Syrien och vänstern


Anders Svensson är medlem i Socialistpartiet och en ledande politisk bloggare i landet sedan flera år vars blogg brukar ligga på första eller andra plats på www.blogtoplist.se/politk, som rankar drygt 33 000 bloggar, varav omkring 2000 politiska. Han publicerar 3-5 ganska kortsa blogginlägg dagligen, medan denna bloggare (jag) som vanligen bara orkar med ett långt inlägg/dag brukar ligga på plats 3-5. Han publicerade 5 november inlägget ”Syrien och vänstern”, som åskådliggör den stora skillnaden inom vänstern i bedömning mellan å ena sidan större delen av Socialistpartiet och å andra sidan en stor del av den övriga vänstern i denna fråga. Jag skickade in en snabbt nedskriven kommentar då jag såg inlägget på lördag 9/11, en kommentar som inte blivit infört. Tidigare i år har jag haft en del debatter med Kildén & Åsman på deras blogg, samt behandlat frågan även på denna blogg. Jag återger nu Svenssons blogginlägg, med den snabba replik jag skickade in samt har två kommentarer i texten.

Tidigare debatter med Socialistpartiet på denna blogg har skett 22/3,25/3,6/5,13/6 och 28/9 – sök på månad i Arkivet. Där diskuteras olika argument mer ingående. En sammanfattning av insatser från USA & Co finns på blogginlägg 26/10Nobel Air Force 4213340_ornen_2

Anders Svenssons blogginlägg.
”Stora delar av det som kallas den svenska vänstern har en mycket obehagligt inställning till konflikten i Syrien. De stöder nämligen diktaturen och diktatorn Assad. Denna inställning har Kommunistiska Partiet (KP) och alla gamla maoister som en gång i tiden var med i ett parti med förkortningen SKP (idag finns det annat parti med det namnet som också stöder Assad). De gamla maoisterna samlas idag kring Folket i Bild/Kulturfront och andra kvarlevor från maoismens storhetstid på 1970-talet.
Jag är mycket tveksam till att dessa grupper är att anse vänster överhuvudtaget.

Min kommentar: Dessa organisationer stödjer inte Assad, men en fredlig lösning och betonar att folket i Syrien måste själva få bestämma sin framtid och om de vill ha kvar Assad eller inte. Svenssons uppgifter är oriktiga. Läsaren kan själv fundera på vem/vilka som tillhör vänstern eller något annat.

Andra delar av den svenska vänstern kan sägas vägra ta ställning. I praktiken blir deras uppfattning dock ett stöd till Assad även om de hävdar uppfattningen att Assad är en diktator. Det handlar om grupper som Rättvisepartiet Socialisterna (RS), delar av Vänsterpartiet och en liten minoritet i mitt eget parti, Socialistiska Partiet. Dessa grupperingar menar att eld upphör och fred är det enda vettiga. De menar oftast att oppositionen inte kan ges stöd då den huvudsakligen består av jihadister, muslimska fundamentalister. I praktiken innebär dock deras inställning ett stöd till Assad, vilket Ronny Åkerberg förtjänstfullt påpekar i en debattartikel i Internationalen:

Era anklagelser mot den väpnade kampen blir desto absurdare som revolutionärerna aldrig har haft något val. Det handlar om soldater i regeringsarmén som hoppat av därför att de vägrat skjuta på folket. Ni vill, absurt nog, närmast framställa dessa hjältar som revolutionens dödgrävare.Ni utger er för att vara förespråkare för en ”fredlig” utveckling som revolutionen tydligen lägger hinder i vägen för. Det ni inte skriver om är att den vapenvila som ni förespråkar förutsätter att Assadregimen har en helt annan karaktär än vad den i verkligheten har. Assadregimen kommer att använda varje ”vapenvila” för att fortsätta folkmordet.

Socialistiska Partiets officiella ståndpunkt är klar. Stöd till oppositionen och mot imperialistisk intervention. Den linjen har uttrycks i en ledare i tidningen Internationalen såväl som i ett uttalande av partistyrelsen. Det är också en uppfattning som delas av majoriteten av Fjärde Internationalens medlemsorganisationer och närstående organisationer i Mellanöstern, Nordafrika och Europa liksom av vänsterkrafter i Syrien. Ungefär samma uppfattningar delas av den lilla vänsterorganisationen Arbetarmakt (AM).
Kommentar: Oppositionen på marken domineras av al-Qaida-associerade al Nusra-fronten samt av Islamistiska staten i Levanten och Irak (som enligt mitt blogginlägg 9/11 lämnar över till al Nusra). I Syrien finns flera organisationer och politiska partier som är kritiska till Assad eller vill ersätta honom, men som motsätter sig utländsk intervention samt de stridande rebellerna på marken. Det ska nämnas att de Kildén & Åsman, SP, i sin blogg har klagat över bristande utländska (av USA-imperialisterna & Co) till rebeller på marken.

