Syriens (o)vänner träffas


SvD skrev 22/10 ”Ett antal västländer och deras allierade i Mellanöstern pressar Syriens splittrade opposition att delta i fredskonferensen Genève 2. Målet är att få till stånd samtal som stoppar inbördeskriget i Syrien.
”Om de inte är en del av fredsprocessen i Syrien, så är allt det syriska folket har att välja emellan å ena sidan al-Assad och å den andra extremister, sade Hague i ett uttalande inför Londonmötet. Det finns många hinder för samtalen: en splittrad opposition, rivalitet mellan väpnade rebellgrupper och president Bashar al-Assads vägran att lämna ifrån sig makten.”Hague untitled

”Ledaren för den syriska oppositionskoalitionen Ahmad Jarbas budskap till Londonmötet var att hans grupp inte kommer till fredssamtalen i Genève om målet inte är att störta al-Assad. Enligt Hague var deltagarna på Londonmötet eniga om att al-Assad är utesluten i en framtida syrisk ledning.”
Hagues syn på Syrienfrågan – som Svenska Dagbladet inte ifrågasätter – är skandalös. Han fråntar Syriens befolkning rätten att själva välja vilka som ska leda landet. För närtvarande finns 7 partier i Syriens parlement. Störst är Baath-partiet med drygt hälften av platserna.

Antag nu att Assad ställer upp och får majoritet i ett kommande val..

Skälet till demoniseringen av Syriens regering är att den vill följa en självständig nationell politik och inte underordna sig försök från USA & Co till splittring och dess intervention till en opposition som medfört en kraftig förstärkning av den vanliga terrorismen i Syrien och världen. Detta inleddes våren 2011 och hindrade en demokratisk utveckling av missnöje med regeringen. Inte heller vill den för sin sekulära religiösa hållning kända Assa-regeringen släppa fram den religiösa extremism som utmärker alltmer dominernade oppositionsgryupper, som finansieras av bl.a Saudiarabien, Qatar, och som öppet vill inrätta en stat styrd av sharialagare.
Det handlar om imperialistisk splittringspolitik i kombination med religiös fanatism.
Och Svenska Dagbladet – en imperialistlakej?? – håller tyst.

Syriens (o) vänner består av USA och de gamla kolonialmakterna Storbritannien, Frankrike och Italien samt terroristernas supportrar i regionen Turkiet, Jordanien, Saudiarabien, Qatar, Förenade Arabemiraten, Turkiet och Egypten. Syriens vänner är i realiteten en stödorganisation till al-Qaida, som stärkts av alla leveranser av vapen från Syriens vänner, fast vokabulären från Hague & Kerry är en annan, lögnaktig, som nämns i en rapport från förträffliga Nyhetsbanken.

I en kommuniké från Londonmötet påstår Syriens (o)vänner – åter lögnaktigt – att Genève 2-konferens som planeras börja 24 november förpliktar den nuvarande regeringen i Syrien att överlämna makten åt terroristerna. FN säkerhetsråd har nyligen godkänt en plattform för samtalen, resolution 2118 (se län nedan). Syriens (o)vännner la i Londonmötet hela skulden för användning av kemiska vapen i Syrien på landets regeringi strid med FN:s säkerhetsråds resolution 2118. Enligt rysk tolkning innehåller kommunikén från London ett ”illa dolt hot ” om väpnad intervention i Syrien. Ett stort problem är att den öppet västtillsatta och -stödda oppositionen inte förutsättningslöst vill delta i mötet i Genevé. Al Nusra och andra al-Qaidanära grupper, som götts av Syriens (o)vänner koncentrerar sig på mördandet på marken, med tillströmning av folk från väststödda (pappers)-organisationen ”Fria Syriska Armén”. Syriens regering deltar utan tillkor. Avrustningen av Syriens kemiska stridsmedel sker planenligt och hittills har 18 av 23 deklarerade platser i Syrien kontrollerats och nästan all produktionsutrustning förstört.Samtidigt skrev Dagens Nyheter 23/10 hur krypskyttar (synbarligen från oppositionen) tävlar om att döda kvinnor och barn…

strong>Vad har USA och andra av ”Syriens (o)vänner” uträttat -en kort, ofullständig summering:
• Enligt Pentagondokument från 2001 planerade USA då att destabilisera Irak, Libyen, Syrien och senare Iran (Intervju med presidentkandidat Clark mars 2007 i Democracy Now.
• Washington Post skrev 18 april 2011 ”USA :s utrikesdepartementet finansierar i hemlighet syriska politiska oppositionsgrupper.”
• Vid ett möte 1 april 2012 i Istanbul beslöt USA och drygt 70 andra stater (”Syriens vänner”) att stödja det splittrade Syriska nationella rådet med vapen och pengar med totalt 130-140 miljoner dollar. USA gav mest 12 miljoner dollar.
Nobel Air Force 4213340_ornen_2 size-full wp-image-99942″ />

