Timbro föreslår fler krigUlf Karlström har skrivit detta gästblogginlägg. Ulf har tidigare publicerat inlägg här om miljö och ekonomi, om så kallad ”humanitär intervention”, ”Är du teknikberoende min vän?”, om Borgs budget, om Södertäljerättegångarna, om religion och om EU, tex. om bankunionen och ”Varför angriper David Cameron EU”?. Han har skrivit om kanon, unga vuxna och tidigare, privatisering av vården, Willy Silberstein och antisionismen och om ”Det själviska samhället”. Han är fil dr, miljöexpert (Macoma Miljöutredningar), skriver facklitteratur och var ordförande i De Förenade FNL-Grupperna (DFFG) 1968-70, efter Sköld Peter Matthis. Han är också med i styrelsen för ”Folkrörelsen Nej till EU”. Vi har tidigare behandlat frågan om vinsten i vården här, senast 23/2. Han behandlar här för första gången den kontroversiella frågan om sionism och antisemitism i Malmö etc.

En variant av detta inlägg har refuserats av SvD, både av den tryckta tidningen eller på webbplatsen. Vad kan det bero på?

Roland Poirier Martinsson (RPM) har skrivit en obehaglig kolumn i SvD (25/3).
Han är inte en betydelselös person i den borgerliga makthegemonin. RPM har disputerat i filosofi eller teologisk filosofi, är författare till flera filosofiskt-ideologiska böcker, tidigare anställd av Timbro, regelbunden kolumnist på SvD m m. Han presterar en devot hyllning till sionism och villiga krigare i Israel. RPM läxar upp Obama för naivitet beträffande statens Israels brott – mot det mesta vi kan benämna anständighet och icke-mördande. Dessa finns inte enligt RPM och det är bara naivt att tala om dem.
Israel. Netanyahu
RPM är delvis okunnig, och skriver att ”Palestinavänstern lär hävda att Obama
fallit offer för den judiska lobbyn”.
Om RPM orkar lyfta blicken från den vanliga Israelpropagandan, så får han lära sig hur Obama, inför sin första presidentvalskampanj bytte ståndpunkt.RPM försvarar de facto folkfördrivning, stöld av annans egendom, mord, fängslande och folkrättsbrott. RPM måste vara ett strålande föredöme för en politiskt, närmast kriminell högerströmning i Sverige.

Israels förtryck av palestinierna är så makalöst omfattande och väldokumenterat att det torde vara uppenbart för varje ärlig människa. Dock icke för RPM.
RPM skriver apropå Obamas Kairotal 2009 ”ett avfärdande av det judiska folkets historiska rätt till sitt land”. Man tror inte detta är sant! Kan tangenterna ha slirat loss? Nej, det är nog vad RPM anser. Och SvD:s ledarredaktionen släpper fram detta monstruösa påstående. Vi får konstatera att därmed bär ledarredaktionen ett ansvar för detta groteska skrivsätt. ”Ladoga åt Sverige” till att börja med är konsekvensen av RPM:s politiska synsätt (och, indirekt SvD-ledarredaktionens). Och självklart, som hugget i sten: ”Finland och Baltikum åt Sverige”. Det bör naturligtvis krävas av Sveriges regering, enligt RPM-logiken. Är denna typ av total politisk omdömeslöshet vad gäller Israel som (m) kommer att gå till val med? Nej, det håller vi tyst om.
Palestina 8karta2

RPM representerar problemet, inte lösningen på Israel-Palestinakonflikten. Det
är minst skrämmande att en sådan åsikt – utan redaktionella förbehåll? – får publiceras på SvD:s ledarsida. Så skall en slipsten dras, enligt svensk borgarklass. Bäva månde ett stillsamt svenskt folk.
SVD nyheter_header_732603a

Vad säger detta fenomen att SvD, som ledande borgerligt orakel, släpper fram en fullständigt bindgalen politiskt uppfattning om Israel? Det är verkligen (obehagligt) intressant att reflektera kring, med tanke på de öppna, borgerliga förslagen att Sverige skall gå med i NATO. Sverige krigar eller har
krigat redan i NATO-ledband i Afghanistan, Irak (s k polisutbildning), i Libyen, och nu i Syrien (genom stöd till EU:s ensidiga vapenbojkott).
Palestina moder imagesCAMJYQ6M

RPM är grov i munnen, men han börjar i den mindre skalan ”bara Israel” – att kratta manegen, för det som komma skall: Sverige skall anslutas till mördar-och rövarbandet NATO.


intressant.se, , , , , , , , , ,,

SvD 25/3 -RPM
DN 4/2 DN 28/9 2012 DN 11/10 2012SvD Bilderblogg SKP-bloggenDN 8/4DN 4/4 Svensson-bloggen 12/4 Globalresearch 20/11 DN 21/11 SvD 21/11 Aftonbladet 21/11 Expressen 21/11 SvT 21/11 DN 12/11 Globalresearch
Ship to Gaza 1 Ship to Gaza 2 Ship to Gaza 3 Globalresearch Läkartidningen
FIB-Kulturfront DN 13/11 DN 13/11 DN 2 13/11 SvD 13/11 Expressen SvT 13/11 SR AB 13/11 Globalresearch 16/11


Ett svar till “Timbro föreslår fler krig”

 1. Det finns de som påstår att Palestina inte fanns före år 135, och därmed skulle saken vara färdigdiskuterad. Det året slutförde Rom krossandet av det andra judiska upproret, varpå kejsar Hadrianus döpte ett litet område till ”Palestina”. Jag tror att han menade att här kan ni få hållas, ni som har överlevt.

  Men varför ska man bry sig om Hadrianus? Det finns annat att gå på. Historikern Josefus citerar i Against Apion 1.169 en annan historiker, Herodotos, ca 484-ca 420 f.Kr. så här:

  ”De enda folk som ursprungligen var omskurna i sina genitalier, var […] egyptierna och etiopierna; men fenicierna och de syrier som finns i Palestina erkänner att de lärde det från egyptierna.”

  Här nämns alltså Palestina långt tidigare. Fler exempel finns.

  Hanson och Oakman, författare till en bok för teologiska utbildningar i USA, ”Palestine in the Time of Jesus, Social Structures and Social Conflicts”, menar att ”Palestina” går tillbaka till Herodotos tid och kan ses mer som en regional visare än som beteckning på en politisk/administrativ enhet. Det mer allmänna begreppet ”Palestina” täckte hela området från Negevöknen till Övre Galileen. Författarna visar också var man kan söka hos Herodotos och ger även andra tips om källor.

  Slutligen, en annan sak. Det råder begreppsförvirring, men ett är klart: Det är i dag ytterst viktigt att skilja mellan det judiska folket och sionismen. Det senare är en extrem nationalistisk och terroristisk rörelse.