Stalking, ett problem för bloggare?


Själv har jag drabbats av stalking, nu senast av en person i mellan-sverige som förföljer mig med en kopiös massa mail med olika mer eller mindre hotfulla yttranden. Jag har också fått ett upprepat antal mail från andra mailadresser än den korrekta.

Dessutom har vederbörande under fejkat namn roat sig med att varna mig för bomber, och bett mig ta kontakt med olika människor i kommentarer på min blogg etcetera..

Brå: ”Stalking handlar om en medveten, illvillig och upprepad förföljelse och bevakning av en person. Den kan yttra sig som en konkret förföljelse från plats till plats. Men vanligt är också återkommande mejl och telefonsamtal. Var för sig kan de te sig oskyldiga. Men tillsammans blir de hotfulla för den som utsätts.”

Jag vet fler bloggare som utsatts för liknande saker, och i takt med att nätet blir mer och mer tillgängligt för alla så finns det skäl att anta att problemet kommer att breda ut sig än mer.

Vad ska man då göra åt saken? Polisanmälan?

Det beror givetvis på hur allvarligt man upplever hoten, men eftersom jag själv arbetat åt rättsvårdande myndig-heter så vill jag inte onödigtvis belasta dessa och indirekt skattebetalarna.

Att be vederbörande söka professionell hjälp kan tyvärr vara rent kontraproduktivt och leda till ett intensifierat engagemang i förföljelserna..

Brå om Stalking!


Ett svar till “Stalking, ett problem för bloggare?”

  1. Jag har också varit utsatt för sådant. I normala fall är det väl kvinnor som drabbas. Men det kanske är en kvinna som bråkar med dig?