I Sydöstran: Fördöm aggressionen mot Syrien!


Denna artikel av fredsvännen och antiimperialisten Ulf Bjerén i Karlskrona har nyligen, 16/4 kl 16, publicerats i Sydöstran. SydöstranSer det som en fördel att sprida detta. Jag återpublicerar den, som jag gjort med flera andra av Ulfs artiklar.
Lagen mot krig lagen_omsl_2
Artikeln ”Fördöm aggressionen mot Syrien!”

Den USA-ledda missilattacken mot Syrien 14 april var det ultimata brottet mot internationell lag och FN-stadgan. Enligt folkrätten får endast FN besluta om militärt ingripande mot en medlemsstat och det får endast ske om en stat hotar världsfreden.

Alla indicier tyder på att det påstådda gasangreppet var en falsk flagg-aktion avsedd att skyllas på Syriens regering som förevändning för öppen aggression. Den kom, liksom tidigare falskflaggade aktioner, i ett läge när USA och dess samarbetspartner bland de i huvudsak importerade terroristerna kunde utnyttja det i ett försök att vända krigslyckan.

Svensken Ove Sellström i Organisationen mot kemiska vapen har påpekat att Syrien inte skulle ha något intresse utan bara nackdelar med att använda sådana vapen. Syrien förnekar bruk av kemvapen vilka förstörts under FN:s övervakning. Till och med USA:s försvarsminister Mattis har medgett att det saknas bevis på att kemiska vapen använts.

Kemiska vapen har hittats hos de terrorister som i åratal ockuperat Ghouta och de har använts av dem tidigare. Den organisation som rapporterade det aktuella påstådda gasangreppet, Vita hjälmarna, är bevisligen affilierad med Al Qaida-grupper. Kriget i Syrien baseras på kända Pentagonplaner om regimförändring.
Syrien barn på sjukhus 180416Sannolikt arrangerad bild från Douma, Syrien
Det förs genom främst icke-syriska terrorister, som fått enorma mängder vapen och stöd av västmakter. Kriget är en viktig grundorsak till flyktingvågorna, har lett till över 300 000 dödade och har gött den terrorism som drabbat också oskyldiga människor i Sverige. Desinformationen om det smutsiga kriget mot Syrien är stor.

När har den svenska allmänheten informerats om att USA-alliansen olagligen ockuperar en tredjedel av syriskt territorium och använder kurder som fikonlöv? USA:s krig mot bland andra Syrien, Irak, Libyen och Jemen syftar till att söndra för att härska och skapa geopolitiskt övertag, tillgång till billiga råvaror och marknader.

De har förstört infrastrukturen och skapat laglöshet och misär. Sverige har uttalat sig för en fredlig lösning i Syrien, men borde som alliansfri stat och medlem av säkerhetsrådet fördöma USA:s krigspolitik och försvara FN-stadgan. Krigshysterin och underminering av internationell lag måste hejdas innan den leder till ett tredje världskrig.
Syrien anfallet 180414 II
Folkopinionen är viktig. I den svenska ankdammen kacklar ledamöterna i Svenska Akademin, som ska föreställa intellektuella, samtidigt som världen leds allt närmre ett Harmageddon. Media domineras av USA-initierad propaganda och inte många avvikande röster släpps fram. En MacCarthyistisk yttrandefrihetsfientlig atmosfär av demonisering har skapats. En fredsrörelse måste bygga på gräsrötternas engagemang och eftersträva bred enhet kring framför allt motståndet mot Nato.

i Andra om:
, , , , ,, , , , , , ,
,


3 svar till “I Sydöstran: Fördöm aggressionen mot Syrien!”

 1. Det finns inga möjligheter att vända krigslyckan. Tomahawk-attacken är spel för gallerierna i västeuropa. Påståenden om antal avskjutna missiler träffade mål, nerskjutna missiler, ingenting är oberoende verifierat, allt är lösa påståenden.

  Om man lyssnar till amiral West säger han att han struntar i ryssarnas påståenden, det är bara till för att blanda bort korten, men han tror inte heller på sunni-källorna som hävdar regimens gasbrott. Han föreslår att man analyserar läget istället för att låtsas göra något.

  Krigets första offer är sanningen. Hos alla sidor.

 2. Jag undrar om de här krigstillstånden de senaste två decennierna är en förlängning av Kalla kriget? Det börjar för mig framstå som den sunnidominerade delen av Mellanösternländerna försvaras av USA och Europa medan den shiadominerade delen Iran och Syrien försvaras av Ryssland. Jag får för mig det handlar om globala maktsfärer och har egentligen inget med kapitalism att göra vilket ställer till oreda hos socialister och den internationella vänstern. En vänster som kan ställa sig på USA och kapitalisternas sida, när trodde man att man skulle få uppleva det?

  • ”Försvaras av” är näppeligen rätt terminologi.

   Släkten Saud ingick avtal med USA, där de lovade sälja olja mot dollar, och USA lovade att stödja deras grepp om landet. Saudi är motståndare till västvärldens religion, filosofi och levnadsvanor, men lever på att förse den med olja. Numera är saudi storägare i aktier och fastigheter i väst, bla Stureplan i Stockholm.

   I Iran hade BP hittat olja, Iran gränsade till sovjetunionen, med kommunistpartier i alla länder. När Mosaddeq försökte nationalisera oljan och BP´s investeringar hjälpte CIA till att kuppa bort honom och insatte shahen, varefter affärerna fortsatte som vanligt. Gränsen mellan Iran och sovjetunionen gjorde naturligtvis faran ännu större, väst var rädda för ryskt inflytande.

   Under brittiska imperiets nedgång ersattes det brittiska inflytandet av ryskt. Shahen störtades, ayatollornas diktatur ersatte den, Ryssland skaffade sig inflytande när USA försökte bestraffa Iran. Totalt sett har stora delar av brittiskt/amerikanskt inflytande förlorats i mellanöstern; Irak, Syrien, Egypten, Libyen mfl sovjetiska klienter, kvar återstår bara Israel och Saudi. Ur USA synvinkel var det fler motgångar än framgångar.

   Vad hände sen? Egyptens generaler köptes över med dollar, den sovjetiskt utrustade Saddam anföll Iran och Kuwait och störtades av USA efter 9/11, Khaddafi åldrades och tappade kontrollen, den arabiska våren innebar att ett antal regimer som anpassat sig till sovjet utmanades av folkliga uppror utan att Ryssland hade råd att ingripa till deras försvar, medan USA kunde stödja oppositionen. Oppositionen i muslimska länder visade sig vara muslimsk, inte liberal eller socialistisk. Ryssarna uppskattade inte att vara i britternas position trettio år senare.

   Mellan Iran och Saudi står en kamp i alla muslimska länder som har både sunni och shia-befolkning. Saudi vill bevara status quo, Iran utmanar. Bägge länderna för krig genom ombud, stormakterna är inblandade via sitt vapenaffärer för strategiskt inflytande. Det muslimska inbördeskriget är inte startat i väst- eller östeuropa, utan följer sin egen logik. Väst- och östeuropa är inblandat som vapenleverantörer, men tänker på sina strategiska positioner. De muslimska krigförande och deras uppbackare har inte samma bevekelsegrunder.