Stockholms Beredskap är God, säger de..


Om en pandemi av det slag som Stockholms kommun skisserar drabbar landet så får vi det inte lätt.

Radio Stockholm: ”Stockholms stad med 46 000 anställda kommer att klara av den kommunala servicen vid en influensapandemi. Det säger Pontus Sjöstrand, ställföreträdande personaldirektör i Stockholm. Vid en sådan pandemi räknar landstinget med att en fjärdedel av invånarna i länet kommer att bli mer eller mindre sjuka.”

Till att börja med kan vi konstatera att fågelinfluensan drabbar landet innan nästa sommar. Det är inte alls är säkert att den muterar. Och även om den skulle mutera och bli en luftburen smitta så är det inte självklart att den skulle bli allvarligare än en vanlig influensa.

Tanken slår mig ändå att detta lilla meddelande kan vara ett resultat av en medveten strategi för att undvika panik. Styrelsen för psykologiskt försvar har även en sådan uppgift i samhället.

Ska vi ta Stockholms antagande för gott så ligger nivån insjuknade länsbor på 500 000 sjuka. Blir det samma dödlighet som idag så kommer 250 000 att dö i detta län, och över en miljon i riket som helhet. Märk att detta är det värsta scenariot.

Det är väl känt att panik kan vara mycket farligare än själva orsaken till paniken. Därför är det av yttersta vikt att vår regering snabbt kommer till beslut när det

gäller att tillskapa resurser för forskning och massframställning av vaccin.

Det får inte dras i långbänk och hamna i utredningskvarnen.

Vet folk att beslut om vaccinproduktion är fattat så försvinner grunden för panikungar. Och spaden bör vara satt i jorden innan de första sjuka fåglarna dyker upp i mars-april.

Att vi sedan ändå måste vänta några decennier på en otäck pandemi innebär inte att det är bortslängda pengar.


3 svar till “Stockholms Beredskap är God, säger de..”

 1. Jag kan inte låta bli attt tycka att du faktiskt gör ditt bästa för att skapa panik genom att bl.a. just upprepa siffror som bara blir verklighet i absolut värsta tänkbara scenario.

  Personligen finner jag inte heller själva bristen på beslut om att bygga upp produktionskapacitet för vaccin som orsak till panik (som förresten inte utbrutit än) utan de oftast relativt grundlösa rubrikerna hos media och bloggare:-)

 2. Tack Peter ! :-)

  Nej jag håller med dig om att bristen på beslut än så länge knappast skapar panik. Nu håller man dessutom på att diskutera en EU-gemensam produktion vilket givetvis är bra om den kan få rätt kapacitet.

  Men jag tycker att det var en absurd siffra som stadens representant kom med. 1/4 av 48 000 insjuknar i händelse av mutation. Det blir faktiskt de siffror jag talar om då.

  Det mest absurda är dock att vi pytsar ut 44 miljarder till försvaret mot ryssen, men inte en enda till försvaret mot pandemier, t.ex. kan TBC utvecklar åt det hållet.

  Nästa bit blir att fråga sig om sjukvården kan ta hand om 100 000 samtidigt influensasjuka. Givetvis inte.. Vi har inte mer än 2-300 respiratorer i Stockholms län..

  Nej, och värsta scenario är det faktiskt inte. Läs vad gamla smittskyddsinstitutets chef skrev i tidningen. Där kan man tala om värsta värsta..

  Att hävda att jag gör mitt bästa för att slapa panik är nog att överskatta bloggar generellt. Expressens löpsedel är extremt mycket värre faktiskt. Dessutom har bloggen fördelen av att folk kan anmäla avvikande uppfattning, det är svårt att göra mot en löpsedel.

  När du sedan talar om begreppet ”grundlösa” så måste jag anmäla avvikande uppfattning. Använd bara Google och kolla upp vad etablerade vetenskapliga publikationer, och forskare sagt om riskerna med H5N1 och återkom sedan med dina belägg om ”grundlösa”.. :)

  Min clou, som du kanske upptäckt, är att staten måste satsa rejäla resurser på forskning och produktion. Sker det med resten av norden eller EU spelar ingen roll bara det är tillräckligt.

  Och ett förarlöst flygplan, som vi inte ens ska ha, är inte värt att satsa motsvarande pengar på när det gäller att försvara folkets hälsa. Oavsett om det behövs 2007 eller 2077..

  Och visst håller du väl med mig om det ??

 3. Jodå i princip håller jag med dig i frågan om förarlösa flygplan versus folks hälsa. Nu handlar dock politik ofta om att ställa helt ojämförbara storheter mot varandra och det är ju detta ett exempel på, alltså man kan tänka sig att nyttan med att satsa på utveckling av teknik kan vara mycket större än den produkt man råkar ha som mål (tror att det går att visa att militärt anknuten forskning och utveckling genererat många civilt nyttiga material etc – fast de kunde kanske kommit fram genom motsvarande satsningar på icke-militärt anknuten forskning, vem vet). Grejen är att vi i många fall måste satsa på både ock och dessutom i många fall faktiskt har råd att göra så.

  När du refererar till mitt användande av ”grundlösa ” vill jag påpeka att vi numera har en katastroforienterad presentation av forskningsresultat där såväl media som forskarna medverkar – allt för att deras intressen råkar sammanfalla; media vill sälja och forskarna vil ha anslag.

  Klimatforskningen är ett bra exempel, det gäller att skrika högst om risker – råkar du ha resultat som t.ex. talar i riktning mot naturliga variationer är uppmärksamhetsvärdet litet.

  PS Jag avsåg inte att jämställa din blogg med Expresens löpsedlar när det gäller påverkan på människors tänkande (fast jag skulle ju kanske hellre se att de reflekterade över dina artiklar än över löpsedlarna). Däremot så bidrar vi ju alla till den världsbild folk har – kommersiella media i stor omfattning och bloggare i betydligt mindre men sannolikt ökande omfattning.