Saudiarabien – affären – ingen överraskning
Wallenberg och Tolgfors untitled

Den stora nyheten under söndagen var rapporten att Marcus Wallenberg, Saabs ordförande och en av svenskt näringslivs mäktigaste män, i ett hemligt brev med framgång påverkat regeringen till en vapenaffär med Saudiarabien, en diktatur med dominerande ställning för sunni-islam som bl.a. i sin interventionspolitik i Syrien gynnat framväxten av al-Qaida och IS(IS). De aktuella personerna som utrikesminister Bildt, förre försvarsministern Tolgfors, statsminister Reinfeldt och M Wallenberg väljer att tiga – vilken respekt för demokrati dessa herrar har! Personligen har jag reagerat föga. Regeringen och statsapparaten har som funktion att stödja kapitalistklassen, och göra det i hemlighet när så erfordras. Moral har inget med kapitalism att göra, däremot utsugning och krig om områden och naturtillgångar för att söka ökad vinsten till de allt färre som enligt officiell statistik kontrollerar huvuddelen av produktionsmedlen och jordens naturtillgångar. Vill påminna om några andra förhållanden.
Reinfeldt och Bildt images

Den svenska regeringen har via ambassaden i Bern försökt försökt att påverka folkomröstningen i Schweiz i projektet Bruttolista Ab Sverige (försäljning av stridsflygplan). Visst var det en oacceptabel inblandning i ett annat lands inre angelägenheter. Därom råder knappast någon tvekan. Ingen protest har hörts från Socialdemokraterna, förstås. Och utrikesminister Carl Bildt och handelsminister Eva Björling saknar närmare kännedom om saken, men tycker att den svenska ambassadens insatser i samband med affären och naturliga och bra. Ja-sidan (som stöds av den svenska regeringen) vill tona ned det hela, medan Nej-sidan tar politiska poäng av händelsen. Kanske medför regeringens insatser att JS-försäljningen spricker – vi får väl se.
JAS Gripen images

Inte heller denna stort uppslagna affären var egentligen överraskande. Korruption och mutor är en integrerad del inte bara inom vapenindustrin utan i kapitalismen som sådan. Låt mig bara ge några exempel jag kommer på:

* För snart 30 år sedan spelade mutor en viktig roll då Bofors fick en stor order på 8 miljarder kronor av Indien.
* Asfaltskartellen i NCC och andra bolag
* Telia-affären med mutor i Vitryssland
* Hästköttsskandalerna.
* Mutorna i Göteborg
* Muthärvan i Falun förra veckan, vilket inte hindrade att en av de mutdömda strax fick en chefspost i Norrtälje. Hur rutten är den offentliga moralen och etiken kan man undra.

I våras kom en rapport som visade att ”Korruptionens omfattning i EU är hisnande” enligt EU-kommisionären Cecilia Malmström. Sverige är dock ett av länderna med minst problem enligt denna undersökning, men alla uppgifter tyder inte på det. ”Men 18 procent av svenskarna känna någon som har tagit emot en muta, att jämföra med EU-snittet på 12 procent.”

Minst motsvarande 1000 000 000 000 (tusen miljarder) kronor används i korruptionen. Inte svårt att tänka sig bättre användning av pengarna inom EU. Drygt 20 miljoner är arbetslösa, och allt är visst inte bra i länder som Grekland och Spanien, och i rika Sverige upplever man ”problem med tiggare”
EU-frågetecken imagesCAS1TWS5

* Mer än tre fjärdedelar av EU:s medborgare håller med om att korruptionen är utbredd i deras hemland.
* Fyra av tio företag i EU anser att europeisk korruption är ett hinder för att göra affärer.
* Fyra procent av européerna har ombetts eller förväntats betala en muta under det senaste året.

Cecilia Malmström skriver ”EU-kommissionen uttrycker oro över att det fortfarande går att lämna anonyma bidrag till svenska politiska partier. Sverige bör överväga att införa ett förbud mot sådana, på såväl nationell som regional och kommunal nivå.”

* I EU:s nära partner på olika områden USA är valen helt i händerna på Kapitalet. Kongressmän har stora inkomster från olika uppdrag åt olika företag. Expresident Carter menar till och med att USA inte längre har någon demokrati.