Min snabba kommentar som Anders Svensson refuserat.
”Huvudsidan i Syrien är en kamp mellan å ena sidan en intervention stödd av USA, Saudiarabien, Qatar m.fl sedan våren 2011 och Syriens regering. Denna intervention hindrade en demokratisk utveckling av förståelig opposition och har lett till att den väpnade kampen på marken sedan länge domineras av al-Qaidaassocierade al Nusra, Islamiska staten av Irak m.fl., och ofta med stort inslag av utländska rebeller. Från början mer moderata, kanske demokratiska grupper som del av FSA är tillbakaträngda eller har gått till al Nusra. Rapporterna är entydiga om detta.
Syrien FRAMSIDA SYRIENHAFTE
Uppslutning bakom rebeller av skilda slag innebär i praktiken att hamnar på samma sida som USA-imperialismen, vare sig man vill det eller inte.

Det utländska stödet finns summerat på bloggen http://jinge.se, t.ex. 26/10. Den finns en betydande, ihjältigen, demokratisk opposition mot Assad i Syrien i flera partier bland annat. Den tar ställning både mot den utländska intervention av USA & Co och mot rebellerna på marken.. Se häftet ”Vad händer i Syrien”, 20 kr från www.solidaritetstyrien@gmail.com

Den väpnade, hårda kampen mot terorrismen i världen förs de facto idag främst av Syriens regering. Stödet från USA via ”unconventional warfare” (krig genom ombud som rebeller, Saudiarabien och Qatar) och från EU-länder försvagar detta.

Kampen mot USA-imperialismen i Sydostasien på 1960- och 70-talet leddes inte av borgerligt demokratiska stater utan av befrielserörelser med starkt inslag av grupper som senare ville upprätta någon form av ”proletariates diktatur” och av diktaturer i Nordvietnam, Kina, Sovjet. En självständig diktatur kan i nuläget göra en viktig insats mot imperialismen – och Syriens regering har tagit flera, glädjande steg mot demokrati.

Trots olika uppfattning i vissa frågor hoppas jag de allra flesta kan enas om:
1. Fredlig lösning av konflikten.
2. Nej till utländsk intervention.
3. Upphävda sanktioner.
4. Inget svenskt stöd för krig mot Syrien.
5. För ett fritt, enat och självständigt Syrien.
6. Låt det syriska folket bestämma sin framtid – inte Syriens Vänner(=(o)vänner), USA eller al-Qadia.


