Sverige hjälper den brutala världspolisen USA mot fredligare Ryssland


SvT och massmedia rapporterar att svenska FRA spelar en central roll i USA:s signalspaning mot Ryssland. Detta är ingen större nyhet precis. Messmedia och denna blogg rapporterade om detta i mitten av oktober under hänvisning till rapporter från den brittiske journalisten Duncan Campells och Edward Snowden. Bilden idag har jag tagit mig friheten att låna från SvT:s hemsida.

NSA+FRA FRANSABILDSTODRAPPORT
Dagens Nyheter skrev då om FRA under rubriken ”Sverige samarbetade med USA om FRA-lagen” bland annat att Sverige är på samma nivå som Israel när det gäller att hjälpa brittisk och amerikansk underrättelsetjänst med spionage på internet. Det berättar den undersökande brittiske journalisten Duncan Campbell som arbetat i decennier med att undersöka och avslöja underrättelsetjänsternas hemliga övervakning. Precis som Israel fyller Sverige i ett tomrum på världskartan: Sverige kontrollerar kablarna genom Östersjön medan Israel har tillgång till dem i östra Medelhavet. Sverige arbetade ihop med USA och Storbritannien i syfte att skapa nya lagar för massövervakning på nätet. Sveriges nya FRA- lagar 2008 sammanfaller med Fisa Amendment Act i USA som användes för att öppna hela den amerikanska delen av internet för övervakning. Målet är att ta all privat kommunikation från kablarna, lagra den i tre dagar och automatiskt låta datorerna analysera vem som pratar med vem.

Campbell menar att myndigheterna böe tala om ifall de använder det avslöjade Xkeyscore-systemet för spårning på internet och om de sätter några gränser för vad de skickar vidare och till vem. Nu sänds säkert information från Sverige vidare till USA och Storbritannien, som kan dela det med vem som helst. ”Annars behöver Sverige en egen Edward Snowden”, säger Duncan Campbell.
Det har myndigheterna inte gjort. Vem blir Sveriges Edward Snowden, eller 2010-talets Jan Guillou och Peter Bratt?

FRA logotyp
Men redan 6 september fick vi reda på att vår stolta FRA (Försvarets Radioanstalt) spelar en nyckelroll i det internationella spioneriet på enskilda människor, regeringar och organisationer, genom Campbells uppgifter vid utfrågning i EU.
Då ville Carl Bildt varken bekräfta eller dementera, ”då man inte kan dementera varje detalj”. Han menade att Campbells uppgifter ”inte ger större förtroende” och att han ”inte verkar veta så mycket”, ett billigt, Bil(d)ligt sätt att försöka minska källans trovärdighet. Campbell är en känd expert som redan för 10 år sedan skrev en rapport om PRISMs föregångare Echelon till Storbritanniens regering.

** Kanske var det effektivare övervakning av medborgarna sådant som Obama och Reinfeldt talade om vid sina möten samma dag som Campbells avslöjande kom? **Carl Bildt imagesCAFRCMUO

Dagens Nyheter påtalar i en stort uppslagen artikel ”FRA:s utbyte med USA granskas inte” att Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet (Siun) ”inte genomfört någon särskild granskning av FRA:s samarbeten med främmande makt trots att det gått fem år sedan FRA-lagen klubbades igenom”. Denna lag utökade FRA:s hemliga mandat kraftigt.
DN och internationella massmedia rapporterar 23/10 att Obama avlyssnat Agneta Merkels mobiltelefon via NSA.

