Sätt åt bilismen !


Igår skrev jag att billigaste färdsättet ofta anses vara den egna bilen eftersom man i första hand jämför bränslekostnaden med kostnaden för kollektivresan.

I George W Bushs tal till nationen inatt hävdade han att man i USA måste få ner oljeförbrukningen med tjugo procent på ett antal år. Det vore givetvis bra men min tilltro till den mannen är noll komma noll. Men det är ett absolut krav att vi får ner förbränningen av de fossila bränslen vi idag använder, och vi behöver få ner dem ordentligt. Att vi redan nu ser tydliga tecken på en accelererande växthuseffekt med en i värsta fall dramatisk klimatförändring råder det knappast någon tvekan om.

Vad ska vi då göra för att motverka detta? Ja på kort sikt så bör våra politiker höja skatten på bensin och diesel med 2-3 kronor per liter. De ökade inkomster statskassan får skall oavkortat gå till kollektivtrafiken. Dessutom bör stor-
städernas biltrafik beläggas med miljöavgifter som trängselskatt och den bör vara så pass hög att bara den, även utan bränsleprishöjning, skulle minska trafiken med upp till tjugofem procent.

En sak som inte får tillräckligt med utrymme i debatten är stadsjeepar och andra stora bilar. Hur mycket behöver en modern bil väga egentligen? Troligen skulle man med moderna material kunna bygga trafiksäkra miljöbilar som vägde under ett ton, kanske t.o.m. så lätta som 700 kilo. Rimligen borde bilar överstigande ett ton straffas med dubbel bilskatt, och lagstiftarna borde bestämma att 2012 ska den gränsen sänkas till 800 kilo.

Självkostnaden för att resa kollektivt bör vara så låg som möjligt, det är svårt att peka ut en exakt kostnad men jag skulle tro att den nivå som vi hade fram till att vi fick vår nya regering var rätt rimlig, med 20 kronor för en enkel resa i Stockholms län, och halva priset för pensionärer.

Idag på morgonen var yttertemperaturen här i Handen runt 10-11 minusgrader, vilket är tämligen normalt för årstiden. Det är första gången saker och ting är normala för årstiden sedan förra vintern. Men i Östersjön är saker och ting inte normala. Temperaturen i havet ligger flera grader över det normala och det kommer med stor sannolikhet att leda till ytterligare konsekvenser vädermässigt. Vad vet inte jag, men troligen ett antal nya stormar som föranleder SMHI att plocka fram varningskartor i tre färger.

Som en parentes kan jag tillägga att det är lite lustigt att centerpartiet, som de senaste decennierna jobbat upp en tämligen hög miljöprofil, numera befolkas av människor som hellre talar om ”Stureplanscentern” och har nyliberala värderingar som ligger klart till höger om moderaterna. Så gick det med deras miljöengagemang.

Det kan tyckas hårt att höra en socialist förespråka höjning av bensinpris och bilskatt, något som i första hand skulle drabba dem med lägst inkomster. Men jag är av den uppfattningen att den samhällsförändring som kommer att tvingas på oss genom en drastisk höjning av jordens medeltemperatur, och smältande polarisar med åtföljande höjning av havsytan är långt mycket värre för alla medborgare.

Dessutom skulle vi, i alla fall med en vettigare regering än den nuvarande, kunna omfördela så att glesbygdsbefolkningen fick behålla nuvarande kostnader för bränslet. Bor man många mil från fungerande kommunikationer så bör man få fortsätta att göra det. Höjer man dessutom bränsleskatten ytterligare 2-3 kronor, utöver mitt förslag, så kanske man kan bygga ut kollektivtrafiken även i glesbygd?

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

[tags]Bilism, Miljö, Växthuseffekten, Stadsjeepar, Bensinpris, Kollektivtrafik, Högerregeringen, Koldioxid, Politik[/tags]


8 svar till “Sätt åt bilismen !”

