Sviker Vänsterpartiets ledning i Syrienfrågan och i demokratisk debattstil?
Vänsterpartiet har möjligen en mindre dålig politik i Syrienfrågan än andra riksdagspartier, men den är inte alls bra. Den finns presenterad på V:s hemsida (http://www.vansterpartiet.se/vansterpress/vansterpartiet-och-syrien/) i ett uttalande från internationella utskottet 20/2. Läs den gärna, med kommentarer, samtidigt med detta blogginlägg!

På V:s hemsida finns också 18 kommentarer. På uppdrag av föreningen Syriensolidaritet, som kritiseras i uttalandet, har jag skickat in en kommentar till V förmiddagen 2/3. Denna kommentar har inte publicerats i motsats till kommentarer av två skribenter (Britta Ring och Ulla Johansson) som också kritiseras i V:s uttalande, och i motsats till 2 kommentarer av samma person som publicerades 3/3 samt en kommentar 4/3.
Nästa exempel på en slags ”censur” är att hemsidan inte släppte fram en replik från mig 5/3 till en kommentar av Hans Linde 4/3.
V och tidningen Flamman har i övrigt haft en ganska öppen inställning och släppt fram inlägg med olika åsikter. Vill uppmana V att försöka ha kvar denna demokratiska policy!
Syrien FRAMSIDA SYRIENHAFTE

Nedan följer min replik till Hans Linde, samt några sammanfattande synpunkter.

Kommentar av Hans Linde, V:s utrikespolitiske kommentator 4/3.
Inledningsvis skriver Hans Linde att ”för mig är det viktigt när man ska förhålla sig till utveckling i Syrien att man lyckas lyckas tänka två tankar samtidigt; både kunna motsätta sig en militär intervention och kunna kritisera de grova och omfattande brott mot de mänskliga rättigheter som regimen i Damaskus begått under en lång tid. Diskussionen här visar på problemen som uppstår om man inte lyckas med det.” Hans eget inlägg och uttalandet av V:s ledning 20/2 visar att man inte lyckastillräckligt väl med det. Man måste värdera påstådda brott mot mänskliga rättigheter som tillskrivs både regeringen, oppositionens olika delar och USA-imperialismen och kritiskt granska olika källor. Vidare måste göra en bedömning med beaktande av bl.a. FN, FN-stadgan, historiska och aktuell kunskap om USA:s och andra ledande staters politik.

Ett försök till detta sker i den 50-sidiga broschyren ”Vad händer i Syrien” med drygt 80 referenser, utgiven av föreningen Syriensolidaritet. Då det gäller reella och bara påstådda brott mot mänskliga rättigheter av Syriens regering har V aldrig presenterat fakta eller egen analys. En del uppgifter har visat sig vara felaktiga ty ”krigets första offer är sanningen”. Jag kan inte förneka att viss kritik kan vara berättigad. Vidare ingår det i USA:s grundläggande, moderna krigföring ”unconventional warfare” en strategisk desinformation och krig via ombud. Informationsfrågan har bl.a behandlats i böcker av Knightsley, Herman & Chomsky och DiMaggio.

Och om en stat bryter mot mänskliga rättigheter – som väl USA gjort mer än andra stater runtom i världen – innebär det inte att man enligt FN-stadgan får ta till sanktioner mot USA eller mot Syrien som nu sker, vilket V stödjer då det gäller Syrien. Än mindre får man söka störta regeringen via ombud. V har inte presenterat en hållbar analys av Syrienfrågan och man misslyckas att se att huvudmotsättningen går mellan den USA-initierade intervention och Syrien och dess folk. Denna intervention har hindrat en önskvärd demokratirörelse som i Egypten och Tunisien och har även stärkt extrema al-Qadia-relaterade oppositionsgrupper. Att som V tala om att både regeringen och oppositionen har begått brott kan även Obama göra. V är till och med i ett riksdagsnätverk i Syrienfrågan med bl.a M som i praktiken hamnar i knäet på USA-imperialisterna. Och man gjorde så i Libyenfrågan där NATO utvidgade en FN-resolution till oigenkännlighet och i bombkrig dödade 40 000 – 70 000 människor. Man var åter i knäet på USA-imperialisterna – läs professor Tunanders bok ”Libyenkrigets geopolitik”.