i Andra om: , , , , , , , , , , , , , ,, , , ,,

Anders Svenssons blogg SvD Syriens vänner Nyhetsbanken 24/10 FN:s säkerhetsråd resolution 2118 DN 23/10 Mohamed Omars blogg Aftonbladet 12/10 Expressen 11/10 DN 12/10 Intervju med Putin mm Globalresearch artikelFria Tidningen 13/9 FIB-KulturfrontAron Lund 24/9 Björnbrum 27/9 ISTEAMS Ghoutarapport 16/9Time 16/9 om FN:s rapport Reuters 16/9 SvD 3/9 DN 27/8 DN 28/8 DN 2 28/8 SvD 24/3 Cold Lazarus Expressen Washington Post 24/3 DN 25/3 Nyhetsbanken om gaskrig Nyhetsbanken om kidnappning av FN-observatörer EU fördömer terrorister DN 23/3 DN 19/3 AFP China Daily Common Dream DN 24/3 SvD 24/3 Björnbrum Kildén & ÅsmanDN 21/3 SvD 22/3Svensson-bloggen Guardian Independent Amnesty SvD 15/3 Knut Lindelöfs blogg Aron Lund SKP-bloggen AFP V:s uttalande SvD 13/3 om Amnesty SvT Karen Leukefeld i Junge Welt Sunday Times 3/3 NyhetsbankenBjörnbrum Foto-Lasse Tipping Point Moska-mötet DN 2/3 Globalresearch om John Kerry Intervju med Assad 3/3 i Sunday Times New York Times 26/2 SvD 28/2 NY Times 28/2 kl 9.30 DN Dagens Industri 26/2 Wall Street Journal 25/2Daily Star Carl Bildts bloggTrend Nyhetsbanken 25/2 Kildén & Åsman SKP-bloggen 26/2 GlobalresearchSvD Nyhetsbanken Björnbrum Läkartidningen kommentarer Läkartidningen Syrien-artikel VoltairenetNyhetsbanken DN 14/2 SVD 14/2 P Giraldi EU om Syrien 18/2 SvD Clark i Democracy Now Middle East Online 18/2 Reuters AB 10/2Expressen 11/2 DN 10/2 SvT Agenda 10/2 kl 21.15SvD Telegraph Guardian Croneman NY Times DN 7/2SvD 9/2 Unconventional warfare dokument UW dokumentDN 22/1 Nyhetsbanken FIB-KulturfrontFIB-Kulturfront Profil Online DN 24/1 Björnbrum Veterans for Peace 19/12 Veterans for peace om Syrien Carla Stea i Globalresearch Hela pingstenSKP-blogg -uttlande från Syriens kommunistparti 5/1 Tarpleys artikel Pepe Escobars artikel Agrab Aron Lunds artikel på engelska USA-bloggen DN 25/12Björnbrum 23/12 SKP-bloggen DOHA-protokollet DN 26/12 SvD 25/12 SvD Clearinghouse SvD 20/12 ClearinghouseSvD 20/12 DN 20/12 SvT 20/12 FIB-KulturfrontCornucopia DN 16/12SvD 16/12 Michel Chossudovsky 14/12SvD II 14/12 Pakistan Observer 16/12 SvD 16/12 SvD 14/12 AB 14/12 Kommunisternas blogg 13/12New York Times 13/12 SvD 16/12 Russia Today 6/12 Turkish Weekly Syrian Perspective DN 11/12 SvD 12/12 Independent USA-bloggen 8 dagar8 dagar 11/12 Globalresearch 8/12 Proletären Flamman 28/11 FredsinitiativetPepprat och Rödgrönt DN 5/12 SvD 5/12 Worldcrunch Russia Today 3/12 Replik i AB 3/12 Einarsprachenvaria Aftonbladet 30/11 Anders Svenssons blogg Ulf Gudmundsson ledare i SvD 1/12 DN 1/12Bilderblogg M Omars blogg Åtta dagar. Stefan Lindgren USA-bloggen Björnbrum SvT om al-Qaida-svenskar Nyhetsbanken Sunday Express 19/11 New York Times 16/11 Folket i Bild Kulturfront Mohamed Omars tal på hans blogg Syriensolidaritets hemsida Stefan Lindgrens blogg New York Times 31/10 Washington Post 1/11 Bill Auken Countercurrents 2/10 Konflikt 27/10 S Hersh i The New Yorker 2007 Aftonbladet – Bildts strategiråd FolkrättsbevakningenDN 12/10Anförande av Rysslands ambassadör

  11 comments for “Syrien och vänstern

 1. Jan Wiklund
  10 november, 2013 at 14:17

  Jag skulle möjligen ersätta det slarviga uttrycket ”USA-imperialismen” med ”de nordatlantiska staternas strävan att till varje pris upprätthålla sitt övertag”. Som bekant är vi ju på väg in i en multicentrisk värld där USA inte alls är så starkt som det en gång var.

  • 10 november, 2013 at 14:26

   Intressant förslag. USA är militärt så dominerande inom Triaden (främst USA, Västeurpa, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland) Föga motsättning av betydelse skönjes. En fråga att återkomma till.

 2. 10 november, 2013 at 22:56

  De där personerna, särskilt Kildén och Åsman, använde tidigt så mycket kränkande tillmälen att de bör ha förstått att det omöjliggjorde en saklig debatt.

  • 11 november, 2013 at 08:17

   Jag vill nog instämma i det, även om jag varit med om värre. Ibland undrar jag om jag själv någon gång är för skarp i någon formulering, men har i alla fall inte fått detta påtalat. Kildén & Åsman ska dock ha kredit för att de i debatten släppte fram mycket kritiska kommentarer från mig i debatten i våras . Dessa kommentarer avfärdade de tyvärr utan seriös diskussion. Jag fick tyvärr ingen kommentar från dem på mina kritiska inlägg mot dem på denna blogg.
   Tycker att det är trist och ganska dåligt att Anders Svensson inte släppte fram min kommentar. Jag fick besked på skärmen att den gått igenom och skulle ”modereras.” Jag har ovan återgivit hela hans blogginlägg med mina kommentarer. Han har rimligen sett mitt inlägg eftersom jag länkat till honom och meddelat honom via ”trackback”-modulen. Får prova med ett mail idag.

