Stöd unika Jan Myrdal-biblioteket!


Sedan augusti 2013 pågår en insamling för Jan Myrdalbiblioteket, som invigdes 21 november 2015. Biblioteket består av de ca 50 000 böcker som Jan Myrdal skänkt till Jan Myrdalsällskapet och arbete pågår för att göra det till ett fullfjädrat forskningsbibliotek. http://www.janmyrdalsallskapet.se/jan-myrdalbiblioteket/item/591-insamlingen-for-jan-myrdalbiblioteket-i-varberg.html

För detta arbete går pengar åt – även om de som arbetar med biblioteket gör det frivilligt, oavlönat.

Hittills under 2016 har kommit in sextiosju bidrag på tillsammans 14 800 kr, enligt plusgirots redovisning 2016-02-26.
Plusgirokontot för insamlingen är 49 80 41-3, samma som till Jan Myrdalsällskapet. Märk därför insamlingsbidragen med ”Bibliotek”. När du sänder in ett bidrag sänd också ett mejl till info@janmyrdalsallskapet.se, vare sig du är medlem eller ej i Jan Myrdalsällskapet, så kan vi hålla kontakt och ge information på snabbast och billigaste sätt.
http://libris.kb.se/hitlist?p=1&q=bibl%3A%28Jm%29&t=v&d=libris&s=r&t=v&m=10&f=ext&spell=true
I biblioteket sätts upp en donationstavla för varje år med namn och ort på givarna. Där finns en vardera för 2013 och 2014 och snart för 2015.

Jan Myrdalsällskapet har kostnader för frivilligarbetarnas resor, utrustning och hyra av biblioteket och annan drift.

Här kan du se hur långt arbetet har kommit med att registrera böckerna i Jan Myrdalbiblioteket. Klicka här http://libris.kb.se/hitlist?p=1&q=bibl%3A%28Jm%29&t=v&d=libris&s=r&t=v&m=10&f=ext&spell=true
så kan du se vilka av böckerna som finns registrerade i Kungliga bibliotekets Librisdatabas. I mitten av mars 2015 var det drygt 18 400 böcker. Vid årsskiftet 2015-2016 var 27 711 registrerade.

Över 36 procent av dessa böcker finns inte i några andra svenska forskningsbibliotek.

I början av 2015 inreddes ytterligare två våningar för biblioteket. 21 november 2015 invigdes Jan Myrdalbiblioteket.

Jan Myrdalbiblioteket är invigt med ceremonier, visning och festmiddag – hejdundrande succé . Instämmer – jag var där.http://www.janmyrdalsallskapet.se/jan-myrdalbiblioteket/item/620-jan-myrdalbiblioteket-ar-invigt-med-ceremonier-visning-och-festmiddag-hejdundrande-succe.html
Jan Myrdal-bibilioteket Arwin-Diding-Adamo-Myrdal-6572
I ett samarrangemang på Varbergs fästning med Hallands Kulturhistoriska Museum, Varberg Calling for Peace och Lasse Diding avtäcktes Susanna Arwins skulptur Med handväskan som vapen och utställningen Sälja krig som margarin, ett urval av de affischer från första världskrigets Frankrike som Jan Myrdal och Gun Kessle donerat till Kungliga Biblioteket. Susanna Arwins Tantfullness visades också på borggården.

”Cirka 400 personer trotsade snålblåsten och minusgraderna och lyssnade först till museichefen Curry Heimann och Lasse Diding som berättade om att kampen mot krig, rasism, främlingsfientlighet och terrorism är några viktiga skäl till hans stora engagemang för biblioteket och till att han köpt Susanna Arwins skulptur och erbjudit Varbergs kommun den som gåva.

Lasse Diding utlyste en tyst minut för Henning Mankell och för alla terrorismens offer i Sinaiöknen, Beirut, Paris och Mali, innan det var dags för Jan Myrdal att med stark stämma och inlevelse berätta om affischutställningen och biblioteket. Han inledde med att berätta att en av grundarna av Jan Myrdalsällskapet Peter Curman till biblioteket skänkt sitt exemplar av första upplagan av Voltaires Candide som han ärvt av sin farfar, riksantikvarien Sigurd Curman. Det finns bara ett enda exemplar till i Sverige, på Skokloster.”