Säpo och UD stängde Sverigedemokraternas hemsida


Redan igår blev det bekant att Levonline överraskande stängt ner Sverigedemokraternas hemsida.

Igår skrev någon blogg att det var på grund av hot, men idag på morgonekot framgår det att det var på uppmaning, och/eller i samråd med säkerhetspolisen och utrikesdepartementet. När det gäller det ”politiska” innehållet på den sidan så inser säkerligen de flesta att vi inte gjort någon förlust. När det däremot gäller tryck- och yttrandefriheten blir frågan svårare.

Att myndigheterna stänger en webbsida är en utomordentligt allvarlig åtgärd. Och det alldeles oavsett om det gäller en tidning, en blogg eller ett politiskt parti. Samtidigt kan jag konstatera att Jihad i Malmö fortfarande är uppe trots att Kristdemokraternas representant i staden publicerat samtliga karikatyrer.

Möjligen beror det på att han sitter i polisstyrelsen i Malmö för (kd), jag vet inte.

Ekot: ”– Vi kan konstatera att den svenska hemsidan har släckts. Men med hänsyn till rådande hotbild kan vi inte lämna några fler kommentarer för närvarande, säger Anders Thornberg.”

Att det strålkastarljus som Sverige-demokraterna drog på sig kan leda till en förhöjd risk för svenskar utomlands kan inte uteslutas.

Den nu uppkomna situationen uppvisar alla tecken på en politisk eldfängdhet som vi knappast någonsin skådat.

Reaktionen är ett resultat av hur den muslimska världen behandlas av väst, framförallt USA. Det handlar om en reaktion på ”Kriget mot Terrorismen” där karikatyrerna föreställande Muhammed bara blivit en tändande gnista.

Vi bör ha i åtanke att det är ytterst få, och politiskt extrema grupper, som agerar och definitivt inte hela den muslimska världen.

Men det allvarligaste i den uppkomna situationen är den omedelbara inskränkning i yttrandefriheten som myndigheterna nu infört. Det är helt i linje med den utveckling av Bodströmsamhället som varit på gång en längre tid. Nu kanske nedsläckningen av Sverigedemokraternas hemsida bara är steg ett i en omskrivning av datalagen.

Nästa steg är väl en ren censurlag..


25 svar till “Säpo och UD stängde Sverigedemokraternas hemsida”

 1. Jag får allt mer intrycket av att bloggare är lika fanatiska i frågan om yttrandefrihet som religiösa fundamentalister är i frågan om Gud. För egen del tycker jag att det inte finns några värden eller fenomen i livet som är självändamål (som är oantastliga). Värden hamnar lätt i konflikt med varandra och då krävs det ofta en svår balansgång. I det aktuella fallet handlar det om yttrandefrihet och säkerhet. Visst kan Säpo och UD ha gjort fel, men de kanske också har gjort rätt. För egen del kan jag inte svara på det. Jag har inga fakta i målet. Däremot talar fakta för att yttrandefrihet i medierna har fått en värdestatus utöver vad som är ”hälsosamt” för oss alla.

 2. Något entydigt svar kan jag inte komma med. Men yttrandefriheten är okränkbar. Det finns lagregler som ska följas och något publiceringsförbud ska inte under några omständigheter innefatta annat än militära hemligheter. Karikatyrteckningar hör definitivt inte dit.

  Det är ju helt förbannat att jag ska behöva försvara sverigedemokrater.. :-(

 3. När det handlar om att värna om de demokratiska värdena i världen är det viktigt att yttrandefriheten inte får dåligt rykte, vilket sverigedemokraterna och andra lätt bidrar till.
  Ett avvägt beslut i hast. Jag är positivt förvånad över deras snabba agerande, men besvärad över dess eventuella följder om folket ställer sig på sverigedemokraternas sida.

