Sverige utan pengar?


Det är en intressant utveckling som kommer nu när facket sätter ”P” för pengatransporter utan poliseskort.

Inte bara därför att det visar på ett allt hårdare samhällsklimat utan också för att kriminaliteten nu bokstavligen påverkar enskilda människors vardag.

I medierna talas det om möjligheten att låta affärerna tillåta kontantuttag från diverse kontokort, och affärsmännen har ännu inte protesterat såvitt jag vet.

Men kommer de lokala affärerna att tvingas agera bank så kommer bara kriminaliteten att flyttas. I stället för rån

mot värdetransporter så kommer plötsligen de lokala affärsidkarna hamna i riskzonen.

Att de kriminella inte insett att en ordinär livsmedelshandlare kan ha en halv miljon i kontanter på helgerna är väl tur både för handlarna och deras kunder. Men vi kommer nog snart bli varse en förändring på den punkten.

Men kommer politiker att diskutera orsaken till det allt grövre våldet vid de pekuniära brotten?


4 svar till “Sverige utan pengar?”

  1. ”I medierna talas det om möjligheten att låta affärerna tillåta kontantuttag från diverse kontokort”

    Tja, i den affär jag handlar i om somrarna har jag kunnat ta ut kontanter från kontokort under många år vid det här laget. Möjligheten finns alltså redan, åtminstone utanför storstäderna…

  2. Handlarna är nog bara glada att de ”tvingas agera bank” så de blir av med kontanter, nu när värdetransporterna ställs in.

  3. En varning finns i johannes uppenbarelse 13: 16-18. I sken av detta ljus föredrar jag tom kontanta pengar!

  4. Vad har vaktbolagen för uppgift?

    Jag blir lite förbryllad. I min – kanske naiva – föreställningsvärld har vaktbolagen en enda funktion när det gäller penningtransporter, nämligen att ta risken istället för att butikens, bankens eller andra uppdragsgivares personal gör det. Sen