”Sila terrorister och svälja vapen”=bedriva terrorism och bruka vapen


Första delen av titeln på blogginlägget ovan kommer från en artikel i Dagens Nyheter 21/7, och är en översättning (av DN) av en artikel i New York Times av den kände borgerlige, konservative kommentatorn och författaren Nicholas D Kristof. Den förtjänar att läsas och diskuteras tycker jag. Frågan om terrorism aktualiseras av att det igår var 2 år efter massakern Utöya i Norge och av att EU beslöt att terroriststämpla Hizbollahs militära gren.

Kristof skriver ”Vanligt vapenvåld kostar 1 200 gånger fler amerikanska liv än terrorism. Ändå läggs oändligt mycket mer resurser på att stävja det sistnämnda. När det gäller säkerhetsfrågor måste vi amerikaner tänka om. Vi är villiga att bära alla bördor och betala vilket pris som helst för att sätta krokben för terrorister som ropar ”Allahu akbar” (”Gud är stor”) och lägger ut bomber. Men vi är inte villiga att vidta de minsta åtgärder för att bekämpa en annan sorts terrorism – vanligt vapenvåld i klassrum (min kursivering), på biografer och i stadskärnor som kräver 1 200 gånger så många amerikanska liv.”
Han nämner sedan om massakern i skolan i Sandy Hook i Connecticut och skriver vidare ”Men trots stöd från 91 procent av väljarna i en opinionsundersökning i slutet av mars och början av april avvisade kongressen förslaget om personkontroller. Nu har den politiska drivkraften för att minska masskjutningar ebbat ut – tills nästa slakt inträffar.”
Frihetsgudinna gråter bild

”Under tiden har våra nationella ledare varit alldeles ifrån sig över Edward Snowden och hans läckor rörande National Security Agencys övervakning av – tja, allting”…” en underrättelseapparat där 1,4 miljoner personer (till helt nyligen också Snowden själv) har laglig tillgång till ”topphemliga” uppgifter. Det är mer än dubbelt så många som bor i huvudstaden Washington med omnejd (District of Columbia).” Enligt Washington Post har staten efter 9/11 har byggt kontorsutrymmen som motsvarar 22 byggnader av Capitoliums (kongressens) storlek.

”Sedan 9/11 har USA lagt ner 8 000 miljarder dollar på militär och inrikes säkerhet, enligt ett forskningsinstitut som arbetar för större transparens i statens utgifter. Det är närmare 70 000 dollar för varje amerikanskt hushåll. En del av pengarna har antagligen bidragit till att avvärja terroristattacker (även om de belopp som har gått till Irak och Afghanistan kan ha ökat riskerna).”

Men Kristof försvarar uttryckligen detta, även om han tror att USA lagt ut för stora resurser. Han påpekar ändå ”Terrorismen har krävt i genomsnitt 23 amerikanska liv om året sedan 2005, de flesta i utlandet – och antalet har minskat. Fler amerikaner dör därför att de hamnar under vältande tv-apparater och andra tunga föremål än till följd av terrorism. Dubbelt så många dör varje år av bi- eller getingstick. Och 15 gånger så många dör för att de faller ner från stegar. Över 30 000 personer varje år dör av skador orsakade av vapen, i självmord, mord och olyckor. Amerikanska barn löper 13 gånger större risk att dödas av vapen än barn i andra industriländer.”

Några korta kommentarer då jag tycker att Kristof ”missat” väsentliga förhållanden:
1. ”Kampen mot terrorismen” har inte som främsta mål att bekämpa al-Qaida och al-Qaidaliknande terorrism utan att öka USA:s kontroll över naturtillgångar, resurser och över länder som är alltför självständiga. Därför krigen mot Afghanistan, Irak, Libyen (via NATO och FN-misstag) och nu Syrien. Därför den kraftiga ökade militärbudgeten, upprustningen av kärnvapen och de nya militärbaserna, inte minst i Afrika och runt Kina. Därför NSA och Prism.
2. Minskningen av demokratin är en del av detta. (Se expresident Carters bedömning att det är tveksamt om USA har demokrati i gårdagens blogginlägg). USA:s statsförvaltning tillgodoser inte intressena hos det amerikanska folket utan hos en liten, liten klick storkapitalister. Massmedia och nyhetsförmedlingen är väsentligen i händerna på dessa. I ägde 6 bolag 90 % av mediamarknaden år 2011, jämfört med 50 bolag år 1983. De sex bolagen är General Electric (NBC, Universal), Newscorp (Fox & Wall Street Journal), Disney, Viacom (Paramount & MTV) och Time Warner (CNN, Time, Warner Brothers) och CBS. Ideologiproduktion och ideologisk krigföring är viktig, och i fråga om terrorismen har USA:s massmedia gjort en insats med bravur, trots viss reservation av Kristof.