 4. Hur kan en ISP stänga ner en kunds domän efter påtryckningar från SÄPO? Hade jag varit huvudägare för webbhotellet så hade jag vänligen men bestämt hänvisat SÄPO till sidans ansvarige utgivare, efter att först ha kontrollerat att sidan inte bröt mot någon lag. Det är ISP:s agerande som är frågan här! SÄPA gjorde sitt jobb, SD kan sägas ha gjort sitt, men inte ISP sitt. Visst finns det något otäckt i att privata näringsidkare när som helst kan släcka ner sina kunders domäner efter diverse påtryckningar. Yttrandefrihet är tydligen en affärsuppgörelse. Självklart så har en näringsidkare rätt att inte släppa in en kund i sin affär – eller har han den rätten? Ja, om han hänvisar till hudfärg så fälls han. Om han hänvisar till kunden politiska uppfattning utan att kunden bryter mot några lagar så vore det intressant med en rättsprocess här. Vem äger rätten att släppa fram vissa domäner och släcka ner andra som inte bryter mot någon lag? Och vad är nästa steg? Många frågor som jag ställer utan att ta ställning.

  ISP = Internet Service Provider

 5. Jo..

  Fast det ÄR en svår fråga. Å ena sidan – Om det nu faktiskt förhåller sig så att svenskar utomlands löper en förhöjd risk.. Å andra sidan – Grundlagsfäst tryckfrihet..

  Jag kommer troligen att skriva mer om detta idag..

 6. Skulle man inte kunna göra så här: Staten och det privata näringslivet lägger pengar i en fond. Fonden drivs av en stiftelse där vi kommer överens om vad det skall stå i stadgarna – vad gäller yttrandefriheten. Därefter så öppnar stiftelsen garanterade yttrandefria webbhotell, som det inte går att släcka från Sverige, då de dels beskyddas av stiftelsen så länge innehållet på sidorna inte bryter mot lagen, samt att själva webbhotellet lokalisering befinner sig på en hemlig ort och all trafik till och från webbhotellet går via ett kluster av anonyma proxyservers där de inte spar på IP-adresserna.

  Stadgarna, vad gäller yttrandefriheten, följer vår lagstiftning. Jag litar nämligen inte på att varken staten eller för den delen näringslivet klarar att leva upp till yttrandefriheten

 7. Att idioterna blivit avstängda är uprörande. Varje dåre ska ha rätt att demonstrera sin dårskap hur mycket som helst. Nu har svenska staten påtagit sig rollen som censor vilket också innebär att svenska staten nu är ansvarig utgivare.

  TÄNK PÅ DET!

 8. ”När det handlar om att värna om de demokratiska värdena i världen är det viktigt att yttrandefriheten inte får dåligt rykte”

  Det är väl upp till våra folkvalda att ta intryck av debatterna som förs över hela landet just nu. Själv är jag av en uppfattningen att nidbilderna på profeten Mohamed är kränkande så till vida att skulle essensen och uppsåtet beskrivas i textform – alltså i skriftspråket, inte i bildspråket, så hade de eller borde ha fälts – alltså inte publiceras i första rummet. Yttrandefriheten ÄR okränkbar och lagstiftningen måste bara hänga med här.

  Yttrandefriheten får inte kränkas av rikets säkerhet.

  Vad kan inte användas mot yttrandefriheten ”in the namn of rikets säkerhet? Låt oss ta ett ex. Jinge släcks ner av SÄPO inte för att innehållet bryter mot någon lag utan för att innehållet på bloggen hotar rikets säkerhet. När så vi vill veta på vilket sätt texterna hotar rikets säkerhet så hemligstämplas allt! Praktiserar man detta i stor skala så rycker yttrandefrihetena ll värden väg. Därför får inte yttrandefriheten kränkas.

 9. Det står folk i kö för att spränga sig i småbitar för att försvara muhamed,det finns en ”belöning”i guld till den som dödar dom ansvariga för teckningarna, och dom som gör muhamed till åtlöje,står det i tidningarna.Vadå,är det någon som tror att självmords bombarna skall ta slut?
  Nu har man ett Guldläge och kan visa hur effektivt man kan skydda den Svenska befolkningen genom att släcka hemsidor med den nya Bodström-Lagen.