Några andra frågor.

1. Skuldfrågan och sanktioner.
” Vänsterpartiet fördömer tydligt och skarpt den syriska regimens och oppositionens förbrytelser.”
V skriver att ”Internationell rätt behöver försvaras principiellt och konsekvent”, men man fördömer inte den USA-stödda interventionen och interventionsmakterna, och man förordar sanktioner, liksom USA & EU. V ”har aktivt förespråkat flera sorters sanktioner riktade mot regimen… men sanktioner får inte innebära att en redan hårt prövad befolkning får en ännu svårare vardag.”
V bortser helt från USA-imperialismens kända planer från början av 2000-talet att destabilisera Syrien och det stöd med vapen, utbildning och pengar till rebeller av skilda slag som skett från början av 2011. Detta är ”unconventional warfare” – krig genom ombud + desinformation.
Sanktioner strider mot FN-stadgan och drabbar bara en part i konflikten. Vilka sanktioner drabbar inte befolkningen?
Syrien olja på elden imagesCAF9CSJ2

2. Demokratisering. V stöder krav på demokratisering i landet och tror inte att ”USA vill bidra till ökad demokratisering i landet”. ”Vänstern måste stödja de demokratiska och progressiva krafterna inom oppositionen mot regimen”.
Ökad demokratisering vore bra, och här har den inhemska oppositionen (som säger nej till våld, utländsk intervention och sekterism) betydelse. Hur demokratiseringen ska ske är en fråga för folket i Syrien. Och regeringen hade tagit steg i den riktningen. Oppositionen som beväpnas av USA och andra utländska stater har ej presenterat något förslag och är inte mer trovärdiga än USA:s regering. Kan V ange något demokratiskt alternativ i den utlandsstödda oppositionen?
Syria gulf-states-logic

3. Motståndet: Vi måste vara tydliga med att det i första hand är regimens brutala förtryck som är orsaken till det upptrappade våldet i landet.”
Kommentar: Hur vet man det? Källor? Det är belagt att religiöst extremistiska grupper som den al-Qaida-associerade al Nusra som vill införa en islamistisk stat med sharialagar och använder terroristmetoder är en viktig del av de stridande och att USA & Co var aktiva i tidigt skede, vilket hindrat en fredlig utveckling av protesterna, som i Egypten och Tunisien.

4. Regeringens avgång V ställer ”krav på regimens avgång och stopp för varje försök till militär intervention. Vänsterpartiet stöder båda de kraven.” I detta krav, liksom i sanktionsfrågan, står V på USA-imperialismens sida. Syriens folk måste själva få bestämma om de vill ha kvar regeringen, inte USA, Sverige eller V.i Andra om: , , , , , , , , , , , , ,, , , ,, , ,

