SSU-kongress tydliggör sprickan inom partiet


Socialdemokraterna är ett parti som tappat bort sin egen ideologi precis som en del andra partier.


En vissnande blomma

Det har givetvis skett gradvis, men ser man tillbaka på de senaste 30 åren så är det uppenbart för varje betraktare.

Det finns dessutom ingenting som talar för att någon förändring finns vid horisonten, snarare tvärtom.

Företrädarna har kallats betongsossar eller betonghäckar under en lång följd av år. Skälet är uppenbart, partiet har stelnat och ägnar nu all kraft åt att sitta kvar vid makten i stället för att diskutera idépolitik och förnyelse.

Resultatet av detta misstag syns tydligt idag. Göran Persson residerar som partiordförande och väljer medarbetare som han kan kontrollera till 100% i stället för att ta de bästa företrädarna inom varje verksamhetsgren.

Nu har socialdemokratiska ungdomsförbundet kongress och när man presenterar valet av den nya förbundsledningen så talar alla, inklusive SSU:arna, om att man delat upp makten mellan ”höger” och ”vänster” inom SSU för att uppnå ”enighet” och för att kunna dra åt samma håll.

Det är en märklig inställning tycker jag. Har man två starka fraktioner inom ett ungdomsförbund så bör målsättningen vara

att komma fram till en linje som alla kan acceptera, ett slags koncensus, i stället för att lotta topposterna mellan grupperna.

Detta, parat med det omfattande medlemsmygel som SSU ägnat sig åt visar tydligt att det kommer att gå mycket illa, precis som det gjort med moderpartiet.

Hur ett socialdemokratiskt ungdomsförbund kan ha en vänsterflygel och en högerflygel är också mycket konstigt.

Är högerflygeln verkligen socialdemokrater? Ser man bakåt i historien så har alltid SSU stått stadigt till vänster om moderpartiet.

Att så inte är fallet längre är uppenbart. Det finns således mycket som talar för att det kommer att gå illa för (s) framöver.


Sosseledningen

Att Göran Persson kommer att stå partiet dyrt är vi många som insett länge, numer bryr han sig inte ens om att åka till SSU-kongressen.

Möjligen är datum redan bestämt då han ska bli bonde, någon annan förklaring kan i alla fall inte jag komma på..


3 svar till “SSU-kongress tydliggör sprickan inom partiet”

 1. Ehm, är det något svenskt riksdagsparti som har en ideologi förutom ”makten”?

  (S) uppdelning är som sagt lustig, vänsterflygeln verkar närmast stå en bit till vänster om Vänsterpartiet, medan högerflygeln sannolikt inte skulle vara ideologiskt(?) bortkomna på ett moderatmöte.
  Resultatet verkar närmast bli någon olycklig kompromiss som leder till ingen ideologi, inga idéer och inga handlingar. Förutom att försöka sitta still i båten och hoppas att folk utanför inte märker något..

 2. ”Resultatet verkar närmast bli någon olycklig kompromiss som leder till ingen ideologi, inga idéer och inga handlingar.”

  Ja. Sedan låter man broderskaparna yla om att de vill sända militär trupp till mellanöstern oavsett parternas tillåtelse.

  Det föreslåt inga andra..

  Men jag inser att folk är kloka nog för att inse detta, frågan är bara hur konsekvenserna kommer att se ut.

 3. Sossarnas enda chans är att släppa beroendet av V och satsa på en politik som är bejakande till marknadsekonomi och privat näringsverksamhet (som nästan undantagslöst är långt bättre samt mer sund än politisk dito) samt en hel del andra otidsenliga socialistiska positioner. Om inte, så har de knappast någon chans att komma tillbaka till makten igen på många många mandatperioder efter det att borgarna tagit makten nästa höst.

  Widar Andersson skrev väl ett DN debatt-inlägg helt nyligen om detta med att fritt utveckla en ny politik.

  Här förresten. (Var visst en metadebatt om rubriksättningen på denna artikel i DN, men det är ju nu en oväsentlig detalj.)