Sverige är ett skatteparadis enligt USA


Att tjäna en slant svart anses inte vara något större brott. Men att smyga in hos grannen och stjäla ur smyckeskrinet kan ändå inte skattebrottslingarna tänka sig.

Det är en ganska lustig sak eftersom det i båda fallen handlar om stöld. Och när det gäller stöld så är den normala gränsen 1500.- för att den ska betraktas som grov stöld har jag för mig.

Med andra ord så går det tämligen många tjuvar på våra gator varje dag. Hur många som fuskar med skatten vet jag inte, men jag kan ju tänka mig att det är en större skara människor. Troligen 5-10% av medborgarna, kanske fler.

Och att betala rörmokaren svart är givetvis ett brott. Och överstiger brottet 1500.- sammanlagt så bör det betraktas som grovt, gärna med minimistraffet en månads fängelse. Upp till maxstraffet som bör vara tio års fängelse för riktigt grova brott.

För att brottet sker mot det allmänna, dig och mig, bör givetvis ses som en ytterst försvårande omständighet.

N24: ”USA, som ofta ses som ett föredöme för dem som upplever att de dignar under skattetrycket, stämplar alla länder med en bolagsskatt under 30 procent som skatteparadis.

Sverige har 28 procent i bolagsskatt.

David Gross, Nobelpristagare i fysik 2004, fick frågan i SvD i lördags vad han gjort med sina prispengar. Han förklarade att

40 procent skulle gå i skatt, att USA var det enda land som drar skatt på prispengarna och dessutom går skatten till att bygga bomber.

I Sverige används ganska lite till bomber. Mer går till barnbidrag (som även höginkomsttagare får), till skolor, vård och omsorg. Alla politiska partier talar sig varma för dessa mål.”

Thomas Idergard, som jag tidigare skrivit om, hävdade på ledarplats i SvD att han tyckte att det var fel med fängelsestraff för de direktörer som lurat storbolagen och deras aktieägare på flera miljoner.

Skulle nyliberalerna komma i maktposition så är det lätt att inse att pengarna till skola, vård och omsorg skulle försvinna i det blå.

Det är tur att det är relativt enkelt att identifiera samhällets verkliga fiender och de riktiga revolutionärerna.

Är det inte dags att terrorstämpla dem Bodström?

[i] N24

[i] Min förra post om Idergard


15 svar till “Sverige är ett skatteparadis enligt USA”

 1. ”försvinna i det blå”

  Nej Jinge, inte ”i” det blå! De försvinner ”till” de blå. Det är därför de är blå.

  Varför tror du man satsar på att jaga sjukskrivna i stället för skattesmitare? Därför att de verkliga skurkarna är blå!

 2. Om jag målar om grannens hus och han tapetserar om i mitt hus, så är det meningen att staten ska driva in skatt på det. Det kallar jag stöld. Så länge det är OK att staten stjäl, så är det också OK att stjäla från staten.

 3. Hur gör det ihop rent mattemässigt terrorstämpla nuvaranderegering oc betrakta en moderatkartellregering som pest. Vad blir kvar rent realistiskt mer än att dett är enklare att kritisera än bygga.

  KAS

 4. Jo, Sveriges bolagsskatt är lägre än många andra länders. Men att jämföra Sverige och USA är rätt meningslöst eftersom bolagsskatten är en rätt liten del av ett bolags totala skattekostnader. Den största torde vara arbetsgivaravgiften, och den är runt 6% i USA, jämfört med närmare 40% i Sverige. Så tittar du på det totala skattetrycket för företag (vilket är det som egentligen är intressant), så hamnar Sverige fortfarande i den absoluta toppen.

 5. I Sverige går arbetsgivaravgiften till pension och försäkringar, de är tagit från löneutrymmet, i USA får du så vackert betala dina egen försäkringar där av löneskillnaden mellan Sverige och USA

 6. Varför tror du att en entreprenör måste ta ut minst 350 kr/timen,
  Jo för att han betalar sina egen sociala avgifter. om arbetstagarna skulle göra det samma hade de haft en liknande timlön.

 7. I sverige är skattefiffel, i alla fall för vanliga manniskor tämmligen accepterat. Och det förstår jag. Ta till exemplet en person som har ett tjänsteföretag. Först försvinner moms, sedan arbetsgivaravgifter och sedan kommunalskatt (och ev statlig skatt). 0.8×0.7×0.7 = 0.392. Väldigt förenklat men ändå, runt 40 procent får man kvar av vad som kunden lagt ut. Givetvis så vill folk bidra men när man måste offra så stor del av sin egna tid för att hjälpa kollektivet, då blir man förbannad.

 8. Grov stöld ligger mycket högre än vid 1500 kronor. Snarare vid 150 000.

  Skillnaden mellan snatteri och stöld ligger runt 800 – 1000 kronor. Det sklulle alltså inte bli så många som fälldes för stöld då som du kanske förstår.

 9. Snatteri upp till 8-9 hundra, sedan stöld, exakt vad grov stöld ligger pengamässigt minns jag inte men din siffra är kul.. :)

  http://www.polisen.se ”24 november mellan kl 14:30 och 14:45. Promenaden. Grov stöld. En kvinna hämtade ut en del pengar på banken. Det är delar av sin pension. När hon kommer hem står det en man och en kvinna vid hennes dörr och frågar om de får låna telefon för att ringa efter taxi. Under tiden som samtalet till taxi rings tar kvinnan av sig sin jackan som hon går in i sovrummet med. Hon stänger dörren till sovrummet. När hon kommer tillbaks frågar mannen om han kan få ett glas vatten. Kvinnan hämtar ett glas vatten och när hon kommer tillbaks till hallen så är både mannen och kvinna borta. Hon ser då att dörren till sovrummet står på glänt och både jackan med plånbok saknas. Förutom jackan tillgreps kvinnans plånbok med id handlingar samt 7000 kronor i kontanter. ”

 10. Johnny Hoffa: I USA betalar arbetsgivaren oftast sjukförsäkringen. Den kostar min arbetsgivare c:a 5-10% av min lön. Det är en myt att man betalar sjukförsäkring själv. 90% av USAs löntagare får sjukförsäkring från sina arbetsgivare. Min sjukförsäkring gör att jag när som helst kan få träffa en doktor, även om mina besvär inte är livshotande. Får man det i Sverige.

  Dessutom var det inte vad man fick för de sex procenten vi diskuterade. Jag påpekade bara att jämförelsen var rätt meningslös, efter som man inte bara kan titta på en enskild skatt, utan på den sammanlagda skattebördan.

 11. BrB 8 kap. 4§

  ”Är brott som i 1 § sägs att anse som grovt, skall för grov stöld
  dömas till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

  Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om
  tillgreppet skett efter intrång i bostad, om det avsett sak som någon
  bar på sig, om gärningsmannen varit försedd med vapen, sprängämne
  eller annat dylikt hjälpmedel eller om gärningen eljest varit av
  särskilt farlig eller hänsynslös art, avsett betydande värde eller
  inneburit synnerligen kännbar skada. Lag (1988:2).”

 12. Skrev ett inlägg om ämnet. 78 miljarder förlorar staten på svartjobb har jag för mig det var. Det är naturligtvis ett jätteproblem. Det måste ju fixas, vad det än beror på. Liberaler är naturligtvis bara intresserade av att passa på att klanka ned på skattenivårna. Skatterna är kanske bidragande. Jag tror dock främst att det är en social kulturell grej. Som någon skrev här tycker vi inte att det är stöld. Där ligger problemet.