Cannabispreparat kan användas lagligt i Sverige – spisa inte Spice!


Ibland haglar nyheterna tätt. Igår läste man att M vill föra Sverige ännu närmare NATO. (Hur många millimeter återstår kan man fråga sig?) Den v-d-rv-rd-g-e Ariel Sharon har avlidit (Läs gärna Nathan Schactars kommentar i DN), Wolodarski skriver helt rätt att ”Edward Snowden har gjort sitt land en stor tjänst” och Thomas Hammarberg skriver på DN Debatt ”Så kan Europa bidra till att minska antalet tiggare”. Så kul att för en gångs skull kunna instämma i (en hel del) i dessa DN-journalisters artiklar. Och viktiga ämnen, som också diskuterats på denna blogg flera gånger (Sharon bara i förbigående i inlägg om Arafats död).

Jag inleder bloggdagen ändå med den första morgonnyheten på radions SvT klockan 8 – ökningen av användningen av syntetisk cannabis ”Spice” som det kallas. Man kan vänta sig att detta följs av debatt om legalisering. Kaliber klockan 12 idag ska handla om detta. Får se om tiden räcker till något annat inlägg idag.
Spice 2 imagesCAE73KQ2

På SvT:s nyhetssida kan man läsa ”2013 registrerade Giftinformationscentralen 236 fall där nätdrogen varit orsaken till vård, mot 96 fall 2012. Spice ger även allvarligare biverkningar än vanlig cannabis. Det vittnar flera experter om i Sveriges Radios Kaliber.” . I ett annat inlägg där framgår glädjande nog att ”Det blir allt vanligare att narkotika beställs på nätet och kommer in i landet via posten, men det är inte alltid det ses som ett fullbordat smugglingsbrott. Domstolarna dömer olika, men nu vill riksåklagaren skärpa synen på knarksmugglingsbrotten.”

Spice säljs vanligen under beteckningar som ”örtblandning” eller ”rökelse”, trots att den narkotiska verkan kommer från syntetiska droger. Trots blogginläggets titel så röker man spice. Spice saluförs under flera olika tilläggsbeteckningar, som spice silver, gold och diamond, Boom, Remix, Double Dutch, Vegas och light-versioner av Boom och Remix med olika styrka. Vissa av cannabinoiderna i Spice är förbjudna, men inte alla.

Kaliber rapporterar klockan 12 att 70 av 100 Spicesorter inte är förbjudna. Om jag förstår det rätt kan alltså det syntetiska, skadligare Spice vara lagligt! Spice har kraftigare negativa hälsoeffekter.

Den 18/12 skrev DN ”30 procent fler cannabisfall – på ett år”, på Maria Ungdoms öppenvårdsmottagning. Antalet avslöjade fall av cannabissmuggling har ökat kraftigt. Men Uruguay har som första land nyligen legaliserat tillverkning och användning av cannabis, liksom delstaten Colorado i USA, om än med vissa restriktioner. Då och då föreslås att cannabis bör legaliseras i Sverige, även av förment ansvariga politiska och andra organisationer. Jag tar nu åter upp frågan i denna blogg.

Man kan se den ökade användningen av cannabis som ett av uttrycken för att en stor del av vår ungdom är i en utsatt situation med mycket hög arbetslöshet. Det kan ses som ett symptom på stora brister i samhället, och även som en ökad professionalisering av narkotikakriminella organisationer. De allra flesta narkomaner i Sverige, USA och många andra länder, har börjat sitt drogbruk med cannabis, ej sällan i sin tur under alkoholpåverkan.

