Sverige och Storbritannien försvårar gemensam EU-front inför USA-NSA:s spionerier


Guardian rapporterade igår att Storbritannien har blockerat de första viktiga samtalen om intelligens och spionage mellan europeiska tjänstemän och deras amerikanska motsvarigheter. Detta skedde med stöd av Sverige, men inte av övriga EU-länder.
Liknande information ges i en artikel av DN idag med titeln ”EU hotar att avbryta samarbete med USA”. Enligt denna senare artikel nåddes dock en kompromiss. DN skriver ”Den svenska och den brittiska regeringen var enligt litauiska diplomater de som stretade emot längst. De ansåg att förhandlingar om spioneri och avlyssning inte ska hanteras av kommissionen eftersom sådana frågor inte ingår i EU-samarbetet. Kompromissen blev att Cecilia Malmströms förhandlingsgrupp får delat ordförandeskap, och att ansvaret för diskussionerna om USA:s avlyssning formellt ligger på ordförandelandet Litauen.” Den svenska och engelska positionen innebär rimligen en försvagning av EU:s position, även om motiveringen är förståelig.

Jag finner ändå skäl att återge Guardians artikel, som innehåller information som saknas hos DN. Carl Bildt som brukar tala så positivt om EU intar en position som försvagar EU:s och stärker USA:s position i diskussionerna.
EU-frågetecken imagesCAS1TWS5

Guardians artikel
Samtalen som inleds i Washington på måndagen kommer nu att begränsas till frågor om integritet och NSA:s PRISM-program efter 24 timmars förhandlingar i Bryssel mellan de nationella EU-ambassadörer. Storbritannien, med stöd endast av Sverige, la in sitt veto mot planer på att lansera två ”arbetsgrupper” om spionagedebaclet med amerikanerna. Istället kommer samtalen ske i en arbetsgrupp inriktad på NSA:s PRISM, som registrerar och lagrar stora mängder internet- och mobiltelefoni- och andra metadata i Europa.

Beskrivningarna i Guardian under den senaste månaden har utlöst en transatlantisk förtroendekris och hotade till att störa viktiga frihandelsförhandlingar mellan EU och USA, men kommer att inledas i Washington på måndagen.

Samtalen om PRISM och dataskydd har ordnats för att sammanfalla med dessa förhandlingar i ett försök att minska den transatlantiska spänningar. EU-diplomater och tjänstemän säger att erbjudandet till samtal av amerikanerna är utformat så att ledarna för Tyskland och Frankrike kan rädda ansiktet efter avslöjanden om omfattningen av USA: spionage – särskilt i Tyskland, men även i franska och andra europeiska ambassader och beskickningar i USA.

Andra aspekter av tvisten, såsom mer traditionellt spioneri och datainsamling kommer att vara tabu för européerna efter att Storbritannien och Sverige insisterat att EU inte har myndighet att diskutera frågor om nationell säkerhet och intelligens.
”Det slutade framgångsrikt,” sade Dalia Grybauskaite, Litauens president, som just tagit över EU: halvårsvis roterande ordförandeskap och som ledde de känsliga samtalen i Bryssel under de senaste två dagarna. I torsdags sade Grybauskaitė att européerna hoppades att kunna hålla två separata konsultationer med amerikanerna. I fredags medgav hon och José Manuel Barroso, Europeiska kommissionens ordförande underrättelsetråden hade droppats. ”Underrättelsedelen och frågor om nationell säkerhet är inte EU: s behörighet,” sade han, som ett eko av Storbritanniens invändning.
1984 images

Ledande EU-diplomater, tjänstemän och ministrar bekräftade att Storbritannien motsatte sig önskemålen av de flesta av övriga medlemsländer i EU på gemensamma europeiska samtal med amerikanerna om underrättelseverksamhet och spioneri, vilket innebär att de nationella regeringarna måste driva frågorna separat med Washington.

”Konsultationerna i Washington kommer först att behandla dataskyddsfrågor. Man ska inte förvänta sig att underrättelseverksamhet kommer upp” sade en högt uppsatt litauisk tjänsteman.

Den litauiska regeringen ringde Carl Bildt, Sveriges utrikesminister, på torsdag kväll för att försöka avlägsna det svenska motståndet, men misslyckades. Samtalen i Bryssel fortsatte hela natten då diplomater försökte åstadkomma formuleringar som alla skulle kunna acceptera.
Carl Bildt imagesCAFRCMUO

Tjänstemän sade att det misslyckade försöket att komma fram till en gemensam europeisk ståndpunkt bara tjänat till att belysa de åsiktsskillnader som har dykt upp som en följd av spionageskandalen, med européerna mot amerikanerna, fransmännen och tyskarna mot britterna. Ledande EU-talesmän hävdar att fiaskot har stärkt tanken på att Europa bygger sitt eget cyber-försvar.

”Vi behöver vår egen kapacitet och EU:s strategiska oberoende”, sa Michel Barnier, den franske EU-kommissionären för den inre marknaden.

Sådan är den transatlantiska och inomeuropeiska förvirringen över spioneri-krig, att erfarna öst- och västeuropeiska politiker och veteraner inom underrättelsetjänste privat misstänker en rysk roll i övervakningen. De pekar på förekomsten av NSA:s visselblåsare Edward Snowden – och kontroversen kring den bolivianska presidentens plan. President Evo Morales, som reste från Moskva, tvingades landa i Wien efter att ha nekats tillstånd att komma in i luftrummet i flera EU-länder.

Övervakningssystemet tvist ledde till förslag, särskilt från Frankrike, att de efterlängtade förhandlingar om ett transatlantiskt frihandelsområde borde försenas. Den samtidiga öppningen för samtal om NSA, PRISM och övervakning är utformad för att dämpa sådana samtal och ge europeiska ledare en möjlighet att minska sin kritik och samtidigt påstå att amerikanerna gjort eftergifter, sade EU-diplomater.


i Andra om: , ,, , , ,
, ,, , , , , ,, , , , , ,

Guardian 5/7 DN 6/7HD-blogg om Morales Faderns öppna brev Troy versus Dulles DN 4/7SvD Guardian 1/7Edward Snowdens uttalande DN 2/7 Henrik Alexanderssons blogg Blum om Snowden Upprop för Snowden Guardian 9/6 PRISM DN Washington Post SvD 10/6AB 10/6 Expressen 10/6 New YorkerTruthdigger Jonathan Turleys blogg SKP-bloggen SKP-bloggen Motvallsbloggen 5/1 AB 8/6 Henrik Alexandersson Nyhetsbanken SvD om Kuba 26/11 Svenssonbloggen Kommunisternas blogg Anarkia FIB-Kulturfront. DN stoppas text om Gaza Dagens ekot om Arne Modig på Kuba Aftonbladet 2008 om mordförsök på Castro SR SvD1 SvD2Aftonbladet.se Expressen SvT Flamman Proletaren Svensk-kubanska