SvD har idag en -världsnyhet- som notis..


Idag presenterar SvD en verklig världsnyhet på en undanskymd plats i tidningen!

Varning för Pandemi i SvD!

SvD: ”Amerikanska läkare och företrädare för Världshälsoorganisationen WHO varnade på söndagen för att det finns risk för en världsomspännande epidemi, pandemi, av fågelinfluensa och att myndigheterna måste vidta åtgärder för att undvika en kris. – Vi tror att vi befinner oss närmare en pandemi än vi någonsin varit, sade Klaus Stöhr, en ledande företrädare för WHO, i samband med en tvärvetenskapligt konferens om anti-mikrobiologiska medel och kemoterapi (ICAAC).”

Jag har tidigare skrivit om världsomspännande epidemier s.k. pandemier och forskarvärldens övertygelse om att vi snart drabbas igen av något liknande. Det handlar inte om ”OM” utan ”NÄR” vilket är viktigt att ha klart för sig. I dagens samhälle med extremt snabba kommunikationer så kan det från ena dagen till den andra drabba alla världsdelar och hundratals miljoner människor.

Det säger sig själv att vår svenska sjukvård inte skulle ha en chans att hjälpa fler än några tusental av de som skulle insjukna i en dödlig sjukdom av typen fågelinfluensa. Så länge sjukvårdspersonalen får vara frisk vill säga.. Pesten, Spanska sjukan och Digerdöden skulle i en jämförelse te sig som en lätt influensaepidemi.

En del säger att paniken inför en dylik pandemi är farligare än själva pandemin, men det finns faktiskt sjukdomar som är farligare än så, fågelinfluensan är en av dessa.


Ett svar till “SvD har idag en -världsnyhet- som notis..”

  1. Intressant. Jag har själv funderat på att skriva om just detta, det är inte fråga om utan när. Vi lever så tätt. Vi rör oss över stora områden.

    Annica