 1. T o m Expressen skriver ju på ledarsidan:

  ”Byt bil, Reinfeldt” http://expressen.se/index.jsp?a=831662

  Sedan kan man ju fråga sig vad Reinfeldt verkligen har för bil, när Expressen kallar den för ”en bensinslukande statsjeep”? Ett 4-hjulsdrivet monster från ”staterna” ?

 2. Kan inte staten höja skatterna och ge var svensk en gratis cykel? Skulle vi bli av med problemet med cykelstölder och alla skulle ha möjlighet att enkelt, billig och miljövänligt ta sig från punkt a till punkt b. Man kan till och med cykla någon mil om dagen utan större ansträngning och det skulle ju då också förbättra folkhälsan :)

  Cyklar > kollektivtrafik > biltrafik

 3. Bilen vinnare om beskattningen ändras
  Om regeringens tankar om att alla transportslag ska betala sina kostnader blir verklighet kommer bilismen att beskattas lägre än idag.

  Andreas Carlgrens uttalande igår om att alla transportslag ska betala sina kostnader har av många uppfattats som att bilismen bör beskattas hårdare. Eftersom faktaläget är det motsatta bör miljöministern klargöra att han känner till det vetenskapliga underlag som finns på området.

  Regeringens egen myndighet med uppdrag att analysera detta – SIKA – redovisar i sin senaste rapport till regeringen att skatten på den vanligaste bilanvändningen (bensinbil utanför tätort) är 4 procent högre än dess samhällsekonomiska kostnader för hälsofarliga utsläpp, buller, vägslitage och olyckor. När regeringens aviserade trafikförsäkringsreform är genomförd (som innebär att bilisten själv ska betala vissa olyckskostnader) kommer skatten att vara omkring 50 procent högre än bilismens kostnader för hälsofarliga utsläpp, buller, vägslitage och olyckor.

  Såväl för persontrafik som godstrafik gäller idag att vägtrafiken betalar mer av sina miljö- och olyckskostnader än tågtrafik. Oklara antydningar om att skatten borde höjas på bilismen skapar onödig oro hos många boende utanför Stockholm som är beroende av bilen.

  För mer information kontakta BIL Swedens vice VD Ulf Perbo, tfn 08-701 63 63 eller 0709-94 63 63

  SIKA: Statens institut för kommunikationsanalys.
  Källor: SIKA PM 2007:1, SIKA PM 2004:4.

 4. Anti: Den där formuleringen är en gammal centerpartistisk slagdänga. Det i alla fall vi centerpartister brukar mena med den är att alla transportslag även ska betala sina egna miljökostnader fullt ut.

  Rent generellt brukar inte dessa tas med i olika utredningar, och du nämner inte heller miljökostnaderna i din uppräkning. Har de alltså utelämnats eller inte i utredningen du nämner?

  Om det är så att miljökostnaderna inte inkluderats (och det ska erkännas att det i så fall är högst oklart vilken nivå för dem som är ”korrekt” – oenighet råder, det ska jag inte sticka under stol med), så underskattar utredningen förmodligen korrekt belopp jämfört med vad Andreas Carlgren troligtvis menar med den formuleringen.

 5. Trängselpengar bör gå till nya järnvägar och spårvägar i tätorter, inte till driftsubventioner. Det är bara spårtrafiken som är snabb och kapacitetstark nog att locka många bilister. Bygg färdigt Tvärbanan. För många är den sista pusselbiten som gör SL ett bra alternativ. Fortsätt sen med fler tvärbanor, exempelvis mellan Sollentuna/Kista och Barkarby, och mellan Tumba och Handen. Spårvagnar kan också ta hand om de volymer som blåbussarna inte mäktar med.

  Liknande möjligheter finns i Göteborg, Malmö, Östergötland, med flera.

  Spårvägar är förhållandevis billiga, enkla och ”stadsvänliga” att bygga, samtidigt som de har hög kapacitet. Rätt byggda är de också tillräckligt snabba.

  Att bara ge mer pengar till långsamma bussar är det inte många som blir glada av.