SkatteparadisEtt dussintal journalister i International Consortium of Ivestigate Journalism (ICIJ) har publicerat den första stora rapporten om skattaparadis efter att ha kommit över en källa med 2,5 miljoner filer med uppgifter från mer än 120.000 offshorebolag, truster, politiker, industriföreträdare och främst mycket rika människor världen över från mer än 170 länder. De inkluderar amerikanska läkare och tandläkare, greker samt familjer och medarbetare till en lång rad despoter, Wall Street bedragare, Östeuropa och indonesiska miljardärer, ryska företagsledare och internationella vapenhandlare – fins bland människor som rör sig i de fina salongerna och porträtteras i exklusiva magazines. De framträder ändå som en grupp kriminella bland de högt räknade 0,01 % rikaste (700 000 personer) i världen. Och de är ju det. Dels har de gjort en formellt kriminell handling, och dels har pengarna främst arbetats ihop av andra. Det sist nämnda är inte kriminellt under nuvarande lagstiftning, men en essens i kapitalismen. Detta gäller även de mycket rika som inte har pengar i skatteparadis.

Mycket rika människor bör kanske betraktas med misstänksamhet eller som parias a priori i en värld med bättre samhällsmoral än dagens? I Frankrike leder det till regeringskris då budgetministern tillhör skattesmitargruppen. Och i Sverige tillåter vi att hundratals miljoner av skattepengar hamnar i skatteparadis via privata bolag inom vård, skola och omsorg, samtidigt som välfärden försämras. Vårt nuvarande demokratiska system är otillräckligt!

Data-materialet är mycket stort, 160 gånger större än de dokument som läckte ut från USA:s regering till Wikileaks. Det har bearbetats av 86 journalister från 46 länder, däribland journalister från kända tidningar som The Guardian och BBC i Storbritannien, Le Monde i Frankrike, Süddeutsche Zeitung och Norddeutscher Rundfunk i Tyskland, Washington Post, Canadian Broadcasting Corporation (CBC).

I rapporten nämner man en studie av James S. Henry, tidigare chefsekonom på McKinsey & Company, som uppskattar att förmögna individer har mellan 21 och 32 biljoner dollar privata finansiella förmögenheten undanstoppad i offshore skatteparadis. Detta motsvarar ungefär storleken på amerikanska och japanska ekonomierna tillsammans.Detta motsvarar mellan 1/3 och hälften av världens BNP på 69 biljoner dollar. Och då medtar man inte andra placeringar av rika som guld, egendomar, lyxjakter under främmande flagg mm.
Kapitalistiska pyramiden imagesCAFVRVSE

Även när världsekonomin gått dåligt så har ”offshore-skatteparadisvärlden” fortsatt att växa, säger Henry, som är styrelseledamot i Tax Justice Network, ett internationellt forsknings -och policygrupp som är kritisk till offshore skatteparadis. Hans studier visar bl.a. att de tillgångar som förvaltas av världens 50 största ”privata banker” – som ofta använder offshore skatteparadis för att betjäna sina ”high net worth” kunder – ökade från $ 5,4 under 2005 till mer än 12 biljoner dollar år 2010.

Varför tillåter USA,EU och Sverige detta lurendrejeri-system, väl beskrivet i John Perkins bok ”Confessions of an economic hitman”, som beskriver den bedrägliga miljön och de bedrägliga metoderna utifrån omfattande egna erfarenheter.
Perkins 200px-Confessions_of_An_Economic_Hitman_Cover

Och de ekonomiska skillnaderna i världen har ökat Enligt färska Hurun Global Rich List kan världen gläda sig åt en ökning med 83 nya dollarmiljardärer (+6 %), dvs privatpersoner som äger minst motsvarande 6 500 000 000 kronor. Tillsammans hade dessa 1 453 dollarmiljardärer en förmögenhet på 5,5 biljoner dollar, dvs motsvarande 36 000 000 000 000 kronor. Detta är lika mycket som bruttonationalprodukten i Kina, där det bor minst 1 200 000 000 människor, och knappt 10 procent av BNP i världen. Sverige kan med stolthet glädja sig åt en placering på platserna 18,19 och 90 bland de 100 främsta. Hela 10 % var kvinnor. Flest miljardärer, 409 st (28 %) fanns i USA följt av Kina med 317 st (22 %). Rikedomarna för de 10 rikaste individerna ökade med 22 % förra året, motsvarande 250 miljoner dollar/dag (c:a 1 600 000 000 kr/dag). Och antalet som äger motsvarande minst 10 miljarder kronor ökade från 83 till 108 individer – med 30 %.