 10. Frihet är ansvar!

  Yttrandefriheten blir naturligtvis en delikat frågan när små extremistgrupper använder den på ett sätt som riskerar nationen Sveriges ställning gentemot den muslimska världen.

  Om den skulle haverera kommer inte Sverige Demokraterna att lyfta ett finger för att kompensera svenskt exportbortfall.

  Jag tycker att en synnerligen god regel, när man hänvisar till yttrandefriheten, är att man därmed är beredd att ta de fulla ansvaret för det man säger och gör. Att själv vara beredd att slanta upp för att kompensera exempelvis nationellt exportbortfall!

  Att SD skulle vara beredda att göra så, är inte troligt. Därmed tycker jag det finns en god anledning att man tillfälligt inskränker deras yttrandefrihet.

 11. Ja… Just denna gång var det kanske inte så dumt – även en blid höna kan hitta rätt! Nu vet vi ju inte på vems initiativ som sidan släktes ner – var det UD och Lilja Firewalls som gav order till SÄPA att presse ISP, så är det ett brott mot den grundlagsskyddade yttrandefriheten och då gör hon sig skyldig till högmålsbrott! Brott mot demokratin.

  Nästa gång kanske det är din eller min sida som mot alla regler stäng ner trots att innehållet inte är olagligt med den skillnaden att orsakerna denna gång är betydligt mer grumligare – t ex att vi skriver någon som Bodström inte gillar!

 12. Påminner på sätt och vis lite om när Flashback blev av med sin internetuppkoppling…fast det blev inte lika uppmärksammat i media trots att det var ännu mer regelvidrigt…

  Här finns hela härvan.

 13. Jo, vi som är i branschen känner till Flashbackshistorien. Jag känner personligen flera verkställande direktörer för några av Sveriges äldsta ISP och de… Är ytters förtegna och vill inte ”go public” i denna affär… Flashbackshistorien är lite av en spegelbild av hur samhället såg på rock n´ roll på 50-talet – något farligt som måste stoppas; exemplen är många, fast från olika perspektiv och näringar. T.ex. Svenska coffee shops som utöver kaffe o bulle bland annat sålde örter och ända blir firmatecknarna dömd till långa fängelsestraff – för att de sålde helt lagliga örter, som fortfarande säljs helt fritt och lagligt från svenska saiter där servern står i Sverige på ett svenskägt webbhotell.

  Det verkar ju vara bra med en lagstiftning, framför allt när man själv kan bryta mot den, när det behagar, utan att riskera påföljder. Är det då så konstigt då om vi får grupper som använder utomparlamentariska metoder? Ja menar så länge de gynnar ens egna intressen, så verkar det vara OK även för våra makthavare?

 14. Min fundering är om inte just namnet Sverigedemokraterna är en del av skälet – mitt intryck av det som skrivits i DN och SvD är det att en del journalister i mellanöstern blivit förvirrade av namnet och trott att det var sveriges regering som utlyst tävlingen..

  En annan gissning är också den att UD försöker bevara Sveriges export till mellanöstern som är kring 23 miljarder kr (varav 7 går till Iran, och 6 till Saudiarabien) (källa: SCBs statistik för 2005)
  Egentligen ganska litet (bara 2.6%), men exporten till mellanöstern kan vara koncentrerad på ett litet antal företag som då skulle kunna bli särskilt drabbade till den grad att de tvingas låta folk gå..

  Så frågan är då: är yttrandesfriheten värd 23 miljarder kronor? Min åsikt: ja. Dessutom hjälper det nog inte att UD försöker bromsa SD och andra extremister- det leder bara till mer uppmärksamhet, som nu redan skett.. Dessutom kan vilken minsta nyhet som helst missförstås av reaktionära journalister i andra länder och då blir vi indragna vad vi än gör.