Guardian och New York Times har rapporterat att NSA och dess brittiska motsvarighet GCHQ lyckas knäcka krypterade koder avsedda för att skydda e-mail, bankuppgifter och medicinska journaler för hundratals miljoner människor. En grupp inom GCHQ arbetar för att utveckla sätt att komma in i den krypterade dataöverföringen för de ”fyra stora” Hotmail, Google, Yahoo och Facebook. Och detta är ingen ny verksamhet. Ett 10-årsprogram mot krypteringsteknologi gjorde ett genombrott år 2010, vilket gjorde att man kunde komma över betydligt större mängder data. Metoderna är väl utvecklade. Enligt Guardian satsar USA närmare motsvarande 1 700 miljoner kronor på att i samarbete med high-tech-bolag bygga in svagheter i krypteringsprogram och i säkerhetsprogram. Detta utförs möjligen av en grupp anti-demokrater som kan ha selekterats fram av likasinnade.
Obama New Big Brother eua-espionam-o-mundo
Det är i denna verksamhet som FRA är en nyckelspelare!

Vad är NATO idag?
Sverige står så nära medlemsskap i NATO som tänkas kan. NATO sattes upp som en försvarsorganisation 1949, närmast mot det påstådda överdrivna hotet från Sovjetunionen som lidit och försvagats mycket mer än de senare NATO-länderna under andra världskriget. Då östblocket rämnade och Sovjet och Kina övergav sin socialism borde rollen för NATO vara över. Men i stället har både verksamhetsområdet och antalet medlemmar ökat, och NATO framträder tydligt som en krigsorganisation ledd av USA:s styrande elit, USA-imperialismens ledare.

Efter Sovjets sammanbrott 1991 har antalet medlemsländer mer än fördubblats till 28, varav 21 EU-stater. Verksamhetsområdet har utvidgats kraftigt. Vid NATO-toppmötet 2010 antogs den 7:e strategin ”NATO 2020” enligt vilken NATO ska kunna ingripa mot ”instabilitet, inkluderande framväxande av extremism, terrorism och transnationella illegala aktiviteter som smuggling av vapen, människor och narkotika“. NATO ska slå tillbaka anfall mot ”vitala kommunikations-, transport- och transitvägar som internationell handel, energisäkerheten och välståndet är beroende av“ samt engagera sig i miljöfrågor.

NATO har visat sig vara en krigsorganisation i USA:s tjänst för att stärka dess strävan efter global kontroll av folk och resurser: Bombningarna i Serbien och medhjälp i styckningen av Jugslavien, kriget i Afghanistan, angreppet mot Libyen med tiotusentals dödade. Det är en del av myntet USA-imperialismen där andra delar är det övervaknings- och kontrollsamhälle som sedan länge byggts upp i USA, de hundratals militärbaserna i många länder, den spekulativa ekonomin med ökade arbetslöshet och ökade sociala klyftor.
NATO untitled

Ministrarna Reinfeldt, Bildt och Enström menar i SvD 21/5 2012 att ett nytt positivt NATO växt fram och vill Sverige närma sig NATO ännu mer. På NATO:ss hemsidan kan man läsa ” Relationerna mellan NATO och Sverige har en utgångspunkt i Sveriges anslutning till NATO:s program Partnership for Peace Sverige 1994. NATO och Sverige samarbetar aktivt i freds- och säkerhetsoperationer och har utvecklat samarbete på många andra områden. . Detta innebär att Sverige står NATO mycket nära.

De som vi väljer i demokratiska val med några års mellanrum ser tydligen till att odemokratisk verksamhet frodas och döljs. Och deras chefer och politiska ledare gör som så ofta – de ljuger. Vem blir inte indignerad över detta?
Vår demokrati är alltför bristfällig till följd av detta och allt annat hemlighetsmakeri och då den centrala samhällssektorn – ekonomin och naturtillgångarna – inte är under demokratisk kontroll utan har utvecklats för att ge största möjliga vinst hos ett litet, litet fåtal efter beslut utan demokratisk insyn.