• Al-Qaida deklarerade i februari 2012 via sin högste chef Ayman al-Zawahri att man stöder de syriska rebellerna. Hillary Clinton medgav samma månad att al-Qadia också arbetade för att störta Assads regim (http://www.globalresearch.ca/syria-clinton-admits-us-on-same-side-as-al-qaeda-to-destabilise-assad-government/29524).
• New York Times har 4/8 2012 rapporterat att Turkiet, Saudiarabien och Qatar, tillhandahåller vapen, med hjälp av tjänstemän från CIA som tränar rebeller.
• Sunday Times i Storbritannien skrev 19/8 2012: “Detta avslöjande av en talesman för oppositionen i Syrien är den första indikationen att brittisk underrättelsetjänst (MI6) agerar i inbördeskriget.”. Talesmannen sa vidare att brittiska organ (“authorities”) utför signalspaning från sin bas på Cypern och sänder den vidare till rebellerna via Turkiet. Man sänder också och tar emot information från USA och Turkiet. Särskilt rapporter om trupprörelser påstås har varit värdefulla. En sådan rapport gjorde det möjligt för rebellerna att genomföra en framgångsrik attack i bakhåll mot en syrisk pansarkolonn med 40 stridsvagnar. Enligt artikeln förser rika familjer i Qatar och Saudiarabien rebellerna med stora summor pengar. Syriens sekulära hållning har varit en nagel i ögat på konservativa, islamistiska stater som dessa två. Sunday Times skriver vidare. “I en serie av smugglingsuppdrag värdiga en spionthriller har luftförsvarsmissiler i mörker transporterats från kusten i Libanon till rebeller i Syrien”. Smugglingsrutter beskrivs sedan i detalj i artikeln. Det nämns att Human Rights Watch beskrivit att tusentals raketer har tagits från Libanon till Syrien

• I en artikel 24/3 i år ger New York Times många belägg för kraftigt ökat vapenstöd från USA och allierade till rebellerna i Syrien. ”Med hjälp från CIA har arabiska regeringar och Turkiet kraftigt ökat det militära stödet till Syriens opposition och upprättat en hemlig luftbro av vapen och utrustning för upproret mot al-Assad, enligt uppgifter från flygtrafik, intervjuer med tjänstemän i flera länder och uppgifter från rebelledare.”
• Ledningen för rebellerna (SNC, Doha-koalitionen) är tillsatt av USA eller med USA:s stöd i november 2012, och förre premiärministerkandidaten Ghassan Hitto bor sedan länge i USA.* I början av maj la Rysslands och USA:s utrikesministrar fram förslag om en fredskonferensen senare i maj, vilken skjutits upp gång på gång. Syriens regering har tackat ja till den, de utlandsstödda och utländska rebellerna vill inte ha någon fredskonferens.
• Därefter har USA och EU beslutat att officiellt ge ekonomiskt och militärt stöd till rebellerna, USA:s kongress med hela 500 miljoner dollar. Detta motverkar fred, ökar kriget och dödandet.
• USA, Frankrike och William Hague och hela den engelska regeringen (kärnan i ”Syriens vänner”) ville i augusti starta anfallskrig mot Syrien i strid med folkrätt och FN-stadgan.

* Detta stärker också al-Qaida-associerade al-Nusra en av de dominerande rebell- och terroristgrupperna i Syrien vare sig de direkt får stödet eller ej, genom att den syriska regeringen försvagas.
* Kampen mot terorrismen i världen förs de facto idag främst av Syriens regering. Stödet från USA via unconventional warfare (krig genom ombud som rebeller, Saudiarabien och Qatar) och från EU-länder försvagar detta kampen mot terrorismen.
* Faktum är att ”Syriens (o)vänner” och al-Qaida är på samma sida för att störta en självständig stat.
* Om Syriens (o)vänner vill prioritera kampen mot terrorismen bör man stödja Syriens armé!

