikel på engelska USA-bloggen DN 25/12Björnbrum 23/12 SKP-bloggen DOHA-protokollet DN 26/12 SvD 25/12 SvD Clearinghouse SvD 20/12 ClearinghouseSvD 20/12 DN 20/12 SvT 20/12 FIB-KulturfrontCornucopia DN 16/12SvD 16/12 Michel Chossudovsky 14/12SvD II 14/12 Pakistan Observer 16/12 SvD 16/12 SvD 14/12 AB 14/12 Kommunisternas blogg 13/12New York Times 13/12 SvD 16/12 Russia Today 6/12 Turkish Weekly Syrian Perspective DN 11/12 SvD 12/12 Independent USA-bloggen 8 dagar8 dagar 11/12 Globalresearch 8/12 Proletären Flamman 28/11 FredsinitiativetPepprat och Rödgrönt DN 5/12 SvD 5/12 Worldcrunch Russia Today 3/12 Replik i AB 3/12 Einarsprachenvaria Aftonbladet 30/11 Anders Svenssons blogg Ulf Gudmundsson ledare i SvD 1/12 Hogrelius tankar Erik Weimans blogg DN 1/12Bilderblogg M Omars blogg Åtta dagar. Stefan Lindgren Röda Malmö USA-bloggen Björnbrum SvT om al-Qaida-svenskar Nyhetsbanken Sunday Express 19/11 New York Times 16/11 Folket i Bild Kulturfront Mohamed Omars tal på hans blogg Syriensolidaritets hemsida Stefan Lindgrens blogg New York Times 31/10 Washington Post 1/11 Bill Auken Countercurrents 2/10 Konflikt 27/10 S Hersh i The New Yorker 2007 Aftonbladet – Bildts strategiråd FolkrättsbevakningenDN 12/10Anförande av Rysslands ambassadör

  12 comments for “Ung vänster går helt fel i Syrienfrågan

 1. 4 augusti, 2013 at 11:17

  Hej Anders! Jo jag skulle bra vilja veta hur och var man beställer de t häfte ”Vad händer i Syrien?” som ofta finns med på dina bloggsidor när du skriver om Syrien. Kan du ge mig ett tips vore jag tacksam!

  • 4 augusti, 2013 at 12:18

   Häftet kan beställas på solidaritetsyrien@gmail.com.

   MEN, en ny upplaga med fördubblat sidantal (en bit över 100 sidor) råkar bli klar i veckan om inget oförutsett inträffar. Den kommer att kosta 50 kr.

 2. 4 augusti, 2013 at 12:20

  Vilken röra. Mycket allvarligt är att ni kräver Assads avgång i detta läge, eftersom den skulle överlämna landet till kaos.

  DET HADE KUNNAT VARA FRED NU. I januari lade Assad fram en fredsplan, som kan sammanfattas så här:

  1. Utlandet slutar att bekosta, beväpna och skydda beväpnade personer. Terroristattacker ska upphöra, och det möjliggör för flyktingar att återvända. Därefter upphör den syriska armén med militära operationer men behåller rätten att besvara nya attacker.

  2. Regeringen kallar alla delar av det syriska samhället till konferens för nationell överenskommelse om landets suveränitet, enhet och territoriella rätt, liksom avståndstagande från inblandning i dess affärer och avvisande av terrorism och våld i alla former. Därefter folkomröstning om överenskommelsen, och en utvidgad regering bildas. Sedan folkomröstning om den nya grundlagen och allmänna val.

  3. En ny regering bildas, och man startar arbete för nationell försoning och återuppbyggnad.

  Talet, där planen framlades, kan läsas här:

  http://www.voltairenet.org/article177102.html

  Mot slutet i förbundsstyrelsens uttalande: ”En fredlig lösning är omöjlig så länge det syriska folket förvägras rätten till självbestämmande.”

  Men precis sådan rätt till självbestämmande erbjöds i januari. Opposition och utländska uppdragsgivare var dock inte intresserade, så man kan säga att det är oppositionen som har förhindrat både fred och självbestämmande.

 3. 5 augusti, 2013 at 11:34

  Nej, Ung Vänster, er behandling av Syrien är häpnadsväckande.

