Ska försvarsmakten sabotera det svenska folkets grundlagsstadgade rättigheter?

Tord Björk, Aktivister för fred har skrivit denna viktiga artikel.Aktivister för fred-
Ingår det i regeringens uppdrag till försvarsmakten att de aktivt ska sabotera det svenska folkets grundlagsstadgade rättigheter?
Som jag upptäcker i södra Frankrike kl 21.45. Ett utdrag kan Du läsa nedan.

Aurora 17 170916 Bild 1 allatillgoteborgaurora16sept2017

Fredsrörelsen låter sig inte tystas.
Tillsammans är vi starka.
Alla till Göteborg imorgon!


Stöd demonstrationen: pg 84 72 97-9 eller Swish 123 352 70 41.
redsaktionmotaurora17planerasigoteborg8sept2017.png

För en vecka sedan, 8 september 2017, publicerade Göteborgsposten en artikel om att en fredsaktion mot Aurora 17 planeras nu i helgen 15-18 september 2017 i Göteborg.

Redan i ingressen går följande att läsa:

”Vi är väldigt oroliga över den stora upptrappningen med krigshets och krigsretorik.”

/Karin Utas Carlsson, Stoppa Aurora
Göteborgsposten, 8 september 2017

Kommunikationschefen för Aurora 17, Richard Wissman, sade då att det är positivt med motdemonstration:

”Att demonstrera för sin åsikt i Sverige är fantastiskt.”

Richard Wissman, Kommunikationschef för Aurora 17
Göteborgsposten, 8 september 2017

Demonstrations-, mötes- och yttrandefriheterna är inskrivna i svensk grundlag och värnas utanför landet av t.ex. FN. Fredsaktionen och demonstrationen mot Aurora 17 som hålls i Göteborg i helgen är därigenom helt i sin ordning.

Dessa två grundlagsstadgade friheter innebär att ingen ska utsättas för eller ens riskera att utsättas för ett ingripande från statsmakten för sina åsikter och för sina aktioner för att uttrycka och visa sina åsikter på gator och torg.

Inför Aurora 17 har vi dock kunnat läsa och höra hur fredsrörelsen misstänkliggjorts, misskrediterats och varnats för. Dessutom har hot uttalats mot fredsrörelsen.

Aurora 17 Bild 2 170916

6 maj 2017 publicerade Mikael Holmström i Dagens Nyheter en artikel där svenska fredsrörelsen påstods vara agenter för främmande makt. Artikeln inleds med en varning från försvarsminister Peter Hultqvist om att ”det pågår rysk desinformation mot Sveriges största försvarsövning Aurora som genomförs i höst”. Hultqvist fortsätter:

”Jag ser redan hur desinformationen omkring vår övning har börjat. Man säger att det är en NATO-övning. Med det är ingen NATO-övning. Vi har bjudit in de som deltar.”
Kommentar:Arrangörerna för protester mot Aurora 17 har noga påpekat att Nato inte deltar i övningen, däremot Nato-länder, inklusive USA som helt dominerar Nato. Däremot tycks Nato-chefen Jens Stoltenberg mena att Nato deltar ”Bra att vi övar tillsammans” SvT

I samband med den artikeln publicerade Aktivister för fred ett uttalande:

”En lång rad svenska fredsaktivister och organisationer som verkar för fred pekas återigen ut som ryska agenter av en representant för den svenska staten.

Som vid alla tidigare fall där detta gjorts, ges inget bevis för anklagelsen.

Idag räcker det att verka för fred för att svenska staten ska peka ut dig och din organisation som agent för främmande makt och interlokutör för påstådd rysk desinformation.

Alla deltagande nationer som sänder förband till övningen – utom Sverige och Finland – är NATO-medlemmar. Hultqvist ägnar sig åt hårklyveri för att misstänkliggöra den svenska fredsrörelsen.

Det är anmärkningsvärt att representanter för svenska staten och Sveriges militär kastar dylika anklagelser mot sina egna medborgare.”

Försvarsminister Hultqvist och överbefälhavare Micael Bydén följde några dagar senare (15 maj 2017) upp med att i DN Debatt till och med hota fredsrörselen:
”Påverkans- och informationsoperationer är en realitet i dagens säkerhetspolitiska miljö. Risken att sådana händelser kan ske i anslutning till Aurora 17 är uppenbar. Syftet kan vara att sprida en felaktig bild av övningens syfte och inriktning, att skapa oro hos allmänheten och underminera förtroendet för våra myndigheter. Sådan aktivitet kommer att bemötas. Försvarsmaktens uppgift är att skydda svensk handlingsfrihet inför politisk, militär eller annan påtryckning. Sverige ska kunna försvaras mot incidenter eller väpnat angrepp. Kränkningar av territoriet ska kunna upptäckas och avvisas. Vårt lands rättigheter i förhållande till internationell rätt ska värnas.”

Under senare tid har vi läst att Sverige hotats av USA för att vi inte ska skriva under FN:s deklaration mot kärnvapen. Dessa påtryckningar från främmande makt har lett till att Sveriges regering valt att tillsätta en utredning framför att värna om vårt lands självständighet samt rättigheter i förhållande till internationell rätt.