V:s uttalande DN 7/3 Bilderblogg 5/3 SvD 7/3 Knut Lindelöfs blogg Karen Leukefeld i Junge Welt Sunday Times 3/3 NyhetsbankenBjörnbrum Foto-LasseTipping Point Moska-mötet DN 2/3 Globalresearch om John Kerry Intervju med Assad 3/3 i Sunday Times New York Times 26/2 SvD 28/2 NY Times 28/2 kl 9.30 DN Dagens Industri 26/2 Wall Street Journal 25/2Daily Star Carl Bildts bloggTrend Nyhetsbanken 25/2 Kildén & ÅsmanSKP-bloggen 26/2 GlobalresearchSvD Nyhetsbanken Björnbrum Läkartidningen kommentarer Läkartidningen Syrien-artikel VoltairenetNyhetsbanken DN 14/2 SVD 14/2 P Giraldi EU om Syrien 18/2 SvD Clark i Democracy Now Middle East Online 18/2 Reuters AB 10/2Expressen 11/2 DN 10/2 SvT Agenda 10/2 kl 21.15SvD Telegraph Guardian Croneman NY Times DN 7/2SvD 9/2 Unconventional warfare dokument UW dokumentDN 22/1 Nyhetsbanken FIB-KulturfrontFIB-Kulturfront Profil Online DN 24/1 BjörnbrumYazbek DN 3/1 Veterans for Peace 19/12 Veterans for peace om Syrien Carla Stea i Globalresearch Hela pingstenSKP-blogg -uttlande från Syriens kommunistparti 5/1 Tarpleys artikel Pepe Escobars artikel Agrab Aron Lunds artikel på engelska USA-bloggen DN 25/12Björnbrum 23/12 SKP-bloggen DOHA-protokollet DN 26/12 SvD 25/12 SvD Clearinghouse SvD 20/12 ClearinghouseSvD 20/12 DN 20/12 SvT 20/12 FIB-KulturfrontCornucopia DN 16/12SvD 16/12 Michel Chossudovsky 14/12SvD II 14/12 Pakistan Observer 16/12 SvD 16/12 SvD 14/12 AB 14/12 Kommunisternas blogg 13/12New York Times 13/12 SvD 16/12 Russia Today 6/12 Turkish Weekly Syrian Perspective DN 11/12 SvD 12/12 Independent USA-bloggen 8 dagar8 dagar 11/12 Globalresearch 8/12 Proletären Flamman 28/11 FredsinitiativetPepprat och Rödgrönt DN 5/12 SvD 5/12 Worldcrunch Russia Today 3/12 Replik i AB 3/12 Einarsprachenvaria Aftonbladet 30/11 Anders Svenssons blogg Ulf Gudmundsson ledare i SvD 1/12 Hogrelius tankar Erik Weimans blogg DN 1/12Bilderblogg M Omars blogg Åtta dagar. Stefan Lindgren Röda Malmö USA-bloggen Björnbrum SvT om al-Qaida-svenskar Nyhetsbanken Sunday Express 19/11 New York Times 16/11 Folket i Bild Kulturfront Mohamed Omars tal på hans blogg Syriensolidaritets hemsida Stefan Lindgrens blogg New York Times 31/10 Washington Post 1/11 Bill Auken Countercurrents 2/10 Konflikt 27/10 S Hersh i The New Yorker 2007 Aftonbladet – Bildts strategiråd FolkrättsbevakningenDN 12/10Anförande av Rysslands ambassadör


21 svar till “Sviker Vänsterpartiets ledning i Syrienfrågan och i demokratisk debattstil?”

 1. Till att börja med; på vilket sätt är V vänster? Närmandet till (S) och övertron på parlamentarismen som medel för någon ”slags” vänsterpolitik, leder in i småborgerlighetens eviga strävan att vara till lags.
  Det blir liksom inget kvar när man har fullt sjå med att gå runt motsättningen mellan kapitalism och socialism. Steget till stöd för imperialism blir kort när man bortser från den nationella suveräniteten.

 2. Den springande punkten verkar vara synen på Assad regimen. Där denna bloggen och Syriensolidaritet visar högt förtroende för Assad regimen, och i många stycken okritiskt förmedlar regimens budskap.

  Oavsett övriga politiska värderingar så blir det en väsenskild tolkning av konflikten om ert höga förtroende för Assad saknas. Själv tycker jag inte Vänstens ståndpunkt är det minsta problematisk. Det är en militärkonflikt som pågått en längre tid med 70’000 döda, Röda Korset har sedan länge klassat upp konflikten till inbördekrig där Genevekonvetionen gäller. Med tanke på att Assad inte accepterar detta faktum bör han tvingas åt sidan och de stridande parterna pressas till eldstillestånd och börja förhandla om fred.

 3. Denna blogg stödjer INTE Assads regering, vilket framhållits i många tidigare blogginlägg och i kommentarer riktade till V:s hemsida. Däremot stödjer den FN:s satsning på en fredlig lösning, vilket också framhållits.

  En central del i konflikten är den mycket väl belagda utländska interventionen i strid med bl.a FN-stadgan, vilket hindrar en fredligare utveckling som i Tunisien & Egypten och kraftigt förstärkt kriget. V ser delvis USA:s och USA-imperialismens roll.

  70 000 dödsfall är mycket. I Irak beräknas USA:s olagliga krig ha orsakat omkring 1 miljon dödsfall, bl.a med uranvapen med all sannolikhet.
  Om Assad ska ställas åt sidan är en fråga för det syriska folket. Man löser inte konflikten genom insatser a la Libyen där NATOs bomningar snabbt orsakade tiotusentals dödsfall, och inget förbättras av sanktioner.
  Röda Korsets bedömning är intressant, men täcker inte hela problematiken. RK lyckas inte få med den utländska intervention, en central faktor.