3. Vad är terrorism? Kristof skriver intressant nog ”en annan sorts terrorism – vanligt vapenvåld i klassrum”, dvs markerar en mindre snäv syn på terrorism än den vanliga. Men han nämner inte USA:s statsterrorism t.ex.: Dödandet av oskyldiga människor runtom i världen utan rättegång med drönare, av president Obama – en starkt misstänkt massmördare och krigsförbrytare. Kan inte Guantanamo ses som ett uttryck för terrorism? Och CIA:s alla mord och mordförsök på politiska ledare, alla de statskupper som USA stött på demokratiskt valda eller eljest erkända regeringar. Stöd och uppbyggnad av dödsskvadroner i Honduras, Chile och flera andra länder på USA:s ”bakgård”, som var/är en erkänd beteckning, ideologiskt initialt replierande å Monroedoktrinen, som utfärdades 1823 av USA:s president James Monroe. Noam Chomsky kunde nyligen på goda grunder beteckna USA:s statsförvaltning som världens främsta terrorist (se länk).
Drönare 8usa

4. Vad är terrorism 2? I blogginlägget 21/5 återger jag en analys av terrorismbegreppet av Michael Brenner professor i International Affairs vid universitet Pittsburg, USA. Jag återger ett utdrag. En aspekt av ”terror” avser en strategi för att uppnå politiska syften, en strategi med två uttrycksformer: en rebellgrupp försöker störta en befintlig regering eller en regering eller ockupant som försöka undertrycka en oppositionsrörelse. Båda har målet att angripa civila med våldsamma medel. Denna taktik har ett dubbelt syfte. Först att utså rädsla bland befolkningen så att den kommer att vidta olika åtgärder mot angriparen med den önskade effekten är att urholka tilltron till att myndigheterna kan ge trygghet och stabilitet.

Detta har varit logiken bakom terrorismen som strategi på många ställen: bland annat i Irak, Afghanistan, Vietnam, Somalia, Iran, Kashmir och Sri Lanka. Å andra sidan kan myndigheten som har makten använder våld för att straffa civilbefolkningen om den ses som tillmötesgående mot de upproriska. Detta syftar till att skrämma och få fram budskapet att om upprorsmännen slår sig ihop med med civila riskerar dessa att bli offer. Detta mönster har varit tydligt i USA:s ockupation och åtgärder mot uppror i Irak, Afghanistan, Pakistan, Jemen och Somalia samt massivt i Vietnam.

USA har i denna mening bedrivit terror i alla dessa länder.
Definitionerna av terror som Washington gör är betydligt mer tvetydig. USA:s regering har stiftat lagar (t.ex. Patriot Act, Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), National Defense Authorization Act (NDAA) som är grundade på breda formuleringar av vad som utgör terroristhandlingar. De inkluderar kategorin medhjälp till terrorism.

Dessa lagparagrafer är så löst eller allmänt formulerade att rent praktiskt är en terrorist någon som myndigheterna vill kalla en terrorist.

5. USA:s utrikespolitik göder al-Qaida och talibanerna!Genom USA:s brutala utrikespolitik och krig, med tortyr, massdödande av oskyldiga civila, förstörelse av landet (se Irak) underlättas uppenbarligen rekryteringen till al-Qaida och talibanerna. Före USA:s anfallskrig mot Irak fanns inte al-Qaida där, nu utgör Iraks al-Qaidagren utgångspunkt för al-Nosra. Och talibanerna är sedan åratal åter en dominerande kraft i Afghanistan. (Jag har all anledning att sätta tilltro till uppgifterna från en läkare i Kabul att USA i lönndom fraktar talibaner med fly i Afghanistan. Det handlar om ett visst, ömsesidigt beroende).

