Sossar nobbar trängselskatt?

Att högerregeringen och deras motsvarigheter i Stockholms Läns landsting har en minst sagt njugg inställning till stadens kollektivresenärer har vi redan sett exempel på.

Förslaget om höjda avgifter och en ny zonindelning drabbar dem som bor i krans-
kommunerna och det på ett ytterst dramatiskt sätt. Jag har tidigare skrivit och berättat – för oss som bor i Stockholms Län så har det nya högerstyret inneburit att kollektivresandet kommer att bli rejält mycket dyrare. Tidigare kostade en biljett mellan Nynäshamn och Märsta tjugo kronor, nu kommer zonsystemet att återinföras samtidigt som biljettpriset fördubblas, det innebär sannolikt att samma resa kommer att kosta hundra kronor. Vad detta innebär för en familj med tre barn är lätt att räkna ut.

Det är förvånande att högerregeringen väljer konflikt med socialdemokraterna i den här frågan. Rimligen borde både kollektivtrafiken och eventuella vägbyggen kunna få medel från trängselskatten. Räcker inte pengarna så får man väl höja trängselskatten rejält. Så här presenterar DN den debattartikel som Stockholms socialdemokrater skrivit:

DN: ”Carin Jämtin med s-kolleger: Vi upphör att stödja trängselskatten om inte staten tillskjuter pengar till Stockholms kollektivtrafik. Vi socialdemokrater tänker inte låta oss tas som gisslan för att införa en trängselskatt i Stockholm som går enbart till vägbyggen och som ökar klyftorna mellan trafikanter och mellan fattiga och rika. Framför allt ruckar vi inte på ett krav: för att trängselskatterna ska införas måste staten ställa upp med pengar till bättre kollektivtrafik. Annars måste riksdagen avvisa trängselskatten, skriver oppositionsborgarrådet Carin Jämtin och övriga s-politiker i regeringsutredaren Carl Cederschiölds referensgrupp för Stockholmsregionens trafikpolitik.”

Jag tillhör dem som flitigt utnyttjar kollektiva färdmedel. Det lilla besvär det innebär att hålla reda på buss- och tågtider uppvägs givetvis med frånvaron av utgifter för bilverkstäder, service, parkering och försäkringar. Men en viktig faktor är givetvis att det ska vara ekonomiskt försvarbart.

Enligt högerregeringens politik så kommer det nu att bli billigare att åka egen bil, och det är mycket men knappast något man kan kalla för en god miljöpolitik.

Det vi fått se fram till idag är avarter av politik, det verkar som man satt i system att försvåra och fördyra för dem med allra tunnast plånbok, och det till förmån för dem som har en välfylld sådan.

Tror man att detta ska leda till en förbättrad ekonomi och till en ökad företagsamhet så kommer det att sluta med ett gigantiskt politiskt magplask, ett magplask som kommer att hålla högeralliansen utanför regeringstaburetterna i många långa år. Och inte kommer jag att sörja dem…

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

[tags]Högerregeringen, Trängselskatt, Socialdemokraterna, Kollektivtrafik, Bussar, Pendeltåg, Tunnelbana, SL, Högerpolitik, Debatt, Bilism, Miljö, Stockholm, Politik[/tags]Nyligen.se

  2 comments for “Sossar nobbar trängselskatt?

 1. Leif Stenberg
  15 februari, 2007 at 11:12

  Vad skall vi säga som bor Södra Dalana där
  persontågen på järnvägen Borlänge -Sala- Uppsala där tågen i bästa fall går varannan timme? Inga statliga bidrag går till driften; i princip har inga standardhöjande investeringar gjorts sedan man la helsvetsad räls 1987. I Stockholms län har ju Banverket investerat ett antal miljarder de senast 10 åren. På Dalabanan investerades 2005 mindre än
  0,01 Miljard och så har det sett ut i många år. Ladda hem rapport i pdf format
  http://www.dalabanan.com/index.php?option=com_remository&Itemid=29&func=startdown&id=41

 2. Kurt
  15 februari, 2007 at 11:24

  Carl Cederschiölds förslag till trängselskatt kommer överhuvudtaget inte generera några intäkter, eftersom alla skall få dra av avgiften i deklarationen. Så det kommer inte att bli några pengar att fördela. Dessutom kommer ju inte heller trängseln att minska, möjligtvis kan polisen ha nytta av kamerorna. Det är talande att Göran Persson nu också får Sofieprisen i Norge, vår nuvarande regering har ju över huvudtaget ingen miljöpolitik. Nu senast avskaffades plötsligt Konverteringsstödet för att byta ut oljepannor.

Comments are closed.