  • Jag skrev inte heller att bloggen eller Syriensolidaritet stöder Assad. Jag jag skrev att ni har högt förtroende för Assad, något som inte delas av Vänsterpartiet och många andra.

   Delar man inte er possitiva syn på Assad så blir det också svårt att tro att de lösningarna ni förespråkar skulle leda till fred och en demokratisk utveckling.

   Röda Korsets bedömmning är ett faktum, hur man kan i frågasätta det är för mig helt obegripligt.

   Ni har onekligen en heldel arbete i både motvind och uppförsbacke att vinna oppinionen med att Assad skulle vara en helhylle demokrati förkämpe, istället för en diktator som styrt genom en hemligpolis med mycket hårda nypor.

 4. Nej, föreningen Syriensolidaritet eller denna blogg har eller saknar förtroende för Assad. Inget försök till förtroendevärdering av Assad alltså. Någon helylledemokratiförkämpe är han knappast. Man kan mer bestämt kan konstatera att president Obama inte är det, lika litet som sina föregångare.
  Varför ska man inte kunna ifrågasätta RK:s värdering?

  • Då måste jag medge att jag missförstått det mesta du har skrivit om Inbördeskriget i Syrien. Det sättet jag har tolkat dina förslag på lösningar är att ett förtroende för att Assad verkligen vill reformera statsskicket är en förutsättning. För tror ni inte det förespråkar ni en lösning där Assad ges fri händer att hantera rebellerna och oppositionen bäst han vill med Rysk och Iransk militär hjälp…

   Nu är jag mest konfunderad på vad du igentligen förespråkar…

   • Detta är än en gång en fråga för folket i Syrien. Är du inte mångdubbelt mer orolig för att världshistoriens främste diktaturkramare och mest aggressiva stat efter Andra Världskriget är inblandat på andra sidan. Hur som helst är den utländska interventionen helt illegal.

    Jag stödjer en fredlig lösning som Fn och Ryssland förespråkat gång på gång. Detta har skrivit i blogginlägg efter blogginlägg.

    • Bara det att jag upplever dina blogginlägg som motsägelsefulla och inkonsekventa. Bara en sådan sak att du skriver att Syriska folket ska bestämma och sedan förespråkar en lösning som 100% baseras på Assad själv ska bestämma. Du skriver att du inte stöder Assad eller värderat hans trovärdighet, samtidigt som du helt okritiskt förvidare budskap från Assad och hans allierade.

     • Mina synpunkter kan i mycket återfinnas i det avsnitt som fått avsluta flera av mina blogginlägg om Syrien

      ”Trots osäker information bör de flesta kunna enas om:
      1. Fredlig lösning av konflikten.
      2. Nej till utländsk intervention.
      3. Upphävda sanktioner.
      4. Inget svenskt stöd för krig mot Syrien.
      5. För ett fritt, enat och självständigt Syrien.
      6. Låt det syriska folket bestämma sin framtid – inte al-Qadia eller USA-imperialismen.”

      Stöder du detta NSUN, eller har du andra förslag.

      Jag stödjer FN:s förslag.

      En demokratisk syn och respekt för andra människor och nationella självständighet innebär väl att man ställer upp på att det syriska folkets själva ska få bestämma. Fria val och folkomröstning (som Assad föreslog i början av januari) är väl inte fel, eller?
      Och omvärlden bör sätta press på en sådan inriktning i stället för att förse utländska och andra, al-Qaidaassocierade och andra med vapen

      Fred före krig
      Respekt för FN-stadgan.

      • Självklart vill jag ha fred före krig. Självklart vill jag att folkrätten genom FN stadgan och Röda Korsets Genevekonventionerna respekteras. Självklart ska det Syriska folket själva få bestämma sin framtid, inte USA, inte Ryssland, inte Iran, inte al-Qaida, eller för den delen den Syriska presidentens psykopat till bror.

       Den stora skillnaden mellan dig och mig är synen på diktatorn Assad. Jag tror helt enkelt inte att det Syriska folket själv får bestämma om han, hans närmsta krets av förtrogna, och hans otaliga säkerhetsorganisation är kvar vid makten.

