Tony Blair svansviftande ger resultat


Att Tony Blair bor i George W Bushs ena byxficka har varit uppenbart sedan attacken mot World Trade Center.

Många har på fullkomligt korrekta grunder konstaterat att eftervärldens dom mot dessa herrar kommer att bli mycket hård. Och just den domen kommer att drabba Blair betydligt snabbare är Bush om inte Bush ställs inför riksrätt. Ja man kan till och med hävda att den redan idag är ordentligt kännbar för Blair.

DN skriver i en ledarartikel idag: ”Tony Blairs tid i brittisk politik närmar sig sitt slut. Han framstår som isolerad och utan inflytande. Vem är rädd för Tony Blair? Allt färre, lyder svaret från allt fler. En partiledare som inte är fruktad har svag auktoritet och får allt mindre uträttat. Så ser situationen ut för den brittiske premiärministern.”

Än har uppenbarligen Tony Blairs idéer om ”kriget mot terrorismen” ett så pass starkt fäste bland Europas länder att han fortfarande har ett visst inflytande. Men idag står det klart att England kommer att förändra sin politik när Blair blir utsparkad från Downing Street 10, och riktigt vad som händer då är förstås oklart. Men Englands nya ledning kommer knappast kunna fortsätta på den inslagna linjen, det vore politiskt självmord.

DN: ”Debatten om Tony Blairs vara eller inte vara har nu fått ny fart. Och återigen handlar det om hans uppbackning av George W Bush. Den här gången gäller det inte längre kriget i Irak utan striderna i Libanon. Blair vägrar, likt president Bush, att kräva omedelbart eldupphör. Israel måste få tid att fortsätta sin offensiv mot Hizbollah annars, heter det, finns risken att terroristerna omgrupperar sig och att möjligheterna till varaktig fred undermineras. Men argumentet möts av öppna protester både från parlamentsledamöter och ministrar. De räds inte längre de politiska konsekvenserna av sin olydnad. Blair framstår som alltmer isolerad.”

Problemet är givetvis inte att ”terroristerna omgrupperar sig” som Blair sagt. Det avgörande problemet är att Bush och Blair skapat nya terrorister i mängder. För varje minut som går mister människor familjemedlemmar i Mellanöstern, och många av dessa kommer att hata väst så länge de lever. En del av dessa kommer givetvis att utkräva blodshämnd. Den dagen kan vi tänka lite extra på våra politiker, de som drog igång dessa vansinneskrig.

Andra bloggar om: , , , ,

[tags]politik, tony blair, mellanöstern, bush, kriget mot terrorismen[/tags]


4 svar till “Tony Blair svansviftande ger resultat”