Trots olika uppfattningar hoppas jag de flesta kan enas om
1. Fredlig lösning av konflikten.
2. Nej till utländsk intervention.
3. Upphävda sanktioner.
4. Inget svenskt stöd för krig mot Syrien.
5. För ett fritt, enat och självständigt Syrien.
6. Låt det syriska folket bestämma sin framtid – inte Syriens (o)vänner, USA eller al-Qadia.
7. Svenska Dagbladet och övriga dominerande massmedia förmedlar ingen objektiv bild av händelserna i Syrien – se tidigare inlägg om ”Massmedia” (sök på Kategorier i denna blogg).i Andra om: , , , , , , , , , , , , , ,, , , ,,

SvD Syriens vänner Nyhetsbanken 24/10 FN:s säkerhetsråd resolution 2118 DN 23/10 Mohamed Omars blogg Aftonbladet 12/10 Expressen 11/10 DN 12/10 Intervju med Putin mm Globalresearch artikelFria Tidningen 13/9 FIB-KulturfrontAron Lund 24/9 Björnbrum 27/9 ISTEAMS Ghoutarapport 16/9Time 16/9 om FN:s rapport Reuters 16/9 SvD 3/9 DN 27/8 DN 28/8 DN 2 28/8 SvD 24/3 Cold Lazarus Expressen Washington Post 24/3 DN 25/3 Nyhetsbanken om gaskrig Nyhetsbanken om kidnappning av FN-observatörer EU fördömer terrorister DN 23/3 DN 19/3 AFP China Daily Common Dream DN 24/3 SvD 24/3 Björnbrum Kildén & ÅsmanDN 21/3 SvD 22/3Svensson-bloggen Guardian Independent Amnesty SvD 15/3 Knut Lindelöfs blogg Aron Lund SKP-bloggen AFP V:s uttalande SvD 13/3 om Amnesty SvT Karen Leukefeld i Junge Welt Sunday Times 3/3 NyhetsbankenBjörnbrum Foto-Lasse Tipping Point Moska-mötet DN 2/3 Globalresearch om John Kerry Intervju med Assad 3/3 i Sunday Times New York Times 26/2 SvD 28/2 NY Times 28/2 kl 9.30 DN Dagens Industri 26/2 Wall Street Journal 25/2Daily Star Carl Bildts bloggTrend Nyhetsbanken 25/2 Kildén & Åsman SKP-bloggen 26/2 GlobalresearchSvD Nyhetsbanken Björnbrum Läkartidningen kommentarer Läkartidningen Syrien-artikel VoltairenetNyhetsbanken DN 14/2 SVD 14/2 P Giraldi EU om Syrien 18/2 SvD Clark i Democracy Now Middle East Online 18/2 Reuters AB 10/2Expressen 11/2 DN 10/2 SvT Agenda 10/2 kl 21.15SvD Telegraph Guardian Croneman NY Times DN 7/2SvD 9/2 Unconventional warfare dokument UW dokumentDN 22/1 Nyhetsbanken FIB-KulturfrontFIB-Kulturfront Profil Online DN 24/1 Björnbrum Veterans for Peace 19/12 Veterans for peace om Syrien Carla Stea i Globalresearch Hela pingstenSKP-blogg -uttlande från Syriens kommunistparti 5/1 Tarpleys artikel Pepe Escobars artikel Agrab Aron Lunds artikel på engelska USA-bloggen DN 25/12Björnbrum 23/12 SKP-bloggen DOHA-protokollet DN 26/12 SvD 25/12 SvD Clearinghouse SvD 20/12 ClearinghouseSvD 20/12 DN 20/12 SvT 20/12 FIB-KulturfrontCornucopia DN 16/12SvD 16/12 Michel Chossudovsky 14/12SvD II 14/12 Pakistan Observer 16/12 SvD 16/12 SvD 14/12 AB 14/12 Kommunisternas blogg 13/12New York Times 13/12 SvD 16/12 Russia Today 6/12 Turkish Weekly Syrian Perspective DN 11/12 SvD 12/12 Independent USA-bloggen 8 dagar8 dagar 11/12 Globalresearch 8/12 Proletären Flamman 28/11 FredsinitiativetPepprat och Rödgrönt DN 5/12 SvD 5/12 Worldcrunch Russia Today 3/12 Replik i AB 3/12 Einarsprachenvaria Aftonbladet 30/11 Anders Svenssons blogg Ulf Gudmundsson ledare i SvD 1/12 DN 1/12Bilderblogg M Omars blogg Åtta dagar. Stefan Lindgren USA-bloggen Björnbrum SvT om al-Qaida-svenskar Nyhetsbanken Sunday Express 19/11 New York Times 16/11 Folket i Bild Kulturfront Mohamed Omars tal på hans blogg Syriensolidaritets hemsida Stefan Lindgrens blogg New York Times 31/10 Washington Post 1/11 Bill Auken Countercurrents 2/10 Konflikt 27/10 S Hersh i The New Yorker 2007 Aftonbladet – Bildts strategiråd FolkrättsbevakningenDN 12/10Anförande av Rysslands ambassadör

  1 comment for “Syriens (o)vänner träffas

Comments are closed.