DN skrev 10/5 2013 att ”Centerns Ungdomsförbundet (CUF) anser att cannabis ska jämställas med alkohol med försäljning på Systembolaget eller motsvarande och en åldersgräns på”, sade CUF-ordförande Hanna Wagenius. 62 av 111 röstade ja, dvs. drygt hälften. Många i CUF påstås ha övertygats av argumenten om möjligheten att kontrollera det hela.
Kommentar: Detta är en ren chimär. Vem ska utöva kontrollen över vilka, när och hur? Cannabisplantor untitled

Fredrik Näslund, narkotikarotelns chef i Stockholm menaratt en legalisering av cannabis försvårar möjligheterna att upptäcka missbruk i tidigt skede. ”En legalisering skulle vara mycket oroväckande. Med den lagstiftning vi har i dag har vi poliser rätt att ta urinprov på ungdomar och visa svart på vitt för föräldrarna att deras barn har rökt cannabis. Det gör att vi kan få en reaktion från vuxenvärlden och vidta åtgärder.”

Bloggaren Anders Svensson skrev då ”Jag är alltså inte för legalisering av cannabis. Däremot är jag för att innehav för eget bruk ska avkriminaliseras.” Ändå skriver han korrekt ”Alla droger har skadeverkningar och innebär vissa problem. Så även cannabis (hasch och marijuana).

Förslaget ökar kraftigt möjlighet till illegal försäljning av cannabis och annan narkotika, liksom CUF:s förslag.
Illegal langning av alkohol till ungdom har ökat samtidigt som tillgängligheten till alkohol legalt har ökat. Ju fler cannabisanvändare desto större marknad även för de som vill sälja cannabis illegalt. Och det är avsevärt enklare att förvara och transportera cannabis än alkohol för illegal försäljning.

** Litet basfakta**
Europeiska centrat EMCDDA anger att 24 % av invånarna i EU-länderna har prövat cannabis, och 4 % den senaste månaden. I Sverige är siffrorna lägre, sannolikt delvis beroende på vår förhållandevis narkotikarestriktiva politik. USA rapporterar närmare hälften av den vuxna befolkningen att de använt narkotika (huvudsakligen cannabis) och närmare var tionde har gjort det under den senaste månaden. Enligt ESPAD-undersökningarna om alkohol- och drogvanor minskar andelen elever som anser att det kan vara farligt att röka cannabis, men 75 % anser att det är hälsofarligt.

Forskning, bland annat från Sverige, har visat att det finns ett klart samband mellan hur ofta man använt cannabis som ung och risken att insjukna i den mycket allvarliga sjukdomen schizofreni, som ofta är kronisk och medför arbetsoförmåga samt ökad risk för missbruk och kriminalitet samt ökad dödlighet enligt bland andra svenska studier, (där jag medverkat i ett par, är professor emeritus i alkohol- och drogforskning vid Stockholms universitet & KI).
* Långvarig cannabisrökning medför kraftigt förhöjd risk för olika skador på andningsorganen som bronkit, analogt med tobaksrök.
* Ruseffekterna innebär i bland annat selektiva störningar av kognitiva funktioner såsom minne, inlärning, motorisk förmåga, reaktionstid och uppmärksamhet.
* Studier visar att koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet och andra inlärningssvårigheter är vanligare hos barn vars mödrar rökte cannabis under graviditeten.
Cannabis ohälsa untitled

Detta innebär förstås inte alls att alla som provat cannabis får problem. Många provar bara ett fåtal gånger. Risken att fastna i missbruk är större för dem med psykosociala problem av olika slag. Detta innebär att den som vill vara solidariskt med utsatta människor måste stöda en restriktiv policy här. För en socialist borde ställningstagandet vara enkelt.

Forskning har visat att personers bedömning av sannolikheten för upptäckt är av stor betydelse för beteendet. Och risken för upptäckt av illegal verksamhet med cannabis är mindre om den får säljas på Systemet eller bäras omkring i byxfickan. Ur den synpunkten är förslaget om att kunna ”Drogtesta bilförare vid vägkanten” på Brännpunkt i SvD av Mikael Cederbratt (M), Anders Romelsjö (jag), professor och Jan Sandberg, NTF, 22/6 2011 rimligt.