  Inte bara det. Här finns uttalandet på Ung Vänsters webbplats:

  http://ungvanster.se/2013/06/10/syrien-behover-demokrati-inte-bomber/

  På webbplatsen kan uttalandet kommenteras, vilket jag gjorde, tisdag kväll 30 juli. Då skickade jag in precis den kommentar som med mitt namn finns här ovanför. Därpå fanns kommentaren att läsa, med tillägget att den väntade på godkännande.

  Söndag eftermiddag och måndag morgon, finns den inte där, och har tydligen inte godkänts. Vid uttalandet står det ”Ingen kommentar”.

  Skulle vara intressant att höra varför kommentaren ovan inte publicerades.

 4. 5 augusti, 2013 at 11:38

  Jag har nu på morgon skickat in min mycket kritiska kommentar till Ung Vänsters uttalande.

  I februari försökte svarade jag på kritik från V om Syriensolidaritet, som ingick i ett uttalande. Bland de 27 kommentarerna, de flesta kritiska till uttalandet, publicerades inte vårt svar på kritiken!

  I början av juni riktade jag kritik här mot inlägg av Hans Linde, V:s utrikespolitiske talesman, i interpellationsdebatt i riksdagen och inbjöd Linde att svara här. Inget hände

  Hoppas på intresse för debatt denna gång – en kritisk diskussion ska väl inte tigas ihjäl?

  • Anders I
   5 augusti, 2013 at 13:34

   Men du Anders, du är ju själv inte så pigg på att godkänna sakliga kommentarer som inte följer din egen åsikt eller som du kan argumentera emot ;-)

 5. 5 augusti, 2013 at 13:55

  Tvärtom – en stor andel av de publicerade kommentarerna har en annan åsikt än mina, ej sällan en helt annan åsikt.
  Det är alltså V och Ung Vänster som refuserar kommentarer av mig och Björn Backengård.

  • Anders I
   5 augusti, 2013 at 15:50

   Va bra! Då kan du ju publicera den kommentar jag gjorde till din artikel ”Söndra och splittra – nygammal USA-taktik mot palestinier” där jag påpekade att det finns olika versioner till vad Abbas skall ha sagt när han talade med egyptiska journalister.

   Enligt andra media (än t.ex. DN och AB) lär han ha sagt att:
   ”In a final resolution, we would not see the presence of a single Israeli – civilian or soldier – on our lands”

   Som på svenska bör bli ”I en slutlig lösning, kan vi inte se närvaro av en enda israel – civil eller soldat – i vårt land”
   Med andra ord skulle det vara omöjligt för en israel att bo i ett framtida Palestina, vare sig han eller hon vill bo där permanent eller för att arbeta där.

   Lite mer tillspetsat än den svenska version som redovisats i svensk media. Detta sätt att uttala sig gör ju inte ett förhandling lättare.

   Jag har inte hört Abbas uttalande, jag talar inte heller arabiska men då det bevisligen finns i alla fall två olika versioner vore det klädsamt att dessa redovisades i din artikel.

   • 5 augusti, 2013 at 18:05

    Du har varit mycket angelägen att få detta publicerat. Vi står med två uttalande som kan tolkas olika. Kanske är det olika översättningar av något yttrande? Är en annan, tredje version den bästa? Man kan tolka och spekulera vad som kanske eventuellt sades – men det känns inte meningsfullt. Visst kan ett yttrande som något av dessa störa en förhandling. Låt oss nu avvakta och kanske analysera förhandlingen.

   • Martin F
    11 augusti, 2013 at 02:30

    Vad har Abbas åsikter om Israel med Ung Vänsters felaktiga/förenklade analys av det komplicerade läget i Syrien att göra ?

    När jag läser denna översättning känns det väldigt mycket MEMRI över det hela. Denna grupp inom den israeliska säkerhetstjänsten som specialiserat sig på att misskreditera misshagliga ledare genom att vända och vrida på deras uttalanden och ofta låta publicera rena lögner.

    Det mest kända exemplet på dessa lögner är nog när man påstod att Irans ex-president Ahmadinejad skulle ha uttalat en vila att Israel skulle förintas men något sådant har han aldrig sagt … offentligt åtminstone. Vad han däremot sagt är att Israel skulle upphöra att existera … ungefär som andra förtryckarstater gjort genom historien.

Comments are closed.