       • NSUN
        Vilka andra diktatorer förespråkar du att västvärlden m USA i spetsen ser till att de försvinner ?
        USA har militärbaser i 100 länder o har sedan 1990-talet med flyg bombat tre olika kontinenter på vår jord.
        Inser inte du att de styr vårt jordklot ?
        Inser inte du att de har sin alldeles egna agenda o agerar helt utifrån egna syften ?
        Och så den eviga sanningen – Ett folks befrielse är dess eget verk !

        • Mig veteligen har jag inte förespråkat att USA i spetsen ska få någon diktator att försvinna, inte ens Assad i Syrien.

         I vilka 100 länder skulle USA ha militär baser?

         ”Och så den eviga sanningen – Ett folks befrielse är dess eget verk !” Vad har du för belägg för det?

 5. Anders, du hävdar alltsomoftast att denna bloggen inte stödjer diktatorn Assad. Varför tror du så att jag och flera uppfattar dig som Assadkramare? Det är ju inte så så svårt att få det intrycket.
  När det gäller krigen mot Irak så är det väl så att Syrien deltog i minst ett av dom?
  Assad beklagar sig över utländsk inblandning samtidigt som tar stöd av Iran och Ryssland och man får inte glömma bort att Assad ockuperade Libanon i nästan 20 år.
  Utländsk inblandning……

 6. Jag stödjer som sagt en fredlig lösning, respekt för FN-stadgan och tar ej direkt ställning just till Assad. Den syriska regeringens samarbete med Iran och Ryssland har man valt själv, däremot inte interventionen av olika andra stater, ej heller av utländska rebeller.

 7. Det är inte bara jag som intresserar mig för Syrien-frågan. Knut Lindelöf, (f.d. rektor och organiserad socialdemokrat) har på sin utmärkta blogg idag ställt några frågor om Syrien. Jag citerar (http://www.lindelof.nu/index.php/2013/03/varfor-fragas-inte-fragorna-om-syrien/)

  ”•Hur krokar Palestinafrågan in i Syrienkriget?
  •Vilket förhållande har Syrien haft till USA och Israel sedan 1948?
  •Hur betraktar USA Syrien ur ett strategiskt perspektiv?
  •Vad spelar oljan för roll?

  Några följdfrågor:
  •Hur kommer det sig att USA tillåter att Saudiarabien och Qatar bekostar stora insatser av välbeväpnade så kallade jihadkrigare i Syrien?
  •Hur kan det komma sig att USA bekämpar al Qaida i ett land, men stödjer liknande grupper i ett annat?
  •Är det i själva verket USA:s krig som här förs via ombud?
  •Är det kanske också så att al-Assad-regimen och Syriens Bath-parti stått i vägen för USA:s intressen i Mellanösterna så länge att det nu måste vara nog?
  •Är det kanske till och med så att USA/Israel via Syriens upplösning lättare kan komma åt Iran och därigenom försvaga palestinierna?
  •Varför erkänner inte någon i svensk press att Syrisk polis och militär trots allt har rätt att försvara sitt land och sitt folk mot infiltrerande upprorsmän?

  Jag nöjer mig med dessa. Nej förresten, en till måste ändå ställas:
  •Hur kan det komma sig att USA m fl. stöder en brokig upprorsrörelse (i strid med FN och folkrätt) som inte kan vinna, utan bara kan förlänga lidandet och dödandet och skapa mer flyktingar genom sina planlösa härjningar?”

 8. På morgon 8/3 kl 10 finns ytterligare två kommentarer på V:s hemsida om uttalandet i Syrienfrågan. Mina kommentarer, som utgick från att ville besvara kritik av av V:s uttalande 20/2 mot föreningen Syriensolidaritet, som styrelsemedlem, har V inte fört in. Detta är dålig debattstil och kan ses som svaghet.
  Jag uppmanar V att återgå till den relativt öppna inriktning man haft för olika uppfattningar i Syrienfrågan, och jag uppmanar också partiet närstående (jag känner många förträffliga politiskt aktiva V-are) att också arbeta för detta.