Det finns skäl att vidga perspektivet. Medveten produktion av sämre varor än nödvändigt är vanligt enligt ett chokerande, förbisett TV-program våren 2013. Ralph Nader rapporterade om detta i USA för decennier sedan. Genom att produkterna tillverkas för att kortlivade kan produktionen, försäljningen och BNP ökar liksom miljöförstöringen.
Detta är väl ett slag korruptionsrelaterad lurendrejeri, eller va..??

Fusk inom läkemedelsindustrin.

1. Läkemedelsindustrin ger skev rapportering ”Det är ett stort bekymmer när man bara presenterar den positiva data man har kring sina preparat. Det kan bli vilseledande för den som har till uppgift att komma med rekommendationer kring vilka läkemedel som ska godkännas och inte”, säger Axel Haglund, psykiatriker på S:t Görans Sjukhus i ett SVT-program i våras. I sex studier visade sig det antidepressiva läkemedlet Reboxetin/Edronax inte vara bättre än sockerpiller.

2. Prövningar som finansierats av industrin ger oftare positiva resultat enligt det ansedda forskarnätverket Cochrane

3. Läkare som kommit i kontakt med läkemedelsindustrin skriver oftare än andra läkare ut dyrare originalläkemedel i stället för billigare identiska läkemedel enligt en studie i en högt rankad vetenskaplig tidskrift (JAMA).

4. Läkare som erbjudits gratis mat och dricka på jobbet av läkemedelsbolag (vilket var mycket vanligt i Sverige) skrev oftare ut för patienter och skattebetalare dyrare originalläkemedel.
Sedan några år har reglerna skärpts för kontakten mellan läkemedelsindustrin och läkarkåren, och det är bra.

Detta är några exempel på hur kapitalismen indirekt påverkar evidensbaserad medicin, och ibland människors moral.
Drivkraften i kapitalismen är kapitalackumulation och största möjliga vinst. Då är mutor, korruption, vilseledande reklam, låga löner, så få anställda som möjligt, skattefiffel, och nonchalans inför miljöproblem en fördel. Statistik visar att ett fåtal aktörer dominerar alltmer inom så gott som alla brancher – en koncentration som snedvrider konkurrensen.

I dessa OS-tider påminns man om att mutor är ett stående inslag då olika städer konkurrerar om OS. Och korruptionen i Sotij har också uppmärksammats

* Tyvärr finns nu all anledning att påminna om korruptionens släkting dopnings-fusk.

”Uppdrag granskning” presenterade i slutet av februari 2013 starka belägg för bloddopning även inom längdskidåkning, och menar att framstående nordiska skidåkare med stor sannolikhet ägnat sig åt detta. Strax innan avslöjade Lance Armstrong, ”världens främste cyklist genom tiderna” att han sysslat med bloddopning, liksom andra framstående cyklister. Den rätta benämningen är nu ”världens främste bland bloddopade cyklister genom tiderna”.

* Förra året kom beskedet att många toppmatcher i fotboll i Europa varit uppgjorda. Svenska Dagbladet skrev ”Mer än 600 uppgjorda fotbollsmatcher, bland annat i Champions League och VM-kval. Över 400 domare och spelare inblandade. Det är delar i den gigantiska spelskandal som nu avslöjats av europeisk polis.”
Lance armstrong untitled

Vad bör göras?
Det är viktigt att satsa än mer på att avslöja fusk inom bl.a idrott, industri och kommuner. Människors moral påverkas som regel av de samhälleliga värderingarna och produktionssystemet. Inom kapitalismen som bygger på att ett fåtal tjänar mycket på andras arbete och sedan använder pengar utan demokratisk insyn kan fusk, mutor och vilseledande reklam ge favörer. Detta är för mig ett av flera skäl för att tala för ett annat samhällssystem i världen.(PS. Detta innebär inte att dopning och mutor inte förekommit i socialistiska stater av olika schatteringar).