 15. Nu har jag ringt Justitiedepartementets kontaktinformation
  och berättat för dem att JIHADIMALMÖ har bilderna publicerade.
  Får vi se hur de reagerar där.
  De skulle föra informationen vidare.
  Kommer hans blogg att slockna?
  Det blir deff mera disskution.
  Hej

 16. ” Men det allvarligaste i den uppkomna situationen är den omedelbara inskränkning i yttrandefriheten som myndigheterna nu infört.”

  Om man håller på att bygga ett hus och en befattningshavare på exvis kommunen ringer och säger att man måste stoppa bygget av något skäl, är det bara att fortsätta bygga, detta pga att en myndighet måste meddela sitt beslut skriftligen med hänvisning till gällande lagrum.
  Vad jag känner till måste alla myndigheter meddela sina
  beslut i skriftlig form för att de skall gälla. Jag trodde
  att detta förfarande gällde även våra grundlagsfästa rättigheter, såsom yttrandefriheten, men jag förstår ju nu
  att jag måste ha tagit miste….ja det kan väl inte vara så illa ställt här i riket att SÄPO, som är en del av våra rättsvårdande muyndigheter, bryter mot lagen?
  En annan möjlighet skulle ju kunna vara, att sådan myndighetsutövning är tillåten med hänvisning till de lagar som lär ha stiftats efter attentatet mot Word Trade Center?

 17. JIHADIMALMÖ sänker de inte, för den ligger inte på
  svensk leverantör. Och där kan inte säpo samtala
  sig fram till censur.
  Intressant.

 18. Sverige har väl alltid backat när det gäller hot om våld. När Tyskland under andra världskriget stampade med foten internerade vi våra kommunister. Även ifall bilderna tyder på dålig smak så har striden kommit att handla om yttrandefriheten. Vilken webbsida stänger UD ned nästa gång någon bombar en ambassad?

 19. Bra inlägg Gunnar! Men tro inte att de är dumma. En näringsidkare kan ju avisa en kund, eller hur? Vem kan bevisa att det berodde på att UD -> SÄPO -> webbhotellet -> släkt kund?

 20. Hur i helvete kan du,yastory, påstå yttrandefrihet har fått en värdestatus utöver vad som är “hälsosamt” för oss alla. Vem ska sortera vad som är tillåtet att säga och skriva, du, jag, eller …
  Att ha dåligt omdöme är ju inte bara förbehållt tidningsredaktörer och religiösa ledare.

 21. Yttrandefriheten och dess egenskaper faller när den skadar andra. Jag tycker det var bra att de stängde sverigedemokraternas sida, och det var fan i mig på tiden.

 22. Just nu tycker du så när det gäller sverigedemokraterna, vad är nästa som misshagar dig och som du tycker bör stängas?
  Nästa gång är det kanske det du håller högt som tystas av UD och Säpo eftersom det kan störa relationerna till andra och goda affärer.
  Eftersom SD inte har brutit mot någon lag eller bedrivit hets mot folkgrupp så är statsmaktens och myndigheternas agerande tvivelaktigt.
  Sen kan kan tycka vad man vill om SD, de står defintivt inte högt på min lista på respektabla rörelser, snarare under dasslocket.

 23. Är förvånad över att så många försvarar Sverige demokraterna för det är ju faktiskt inte första gången som vi stoppat yttrande och tryckfriheten här i landet. Kommer ni inte i håg personen med den fria radion som spydde galla över Judar i Sverige, i detta fall använde man inte ens påtryckningar man stoppade hans radiosändningar. Och jag såg inte lika mycket försvar för hans frihet att tycka saker om Judar, och jag var faktiskt glad för det. Men nu verkar det plötsligt vara mycket rabalder! Om någon vill så kan jag ta upp ett 30-tal fler exempel så tro inte att detta är första gången!