Sveriges olagliga sanktioner drabbar civilbefolkningen i Syrien hårt


Sverige för skamlig politik då det gäller Syrien. Regeringen har stött USA:s illegala krav på att Syriens president måste bort. Man har blundat för USA:s väl belagda stöd till terrorister.
Om man uttrycker sig sakligt och utan överord kan man säga att Sveriges politik är i strid med FN-stadga, folkrätt och att den är proimperialistisk, inhuman och anti-feministiskt.

Vidare detta. Återpublicerar en artikel jag publicerat 5 mars 2017.

Sverige röstade i FN säkerhetsråd nyligen för utvidgat embargo mot Syrien på grundval av en osaklig och krigsupptrappande rapport om Syrien, som negativt påverkar fredssamtalen i Geneve. Om Sverige skött sitt ordförandeskap i säkerhetsrådet skulle en så ensidig och lögnaktig rapport aldrig tillåtits ingå i säkerhetsrådets handlingar och en omröstning borde ha undvikits eftersom det stod klart redan före att både Ryssland och Kina skulle stoppa förslaget med sina veton. Även Bolivia röstade emot. Egypten, Kazakstan och Etiopien lade åtminstone ned sina röster. Ryssland och Kina fick alltså vara diplomatiska städgummor åt Sverige och de andra länderna som stödde det provokativa förslaget till utökat embargo mot det lidande Syrien. Denna framgår av en artikel av professor Tim Anderson som skrivit den utmärkta boken ”Det smutsiga kriget mot Syrien”. (Se annons på bloggsidan) Tim Andersons artikel
FN-rapport 160301un-aleppo-1-1

På regeringens hemsida kan man bland annat läsa om bakgrunden till sanktionerna att “I mars 2011 inleddes folkliga protester i Syrien som slogs ned med våld av statsmakten. Mot bakgrund av detta beslutade Europeiska unionen den 9 maj 2011 att införa riktade sanktioner mot landet och ansvariga individer.

Trots sanktionerna har, enligt Sveriges regering, “Våldsutövningen i Syrien (har) dock fortsatt och utvecklats till ett fullskaligt inbördeskrig”.

Efter en gasattack i Ghouta i augusti 2013, som nämns i dokumenten, lindrades sanktionerna, något för att den FN-ledda insatsen som med den syriska regeringens godkännande arbetade i landet med att demonterar Syriens gasvapen inte skulle hindras i sitt arbete.
Bland relevanta dokument som bifogas dokumentet finns Säkerhetsrådets resolution 2118 (2013) där det bland annat slås fast att endast en Syrienledd process kan leda fram till fred i landet. I resolutionen betonas också starkt Syriens suveränitet och oberoende men där finns inte ett ord om några sanktioner. I följande dokument gällande fredsförhandlingar i Syrien har FN fortsatt att betona Syriens suveränitet och oberoende

Förmodligen finns FN-dokumentet bifogat för att koppla samman sanktionerna med FN. Men någon sådan koppling finns inte. Sanktionerna är olagliga i strid mot den FN-stadga som Sveriges regeringen gärna säger sig stödja och står i strid med folkrätten, ett ord som Sveriges regeringen har gjort till ett honnörsord i andra sammanhang.

Den 14/11 2016 beslöt EU:s utrikesministrar vid ett möte i Bryssel att skärpa sanktionerna mot Syrien genom att man lade till 17 syriska ministrar och centralbankschefen på sanktionslistan.
Syrien FN-rapport Hum-Impact-of-Syria-Related-Res-Eco-Measures-26-p1-large
Enligt en rapport från FN hösten 2016 har dessa sanktioner orsakat stor skada. (https://theintercept.com/2016/09/28/u-s-sanctions-are-punishing-ordinary-syrians-and-crippling-aid-work-u-n-report-reveals/; http://sana.sy/en/?p=89402) Enligt denna FN-rapport har sanktionerna och krisen i Syrien destabiliserat varje sektor av syriska ekonomin, omvandla en gång självförsörjande land till ett land beroende av stöd. Till följd av sanktionerna har det blivit svårt att få tag på utrustning, läkemedel, medicinsk utrustning, mat, bränsle, vattenpumpar, reservdelar till kraftverk med mera. Enligt den 40-sidiga FN-rapporten av med uppdrag att analysera humanitära konsekvenserna av sanktionerna, bedöms USA:s och EU:s åtgärder vara ”några av de mest komplicerade och långtgående sanktioner som något land någonsin ålagts”. Den beskriver ett komplext system med ”oförutsägbara och tidskrävande” finansiella restriktioner och licenskrav.