Jag tror att mänskligheten behöver ett annat, demokratiskt ekonomiskt system där vi gemensamt och planmässigt kan utnyttja jordens resurser nu och för framtiden. Detta innebär inte planhushållning i diktatorisk form, utan en kraftig utvecklad demokratisk form av ekonomi, där kreativitet givetvis också ska belönas. Då kan vi snabbt få bort fattigdomen och reellt ta itu med miljöfrågorna, samt minska incitamenten för korruption. En socialisering innebär att befolkningen runtom i världen via valda representanter får kontroll över våra gemensamma tillgångar, en förutsättning för rättvis och rationell användning av dessa.
Kapitalistiska pyramiden imagesCAFVRVSE

Beredskap kan finnas
I en opinionsundersökning 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder menade endast 11 % att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. I en aktuell undersökning uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt (medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism). (http://www.politico.com/news/stories/1211/70926.html (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).


intressant.se, , , , , , , , , , , , , , , , , ,, , ,, ,

Svensson-bloggen Bilderblogg DN 17/8 DN 12/12 Lasses blogg 12/2 Göteborgsposten C Malmström 3/2Sv>D 3/2 Bilderblogg 3/2DN 4/2 DN 15/7 DN1Gay och Powell förklara sig DN 15/7 SvD 27/2DN 28/2 DN hästkött DN Uppdrag granskning 27/2Bilderblogg AnnarkiaSvenssonbloggen 28/2 Annarkia SvT SvD 5/2 Cochrane – om hälsoundersökningar BilderbloggCochrane Dagens Medicin 12/12Cochrane-rapporten SvT Uppdrag Granskning 12/12 Expressen 12/12 Ab 12/12 Bilderblogg DN 12/12 Svd 12/12 AB 12/12 DN 20/9
SvD 20/9 Aftonbladet 20/9 Expressen 20/9SvT 20/9DN 7/9 SvD 7/9 Aftonbladet Expressen 7/9
SvT 7/9
Sveriges Radio 7/9 DN 6/9 , Occupy Wall Street 4/9 ,SvD 6/9 , Expressen 6/9 , Aftonbladet 6/9 , SvT 6/9 , Sveriges Radio 6/9 , DN 2/9 , Aftonbladet 2/9 , SvD 2/9 ,
Observer BBC undersökning 2009 Läkartidningens arkiv


3 svar till “Saudiarabien – affären – ingen överraskning”

 1. […] I 2007 begynte samlingsregjeringa å få kalde føtter og ville trekke seg ut. Saudi-Arabias viseforsvarsminister, prins Khaled bin Sultan, sendte da et brev til den svenske regjeringa og ba den om å «løse dette». Så sendte finansmannen Marcus Wallenberg, som da var styreformann i SAAB, et brev til regjeringa – i all fortrolighet – der han krevde en løsning i tråd med Saudi-Arabias ønsker. Og slik ble det. […]

 2. Morgonnyheterna rapporterar att avtal ingick med Saudiarabien under socialdemokratisk regering med Leni Björklund som försvarsminister. Man intervjuade bland annat en saudisk brigadgeneral som var med då det begav sig. Han uppger att S-regeringen erbjöd hjälp med att bygga vapenfabrik mot det att Saab fick sälja radarutrustning till Saudiarabien. Det var rentav så att Saudiarabien kunde få igenom för landet gynnsamma villkor då de svenska regeringsrepresentanterna var så fokuserade på att sälja åt Saab.
  Två av de svenska militära rådgivarna fick snart därefter anställning på Saab, med klart högre lön.

  Handlar det om mutor?

  Vidare, igår på nyheterna nämnde de som skrivit boken att tjänstemän hos regeringen i upprepade kontakter försökte närmast smutskasta dem och deras avsikter. Skandal?

  Det svenska militärindustriella komplexet in action….

 3. […] I 2007 begynte samlingsregjeringa å få kalde føtter og ville trekke seg ut. Saudi-Arabias viseforsvarsminister, prins Khaled bin Sultan, sendte da et brev til den svenske regjeringa og ba den om å «løse dette». Så sendte finansmannen Marcus Wallenberg, som da var styreformann i SAAB, et brev til regjeringa – i all fortrolighet – der han krevde en løsning i tråd med Saudi-Arabias ønsker. Og slik ble det. […]