Svensk trupp till Syrien?


Top Stories (www.nyhetsbanken.se) skrev igår ”Sverige och Storbritannien övar Syrieninvasion”

Man hämtar uppgifter från Sunday Express 19/11 som skriver ”British troops on Syria standby” Mer än tusen Royal Marines kan skickas till Syrien med kort varsel. Det beskedet kommer två dagar efter att utrikesminister William Hague manade till stora aktivitet i det internationella samfundet för att insätta en Israelvänlig regim i Damaskus, och en vecka efter att ÖB Gen Sir David Richards bekräftade att försvarsministeriet har ”mycket begränsade beredskapsplaner” för militära aktioner. Högre armébefäl påpekar att brittiska trupper måste sättas in i Syrien i tillräckligt antal och med förmåga att använda dödligt våld och snabbt kunna ta sig ut efteråt.

Enligt New York Times har utrikesminister Hague också sagt att han vill etablera en flygförbudszon. “Vi utesluter inget i framtiden” sa han. Storbritanniens inblandning i den syriska statens inre angelägenheter är inget nytt. Den brittiska tidningen Daily Star skrev 26/8 “SAS jagar biologiska vapen” att “nästan 200 elittrupper (SAS och SBS trupper) i eller nära Syrien är på jakt efter massförstörelsevapen.” Daily Star Star hävdar också att dessa elittrupper (SAS) åtföljs av personer från underrättelseorganisationerna MI6 och CIA, och av franska och amerikanska soldater. Sunday Times skrev i somras “I en serie av smugglingsuppdrag värdiga en spiontriller har luftförsvarsmissiler i mörker transporterats från kusten i Libanon till rebeller i Syrien”. Smugglingsrutter beskrivs sedan i detalj i artikeln.

Både Storbritannien och Frankrike har för närvarande mer än 2 000 soldater i Medelhavet som en del av övningen Cougar 12 som kommer att kulminera i landstigningar i Turkiet senare denna månad. Den brittiska beredskapsstyrkan innehåller också en helikopterbäraren, flera krigsfartyg och en atomubåt.

Sverige, USA, Frankrike och 12 andra stater ska delta i en större övning utanför Turkiet med totalt 16 000 soldater, uppger Sunday Express. Det svenska försvarsdepartementet har de senaste veckorna flaggat för flera samövningar med NATO, men inte för denna.

En militäranalytiker säger insiktsfullt i Sunday Express ”Militär intervention kan vara problematisk (”tricky”) rent legalt, men det har inte hindrat Storbritannien tidigare. ” Men det är ingen tvekan om att ett avsättande av Assad och insättande av en sunniregering i Syrien skulle beröva Iran och Hizbollah en viktig allierad.” Som sagt var ”Vägen till Teheran går via Damaskus”.

Storbritannien har också erkänt den av utländska makter tillskapade oppositionsgruppen som Syriens lagliga regering. Detta, liksom krigsförberedelserna, visar hur ofantligt långt en (många) av våra ”västerländska demokratier” står från internationella rätt, från respekt för FN-stadgan och nationell självständighet. USA leder, Storbritannien, Frankrike och de religiösa diktaturerna Saudiarabien och Quatar, liksom Al Quadia. Och Sverige hänger på.


i Andra om: , , ,, , , , , , , , FN-stadgan , , , , ,

Nyhetsbanken Sunday Express 19/11 New York Times 16/11 The Telegraph 7/11 Intervju med Assad
Syriensolidaritets hemsida Stefan Lindgrens blogg New York Times 31/10 Washington Post 1/11 Bill Auken Countercurrents 2/10 Konflikt 27/10 S Hersh i The New Yorker 2007 Aftonbladet – Bildts strategiråd FolkrättsbevakningenDN 12/10Anförande av Rysslands ambassadör

Kritik från Rysslands utrikesminister Thierry Messan i Voltaire Network 29/10 FIB-Kulturfront konferensreportage Porelären om Syrien Russia Today Dagens Arena 10/10 Syrien har inte bett om ursäkt DN 8/10 DN2 8/10 SvD 8/10Ab 8/10SvD 9/10Monthly Review DN 6/10 SvD 6/10 Aftonbladet 6/10Expressen 6/10 Sveriges RadioNya Zeeland Inlägg på Syriensolidaritets hemsida Konferensen i Damaskus DN 30/9DN Gunnar Jonssons ledare 28/9SvD 29/9Sveriges RadioSvTExpressenAftonbladetDN 26/9 SvD 26/9SvD 2 26/9Aftonbladet 26/9Expressen 26/9Sveriges Radio SvTAftonbladets ledare 21/9 Folkrättsbevakningens Syrienlathund DN 24/9 DN 20/9 SvD Expressen SvT 7/9 Expressen 17/9 Sunday Times 19/8 Sana 26/8 DN 19/8 SvD 19/8 Aftonbladet 19/8 Expressen 19/8 New York Times 3/8 DN 11/8
NY Times 4/8 SvT DN SvD Aftonbladet Expressen DN ledare 3/8 DN Croneman 31/7 DN 2/8 DN2 2/8 Skelton i the Guardian 12 juli DN 1/8 Aftonbladet 2/8 DN huvudledare 31/7 SvD 1/8 DN ledare 31/7 DN Joscha Fischers kolumn

  1 comment for “Svensk trupp till Syrien?

  1. 20 november, 2012 at 11:21

    Det planerade anfallet på Syrien är upplagt på samma sätt som det tidigare på Libyen. Att USA aldrig skulle släppa Syrien var uppenbart redan från början. Och annekterandet av landet planerat sedan lång tid. När nu anfallet är nära förestående kommer svenska media och svenska politiker höja tonläget i krigshetsen. Högljutt ropa om att ”befria Syrien från diktaturen”. Och hetsa fram ett svenskt deltagande. Svensk uppställning bakom USA:s illdåd. Syrien var till nyligen en diktatur. (Allmänna val i maj 2012). Talet om diktatur är inte sant och ger inte stormakten rätt att krossa landet och döda ett antal invånare (hur många?) – USA:senaste illdåd i en skrämmande lång räcka: Hiroshima, Vietnam, folkmordet i Indonesien på sextiotalet, Afghanistan, Irak, Libyen. Längre tillbaka i historien: utrotandet av Nordamerikas ursprungsbefolkning. Som ledningen i Washington bär ansvaret för. För den sista etappen under artonhundratalet. – Hela västvärlden hyllar USA och ser stormakten som ”en kämpe för demokrati”. Ställer upp för koloniseringen av land efter land. – Svensk trupp kommer därför nog att deltaga i angreppet på Syrien.
    Ulla Johansson

Comments are closed.