I Svenska Dagbladet 10/6 2011 kan man läsa ”Om man vill att färre skall hamna i ett narkotikamissbruk bör man inte legalisera narkotika. Man kan välja att legalisera, med de konsekvenser det skulle få, men då bör man använda vettiga argument för sin sak. Att påstå att färre skulle börja, fler sluta och att kriminaliteten skulle minska framstår som ett rent tankefel” menar Jörgen Svidén, direktör för ECAD (European Cities Against Drugs). Han påpekar att ”Generellt finns en bred konsensus i Europa, liksom resten av världen, om att även cannabis fortsatt skall vara illegalt. Om man anser att det ligger något gott i att förhindra att unga människor hamnar i narkotikamissbruk, så är Sverige inte på efterkälken, utan ett föredöme. De länder i Europa som har störst problem med missbruk är de länder som har en mer tillåtande attityd till droger, främst cannabis.”

För att kunna jämföra drogerna måste man veta hur många som använder respektive drog och helst skall användarna, för att kunna renodla effekten av en specifik drog, enbart använda den drogen. Ett annat metodproblem vid jämförelse mellan droger är att livssituationen för användarna kan skilja sig markant och att detta andra vanor i sig kan bidra till ohälsa och skador. Det är svårt att renodla vad som är en effekt av drogen och vad som beror på livssituationen.

överdoseringsrisken är större för vissa droger, vilket kan leda till akuta dödsfall eller allvarliga medicinska komplikationer. Hög risk har heroin, alkohol och GHB. Andra drogers farlighet kan vara av mer långsiktig karaktär, däribland cannabis som efter ett långvarigt bruk kan orsaka olika allvarliga skador. En drog kan påverka på annat sätt än genom hälspeffekter. Exempelvis påverkar en alkoholmissbrukares sociala liv även de anhöriga. Dessutom kan andra komma till skada av alkoholens eller drogers effekter genom t ex våld eller trafikbrott. Av dessa skäl är det knappast möjligt att jämföra olika drogers farlighet.”

Det är viktigt ur folkhälsosynpunkt att inte legalisera bruk och innehav av cannabis. Den som vill skada ungdomen och öka sjukvårdskostnaderna kan argumentera för legalisering.


intressant.se, , , , , , , ,, , , , , , , , , , , ,

SvT 12/1 DN Stockhol 18.12DN Debatt 18/12DN 16/12SvT om Uruguays cannabislag Annarkia DN 10/5Centerpartist säger nej till legalisering BilderbloggEgon Frids blogg SvD Brännpunkt, SvidenDN 11/5 Bilderblogg 12/5 Svensson 10/5 DN Brännpunkt 22/6 2011 DN Debatt 13/3 Läkartidningen, Allebeck och medarbetare DN 14/3 EPHA:s pressmeddelande 16/10DN 16/10SvD 16/10 Expressen 16/10 AB 16/10 SvT 16/10SR 1610 DN 21/10 SvD 21/10

  4 comments for “Cannabispreparat kan användas lagligt i Sverige – spisa inte Spice!

 1. robert
  12 januari, 2014 at 15:42

  Har du sett Simpsons din text? din text får mig att tanka pa damen som skriker ”think of the children” i varje situation. En fråga ingen ställer ar om vilket som ar värre, att expremintera med cannabis under sin uppvaxt eller att bli tagen av polisen for det? Vad tror du ärligt kommer ha mest negativ inverkan på en lat oss säga en sjutton årings liv att han röker cannabis ett par gånger eller att han åker dit for narkotikabrott?
  Den Svenska narkotikapolitiken har inte ett piss med folkhälsa att gora, hade den gjort det hade vi haft humana lösningar så som sprututbyte och inte behandlat folk som brottslingar. Men i Sverige ska vi ha nollvision forstsår du något som varje tänkande individ förstår är totalt omöjligt att uppna, men det låter varan justitieminister sitta i radio och säga att det ar okej att vi har en dödlighet bland narkomaner som ar bra mycket hogre an något annat jämforbart land, for här testar mindre folk cannabis. Att sedan sitta och prata om folkhälsa medans hundratals dör for en ide som vi alla vet ar omöjlig det ar visst att värna om folkhälsan det.

