Sossar fattar trögt eller ljuger bra..


Att EU enligt nuvarande konstitution redan har avgjort frågan om den nya konstitutionen genom Frankrikes nej bekymrar inte den sittande regeringen.

Eller också så är departementssekreterare Lars Danielssons agerande idag ett spel inför ridåerna..

Enligt ROD säger nämligen Lars Danielsson: ”- Regeringen lägger förslag om EU-grundlag. Att franska folket sade nej påverkar inte den svenska regeringens planer. På torsdag ska regeringen lägga fram det förslag om EU:s nya grundlag som riksdagen ska ta ställning till i höst.

Det meddelade statssekretare Lars Danielsson på måndagen…”

Juristerna i lagrådet ska granska förslaget och de ska vara klara till den 17:e juni berättar han vidare.

Men nu har frågan faktisk varit på remiss till lagrådet, justitiekanslern och JO. Jag läste om deras synpunkter i media förra veckan.

Och det framkom med all önskvärd tydlighet att det är långt ifrån säkert att det är lagligt att flytta över makt från vår riksdag till EU-parlamentet utan en grundlagsändring.

Men att få pisk både av de egna kvalificerade juristerna och dessutom av fransoserna är väl inget som bara går att tugga i sig och själva på en och samma dag.

Därför börjar nu den stora dementi-karusellen och somliga kommer att se ut som Pinocchio..

Att dessutom ett antal professorer i juridik sagt samma sak går ju inte att erkänna idag då politikerna står där med rumpan bar..

Läs Riksdag & Departement!


3 svar till “Sossar fattar trögt eller ljuger bra..”

  1. Jag vet inte om de ljuger men de är dåliga förlorare. Skitdåliga förlorare!

  2. Nej, det är högst tveksamt om vår grundlag tillåter överlåtande av folkets makt till en överordnad instans som folket inte har direkt inflytande över, men än sen, numer är ju lagar inte så viktiga, tycker våra beslutande. Har man bara majoritet i riksdagen för något så kan man ju strunta i grundlagen och måste det till två beslut med mellanliggande val, kan man ju alltid ta det andra beslutet i efterskott.

    Förra gången grundlagen ändrades, från treåriga regeringsperioder till fyraåriga, för inte så länge sedan, valde svenska folket plötsligt till en fyraårig riksdag, trots att endast ett beslut om ändringen tagits, det strax före valet, om jag inte missminner mig (rätta mig om jag har fel). Man resonerade tydligen som så att direkt efter valet tar vi det andra beslutet, och då spelar det ju inte så stor roll att det inte borde träda i kraft förrän vid nästa val, tre år senare alltså.
    Det är högst tveksamt om förfarandet kan sägas ha varit i överensstämmelse med grundlagen.

  3. En domstol som hade rätt att bestraffa brott mot konstitutionen kanske vi behöver..