I artikeln i Göteborgsposten från 8 september 2017 bemöter Karin Utas artiklarna i Dagens Nyheter och DN Debatt från maj 2017. Hon säger:

”Man förbereder för krig i och med att man har krigsspel här. Vi är väldigt oroliga över den stora upptrappningen med krigshets och krigsretorik. Vi talar mycket om hur aggressivt Ryssland är, men inte över hur aggressivt Nato är. Det är uppenbart att vi håller på att förlora den lilla alliansfrihet vi har och det här är väldigt, väldigt allvarligt…
… Sverige har alltid varit emot kärnvapen, men nu håller regeringen på att backa ifrån att skriva under det internationella avtalet med förbud mot kärnvapen när de talar om att utreda vad det betyder.”

Försvarsanställda försökte sabotera demonstration.
Fouad Youcefi och Axel Håkansson, SVT Väst, 15 september 2017

Idag (15 september 2017) rapporterar SVT Väst att minst ett 20-tal anställda vid Försvarsmakten och inom Hemvärnet har deltagit i ett försök att motarbeta en demonstration mot Aurora 17.
De uppges ha följt en uppmaning på Facebook om att motarbeta en insamling för den demonstration mot Aurora 17 som hålls i i Göteborg imorgon. Det är en demonstration där partipolitiskt obundna organisationer ingår tillsammans med partier som både är inom och utanför den parlamentariska processen. Uppmaningen, som spreds bland många försvarsintresserade, uppmanade till att skänka en krona till insamlingen via betaltjänsten. Eftersom banken tar ut två kronor i avgift för varje Swish-överföring så skulle insamlingen på så sätt gå back ekonomiskt.

Försvarsmakten säger till SVT att det inte är okej att försvåra för människor som vill utöva sin rätt till demokratiska uttryck. Samtidigt poängterar de att personalärenden behöver prövas individuellt.
Aurora 17 Bild 3
forsvarsmaktensuppdrag.png

På frågan om vad försvarsmakten bör göra åt saken svarar en representant för en av deltagarna i lördagens demonstration, Sanna Ghotbi (FI), att:

”Jag tycker de ska uppmana sina anställda att inte sätta stopp för fredliga protester. Det är en rättighet vi har i det här landet. Det handlar om yttrandefrihet, mötesfrihet och demonstrationsfrihet. Jag tycker det här är ett jättestort problem och det behöver man verkligen ta itu med.”

Med hänsyn till den förda retoriken från statsanställda och dagens avslöjande om försök av försvarsanställda och andra att aktivt motarbeta demonstrationen mot Aurora 17 anser Aktivister för fred att det är på sin plats att dessutom kräva att Sveriges regering och Sveriges riksdag svarar på följande fråga:

Ingår det i försvarsmaktens (inkl. hemvärnets) uppdrag, som även omfattar att arbeta för att främja demokrati, att aktivt agera för att sabotera det svenska folkets grundlagsstadgade rättigheter?

  1 comment for “Ska försvarsmakten sabotera det svenska folkets grundlagsstadgade rättigheter?

 1. 17 september, 2017 at 12:10

  Expressen skriver (http://www.expressen.se/gt/forsvarsanstallda-saboterar-anti-natodemonstration/) :

  Anställda inom Försvarsmakten har hörsammat en uppmaning att sabotera ekonomin för organisationen som demonstrerar mot försvarsövningen Aurora 17.
  Det avslöjar SVT Väst.
  Minst ett 20-tal försvarsanställda ska ha gjort kostsamma insättningar hos arrangörerna med meddelanden som ”Idioter” och ”Stolt officer”.
  Det är arrangörerna bakom lördagens demonstration i Göteborg som fått små insättningar om en krona på sitt Swish-konto efter en uppmaning att sabotera arrangörernas ekonom på Facebook.
  För varje insättning har arrangörerna fått betala det dubbla.
  Och SVT Väst, som tagit del av en lista över namn och telefonnummer på de som skickat enbart en krona till arrangörerna, uppger att minst ett tjugotal är anställda vid Försvarsmakten eller Hemvärnet.
  Insättningarna kan kopplas till en kampanj mot arrangörerna som drivs på sociala medier, både på Facebook och Twitter.
  ”Idioter, Lyft blicken!”
  – Det är pengar som ska gå till att trycka affischer, betala för resor för människor som vill komma och demonstrera med och sådana saker, säger en av arrangörerna, Sanna Ghotbi (FI), till SVT Väst som också varit i kontakt med flera av de som gjort insättningarna.
  Flera av de anställda ska också ha skrivit meddelanden i anslutning till inbetalningarna som ”mvh stolt officer”., ”Idioter, Lyft blicken!” och ”Stöd Aurora”
  – Det var en kul grej via Facebook, säger en officer till SVT.
  – Jag skickade inte pengarna som officer och försvarsanställd utan som privatperson, säger en annan.

Comments are closed.