  • 12 januari, 2014 at 21:49

   Risken för konsekvenser ökar bl.a. med antalet gånger man använt cannabis, men de finns de som rapporterar negativa konsekvenser fast de bara använt cannabis ett fåtal gånger. Ju mer ovanligt bruket är, desto mer selekterad är gruppen.

   De flesta som använt cannabis ett fåtal gånger rapporterar inga negativa konsekvenser, t.ex. i den stora undersökningen av drygt hundratusen ungdomar i ett trettiotal länder som jag arbetat med under hösten. Men vissa är känsligare än andra, och det finns faktorer som påverkar sannolikheten för både negativa konsekvenser och övergång till andra droger bland dem som använt ett fåtal gånger.

   Att åka fast för narkotikabrott är säkert kännbart, vare sig man använt ett fåtal eller fler gånger. För vissa kan det innebära att man upphör med sitt narkotikabruk och/eller narkotikarelaterade brottslighet.

 2. robert
  13 januari, 2014 at 04:07

  Men du svarade inte pa frågan ”att expremintera med cannabis under sin uppvaxt eller att bli tagen av polisen for det? Vad tror du ärligt kommer ha mest negativ inverkan på en lat oss säga en sjutton årings liv att han röker cannabis ett par gånger eller att han åker dit for narkotikabrott?” och snälla gateway teori den trodde jag åkte ut med samma badvatten som hash gör dig homosexuell.
  Vilka länder ar det kvar i världen där polisen kan stoppa vem som helst pa gatan och säga du ser påtänd ut du får folja med mig, att med tvångsmedel testa tusentals medborgare per år emot deras vilja och sen hävda det här maste vi fortsätta med for folkhälsans skull. Och lägg sen till den enorma delen av dom fallen dar det inte ens är tal om narkotikabruk utan rena trakkaserierna, ta killen som filmade ingripangdet i tunnelbanan for ett par ar sen ”ser du inte lite hög ut” ”radera filmen eller följ med”. Att polisen kan bete sig på det sattet borde skrämma livet ur fler folk an det gör, men Sverige ska bli narkotikafritt förstår du sen att vi har en bra mycket högre dödlighet bland narkomaner det spelar mindre roll för inslagen linje maste följas.
  återigen om folkhalsan hade varit målet hade vi haft sprututbyte och manniskor med missbruksproblem hade behandlats for den sjukdom dom faktiskt har, inte blivit trakasserade och behandlande som brottslingar.
  I Usa ar det nu en majoritet av folket som stödjer en legalisering, visst det kommer nog ske pa delstats nivå först men det kommer. I Sydamerika har vi ett flertal länder som har antingen i stort sett legaliserat eller är på god väg. Till och med Danmark och Finland har borjat röra sig men Sverige har kommer det ta tid. Svenska politiker tror ju på fullaste allvar att vi kan få ett narkotikafritt samhälle och med det målet ar ju varje snedsteg hur många liv det än kan rädda helgerån.

  • 13 januari, 2014 at 07:57

   Försökte svara på frågan. Att bli tagen och dömd för narkotikabrott är nog en mycket negativ upplevelse för de allra flesta, särskilt om det inte hänt förr. Men det kan bli en positiv väckarklocka för en bättre livsstil. Har sett det senare inte så sällan i arbetet som konsultläkare åt Transportstyrelsen vid bedömning av körkortsärenden. Trakasserier av polis kan väl ingen försvara. Å andra sidan är den upplevda risken för upptäckt en återhållande faktor.

Comments are closed.