Självmål av PJ Anders Linder i SvD idag!


För ”när inte huvet är med så kan det mesta gå på sned..”


PJ Anders Linder, SvD

I dagens innerspalt skriver han om en brant backe i Jönköping. Det är halkigt där på vintrarna så han applåderar ett förslag om värmeslingor. Sedan halkar han, som på en dold isfläck, in på hur det fungerar i Stockholm..

PJ: ”Frågan man ställer sig är varför inte metoden används i mycket större utsträckning. Göteborgsbacken är inte precis den enda vägsträcka som ställer till problem om vintrarna, och än mer angeläget borde det vara att göra trottoarer och gågator isfria. Alla som under senare år har försökt ta sig fram på en oskottad Stockholmstrottoar vet vad jag talar om. För dem som ska köra barnvagn eller är gamla och har svårt att gå kan snöfall betyda rena husarresten. I ett burget samhälle med kalla vintrar borde uppvärmda gatumiljöer vara en självklarhet. Vad annars ska staten ägna sig åt?”

Nu råkar det vara den borgerliga politiken som sett till att snöröjningen fungerar så illa som den gör idag i Stockholm.

Förr var det staden själv som skötte den med hjälp av inhyrt folk vid massivt snöfall.

Det innebar undantagslöst att alla inner-stadens trottoarer var plogade när folk skulle till jobbet. För plogningen satte igång direkt då snön började falla..

Idag ligger det på ett antal underentrepre-nörer som slåss om att lämna det billigaste anbudet, vilket får till följd att trottoarerna är oplogade och att det är omöjligt för barnvagnar och gamla att ta sig fram.

V E C K O V I S !

Men så plötsligt får PJ en snilleblixt!

”- Varför inte låta staten fixa det..?”

”- Vad annars ska staten ägna sig åt..?”

Stackars, stackars PJ.. Kan inte SvD anställa någon som läser vad han skriver innan de trycker blaskan..?

Nu när moderaterna i Stockholm kon-kurrensutsatt snöröjningen så är PJ missnöjd..

Och när staten konkurrensutsatt el-produktion och distribution så anser PJ att staten ska återta makten..

Nu kommer inte PJ att få komma på Timbros frukostmöten på ett tag.. :-)

Läs PJ:s spalt i SvD!


3 svar till “Självmål av PJ Anders Linder i SvD idag!”

  1. Jag kan inte tycka annat än att PJ verkar tämligen förvirrad. Först ylar högern om att konkurrensutsätta och sedan när samhället gör det ylar de på staten. Och värmeslingor i trottoarerna i Stockholm? Det var kul. Hur många kärnkraftverk skulle vi behöva runt stan då?

  2. Ja det var ett rätt förvånande ledarstick. Jag noterade bara att högern ville släppa ut smöröjningen till marknaden och nu är de missnöjda och vill att staten ska ta hand om det. Inte ens STADEN duger längre.. :-)

    Intressant utveckling..