Rapporten uppger att USA:s sanktioner mot syriska banker har gjort överföringen av medel till landet nästan omöjligt. Även när en transaktion är laglig är banker ovilliga att överföra medel till Syrien pga. risken att av oönskade avgifter. Detta har gett upphov till ett inofficiell och oreglerat nätverk av valutatransaktioner som saknar öppenhet, vilket gör det lättare för extremistgrupper som ISIS och al-Qaida att överföra medel utan att upptäcktas. Detta innebär att det också är svårt att överföra pengar till hjälporganisationer för att till exempel betala personal lokalt och leverantörer. Detta har försenat eller förhindrat leverans av biståndet.
Rapporten påpekade också att handelsrestriktioner mot Syrien är ännu mer invecklade, eftersom objekt vars innehåll till minst 10 procent kommer från USA, inklusive medicinsk utrustning, är förbjudna för export till Syrien.
Syrien var först utsatt för sanktioner 1979, efter USA utsett den syriska regeringen till en ”stat som sponsrar terrorism”. Fler sanktioner insattes under kommande år, men ingen mer extrema än de begränsningar i 2011, som svar på den syriska regeringens tillslag mot terrorister.
Ett internt FN-mail informerar om att USA:s och EU:s sanktioner bidra till livsmedelsbrist och försämringar inom hälso- och sjukvården. Ett e-post från en central FN-tjänsteman varnade för att sanktionerna hade bidragit till en fördubbling av bränslepriser och medför kraftig ökning av priset på livsmedel.

Mailet anger att sanktioner är en ”avgörande faktor” för en försämring av Syriens sjukvårdssystem.

Fabriker som tillverkar läkemedel som inte helt har förstörts har tvingats stänga på grund av sanktions-relaterade restriktioner för råvaror och utländsk valuta.
Syrien massor av folk
Rapporten kritiserade också USA för att använda samma taktik USA fördömer, såsom beskjutning av staden Manbej i norra Syrien med, och dödade upp till 125 civila i en enda attack.”

Komplettering med utdrag ur en intervju med en läkare från Aleppo. Läkare i Aleppo: Västs olagliga sanktioner drabbar civilbefolkningen

Intervjuaren: Vad anser du och det syriska folket om sanktionerna och den ekonomiska blockaden som västliga regeringar har satt i verket sedan kriget började.

Läkaren: Vi är mycket arga över dessa sanktioner och blockaden. De drabbar inte den syriska regjeringen utan det syriska folket. Till exempel så kan jag som bor i Syrien inte företa den minsta transaktion. Om jag vill skicka pengar till barnen så går det inte. Jag kan inte exprotera eller importera någonting. Det är förlamande. Som läkare vill jag kunna ersätta min medicinska utrustning. Vanligen har detta tagit en veckan. Nu tog det ett och ett halvt år för att få tag i den.

Dessa sanktioner straffar det syriska folket. Under en period upphävde EU sanktionerna, men bara för dem som boddde i terroristkontrollerade områden.

Syrien Manjib II 160720
I utrikespolitiska deklarationen 15/2 sägs ”Den syriska regimen och dess allierade har genomfört en brutal militär strategi och Sverige är engagerat i att bidra till en långsiktig lösning, bland annat genom att ge kvinnor en röst i fredsprocessen. Vårt omfattande bistånd består både av akut nödhjälp och långsiktigt stöd; även till de grannländer som har tagit emot ett stort antal flyktingar.”
Kommentar:Den svenska regeringens deltagande i de illegala sanktionerna står i samklang med att regeringen inte har stött sekulära Syriens och Rysslands kamp mot den mycket kvinnorförtryckande terroristerna i Syrien, som fått en del biståndspengar. Detta är en anti-feministisk Syrienpolitik.
Den svenska regeringen har hävdat att Assad måste bort. Inte att det var det syriska folket som skulle bestämma om sin framtid vid fria val i demokratisk ordning. Regeringens position står i strid med FN-stadgan och den position som bl.a. FN har i fredsförhandlingarna, liksom Ryssland och nu ibland USA och Turkiet.
Inget nämns om Syriens legitima kamp mot terrorism som bidrar till att minska flyktingströmmarna till Sverige och EU.

Ett hundratal artiklar om Syrien
beskjutits-av-terrorister-i-fyra-ar.htm”>Vi har beskjutits av terrorister i 4 år

i Andra om: , , , , , , , , , , , , ,, , , , ,

i Andra om: , , ,, , , , , , , FN-stadgan


12 svar till “Sveriges olagliga sanktioner drabbar civilbefolkningen i Syrien hårt”

 1. Utrikespolitiken – Vem styr Sverige ?
  Sverige är just nu ett land i fritt moraliskt förfall – man ”står upp” för allt, även det längst ut på extremhögerkanten – det moras av dubbel-moral vi politiskt hamnat i är fruktansvärd att skåda.
  Det är definitivt ingen ”superekonomi” vi har att göra med, utan ett ”super-förfall” och vi är behjälpliga att också dra ned de internationella samfunden i samma svarta hål. Politiskt står vi nu fascismen närmare än någonsin förr – och vi är tydligen allierade med dessa krafter på flera fronter i denna soppa. Det är inte ett fantasifullt scenario – det är en realitet !