 9. V saknar förmåga att analysera/ta ställning i det pågående kriget. Därför hamnar de i sitsen att inte ta ställning till den nationella frågan(Syriens inre angelägenheter) … sådana ställningstaganden kommer att slå tillbaka på dem som yttrar dem. Se bara på Libyen-kriget och V:s ställningstagande.
  Det fungerar inte att sammanblanda nationell suveränitet med en enskild person(Assad), i Libyen Khadafi.
  Naturligtvis är V livrädda för att hamna i en debatt där de tvingas redovisa sin vacklande inställning till USA-imperialismen.
  Jag vidhåller att V representerar småborgerlighetens fesljumma velande i politiken. Ministerposter hägrar!

 10. Jag är förstås osäker på Assad. Jag noterar att Syrienkännaren i sin bok ”Drömmen om Damskus” att Assad är genuint populär, att regeringens sekulära inställning i religionsfrågan var uppskattad. Inte så konstigt, och man har ju t.ex. Saudiarabien i närheten. Jag har påverkats en del av kontakter med flera syrier i olika åldrar, inkl de som besökt Syrien nyligen eller ej vill fara dit. Läs också Arabförbundets rapport. Konstitutionen har demokratiserats. Om det blir vapenvila och fredlig lösning ska diskuteras så kommer med stor sannolikhet det bli påtryckningar också utifrån om de demokratiska val som Assad beskrev ganska utförligt i sitt tal i mitten av januari, ett tal som bara avfärdats av ”Väst”.

  • Att ”Väst” inte tar diktatorn Assad på allvar kan bero på att han i praktiken kräver villkorslös kapitulation av rebellerna innan reformerna kan ta sin början. Så att säga att han är förhandlings benägen känns helt fel. Att han redan för 13 år sedan lovade reformer åt det hållet, ett löfta han aldrig hållit bättrar inte på han trovärdighet som reformator. Att han omger sig av ett gäng korrupta och våldsbegna individer, som hans psyko-brosa Maher, bättrar inte situationen. Det är för många inflytelserika personer som har för mycket att förlora på att Syrien blir reformerat.

   Inte heller Syrien kännaren du hänvisar till delar ditt förtroende för diktatorn Assad i fråga om dess förhandlings benägenhet. Aron Lund skriver följande:
   ”Huvudproblemet ligger fortfarande hos den syriska regimen, som hittills bara talat om förhandlingar för att vinna tid och samla kraft, och som fortsätter att föröda Syrien med raketregn och massakrer. Men oppositionen måste också upphöra med sin destruktiva överbudspolitik om förhandlingar ska bli möjliga.”
   http://www.vk.se/797928/aron-lund-forhandlingar-langt-borta-i-syrien

 11. Syria’s government has shown increased willingness to hold talks with the opposition to end a war that has driven nearly 1 million Syrians to flee their country.
  Foreign Minister Walid al-Moualem said on Monday the government would even speak to armed rebels. On Thursday it extended passport terms for Syrian nationals abroad, meeting a condition set by the opposition for talks.
  Delivering an annual lecture in Geneva later on Friday, the U.N. chief said:
  ”I continue to urge the Syrian parties to find their way to the negotiating table. The horrors of the last months and years prove beyond doubt: the military solution in Syria is leading to the dissolution of Syria.”
  (http://uk.news.yahoo.com/u-n-chief-sees-small-opportunity-syria-peace-172401308.html)
  Hur vet du att ”han omger sig av ett gäng korrupta och våldsbegna individer, som hans psyko-brosa Maher” Det är precis som du beskrev de av USA tillsatta regeringarna i Irak och Afghanistan. Jag har just ett föredrag på drygt en timme av en USA-irakisk konsthistoriker. Den förstörelse av Iraks ofantligt omfattande och unika arkeologiska fynd (Babylon, Nineve, Ur) och konstskatter är mångdubbelt värre än talibanernas härjningar och än nazisternas konsthärjningar under WW 2.

  Så mycket är klart att Syrien med mycket stor sannolikhet skulle få det värre i klorna på någon USA-marionett, och att agerandet av USA & Co är helt förkastligt enligt FN-stadgan och internationell rätt.

  Aron Lund: Han gör det grundläggande felet i sin analys att bortse från agerande av USA & Co enligt ”unconventional warfare” – nämner 0 om detta!

 12. Det är även Syriens folk som bestämmer om de vill ha den västerländska ”demokratin”. Vill folket ha en islamisk regering så ska du och hela Europa ge fan i att tvinga på Syrien era äckliga föreställningar om vad ”mänskliga rättigheter” är för något.