6. Fokus i kampen mot terorrismen är i Syrien – och USA:s politik stärker al-Qaida där.
Det är väl belagt sedan länge att al-Qaidaassocierade al-Nosra-fronten är en stark, kanske den starkaste rebellgruppen i Syrien. Talibanerna har sänt dit hundrtals man nyligen enligt vissa pressuppgifter. Kampen mot dem förs främst av den syriska regeringen. Vad gör då USA (och EU). Jo, man beslutar att officiellt sända mer vapen till rebeller i Syrien. Oavsett om de hamnar direkt i händerna på al-Nosra eller hos en annan rebellgrupp försvagar detta kampen mot terrorismen.

Är inte detta sista spiken i likkistan för tron på att USA:s regering bedriver ”kamp mot terrorismen”?


i Andra om: , ,, , , , , , , , , ,

DN 21/7 DN 22/7 2 år efter Utöya DN 22/7 EU terroriststämplar HizbollahNoam Chomsky på GlobalresearchBönerna från Guantanamo DN 20/7 Bakom spakarna i USA:s drönarkrig DN 15/7 SvD Sverige hjälper USADN 2 22/7 EU terrorstämplar Hizbollah (ej USA) M Brenner i CounterpunchAnna-Lena Lodenius Sveriges Radio 18/7 Syriens regering kräver FN-utredningDN 11/7 BBC – Rebeller använder gas?Resuters – rebellerna använder gas? Oppositionsledare avgårDaily Star Homs DN 18/7 Sveriges Radio International Syriensolidaritet France24Abna Daily Star Konflikt 22/3 Konflikt 22/5 DN Brennan SvD GuardianDN 4/12 Wolodarski i DN 4/11 Scoop Nya ZeelandNyhetsbanken 18/1 Guardian 17/12 Bureau of Investigative Journalism Express Tribune 12/8 2011 Democracy Now 15/3 2012 The Atlantic 24/10 2012 DN 16/12 Afghanistan.nu Undersökningen i USA Rapport om drönare SvT AB 16/12Expressen USA-bloggen Anders Svenssons bloggAH Rudberg SvD 15/12Guardian om USA:s barnamord Military Times Antawar blog Kära Tomten Hemlycka DN 4/10 DN 1/10 Blodig attack mot NATO i Afghanistan DN 21/8 DN 1/10 Drönare från USA dödar DN om kvinnor i KabulFIB-K om AfghanistanveckanSvD 1/10Expressen 1/10
Aftonbladet
Sveriges Radio
DN:s huvudledare 19/8 AB Guillou 19/8 SvD SvT Expressen Afghanistansolidaritet

  2 comments for “”Sila terrorister och svälja vapen”=bedriva terrorism och bruka vapen

  1. 23 juli, 2013 at 19:21

    Guardians artikel styrker min bedömning ”Washington gets explicit: its ’war on terror’ is permanent. Senior Obama officials tell the US Senate: the ’war’, in limitless form, will continue for ’at least’ another decade – or two.” (http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2013/may/17/endless-war-on-terror-obama)

    Man avser inte att ”besegra terrorismen” utan har den lögnaktiga kampen mot terrorismen – som innebär samarbete och stöd till annan terrorism, liksom fortsatt egen terrorism” som en förevänding/täckmantel för sin aggressiva och odemokratiska utrikespolitik.

  2. Peter Grafström
    23 juli, 2013 at 22:11

    A propos detta med massskjutningar i skolor och arbetsplatser i USA. Det påstås av en del debattörer att det mycket ofta är frågan om kraftigt medicinerade individer som blir mer våldsbenägna på grund av medicinen. Myndigheterna försöker återkommande avväpna allmänheten med hänvisning till såna fall. En opinionsbildare som är associerad med Teapartyrörelsen har den originella uppfattningen att han i stället vill avväpna polisen och låta medborgargarden skipa rätt och försvara polisen. Han hänvisar till Carroll Quigleys historik över vapenteknologí där det visas att våldsbrottsligheten sjönk i USA när billiga revolvrar blev tillgängliga för allmänheten på 1800-talet. Det är antagligen ytterligare en anledning till att författaren CQ tigs ihjäl förutom hans avslöjanden av det angloamerikanska etablissemanget.

Comments are closed.