 3. Ulla Johansson
  11 november, 2013 at 14:02

  Anders Svensson skriver: ” Era anklagelser mot den väpnade kampen blir desto absurdare som revolutionärerna aldrig har haft något val.” Och: ”Socialistiska Partiets officiella ståndpunkt är klar. Stöd till oppositionen och mot imperialistisk intervention.” – Han och Socialistiska Partiet kallar Al Qaidas blodbesudlade krigare för ”revolutionärer”. En del uppgifter talar om femtiotusen insända ”krigare” en del om så många som hundratusen. Insända av Saudiarabien och Quatar. Revolutionärer? -En hel värld vet att dessa religiösa fanatiker nu förhärjar Syrien. Även anständiga borgerliga media erkänner detta T.ex Guardian. Att Socialistiska Partiet är mot imperialistisk intervention kan ju inte heller stämma. De ställer ju indirekt upp på angreppet på Syrien. Där USA använt sina vasallstater ett ”utföra jobbet”. USA slår ut land efter land i västra Asien och Nordafrika. Av geopolitiska motiv, för att lägga beslag på råvarutillgångar. Offer: Irak, Afghanistan, Libyen och nu Syrien. Angreppen planerade sedan länge. Ger än en gång länken till general Wesley Clarks uttalande kring dessa planer: http://www.globalresearch.ca/we-re-going-to-take-out-7-countries-in-5-years-iraq-syria-lebanon-libya-somalia-sudan-iran Socialistiska Partiet ställer sig på ett absurt bakom USA:s angrepp på Syrien genom att okritiskt stödja ”oppositionen”. Det vill säga de insända legoknektarna och grupperna av religiösa krigare. Till min förtvivlan intar Vänsterpartiet samma hållning. Hur denna ”vänster” resonerar i detta går inte att förstå. Vad är det som får Anders Svensson, Socialistiska Partiet och Vänsterpartiet att de facto ställa sig bakom USA:s imperiebygge? Läser deras representanter aldrig några USA-kritiska arbeten. Jag rekommendera Mazzettis ”The way of the knife” och William Blum ”Killing hope”.
  Ulla Johansson

 4. Peter Grafström
  12 november, 2013 at 20:44

  På tidningen Proletären hade en skribent som jag korresponderade med ung samsyn med Anders Romelsjö
  Anders Svensson är kanske en intellektuellt isolerad person och har ingen dold agenda. Men jag kan inte låta bli att associera till Benito Musselino. Han var socialist och pacifist med små resurser. 1914 när England (för att skona egna liv) ville ha ut Italien i kriget mot Tyskland betalade de Benito. Plötsligt hoppade han av från sin röda karriär. Plötsligt var han stadd i kassa och kunde köpa fint hus till sig och frun. Han fick nu en egen tidning där han på engelsmännens uppdrag började hetsa sina landsmän till deltagande i kriget som han tidigare motsatte sig. Han krävde att områden inom habsburgska imperiet med italienska invånare skulle övergå till Italien. Tyskarna reagerade med att utan strid erbjuda att göra honom till viljes. Men krig blev det ändå och en halvmiljon italienare strök med i ett för Italien fullständigt onödigt krig. Utan att göra ngn stark parallell till just detta exempel är det väl ändå klokt att ställa sig frågan hur CIA mfl kan tänkas infiltrera debatten även i svensk vänster?
  Oavsett om det sker genom slugt smicker eller genom mer öppet korrumperande metoder.

  • 13 november, 2013 at 08:32

   Jag tror inte att Anders Svensson är en intellektuellt isolerad person. Jag uppfattar honom som en ledande företrädare, ett triumfkort för Socialistpartiet (SP). Han är sedan snart 10 år en mycket flitig bloggare med ofta 3-5 inlägg per dag. Det har påståtts att han får stöd av SP för att få tid att blogga. Om detta stämmer vet jag inte. Just nu ligger han på plats 2 (ofta ligger han på plats 1) i rankningen av antal besök på http://www.blogtoplist.se/politik. Han har sedan i måndags haft 2439 unika besök på sin blogg, medan jag haft 1432 och ligger på plats 4 av c:a 2000 politiska bloggar.

 5. Peter Grafström
  13 november, 2013 at 22:21

  Jag har tidigare använt uttrycket intellektuellt isolerad vilket resulterade i samma missförstånd som nu.
  Därför anser jag det vara lämpligt att jag nu förklarar vad jag menar med det uttrycket. Intellektuell isolering avser i min användning att man inte är öppen för nya insikter.
  Enda botemedlet är att vara prestigelös och våga studera många olika källor även sådana skrivna av dem som man i utgångsläget betraktar som politiska motståndare.
  Nog om det.
  Jag har svårt att tro att vänsteraktivisters nära sammanfallande med USAs intresse bara råkar gynna USA och dess medbrottslingar. Någon form av skumt stöd kan det finnas även om de som får det inte ser sambandet tydligt.

 6. 14 november, 2013 at 14:25

  Fantastic web site. A great deal of tips right here. I am just transmitting them to several close friends ans also revealing inside delectable. Not to mention, thanks a lot on your sweat!

Comments are closed.