Erik Snowden untitled

Sverige bör fjärma sig från USA:s politik!
Trots att jag bott ett år i Kalifornien, USA, har en hel del släkt där och vanligen trivs bra vid mina besök där (är alls ingen USA-hatare) har jag kritik mot USA:s politik, som egentligen bestäms av den lilla härskande klassen där.
* USA är det i särklass mest krigiska landet efter andra världskriget
* USA har stött genomfört eller stött statskupper i flera demokratiska stater, och stött eller etablerat fler diktaturer än något annat land
* Landets regering stödjer alltså inte traditionell demokratin i sin utrikespolitik – det är undantag.
* Man har använt kemiska vapen i Irak
* USA har inlett brutala krig i Irak, Libyen (via NATO) och Afghanistan, antingen i strid med FN-stadgan eller genom en väldig utvidgning av givet mandat (Afghanistan och Libyen)
* Man har sedan 2011 stött rebellerna i Syrien ekonomiskt och med vapen via ombud (”unconventional warfare”) i strid med FN-stadgan, vilket förstärkt terrorismen
* USA planerar att angripa Syrien i strid med FN-rätt och egen befolkningsopinion (9 % i USA för krig och 60 %), vilket skulle stärka al-Qaidas grupper i Syrien och världen
* USA stödjer Israels bosättnings- och apartheidpolitik
* Man stödjer i praktiken militärkuppen i Egypten
* Via NSA har man en intill nyligen hemlig övervakning av medborgarna i det egna landet, runtom i världen, av regering och institutioner.

* Demokratin i USA har minskat enligt jurister i USA eller rentav upphört (förre presidenten Carter)

* Människor som informerar om bristande demokrati och krigsbrott får fängelsesraff och jagas, medan de som ansvarar för kriget i Irak går fria.
Bekämpa USA-imp KP stockholm_bekampa_usa_1

Några modesta paroller.
Bekämpa USA-imperialismen!
Lägg korten på bordet då det gäller FRA – av vikt för invånare både i Svrige och i andra länder!
Nobels fredspris åe 2014 till Snowden, Manning och Assange!


i Andra om: , ,, , , ,
, ,, , , , , ,, , , , ,

SvT 5/12DN 13/10DN 23/10 InfowarsFolket i Bild om FRA Guardian 6/9 DN 6/9Proletären DN 6/9 II Guardian 23/7 NY Times 7/9 DN:s ledare 28/7 Senator Humphreys brev DN 25/7DN 2/7 AB 25/7 SvD 2 25/7 Socialpolitik USA-sanktioner Faderns öppna brev Troy versus Dulles DN 4/7SvD Jan Guillou 14/7Guardian 1/7Edward Snowdens uttalande DN 2/7 Henrik Alexanderssons blogg Blum om Snowden Upprop för Snowden Guardian 9/6 PRISM DN Washington Post SvD 10/6AB 10/6 Expressen 10/6 New YorkerTruthdigger Jonathan Turleys blogg SKP-bloggen SKP-bloggen Motvallsbloggen 5/1 AB 8/6 Henrik Alexandersson Nyhetsbanken SvD om Kuba 26/11 Svenssonbloggen Kommunisternas blogg Anarkia FIB-Kulturfront. DN stoppas text om Gaza Dagens ekot om Arne Modig på Kuba Aftonbladet 2008 om mordförsök på Castro SR SvD1 SvD2Aftonbladet.se Expressen SvT Flamman Proletaren Svensk-kubanska

  2 comments for “Sverige hjälper den brutala världspolisen USA mot fredligare Ryssland

  1. mia
    5 december, 2013 at 13:12

    …Precis som landet gjorde under kriget så till den uppoffrande grad att vissa ställde upp med livet som insats för att ge USA information som kunde gagna en eventuell aggression, Catalina affären.

    Man undrar hur vår gläfsande NATO-sir. Vääs som ser onda Ryssar under sängen och överallt, Bildt, vaknat upp efter detta avslöjandet, speciellt som han just nu i det sjunkande skeppet €USSR´s tjänst, är i färd med att lura Ukraina bort från dess naturliga hemvist med guld och gröna skogar. (fällan var inte agnad och Ukraina föll inte ner i den, än.) Tagna på sängen igen. Ryssland gör helt rätt att hålla ett vakande öga på Sverige och dess regim som utan att blinka, gärna förvandla landet till måltavla för eventuella motattacker…

Comments are closed.