  • Jag har länge ansett att det moraliska tillståndet i västvärlden, Sverige inkluderat, är en blåkopia av det materiella tillståndet i Palestina, Irak, Libyen och Syrien. Hanteringen av palestinierna är den katalysator som under en livstid förvandlat västvärldens befolkningar till människor med mycket liten begynnelsebokstav. Därför kan palestinier, irakier, libyer och syrier, (och andra) efter en genomgripande omskolning av folken här i väst, behandlas som bytesdjur. Det går igen, t.o.m. i natur- och barnprogram. Istället för Bambi får barnen ta del av rovdjurens familjeförhållanden och personligheter med namn, släktförhållanden och hoten från en fientlig omgivning. Bytesdjuren beskrivs som ett skafferi enbart för predatorernas behov.
   Mycket av eländet tycks bero på att några promille av världen befolkning hävdar en rätt att utöva sina ”historiska rättigheter” på olika håll i världen. Nu senast i Ukraina. Inget folk bör tillerkännas mer makt än den representativa. På newvoice finns en artikel som försöker reda ut en del av problemen i dagens värld.
   http://newsvoice.se/2017/01/10/khazarien-ateruppsta-ukraina/

 2. Väst kan sanktionera hur mycket den vill för att tjäna zionisternas dröm att förstöra Syrien. Faktum är att terroristerna som Väst, Saudierna, Qatar och Israel stödjer håller på att rökas ut ur deras hålor.

  http://syrianperspective.com/2017/03/syrian-army-liberates-8-more-villages-and-towns-in-aleppo-about-to-enter-manbij-crushes-alqaeda-attack-in-homs-rat-morale-crashing.html

  När Manjib är fullt fritt, sedan kommer den mäktiga Syriska armén med sina kanoner mot Raqqa.
  Medan rensningen pågår så kan under tiden bankirvampyr maffian nöja sig med att dela ut ”priser” och hålla ”välgörenhets galor” till halshuggar-terrorister, event som omtalas i de bankirvampyr ägda fejk-media kanaler i väst. Glädjande är det att det är allt färre som går på bankirvampyr maffians lögner

  http://www.globalresearch.ca/syrian-war-report-us-backed-forces-surrender-wide-areas-near-manbij-to-syrian-army/5577871

 3. Vem minns floderna av tårar förra hösten när transporterna inte kunde nå Aleppo? Simsalabim, när alla farvägar stod öppna och det var fritt fram för alla gråterskor att skicka mat, vad hände ? Inte ett gram mjöl kom från Sverige eller dess vänner. Istället inför man skärpta sanktioner efter modell Irak på 90-talet. Precis som Madeleine Albright vill Margot Wallström tydligen att Syriens barn skall lida och dö ”för att det är värt priset”, som Albright sammanfattade.
  Det finns inte mycket att tillägga, annat än en uppmaning att se videon i två delar med Jan Öberg, där han berättar om sitt besök i Syrien.
  I FN:s säkerhetsråd stod Kina och Ryssland sida vid sida. Tidigare var det ofta så att Kina lade ned sin röst. Skall Syrien ha en ekonomiskt hållbar framtid kan det bara bli i allians med Asien och Ryssland. Västvärlden sjunker inte bara moraliskt men också ekonomiskt.

 4. Sanktioner har bara ett syfte att den ska drabba civilbefolkningen så hårt att de vänder sig mot de styrande. De är ett straff mot befolkningen för att de har ”fel” ledare

  • (Ekonomisk) krigsföring mot civilbefolkning = terrorkrig. Hur indirekt det nu än är.

 5. Propaganda som används av Förenta staterna och dess partner bland dess destruktiva kampanjer för regimskifte som syftar till den syriska regeringen har kollapsat. Västra medieplattformar befinner sig i förlängning av alltmer absurda berättelser som berättas till en allt mindre publik.
  USA och dess allierade rapporterar för närvarande ”överträdelser” av FN:s resolution om våldsbrott i Ghouta trots texten i resolutionen som tillåter fortsatt militär verksamhet mot Al Qaida och dess dotterbolag både i Ghouta och i övriga Syrien.
  https://journal-neo.org/2018/03/02/us-propaganda-collapses-in-syria-but-threats-remain/

  FN:s resolution säger tydligt att.. upphörande av fientligheterna gäller inte för militära operationer mot den islamiska staten i Irak och Levanten (ISIL, även känd som Da’esh), Al Qaida och Al Nusra Front (ANF), samt alla andra individer, grupper, företag och enheter som är associerade med Al Qaida eller ISIL och andra terroristgrupper, som utses av säkerhetsrådet.
  Även västerländska ”mänskliga rättigheter” fronter som Human Rights Watch har erkänt sig till Al Qaidas närvaro i Ghouta. HRW-direktören Kenneth Roth i en social media post skulle hävda: Putin-Assad verkar utnyttja närvaron av en al-Qaida-länkad grupp (Ahrar al-Sham) i ett litet hörn av östra Ghouta som en ursäkt för att attackera civila genom den belejdade enklaven trots FN:s säkerhetsrådets vapenstopp.
  Roth förklarar aldrig varför Syrien eller Ryssland skulle använda sina begränsade militära resurser för att ”attackera civila” istället för de väpnade terroristerna. Roth själv är närvarande i Ghouta och försöker att störta den syriska regeringen och döda både Syrien och rysk personal i Syrien – och bland annat avlägsna berättelser är varför västens propagandakrig har förlorat enormt underlag.