Enligt gemensamma beräkningar av Världsbanken, WHO, UNDP, UNESCO m.fl. 1998 skulle man med en satsning på ytterligare 80 miljarder US Dollar årligen, dvs. 800 miljarder totalt, under 10 år kunna ge alla jordens invånare basal sjukvård, basal utbildning, bra vattenförsörjning och bra sanitära förhållanden (Implementing the 20/20 Initiative: Achieving Universal Access to Basic Social Services, 1998). (www.unicef.org/ceecis/pub_implement2020_en.pdf). Toussaint & Millet nämner i sin utmärkta bok ”Debt the IMF and the World Bank” att dessa 800 miljarder US Dollar motsvarar 20 % av tillgångarna på 4 400 US Dollar för de 1 125 dollarmiljardärerna år 2007 enligt Forbes Magazine, mars 2008. En engångsskatt på 20 % för dollarmiljardärerna skulle varit tillräckligt! Som framgår ovan har tillgångarna ökat särskilt mycket för de allra rikaste i världen, vilket medför att %-talet idag blir mindre än 20 %.

Kapitalism nej tack untitled

Förslag
1. Förbjud omgående dessa skatteparadis!
2. Ökar beskattningen kraftigt av världens rikaste, låt säga de med en förmögenhet över 10 miljarder dollar.
3. Använd pengarna för att ge alla människor på jorden tillgång till bra vatten, sanitet, utbildning, bra hälso- och sjukvård, acceptabel mat och bostad.


intressant.se, , , ,, ,
, , , , , ,, , , , , , ,, ,

ICIJ:s rapport DN 4/4 SvD 4/4 Ab 2/4

Hurun Report Intervju med Noam Chomsky Data från VärldsbankenDN 2/3 Dokument utifrån USA-bloggen DN 13/2 DN 2 13/2SvD Expressen 13/2 Ab 13/2Annarkia Clartes Kinannummer Ab 17/1 Kritikerstorm mot Janne Josefsson DN antal miljardärer i Sverige Old Wolf-bloggen Anders Lindberg i Ab 17/1 DN 17/1 DN 18/1 Erik Helmersson DN 7/11 DN 8/11 SvD AB Expressen SvT SR Stiglitz i SvD 4/11Wolodarski i DN 4/11 DN1 17/10DN 2 17/10 DN 3 17/10DN 4 17/10DN 5 1/10 DN 6 17/10 SvD 17/10 SvD om USA-valetAftonbladet 17/10
AB 17/10Expressen 17/10SvT 17/10 SR 17/10 SvT Rapport 24/9 SvD 26/9 Equality Trust SvT Rapport 24/9 kl 19.30 DN Debatt 24/9 Lena Sommestads blogg 24/9 DN recension Rapport 23/9 Dagens Industri 18/9 DN15/3 DN 20/9 recension av Nina Björks bok
SvD
Occupy Wall Street 4/9


Ett svar till “Skatteparadis”

  1. Förslagen är dessvärre på förväg dömda att misslyckas. Dels kommer skatter att kringgås (de rikaste står inte ens med på diverse listor över världens rikaste som publiceras årligen) dels kommer medel som samlas in rinna ut i sanden till lite nytta. Det är inte kapitalet i sig, dvs den hittills insamlade kapitalet som ger kapitalisterna makten utan den oavbrutna kapitaltillströmingen som möjliggör samhällets omformning på kapitalisternas (verkliga makthavarnas?) villkor vilket i sin tur görs genom skapandet av oligopol av ett fåtal multinationella företag som ofta är korsägda och vilka i sin tur får genom lobbying skräddarsydda lagar som ser till all konkurrens sopas undan.

    Det största problemet är asymmetrin i den demokratiska processen, ”den osynliga handen”. Demokratin så som den ser ut idag låter oss rösta på vilka vi vill med de vi röstar på utsätts för lobbying bara från den ena sidan som är finansiellt och organisationsmässigt väsentligt bättre situerad. Några strukturer som skulle bringa jämvikt tillåts inte. Se bara hur det gick med löntagarfonderna som drogs tillbaks direkt efter mordet på Palme.